Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Strona główna

Strona główna
Dawne Laliny

Laliny

Historia i organizacja wsi Laliny z satelity
 Historia Lalin obejmuje zebrane fakty o historii wsi, dawne mapy i plany Lalin oraz okolicy.
Życie społeczno - kulturalne obejmuje rozwój szkolnictwa i istniejące organizacje we wsi jak straż pożarna, koło gospodyń wiejskich z zespołem " Lalinianki " i kółko rolnicze.
Życie gospodarcze wsi, to krótkie omówienie zajęć szczegółowo rozwinięte na stronach wymienionych poniżej.

kolonie w LalinachHistorie kolonii i ogrodów
Omówiono podział wsi, w połowie XIX wieku,  na 36 kolonii i 10 ogrodów, historie poszczególnych kolonii i rodzin je zamieszkujących oraz późŸniejsze ich rozdrobnienie. Dostęp do poszczególnych kolonii można uzyskać  z list rozwijanych w  górnym menu i ze strony ogólnej kolonii omawiającej podział wsi na kolonie i ogrody oraz późniejszy podział wspólnych pastwisk.

Genealogia rodzin

Jan Sabak z rodziną Genealogia rodzin obejmuje przodków rodzin, które mieszkały na poszczególnych koloniach i ogrodach w Lalinach, Lalinkach i Kresach (Iwowe) oraz rodziny spokrewnione.
Ponieważ w listopadzie 2015 roku założyłem odrębną stronę poświęconą wyłącznie genealogii o nazwie: Sabakowie i rodziny spokrewnione , obejmującą szerszy zakres danych, dlatego na stronie Laliny pozostawiłem tylko część opisową rodzin dostępną z rozwijanego menu górnego, natomiast pozostałe dane znajdują się na stronie Sabakowie i rodziny spokrewnione. Drzewo to obecnie zawiera 50 tys. osób, 15 tys. rodzin oraz 1.4 tys. zdjęć i tyle zdjęć profilowych.
Dla łatwiejszego poruszania się po drzewie wyodrębniłem gałęzie częściej występujących nazwisk, dostępne na stronie Sabakowie oraz ze strony Laliny na ogólnej stronie rodzin.
 W wyszukiwarce archiwum parafii Latowicz można znaleźć uzupełniające dane od 1755 roku. Urodziny do 1923 roku, śluby do 1943 roku i zgony do 1810 roku. Omówiono tu również  księgi parafialne na przykładzie parafii Latowicz. Zamieszczone uwagi mogą być pomocne w ich czytaniu, dotyczy to ksiąg w języku łacińskim i rosyjskim.
Skany aktów narodzin, ślubów i zgonów zamieszczono na stronie Sabakowie w zakładce media, w sumie 25 tys. skanów.
Opisano tu również historię tworzenia nazwisk i imion.

Zwyczaje, obrzędy  i wierzenia

PerunWierzenia
Zarys historii wierzeń
od mitologii egipskich, greckich i rzymskich po judaizm, chrześcijaństwo, islam, hinduizm i buddyzm.
Wierzenia i obrzędy starosłowiańskie z bóstwami słowian i ich wierzeniami.
Obrzędy roku kościelnego w chrześcijaństwie, obejmujące okresy i święta kościelne i związane z nimi obrzędy.

Zwyczaje
Wierzenia i obrzędy wsi okresu chrześcijaństwa, czyli zwyczaje i obrzędy doroczne będące mieszaniną wierzeń starosłowiańskich i obrzędów kościelnych.
Obrzędy weselne obejmujące oddzielnie obrzędy spisane do XIX wieku i późniejsze z wybranymi przyśpiewkami i pieśniami.
Obrzędy pogrzebowe ujęte historycznie.
Powiedzenia i przysłowia obejmują te spisane do końca XIX wieku, ale nadal używane.

Wiejskie zajęcia

Ekonomika ziemiańska opracowana przez J.K. Haura i wydana w 1675 roku to opis ówczesnych metod uprawy, hodowli, przetwórstwa oraz ówczesnych metod leczenia ludzi i zwierząt, jak również metod ochrony roślin. Porównanie z obecnym stanem wiedzy pozwala ocenić postęp w tym okresie zarówno w świadomości, jak i metodach gospodarowania.

Zajęcia domoweDomowe zajęcia
Ta strona poświęcona jest domowym zajęciom związanym z utrzymaniem rodziny i stosowanym narzędziom codziennego użytku.
 
Uprawy i hodowla
Uprawa roli obejmuje uprawę roli, siew i pielęgnację zasiewów i nasadzeń oraz stosowane narzędzia.
Zbiory płodów rolnych, omawiają zbiory upraw, jak również stosowane narzędzia od sierpa do kombajnów.
Uprawiane rośliny zbożowe, okopowe i łąkowe.
Hodowla  zwierząt to krótkie omówienie zwierząt hodowanych w gospodarstwach wiejskich
Hodowla pszczół obejmuje hodowlę w barciach i pasiekach.

Wiatrak - Laliny Przetwórstwo

Przetwórstwo zbóż obejmuje omłoty, czyszczenie i przerób zbóż w żarnach, młynach i wiatrakach oraz opis stosowanych urządzeń.
Przerób lnu, konopi i wełny oraz stosowane narzędzia do obróbki lnu  i warsztaty tkackie.
Przerób mleka w domu i wiejskich mleczarniach

KuźniaRzemiosło
Rzemiosło obejmuje przerób i obróbkę drewna tj. smolarstwo, tractwo, ciesielstwo, stolarstwo, bednarstwo i kołodziejstwo oraz stosowane narzędzia.
Kowalstwo i rymarstwo oraz wykonywanie wozów i uprzęży.
Szewc Szewstwo, krawiectwo i dziewiarstwo.
Inne rzemiosła wykonywane w okolicy jak:  garncarstwo, plecionkarstwo, sitarstwo, powroźnictwo i kotlarstwo.

Albumy

Albumy można podzielić na trzy grupy:
1. Wieś w malarstwie polskim i w malarstwie światowym. Wybrane obrazy przedstawiają przede wszystkim zajęcia na dawnej wsi oraz zabudowę i wyposażenie gospodarstw.
2. Albumy ogólne obejmujące zdjęcia grupowe;  zdjęcia szkoły podstawowej w Lalinach oraz w Redzyńskiem i Borowiu, gdzie uczęszczały dzieci z Lalin; zdjęcia szkoły przysposobienia rolniczego w Lalinach, koła gospodyń i zespołu "Lalinianki" oraz zdjęcia przedstawiające wiejskie zajęcia.
3. Albumy rodzinne tworzone w miarę pozyskiwania zdjęć. Chodzi tu głównie o zachowanie i identyfikację zdjęć przodków, gdyż już obecnie wiele osób na zdjęciach nie jest rozpoznawanych przez ich potomków.

Zarys historii polskiej wsi

Chełmoński - Bociany Chłopi w Polsce
Strona zawiera krótką historię losów polskiego chłopa na przestrzeni wieków


Szerm - studium wioski Rolnictwo w Polsce
Omówiono skrótowo  historię rozwoju rolnictwa w Polsce na przestrzeni wieków

Tetmajer - Zagroda w BronowicachZabudowa i wyposażenie
Na stronie omówiono osadnictwo w Polsce i zabudowę Lalin. Omówiono też budownictwo drewniane na wsi i wyposażenie budynków.

Krótkie historie okolicznych parafii


Parafia w Latowiczu
pw. św. Walentego i św. Trójcy założona w XI w.


Parafia w Borowiu pw. św. Trójcy powstała w 1545 roku
wydzielona z p. Latowicz.

Parafia w Parysowie pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja powstała w 1443 r. wydzielona z p. Garwolin.

Parafia w Seroczynie pw. Nawiedzenia NMP założona w 1547 r. wydzielona z p. Wodynie, a ta w 1445 r. z p. Latowicz..

Parafia w Stoczku Łukowskim pw. Wniebowzięcia NMP założona w 1466 r. wydzielona z p. Latowicz.


Parafia w Wielgolesie pw. MB Różańcowej powstała w 1950 roku, wydzielona z p. Latowicz.

 

Pozostałe strony  

Miary i wagi - obejmują pokrótce ewolucję jednostek i przyrządów pomiarowych.
Biskupiak - to fragmenty historii tej szkoły z Siedlec.
Życzenia na różne okazje.

O witrynie

Po przejściu na emeryturę, zająłem się zbieractwem informacji o bliskich mi stronach i osobach i tak powstała ta witryna, której celem jest zachowanie od zapomnienia dostępnej wiedzy o moich małych i mniejszych ojczyznach.
Obecnie składa się ona z trzech części.

1. O moich rodzinnych stronach.
Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia.

2. O mojej familii.
Sabakowie i spokrewnione rodziny.

3. O mieście zamieszkania i  ogrodzie działkowym.
Moje miasto i ogród działkowy - Pruszków
 
Kazimierz Sabak

Inne strony o regionie:
www.borowie.pl
www.stoczeklukowski.pl
www.parysow.pl

Powrót do strony głównej

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych