Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Krzewski i Krzeski

Rodziny Krzewski i Krzeski 

Najstarszym znanym przodkiem omawianych tu rodzin był Grzegorz Krzewski, który w 1780 roku poślubił w Latowiczu Agatę Podkoską i założył tu rodzinę liczącą 11-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.

Jan Krzewski, najstarszy syn Grzegorza, w 1798 roku ożenił się z Katarzyną Szeląg z Latowicza córką Jakuba i Elżbiety Chrzanowskiej i tu urodził się im syn Kacper.
Kacper Krzewski z kolei w 1824 roku ożenił się Marianną Rogala z Latowicza córką Pawła i Kunegundy  Woytowicz i mieli w Latowiczu 5-ro dzieci.
Dorota Krzewska, najstarsza córka Kacpra, w 1843 roku poślubiła Fabiana Rycio z Iwowego syna Leona i Brygidy Bogusz wdowca po Gertrudzie Sabak i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.
Ich syn Jan Rycio w 1874 roku ozenił się z Salomeą Rogala z Iwowego córką Pawła i Agnieszki Michalickiej i w Iwowem mieli synów Walentego i Piotra.
Cyprian Krzewski, syn Kacpra, w 1850 roku ożenił się z Ludwiką Cmochowską z Kolonii Franedorf córką Piotra i Marianny Rejmer a następnie z Wiktorią Karbowską, z którego to małżeństwa w Iwowem urodził się syn Ludwik Krzewski.
Roch Krzewski, najmłodszy syn Kacpra, w 1855 roku ożenił się z Małgorzatą Dzięcioł z Iwowego córką Hilarego i Józefy Rycio i w Iwowem mieli 7-ro dzieci.
Ich syn Jan Krzewski w 1895 roku ożenił się z Apolonią Koronka z Miętnego córką Marianny Koronka i w Iwowem mieli 6-ciu synów, z których Stanisław i Józef założyli rodziny.
Stanisław Krzewski
w 1929 roku ożenił się ze Stefanią Sabak z Iwowego córką Piotra i Agnieszki Kosut i w Iwowem mieli 7-ro dzieci.  Najstarsza córka Halina Krzewska w 1959 roku poślubiła Kazimierza Dybka urodzonego w Kochanach a zamieszkałego w Iwowem syna Jana i Marianny Ositek i mieli w Iwowem trzy córki Teresę, Marię i Zofię. Teresa Dybek w 1982 roku poślubiła Jarosława Kunka z Radomia syna Piotra i Reginy Zaborskiej, Maria Barbara Dybek wyszła za Jana Polaka i mieli córkę Paulinę i syna Bartłomieja i najmłodsza Zofia Dybek w 1990 roku poślubiła Marka Stawiaka z Jeziornej syna Henryka i Ewy Musznik. Druga córka Stanisława, Krystyna Krzewska w 1956 roku poślubiła Wiesława Sabaka z Lalin syna Jana i Stanisławy Prus i w Lalinach mieli córkę Irenę i synów Tomasza i Leszka. Leszek Sabak  ożenił się z kolei z Zofią Jarząbek i w Lalinach mieli troje dzieci Radosława, Katarzynę i Jakuba. Trzecia córka Stanisława, Barbara Krzewska w 1957 roku poślubiła Kazimierza Sabaka z Lalin syna Władysława i Marianny Sabak i w Warszawie urodził się im syn Marek. Najmłodsza zaś córka Stanisława, Stanisława Krzewska w 1970 roku wyszła za Zygmunta Barana z Chromina syna Władysława i Marianny Zadrożnej.
Józef Krzewski drugi syn Jana ożenił się z Heleną Paudyną i w Iwowem mieli troje dzieci Feliksę, Mariana i Janinę.
Tomasz Krzewski  drugi syn Rocha w 1895 roku ożenił się z Marianną Lajborek z Transboru córką Jana i Anastazji Górskiej i w Iwowem urodziło się im dwóch synów, następnie Marianna w 1901 roku poślubiła Piotra Krzewskiego , młodszego brata Tomasza, i z Piotrem w Iwowem mieli 5-ro dzieci.  Stanisław Krzewski (zapisany w aktach Krzeski)  najstarszy z synów Piotra ożenił się z Marianną Kudlak i mieli w Iwowem 4-ro dzieci. Najstarsza ich córka Stanisława Krzewska w 1949 roku poślubiła Stanisława Soćko z Lalin syna Jana i Stanisławy Wronowskiej i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Jadwiga Soćko w 1974 roku poślubiła Feliksa Sabaka ze Strachomina syna Kazimierza i Stanisławy Świątek i w Iwowem urodził się syn Dariusz Sabak, zaś  Barbara Soćko w 1983 roku wyszła za Tadeusza Świątka z Lalin syna Stefana i Anieli Malitka. Natomiast najmłodszy  syn Stanisława, Wacław Krzewski w 1958 roku ożenił się z Jadwigą Ositek z Iwowego córką Czesława i Genowefy Sabak i w Iwowem mieli synów Mirosława i Mieczysława. Mirosław Krzewski w 1989 roku ożenił się z Zofią Gajowniczek z Malborka córką Feliksa i Bogumiły Rosa i mieli synów Mariusza, Łukasza i córkę Kingę, natomiast Mieczysław Krzewski w tymże 1989 roku poślubił Ewę Sabak z Iwowego córkę Stanisława i Karoliny Świątek i mieli synów Rafała i Arkadiusza.
Córka Piotra, Marianna Krzewska w 1924 roku wyszła za Władysława Kudlaka z Janielnego syna Pawła i Marianny Płatek i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Najstarszy Edward Kudlak ożenił się z Janiną Świętek i w Iwowem mieli troje dzieci. Ich z kolei syn Jan Kudlak w 1973 roku ożenił się z Zofią Wójcik z Lalin córką Tadeusza i Łucji Saganowskiej i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Regina Kudlak córka Władysława w 1946 roku wyszła za Mariana Gołędowskiego syna Piotra i Heleny Kopyt. Henryk Kudlak drugi syn Władysława i Marianny Krzewskiej w 1949 roku ożenił się z Kazimierą Świątek ze Strachomina córką Walentego i Zofii Dzięcioł.
Bronisław Krzewski najmłodszy syn Piotra w 1938 roku ożenił się z kolei z Marianną Pazura z Iwowego córką Michała i Joanny Nurzyńskiej i mieli syna Mariana. Tenże Marian Krzewski ożenił się z Teresą Dynek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Najstarszy z nich Sylwester Krzewski ożenił się z Renatą Łukasiewicz i mieli córkę Dominikę, natomiast córka Mariana, Joanna Krzewska w 1999 roku poślubiła Radosława Sprycha z Osin syna Stanisława i Janiny Rosłon.

Ignacy Krzewski (zapisany Krzeszkowski) drugi syn Grzegorza, w 1805 roku ożenił się z Urszulą Czernio z Latowicza, gdzie mieli 7-ro dzieci.
Najstarsza ich córka Barbara Krzewska (zapis. Kiszelska) w 1824 roku poślubiła Kajetana Nidka z Latowicza, z którym nie miała potomstwa, a następnie w 1852 roku wyszła za Kacpra Świątka z Latowicza syna Benedykta i Agnieszki Niedek wdowca po Krystynie Kowalskiej, z którym również nie miała potomstwa.
Druga córka Ignacego, Franciszka Krzewska w 1839 roku poślubiła Tomasza Jakubickiego z Transboru syna Szczepana i Gertrudy Rybak i brak danych o potomstwie.
Franciszek Krzewski, syn Ignacego a brat Franciszki, w 1836 roku ożenił się z Brygidą Woytowicz z Latowicza córką Grzegorza i Aleksandry Gielo i w Latowiczu w latach 1838-53 mieli 6-ro dzieci, następnie w 1857 roku poślubił Elżbietę Gaładyk z Latowicza córkę Antoniego i Julianny Marczak i w Latowiczu w latach 1858-68 urodziło się im jeszcze 7-ro dzieci, oraz trzeci raz ożenił się z Julianną Kamińską i jeszcze w latach 1874-85 mieli 5-ro dzieci.
Wojciech Krzewski, syn z pierwszego małżeństwa, w 1865 roku ożenił się z Weroniką Lorentowicz z Latowicza córką Ludwika i Elżbiety Woytowicz i tu urodziło się im 11-ro dzieci, z których 5-ro zawarło związki małżeńskie w Latowiczu. Ich syn Jan Krzewski (zap. Krzeski) ożenił się z Pauliną Szylich i mieli córkę Leokadię, a następnie w 1901 roku ożenił się ponownie z Marcellą Smykiewicz z Iwowego (Kresy) zob. kolonia 36, z którą mieli 5-ro dzieci - dwoje starszych urodziło się w Wielgolesi i troje młodszych w Latowiczu. Najstarsza córka z drugiego małżeństwa, Mieczysława Krzewska w 1937 roku poślubiła Aleksandra Parkota z Wiszniówki i w Latowiczu urodziła się im córka Jadwiga Parkot. Druga córka Jana, Janina Krzewska  w 1927 roku wyszła za Mariana Dąbrowskiego z Huszli syna Władysława i Zuzanny Walczyńskiej.Syn Jana, Edward Krzewski w 1936 roku ożenił się z Janiną Rogala córką Stanisława i Kazimiery Kiszelińskiej i w Latowiczu urodziła się im córka Ewa Krzewska, która z kolei w 1964 roku poślubiła Jana Stosio z Wężyczyna i mieli córkę Joannę. Najmłodsza zaś córka Jana, Irena Krzewska w 1936 roku poślubiła Romualda Dragana z Warszawy syna Józefa i Genowefy Okpisz i w Latowiczu urodziła się im córka Barbara Dragan. Córka Wojciecha, Marianna Krzewska w 1893 roku poślubiła Aleksandra Zawiskę z Tartaku. Druga córka Wojciecha, Józefa Krzewska w 1900 roku wyszła za Jana Płatka z Redzyńskiego syna Franciszka i Jadwigi Pazura i w Latowiczu mieli synów Edmunda i Witolda oraz córkę Lucynę Płatek. Helena Krzewska, trzecia córka Wojciecha, poślubiła w 1904 roku z kolei Stanisława Chrusta z Latowicza syna Wawrzyńca i Marianny Świątek i tu mieli syna Romana. Najmłodsza córka Wojciecha,  Aleksandra Krzewska (zap. Krzeska) w 1908 roku poślubiła Antoniego Bąka ze Stoczku syna Józefa i Bogumiły Justynowicz.
Paulina Krzewska (Krzeska), córka Franciszka i Brygidy, w 1865 roku poślubiła Sylwestra Kaniewskiego z Latowicza syna Józefa i Marianny Polejowskiej i w Latowiczy mieli 7-ro dzieci.
Jan Krzewski, syn Franciszka z Elzbietą Gaładyk, w 1889 roku ożenił się z Agnieszką Reda z Latowicza córką Jana i Rozalii Górskiej i w Latowiczu mieli 8-ro dzieci. Ich z kolei najstarszy syn Teofil Krzewski w 1914 roku ożenił się z Władysławą Zwierz z Latowicza i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarszy syn Teofila, Apolinary Krzewski w 1944 roku ożenił się z Heleną Obłoza z Latowicza i tu mieli synów Wiesława i Tadeusza oraz córkę Elżbietę. Tadeusz Krzewski w 1976 roku poślubił Jadwigę Gielo urodzoną w Seroczynie, z którą mieli syna Grzegorza. Aleksander Krzewski, drugi syn Jana w 1925 roku ożenił się z Marianną Reda z Latowicza i tu mieli synów Romana i Zygmunta oraz córkę Janinę, a następnie Aleksander ożenił się ze Stanisławą Guzek i w Latowiczu urodziło się im 6-ro dzieci. Ich syn Zygmunt Krzewski w 1951 roku ożenił się z Bronisławą Świątek z Latowicza i tu urodziło się im 4-ech synów. Ich trzeci syn Sławomir Krzewski w 1988 roku ożenił się z kolei z Henryką Bartnicką z Redzyńskiego i w Latowiczu mieli troje dzieci. Brak natomiast danych o rodzinie z drugiego małżeństwa. Franciszek Krzewski, trzeci syn Jana, w 1930 roku ożenił się ze Stanisławą Włodarczyk z Warszawy i mieli 5-ro dzieci, a ich najstarszy syn Stanisław Krzewski w 1954 roku poślubił Stanisławę Bąk i mieli córkę Teresę. Najmłodsza córka Jana, Kamila Krzewska w 1931 roku poślubiła Mariana Piotrowskiego z Osin.
Stanisław Krzewski, drugi syn Franciszka z Elżbietą Gaładyk, w 1891 roku ożenił się z Heleną Waleską z Latowicza córką Karola i Krystyny Jarmul i mieli tu 7-ro potomstwa, następnie w 1909 roku ożenił się ponownie z Magdaleną Fronczak córką Józefy Fronczak, z którą mieli 5-ro dzieci oraz w 1919 roku ożenił się trzeci raz z Weroniką Borkowską z Lalin, będącą z dwojgiem dzieci, z którą mieli jeszcze 7-ro potomstwa.  Ich z kolei syn z pierwszego małżeństwa Aleksander Krzewski w 1917 roku ożenił się z Anną Zawłocką z Latowicza córką Antoniego i Julianny Kawka, zaś drugi syn Bolesław Krzewski w 1924 roku ożenił się z Zofią Lakowską z Wodyń córką Adama i Józefy Szulc. Z drugiego małżeństwa brak danych o rodzinie, natomiast z trzeciego małżeństwa najmłodszy syn Tadeusz Krzewski w 1952 roku ożenił się z Anną Chrzyptowicz z Redzynskiego i w Latowiczu urodziły się im córki Natalia i Teresa.
Marianna Krzewska, córka Franciszka i Elżbiety, miała syna Andrzeja Krzewskiego (Krzeski) a następnie w 1899 roku poślubiła Bartłomieja Zwierza z Transboru i w Latowiczu mieli córkę Mariannę. Andrzej Krzewski w 1914 roku poślubił Józefę Zawolską z Budek Wielgoleskich i mieli 5-ro dzieci, z których najstarsza Janina urodziła się w Budkach Wielg. a następne 4-ro w Latowiczu. Ich syn Jan Krzewski w 1956 roku ozenił się z Teodozją Czerniawską z Latowicza i mieli synów  Dariusza i Leszka. Najmłodszy syn Andrzeja, Witold Krzewski w 1949 roku ożenił się z Wandą Reda z Latowicza i mieli córki Teresę i Halinę.
Piotr Krzewski, syn Franciszka z Julianną Kamińską, ożenił się w 1900 roku z Katarzyną Wiechetek z Redzyńskiego córką Kazimierza i Ewy Reda i mieli w Latowiczu synów Bolesława i Aleksandra, następnie w 1911 roku ożenił się drugi raz z Katarzyną Kobojek i nie mieli dzieci, a następnie z Agnieszką Borkowską z Lalin wdową po Karolu Łodydze i mieli w Latowiczu 4-rech synów. Ich syn z pierwszego małżeństwa Aleksander Krzewski  w 1933 roku ożenił się z Anną Rogowską z Iwowego i w Iwowem mieli syna Henryka. Henryk Krzewski z kolei ożenił się z Krystyną Poszytek i mieli w iwowem syna Leszka i córkę Urszulę. Leszek Krzewski poślubił w 1979 roku Lidię Bogusz ze Stoczka Łukowskiego i urodził się im syn Zbigniew, natomiast Urszula Krzewska w 1992 roku wyszła za Mirosława Pułtoraka i w Iwowem mieli syna Damiana i córkę Dorotę. Józef Krzewski, syn Piotra z Agnieszką Borkowską, w 1944 roku ożenił się z Sabiną Dusińską z Dębego i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci. Ich syn Wiesław Krzewski w 1978 roku ożenił się z Zofią Luśnia z Walisk i w Waliskach mieli córki Joannę i Katarzynę. Drugi syn Józefa, Andrzej Krzewski w 1979 roku poślubił Annę Parzyszek z Dębego i mieli w Dębem syna Rafała i córkę Martynę. Kazimierz Krzewski, drugi syn Piotra z Agnieszką Borkowską w 1945 roku ożenił się z Władysławą Bojanek z Latowicza córką Reginy Bojanek, a następnie w 1975 roku ożenił się z Krystyną Świątek z Latowicza ale oba małżeństwa były bez potomstwa. Stefan Krzewski, trzeci syn Piotra z Agnieszką Borkowską, w 1951 roku ożenił się z Krystyną Chrzyptowicz z Redzyńskiego i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci. Ich najstarszy syn Adam Krzewski w 1976 roku ożenił się z Anielą Dusińską z Latowicza i mieli syna Artura. Córka Stefana, Zofia Krzewska w 1996 roku poślubiła Jana Nowaka z Budzisk syna Stanisława i Marianny Wielgopolanin i w Budziskach urodziła się im córka Agata. Najmłodszy zaś syn Stefana, Mirosław Krzewski w 1980 roku ożenił się z Zofią Dusińską z Dębego i w Latowiczu mieli synów Krzysztofa i Pawła.
Weronika Krzewska, córka Franciszka i Julianny, w 1901 roku poślubiła Aleksandra Różaka z Latowicza i mieli 5-ro dzieci.

Agnieszka Krzewska, córka Grzegorza w 1802 roku poślubiła Pawła Zaranowskiego z Latowicza, wdowca po Elżbiecie Dziubak, z którą Paweł miał syna Tomasza i w Latowiczu mieli 9-ro potomstwa.
Ludwika Krzewska, druga córka Grzegorza, w 1808 roku poślubiła Jakuba Zbrożka, z którym mieli 5-ro dzieci, następnie w 1828 roku wyszła ponownie za Remigi Jaskolskiego z Latowicza wdowca po Mariannie Pieniak, z którym miała syna Karola, i w 1831 roku wydała się trzeci raz za Wincentego Tarcickiego wdowca po Konstancji Szeląg i mieli córkę Jadwigę Tarcicką.
Joanna Krzewska, trzecia córka Grzegorza, w 1817 roku poślubiła Mikołaja Wielgopolanina ale brak informacji o potomkach.

Paweł Krzewski, trzeci syn Grzegorza, w 1818 roku ożenił się z Katarzyną Szczypała z Latowicza i w tu mieli synów Piotra i Wincentego oraz córkę Mariannę.
Piotr Krzewski z kolei ożenił się z Apolonią Zając i mieli synów Jana i Stanisława, a następnie w 1851 roku ożenił się ponownie z Franciszką Cabaj z Latowicza i mieli córkę Florentynę i na tym kończy się historia rodziny Pawła.

Szczegóły gałęzi: Grzegorza Krzewskiego i Agaty Podkoskiej.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych