Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Dusiński,Duszyński

Rodziny Dusiński, Duszyński
 


Omawianą rodzinę założył prawdopodobnie Antoni Dusiński z Reginą w Dębem. Antoni urodził się około 1713 roku, natomiast Regina około1717. Nie ma dokumentów potwierdzających ich związek z następnym pokoleniem tj. Tomaszem i Andrzejem Dusińskim, ale w tym czasie w parafii występuje tylko ta jedna rodzina w Dębem.
Andrzej Dusiński w 1765 roku ożenił się z Reginą Jesień i w Dębem urodziło się im 6-ro dzieci, z których Leon założył tu rodzinę.
Leon Dusiński, najmłodszy syn Andrzeja, w wieku 42 lat, w 1826 roku ożenił się z Franciszką Cmoch córką Mateusza i Ewy Pacek wdową po swoim bratanku Grzegorzu, ale nie mieli dzieci i tak zakończyła się tu rodzina Andrzeja.
Omawiana niżej rodzina pochodzi od Tomasza Dusińskiego. Nazwisko to pisane jest później dość dowolnie, zarówno Dusiński, jak i Duszyński, a nawet Duszeński.

Tomasz Dusiński w 1760 roku ożenił się z Katarzyną Uscionkówną i w Dębem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.

Marcjanna Duszyńska, najstarsza córka Tomasza, w 1787 roku poślubiła Franciszka Wielgopolanina, wdowca po Franciszce Mucha i w Dębem mieli 10-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.

Petronella Duszyńska, druga córka Tomasza, 1787 roku poślubiła Tadeusza Muchę z Budzisk i miała z nim 4-ro dzieci, z których Monika i Bartłomiej założyły rodziny. Następnie w 1794 roku Petronella wyszła powtórnie za mąż za Melchiora Wielgopolanina z Budzisk syna Szymona i Marianny Ryszkówny i w Budziskach mieli 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Po śmierci Petronelli,  Melchior w 1826 roku ożenił się z Marcellą Odziemczyk z Woli Miastkowskiej, córką Jana i Agaty Pabich i w Budziskach urodził się im syn Paweł żonaty następnie z Agnieszką Wiechetek.

Krzysztof Dusiński, syn Tomasza, ożenił się z Barbarą Piotrak o nieustalonym pochodzeniu i w Dębem mieli 10-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.

Kazimierz Duszyński, najstarszy syn Krzysztofa, w 1817 roku ożenił się z Marianną Cmoch z Dębego, córką Mateusza i Ewy Pacek i w Dębem mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Michał Duszyński, najstarszy syn Kazimierza, ożenił się z Ewą Frelich i Dębem urodziło się im 7-ro dzieci, a Agata, Jan, Karol i Józef założyły rodziny.
Agata Duszyńska w 1858 roku poślubiła Antoniego Belkowicza z Budzisk syna Pawła i Łucji Obłoza i tu mieli 9-ro dzieci, z których troje założyło rodziny omówione na stronie rodzin Belkiewiczów.
Jan Duszyński, syn Michała, w 1863 roku założył rodzinę w Budziskach z Ludwiką Kowalską z Redzyńskiego, córką Fabiana i Teresy Goska i mieli tu synów Antoniego i Ignacego.
Antoni Duszyński
w 1886 roku ożenił się z Antoniną Rogala z Borowia, córką Antoniego i Anastazji Glasek i w Budziskach mieli 7-ro dzieci, z których Michalina, Aleksandra i Walenty założyli rodziny. Michalina Dusińska w 1906 roku poślubiła Jana Jaworskiego z Budzisk syna Kazimierza i Franciszki Zawilińskiej i mieli tu czworo potomków. Aleksandra Duszyńska w 1920 roku wyszła również za Jana Jaworskiego z Budzisk, ale syna Antoniego i Aleksandry Sikora i w Budziskach urodziło się im 4-ro dzieci, a ich syn Henryk Jaworski w 1963 roku ożenił się z Marianną Barej z Redzyńskiego, córką Stanisława i Katarzyny Brzozowskiej. Walenty Dusiński z kolei ożenił się z Heleną Kowalską z Redzyńskiego, córką Teofila i Teofili Anusz i w Budziskach urodziła się córka Sabina i syn Walenty. Walenty Dusiński zaś w 1957 roku ożenił się z Celiną Zwierz z Latowicza córką Bolesława i Leokadii Zielińskiej i urodziło się im 4-ro dzieci, z których Aniela i Zofia poślubiły braci Krzewskich synów Stefana i Krystyny Chrzyptowicz. Aniela Dusińska wyszła za Adama Krzewskiegi, zaś Zofia Dusińska za Mirosława Krzewskiego.
Karol Dusiński, drugi syn Michała, w 1871 roku ożenił się z Franciszką Pietrasik z Dębego córką Kacpra i Ludwiki Mucha i w Budziskach mieli 10-ro dzieci. Najstarszy ich syn , Jan Dusiński w 1904 roku ożenił się z Katarzyną Jaworską z Budzisk córką Jana i Franciszki Wielgopolanin, ale nie mieli dzieci i Jan po śmierci Katarzyny ożenił się w 1909 roku z Anną Łodyga z Lalin, córką Walentego i Marianny Śluzek i w Budziskach mieli córki Aleksandrę i Mariannę oraz syna Stanisława. Aleksandra Duszyńska w 1928 roku poślubiła Jana Kota z Rudnika syna Szymona i Ludwiki Kluska i w Budziskach mieli czworo dzieci. Ich syn Władysław Kot ożenił się z Jadwigą Łodyga z Lalin, natomiast córka Emilia Kot poślubiła Ryszarda Konisiewicza z Piastowa. Marianna Duszyńska w 1947 roku wyszła za Tadeusza Belkiewicza z Lalin syna Ludwika i Aleksanry Łodyga i mieli tu 5-ro dzieci. Marianna Duszyńska, córka Karola w 1902 roku wyszła za Leonarda Baira z Kamionki syna Kazimierza i Marcelli Gaładyk. Najmłodsza córka Karola, Helena Duszyńska w 1921 roku wyszła za Jana Śluzka z Dębego syna Franciszka i Franciszki Jesień i w Budziskach mieli 4-ro dzieci. Ich syn Marian Śluzek ożenił się z Kryatyną Rogowską i urodziło się 5-ro dzieci, natomiast drugi syn, Wacław Śluzek ożenił się z Anielą Sabak z Redzynskiego.
Józef Duszyński, trzeci syn Michała, w 1884 roku ożenił się z Katarzyną Pęśko z Budzisk córką Karola i Urszuli Pazura i w Budziskach mieli 5-ro dzieci, z których Piotr, Aleksandra i Marianna założyły rodziny. Piotr Dusiński w 1920 roku ożenił się z Heleną Małecką z Budzisk, córką Antoniego i Aleksandry Dzięcioł i mieli tu troje dzieci. Aleksandra Duszyńska w 1920 roku wyszła za Władysława Soćko z Dębego syna Jana i Ludwiki Wielgopolanin i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Marianna Duszyńska, najmłodsza córka Józefa, w 1928 roku poślubiła Piotra Sabaka z Redzyńskiego, syna Józefa i Katarzyny Anusz i w Budziskach urodziłi się Henryka, Kazimiera i Stanisław, które założyły kolejna rodziny.
Ambroży Dusiński, drugi syn Kazimierza, w 1844 roku założył rodzinę z Łucją Mucha z Budzisk, córką Bartłomieja i Jadwigi Uścińskiej i w Dębem mieli 10-ro dzieci. Dla Marianny i Tomasza ustalono rodziny.
Marianna Duszyńska w 1865 roku poślubiła Józefa Pielasę z Chyżyn syna Walentego i Salomei Górskiej i urodził się syn Ludwik. Następnie w 1870 roku Józef ożenił się ponownie z Katarzyną Gajowniczek z Chyżyn, córką Jana i Magdaleny Anusz i mieli tu 9-ro potomstwa.
Tomasz Dusiński w 1903 roku ożenił się z Katarzyną Dzięcioł z Oleksianki, córką Wawrzyńca i Magdaleny Całka i w Dębem mieli 10-ro dzieci. Najstarsza Stefania Dusińska w 1927 roku poślubiła Bolesława Sabaka z Dębego syna Walentego i Agnieszki Mroczek i urodzili się Marian, Jadwiga i Tadeusz. Jan Duszyński , syn Tomasza, w 1950 roku ożenił się z Reginą Świątek z Oleksianki, córką Tomasza i Aleksandry Kowalskiej i w Oleksiance urodziły się córki Janina i Krystyna. Janina Duszyńska poślubiła Zenona Delegę z Dąbrówki syna Eugeniusza i Heleny Majak i tu urodzili się ich synowie Robert i Dariusz. Z kolei Krystyna Duszyńska w 1977 roku poślubiła Adama Gaładyka ze Stoczka Łuk. syna Mariana i Bolesławy Miszty i w Oleksiance urodził się cyn Andrzej i córka Ewa.
Anna Duszyńska, córka Kazimierza, w 1848 roku wyszła za Wincentego Pawłoskiego z Gołębiowiec, syna Wawrzyńca i Anny Dekarczyk i w Dębem urodził sią syn Franciszek i córka Weronika. Wincenty po śmierci Anny ożenił się w 1854 roku z Marianną Duszyńską z Dębego, córką Piotra i Franciszki Bobotko i mieli jeszcze 6-ro dzieci.
Franciszek Pawłowski , z pierwszego małżeństwa w 1874 roku ożenił się z Teklą Jesień z Budzisk, córką Bernarda i Marianny Wielgopolanin i w Budziskach mieli 4-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Anna Pawłowska, z drugiego małżeństwa, w 1894 roku wyszła za Grzegorza Świątka z Wężyczyna, syna Izydora i Marianny Szeląg.
Jan Duszyński, trzeci syn Kazimierza, w 1871 roku ożenił się z Katarzyną Jesień z Budzisk wdową po Michale Wielgopolaninie, ale nie mieli dzieci, następnie w 1864 roku ożenił się z Marianną Cmoch wdową po Kazimierzu Pietrasiku, ale również nie mieli potomstwa i w 1879 roku trzeci raz ożenił się z Anną Łukaszek z Wielgolasu córką Jana i Jadwigi Górskiej i w Dębem urodziła się Wiktoria i Józef oraz w Wielgolesie córka Marianna.
Wojciech Duszyński, najmłodszy syn Kazimierza, w 1865 roku ożenił się z Teresą Zwierz z Chyżyn, córką Mikołaja i Marianny Ziajka, ale brak danych o potomkach.

Paweł Duszyński, drugi syn Krzysztofa, w 1819 roku ożenił się z Marianną Zyburską z Dębego, córką Antoniego Zybury i Marianny Nocek i w Dębem mieli troje dzieci, następnie w 1832 roku ożenił się z Marianną Michna i w Dębem mieli5-ro dzieci.
Konstancja Rozalia Duszyńska z pierwszego małżeństwa, w 1841 roku poślubiła Andrzeja Pietrasika z Grali syna Mikołaja i Franciszki Gontarczyk i w Dębem mieli 8-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny. Po śmierci Konstancji Andrzej w 1877 roku ożenił się z Magdaleną Gajowniczek z Lalin córką Grzegorza i Klary Pieniak, wdowie po Józefie Zawłockim, ale nie mieli dzieci, następnie w 1889 roku po raz trzeci ożenił się z Józefą Siekierka ze Starowoli, córką Walentego i Marianny Potera, ale również nie mieli potomstwa.
Antoni Duszyński, syn Pawła z drugiego małżeństwa, w 1859 roku ożenił się z Franciszką Wiechetek z Lalin, córką Mikołaja i Ewy Plichta, ale nie mieli potomstwa i w 1860 roku Antoni ozenił się z Justyną Górską z Chyżyn, córką Stanisława i Magdaleny Rybak i w Dębem mieli 4-ro dzieci.
Marianna Dusińska, córka Antoniego , w 1882 roku wyszła za Benedykta Jaworskiego z Kamionki, syna Leona i Weroniki Niedek i w Dębem mieli 6-ro dzieci.
Jan Duszyński w 1892 roku ożenił się z Franciszką Mroczek z Kozłowa, córką Walentego i Anny Styczek i w Dębem urodziły się córki Marianna i Helena.
Stanisław Duszyński, drugi syn Pawła i Marianny, w 1880 roku ożenił się z Marianną Sikorską z Dębego, córką Wincentego i Moniki Saganowskiej i w Dębem mieli 6-ro dzieci.
Franciszek Dusiński, najstarszy syn Stanisława, w 1912 roku ożenił się z Aleksandrą Nieprzecką z Wielgolasu, córką Józefa i Marianny Soćko i w Dębem mieli syna Stanisława i córkę Helenę. Stanisław Dusiński w 1948 roku załozył rodzinę z Genowefą Sabak z Dębego, córką Jana i Marianny Dusińskiej i w Dębem urodziło się im 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Stanisława Duszyńska w 1971 roku poślubiła Stanisława Muchę z Kamionki syna Edwarda i Marianny Kieliszczyk i mieli troje dzieci, a ich córka Bożena Mucha w 1995 roku wyszła za Marka Kiliszczyka urodzonego w Kiczkach, syna Janusza i Teresy Wiechetek i w Kamionce urodziły się ich córki Edyta i Marlena. Druga córka Stanisława, Jadwiga Duszyńska w 1080 roku wyszła za Władysława Konstantego z Kulek, syna Edwarda i Janiny Jasińskiej.
Helena Duszyńska, najmłodsza córka Stanisława, w 1912 roku wyszła za Stanisława Łukaszka z Wielgolasu, syna Jana i Marianny Wójcik i w Wielgolesie urodziła się ich córka Walentyna Łukaszek.

Joachim Dusiński, trzeci syn Krzysztofa, w 1836 roku ożenił się z Apolonią Pietrasik z Kozłowa, syna Mikołaja i Franciszki Gontarczyk i w Dębem mieli 6-ro dzieci.
Ludwik Duszyński, ich syn, w 1874 roku ożenił się z Teklą Sabak z Lalin, córką Rocha i Anastazji Pęśko i w Budziskach mieli synów Antoniego i Piotra oraz córkę Anastazję.
Antoni Duszyński w 1905 roku założył rodzinę z Józefą Skorupa z Wielgolasu, córką Ludwika i Ewy Kucharskiej i w Dębem mieli czworo dzieci. Ich córka Zofia Dusińska w 1932 roku poślubiła Aleksandra Mądrego ze Starowoli cyna Michała i Marianny Gasek.
Piotr Duszyński w 1904 roku ozenił się z Józefą Wójcik z Dębego, córką Jakuba i Marianny Myka i w Dębem mieli czworo dzieci.
Anastazja Dusińska w 1908 roku wyszła za Stanisława Frelka z Mleszczyna, syna Józefa i Petronelli i w Dębem mieli czworo dzieci.

Krystyna Duszyńska, córka Krzysztofa, w 1830 roku poślubiła Jana Uścińskiego z Budzisk syna Karola i Franciszki Wielgopolanin.

Felicjan (Feliks) Dusiński , drugi syn Tomasza, w 1794 roku założył w Dębem rodzinę z Weroniką Cupkówną i mieli tu 7-ro dzieci. Dla czworo z nich ustalono rodziny.
Salomea Duszyńska, ich córka, w 1814 roku poślubiła Szczepana Całkę z Redzyńskiego, syna Grzegorza i Marianny Kępkowicz i mieli w Redzyńskiem troje dzieci, następnie w 1823 roku Salomea wyszła za Łukasza Mućko z Walisk, syna Walentego i Ewy Mucha i w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Agnieszka Duszyńska, druga córka Felicjana, w 1820 roku założyła w Budziskach rodzinę z Kazimierzem Cmochem z Budzisk, synem Ambrożego i Agnieszki Mucha i mieli tu 5-ro dzieci.
Karolina Czmoch ich córka w 1837 roku poślubiła Wojciecha Małeckiego, syna Kacpra i Jadwigi Wielgopolanin i w Budziskach mieli 10-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.
Piotr Ćmoch w 1850 roku ozenił się z Katarzyną Sabak z Lalin, córką Leona i Marcelli Pęśko i w Budziskach urodził się im syn Jan Ćmoch. Katarzyna po śmierci Piotra
wyszła w 1840 roku za Feliksa Sabaka z Redzyńskiego syna Józefa i Izabelli Śluzekwdowca po Katarzynie Kowalskiej i mieli córkę Mariannę.
Franciszka Czmoch w 1852 roku poślubiła Wawrzyńca Rogowskiego z Budzisk syna Józefa i Magdaleny Osiak wdowca po Agnieszce Wielgopolanin.
Grzegorz Duszyński, syn Felicjana, w 1825 roku ożenił się z Franciszką Cmoch z Dębego, córką Mateusza i Ewy Pacek i w Budziskach mieli 6-ciu synów, z których czterech założyło rodziny, po śmierci Grzegorza w 1826 roku Franciszka poślubiła Leona (Leonarda) Dusińskiego, ale już nie mieli potomstwa.
Mateusz Duszyński, najstarszy syn Grzegorza, w 1851 roku założył w Dębem rodzinę z Rozalią Polanin córką Błażeja i Anny Rusin i mieli tu 7-ro dzieci.
Najmłodszy Stanisław Duszyński w 1887 roku ożenił się z Marianną Uścińską z Dębego, córką Jana i Anastazji Pilarskiej i w Dębem mieli 4-ro dzieci. Najstarszy z nich Jan Dusiński w 1910 roku ożenił się z Józefą Drabarczyk z Kuflewa córką Juliana i Anny Sikorskiej i w Dębem mieli 8-ro dzieci. Ich córka Sabina Dusińska w 1946 roku poślubiła Stefana Wilczyńskiego z Ostrowi Maz. syna Feliksa i Marianny Sochadzkiej. Syn Stanisław Duszyński natomiast w 1947 roku ożenił się z Władysławą Zawilińską z Latowicza córką Pawła i Katarzyny Wiechetek. Córka Stanisława, Stefania Dusińska w 1925 roku wyszła za Stanisława Duszczyka z Żakowa syna Franciszka i Małgorzaty Kalinowskiej.
Jan Duszyński, drugi syn Grzegorza, w 1855 roku ożenił się z Marianną Mikulską z Budzisk córką Marianny i w Dębem mieli troje dzieci.
Michał Duszyński , najstarszy syn Jana, w 1884 roku założył rodzinę w Wielgolesie z Ludwiką Dyła z Wężyczyna, córką Henryka i Marianny Brauła i w Wielgolesie mieli 7-ro dzieci, ale brak informacji o tej rodzinie.
Marianna Duszyńska, córka Jana, w 1885 roku wyszła za Pawła Kienka z Jeruzala syna Jakuba i Wiktorii Włudarczyk.
Wojciech Duszyński, trzeci syn Grzegorza, w 1859 roku ozenił się Agnieszką Ciuk z Zastawia córką Wawrzyńca i Apolonii Koper i w Dębem mieli córki Ludwikę i Mariannę.
Jędrzej Duszyński, czwarty syn Grzegorza, w 1863 roku założył rodzinę w Dębem z Anną Jaworską z Wielgolasu córką Bartłomieja i Katarzyny Miziarskiej i urodziło się im 6-ro dzieci.
Marianna Duszyńska, ich córka, w 1886 roku wyszła za Jana Bajera z Dębego syna Romana i Katarzyny Puchalskiej i w Dębem mieli 7-ro dzieci.
Weronika Duszyńska, najmłodsza ich córka w 1910 roku poślubiła Piotra Trejdę z Walisk syna Wawrzyńca i Magdaleny Olko.
Franciszka Katarzyna Duszyńska, córka Feliksa, w 1830 roku poślubiła Pawła Saganowskiego z Kozłowa syna Tomasza i Katarzyny Żurawek i w Budziskach mieli troje dzieci.

Ludwik Dusiński, czwarty syn Tomasza, w 1798 roku ożenił się z Apolonią Pilarszczanką i w Dębem mieli 7-ro dzieci, a dla czworo z nich ustalono rodziny.

Agnieszka Duszyńska, najstarsza ich córka, w 1824 roku poślubiła Marcina Rybaka z Transboru syna Franciszka i Małgorzaty Zaranowskiej.

Piotr Dusiński, syn Ludwika, w 1829 roku ożenił się z Franciszką Bobotko z Chyżyn córką Wincentego i Elżbiety Zwierz i w Dębem mieli 9-ro dzieci, a troje założyło rodziny.
Marianna Duszyńska, ich córka, w 1854 roku poślubiła Wincentego Pawłoskiego z Gołębiowic syna Wawrzyńca i Anny Dekarczyk wdowca po Annie Duszyńskiej opisanej wyżej córce Kazimierza Duszyńskiego i Marianny Cmoch.
Anna Pawłowska, córka Wincentego i Marianny, w 1894 roku poślubiła Grzegorza Świątka z Wężyczyna syna Izydora i Marianny Szeląg.
Hilary Duszyński, syn Piotra, w 1859 roku ożenił się z Franciszką Łukasiewicz z Walisk córką Jana i Jadwigi Koziorowicz i mieli 5-ro dzieci. Pierwsze urodziło się w Dębem, a pozostałe w Waliskach.
Michał Duszyński, drugi syn Piotra, w 1866 roku ożenił się z Agnieszką Foliacką z Wielgolasu, córką Pawła i Katarzyny Śpiechowicz i mieli 10-ro dzieci. Rodzina dość często zmieniała miejsce zamieszkania, bo dzieci rodziły się w Dębem, Budziskach, Waliskach, Wielgolesie i Kamionce.
Walenty Duszyński, ich syn, w 1894 roku ożenił się z Marianną Lechnio z Dębego córką Wojciecha i Agnieszki Rybak.
Józef Duszyński, drugi syn Michała, w 1899 roku ożenił się zKonstancją Balas z Walisk, córką Wojciecha i Agnieszki Kielak.

Helena Kunegunda Duszyńska, córka Ludwika, w 1833 roku poślubiła Adama Saganowskiego z Kozłowa, syna Tomasza i Katarzyny Żurawek wdowca po  Rozalii Filipiak-Wiśniewskiej, z którą Adam miał 6-ro dzieci i z Heleną Duszyńską miał jeszcze 7-ro dzieci.
Marianna Saganowska z drugiego małżeństwa, w 1858 roku wyszła za Mikołaja Łodygę z Lalin, syna Feliksa i Teresy Buby i w Dębem urodziła się córka Marcjanna.
Rafał Saganowski, syn Adama i Heleny , w 1869 roku ożenił się z Weroniką Małecką z Budzisk córką Wojciecha i Karoliny Czmoch i w Dębem mieli 6-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.

Mikołaj Piotr Duszyński, drugi syn Ludwika, w 1840 roku załozył rodzinę z Józefą Czmoch z Budzisk, córką Mikołaja i Franciszki Uścińskiej i w Dębem urodziło się im 5-ro dzieci, ale brak informacji o dalszych losach rodziny.

Szczegółowe dane gałęzi: Antoniego Dusińskiego i Reginy.Powrót do strony ogólnej rodzin


 

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych