Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabak Wojciecha i Agnieszki

Rodziny Sabak
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


  Rodziny Sabaków     (Wężyczyn)

W Wężyczynie występują trzy najstarsze rodziny tj. Grzegorza Sabaka urodzonego około 1710 roku, Adalberta Sabaka urodzonego ok. 1723 roku i Jakuba Sabaka ur. ok. 1731 roku. Te trzy osoby mogą być braćmi ale nie ma na to dowodów. Rodziny Grzegorza i Jakuba nie wytworzyły drzew rodowych a wytworzyła je jedynie rodzina Adalberta (Wojciecha) Sabaka.

Grzegorz Sabak  ożeniony z Katarzyną mieli w Wężyczynie, w okresie objętym ewidencją, córkę Katarzynę i syna Stefana zmarłych w młodym wieku. Prawdopodobnie ich córką była również Rozalia Sabak urodzona w 1743 roku, która w 1772 roku poślubiła Marcina Ślusarczyka z Latowicza i tu urodziło się im 9-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Róża Ślusarczyk w 1796 roku poślubiła Wincentego Gryza i w Latowiczu mieli 10 dzieci. Po śmierci Róży, Wincenty w 1812 roku ożenił się z Agnieszką Domozerską z Seroczyna i w Latowiczu mieli jeszcze 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.

Jakub Sabak z kolei w 1776 roku ożenił się z Anastazją Jarmuł z Latowicza i założyli rodzinę w Latowiczu, gdzie urodziło się im 4-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie. Jakub zmarł w 1784 roku i Anastazja  w 1785 roku poślubiła Tomasza Kowalskiego, z którym miała jeszcze 4-ro dzieci.
Brygida Sabak, córka Jakuba i Anastazji, w 1799 roku poślubiła Tomasza Świeczkę, z którym mieli 4-ro potomstwa.
Marianna Świeczka najmłodsza córka Tomasza w 1825 roku poślubiła Hieronima Kawkę z Latowicza syna Stanisława i Petronelli Suda i tu mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.

Adalbert Sabak i Agnieszka

 Najstarszą znana rodziną Sabaków w Wężyczynie jest rodzina Grzegorza Sabaka i Katarzyny. Grzegorz Sabak urodził się około 1710 roku, natomiast Katarzyna około 1717 roku i w Wężyczynie w czasie objętym ewidencją mieli córkę Katarzynę i syna Stefana zmarłych w młodości. Następne dwie rodziny opisane poniżej założył Adalbert Sabak z Agnieszką i Jakub Sabak z Anastazją Jarmuł. Według wieku podanego w aktach zgonu Adalbert urodził się około 1723 roku a Jakub około 1731 roku. Biorąc pod uwagę niedokładności z jakimi wówczas podawano wiek Adalbert i Jakub mogli być zarówno dziećmi Grzegorza jak i jego braćmi.

 Adalbert (Wojciech) Sabak  z Agnieszką  mieli w Wężyczynie 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny w parafii Latowicz.
Dionizy Sabak, najstarszy syn Wojciecha  w 1777 roku ożenił się z Małgorzatą Wronowską z Oleksianki córką Jana i Zofii i mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie, natomiast rodzinę założył pozostały Piotr.
 
Piotr Sabak, syn Dionizego, w 1798 roku ożenił się z Julianną Reda ze Strachomina córką Ignacego i Franciszki Wiechetek i w Wężyczynie mieli 7-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie, a 4-ro założyło rodziny.
Adalbertus (Wojciech) Sabak najstarszy syn Piotra w 1822 roku ożenił się z Barbarą Domoń z Wężyczyna i tu urodziło się im 8-ro dzieci.
Tomasz Sabak najstarszy syn Wojciecha ożenił się z Dorotą Gałązka i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci.
Apolonia Sabak najstarsza córka Tomasza w 1866 roku poślubiła Franciszka Dziugła z Jeruzala syna Pawła i Antoniny Malko i w Wężyczynie urodziło się im 12-ro dzieci.
Ich najstarszy syn Józef Dziugieł w 1894 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek ze Stawku córką Jana i Katarzyny Miedek i w Wężyczynie mieli 5-ro dzieci.
Jan Dziugieł drugi syn Franciszka w 1896 roku ożenił się z Katarzyną Jaworską z Kamionki córką Szymona i Scholastyki Miziarskiej.
Katarzyna Dziugieł córka Franciszka w 1892 roku poślubiła Walentego Jaworskiego brata wspomnianej Katarzyny (miany) i w Kamionce mieli 5-ro dzieci. Ich syn Władysław Jaworski w 1918 roku ożenił się z Marianną Nocek z Latowicza córką Feliksa i Heleny Konderskiej. Córka zaś Walentego , Bronisława Jaworska w 1930 roku poślubiła Władysława Redę z Kamionki syna Andrzeja i Marianny Chrustowskiej i w Kamionce mieli 5-ro dzieci, a ich najmłodszy syn Andrzej Reda w 1975 roku ożenił się z Mirosławą Kowalską z Walisk córką Zygmunta i Danieli Sabak i w Kamionce urodził się im syn Cezary.
Agnieszka Dziugieł  druga córka Franciszka w 1894 roku poślubiła Wojciecha Gajowniczka, brata Marianny żony Józefa (miany) i założyli rodzinę w Stawku, gdzie mieli córki Aleksandrę i Helenę. Helena Gajowniczek w 1919 roku poślubiła z kolei  Franciszka Paudynę z Jeruzala syna Józefa i Ludwiki Ciąćka.
Stanisław Dziugieł trzeci syn Franciszka w 1912 roku ożenił się z Katarzyną Gajowniczek z Wężyczyna córką Piotra i Anny Kłos i w Wężyczynie mieli 8-ro dzieci. Ich córka Stefania Dziugieł w 1935 roku wyszła za Jana Serafina z Jagodnego syna Jana i Marianny Leśkiewicz i w Wężyczynie mieli trzech synów.
Ludwik Sabak, syn Tomasza, w 1875 roku ożenił się z Teofilą Jaworską z Wielgolasu córka Macieja i Marianny Łukaszek ale nie mieli potomstwa, a następnie poślubił Franciszkę Paudynę z Kołodziąża ale również pozostali małżeństwem bezdzietnym.
Franciszka Sabak, córka Tomasza, w 1879 roku poślubiła Mikołaja Jaworskiego z Wężyczyna syna Walentego i Anastazji Kłos i mieli tu 6-ro dzieci.
Helena Jaworska ich najstarsza córka w 1906 roku wyszła za Andrzeja Jarzębskiego z Borówka syna Franciszka i Julianny Komorek i w Wężyczynie urodził się ich syn Jan.
Bronisława Jaworska najmłodsza córka Mikołaja w 1924 roku poślubiła Stanisława Osucha z Wężyczyna syna Jana i Weroniki Domańskiej i w Wężyczynie mieli 8-ro dzieci. Regina Osuch w 1947 roku poślubiła Jana Komudę ze Skwarnego syna Stefana i Zofii Mazek. Stefania Osuch druga córka Stanisława w 1972 roku wyszła za Józefa Zwierza z Walisk syna Andrzeja i Heleny Stępińskiej i najmłodsza córka Stanisława, Marianna Osuch w 1968 roku wyszła za mąż za Witolda Zarasia z Katarzynowa.
Marianna Sabak, najmłodsza córka Tomasza, w 1882 roku poślubiła Rafała Kozickiego z Bork syna Macieja i Franciszki Kania i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci, następnie w 1896 roku Rafał ożenił się z Agnieszką Świątek z Kamionki córką Henryka i Marianny Gajowniczek i w Wężyczynie mieli jeszcze 4-ro dzieci. Ich syn z drugiego małżeństwa Stanisław Kozicki w 1934 roku ożenił się z Aleksandrą Światek z Kamionki córką Walentego i Katarzyny Sabak.
Onufry Sabak, drugi syn Wojciecha, ożenił się w 1851 roku z Franciszką Kłos z Wężyczyna córką Piotra i Małgorzaty Chrust i tu mieli trzech synów, następnie Franciszka w 1960 roku wyszła za Józefa Domonia z Wężyczyna syna Dominika i Marianny Pajda wdowca po Juliannie Sabak i w Wężyczynie mieli jeszcze 10-ro dzieci.
Apolonia Sabak
, córka Wojciecha, w 1854 roku poślubiła Macieja Maletkę z Dąbrówki syna Wincentego i Małgorzaty Walewskiej i w Dąbrówce mieli 5-ro dzieci, następnie w 1870 roku Apolonia poślubiła Andrzeja Zwierza z Borówka syna Franciszka i Konstancji Auguścińskiej i w Dąbrówce mieli troje dzieci.
Marianna Maletka córka z pierwszego małżeństwa w 1881 roku poślubiła Jana Śluzka z Chyżyn syna Pawła i Marianny Grzenda i w Dąbrówce mieli syna Wiktora i córkę Weronikę. Weronika Śluzek z kolei w 1911 roku wyszła za mąż za Ludwika Murackiego z Łukówca syna Franciszka i Katarzyny Lipnickiej.
Wojciech Zwierz syn Apolonii z drugiego małżeństwa w 1900 roku ożenił się z Wiktorią Zawadka z Transboru córką Tomasza i Ludwiki Gelo i w Dąbrówce mieli 5-ro dzieci. Władysława Zwierz ich najmłodsza córka w 1940 roku poślubiła Stefana Saganowskiego z Wężyczyna syna Jana i Heleny Fiołek i w Dąbrówce mieli trzech synów. Jarosław Saganowski ich najmłodszy syn w 1977 roku ożenił się z kolei z Janiną Jaworską z Kamionki córką Jana i Celiny Zwierz.
Katarzyna Zwierz córka Apolonii z drugiego małżeństwa w 1900 roku poślubiła Ludwika Redę z Kamionki syna Walentego i Katarzyny Sikora i mieli 6-ro dzieci. Najstarszy Bronisław urodził się w Stawku , a pozostałe w Dębińcu.
Marianna Sabak druga córka Wojciecha z kolei w 1855 roku wyszła za Walentego Brzozowskiego z Transboru syna Jana i Kunegundy Rybak i w Transborze mieli troje dzieci, następnie Walenty w 1861 roku ożenił się z Anastazją Zielińską ze Starogrodu córką Franciszka i Klary Sątorek i mieli 4-ro dzieci, które założyły rodziny i trzeci raz Walenty ożenił się z Anastazją Sątorek i w Transborze urodziła się im córka Marianna.
Katarzyna Brzozowska córka Walentego z pierwszego małżeństwa w 1878 roku poślubiła Wojciecha Rżysko z Woli Starogrodzkiej syna Marcina i Agnieszki Ćmoch.
Julianna Sabak najmłodsza córka Wojciecha w 1856 roku poślubiła Józefa Domonia z Wężyczyna syna Dominika i Marianny Pajda i tu urodziła się ich córka Franciszka, następnie w 1860 roku Józef ożenił się z wyżej wspomnianą Franciszką Kłos z Wężyczyna wdową po Onufrym Sabaku i w Wężyczynie mieli 10-ro dzieci.
Roch Sabak, najmłodszy syn Wojciecha, ożenił się w 1865 roku z Marianną Świątek ze Strachomina i w Wężyczynie mieli 8-miu synów.
Jan Sabak ich syn w 1900 roku ożenił się z Julianną Brzozowską z Transboru i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci, a następnie Jan ożenił się Julianną Adamiec i mieli syna Wincentego i trzeci raz Jan ożenił się z Julianną Traczyk i w Wężyczynie mieli 5-ro dzieci.
Stanisław Sabak, syn Jana i Julianny Tkaczyk, w 1953 roku ożenił się z Kazimierą Świątek z Redzyńskiego córką Ludwika i Józefy Mistewicz i w Wężyczynie urodził się im syn Jan, który z kolei ożenił się z Zofią Rudaś i w Wężyczynie mieli syna Michała i córkę Katarzynę.
Wacław Sabak, drugi syn Jana i Julianny, w 1951 roku ożenił się z Władysławą Sabak z Wężyczyna córka Ludwika i Heleny Mazek i mieli tu 4-ro dzieci, a najmłodszy Leszek Sabak ożenił się z Lillą Kwiatkowską i w Wężyczynie mieli troje dzieci.
Janina Sabak, najmłodsza córka Jana, w 1947 roku poślubiła Wacława Szczęsnego z Siodła, syna Franciszka i Marianny Słodownik.
Ludwik Sabak, drugi syn Rocha, w 1902 roku ożenił się z Heleną Mazek z Wężyczyna córka Walentego i Karoliny Jurkowskiej i mieli 4-y córki, które założyły rodziny.
Najstarsza Leokadia Sabak w 1928 roku wyszła za Stanisława Grzendę z Chyżyn syna Piotra i Julianny Bobotek i tu mieli 5-ro dzieci.
Kolejna Kazimiera Sabak w 1934 roku poślubiła Franciszka Jurkowskiego z Wężyczyna syna Walentego i Agnieszki Dąbrowskiej i tu urodziło się im 4-ro dzieci.
Trzecia córka Stefania Sabak poślubiła Józefa Domunia z Wężyczyna, a ślub odbył się w 1934 roku razem ze ślubem siostry Kazimiery (wspólne wesele), i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci. Ich córka Salomea Domoń w 1973 roku poślubiła Andrzeja Kowalczyka z Wodyń syna Kazimierza i Władysławy Kosmalskiej.
Najmłodsza Władysława Sabak w 1951 roku poślubiła Wacława Sabaka z Wężyczyna syna w/w Jana i Julianny Traczyk czyli stryjecznego brata i mieli 4-ro dzieci omówione przy Janie Sabaku.
Walenty Sabak, trzeci syn Rocha, w 1914 roku ożenił się z Heleną Stosio z Wężyczyna córka Piotra i Marianny Mazek i mieli tu 4-ro dzieci.
Najstarszy Jan Sabak w 1941 roku ożenił się z Janiną Mazek z Wężyczyna córką Jana i Wiktorii Sadowskiej i tu urodziło się im troje dzieci i wszystkie zmarły w roku urodzenia.
Józef Sabak
drugi syn Walentego w 1947 roku ożenił się z Genowefą Braulińską ze Strachomina córka Ludwika i Heleny Kozickiej i tu urodziło się im troje dzieci, następnie Genowefa w 1966 roku poślubiła Antoniego Świątka ze Strachomina wdowca po Eugenii Rechnio, ale nie mieli dzieci. Kamila Sabak, najstarsza córka Józefa i Genowefy, w 1970 roku poślubiła Jana Stosio z Bork i w Strachominie mieli troje dzieci, a ich syn Adam Stosio w 1997 roku ożenił się z Edytą Brzozowską z Generałowa i w 1998 roku urodził się im syn Łukasz.
Ryszard Sabak
, trzeci syn Walentego, w 1958 roku ożenił się z Kazimierą Adamiec z Dzielnika córką Michała i Julianny Sikora i w Wężyczynie urodził się ich syn Sławomir Sabak żonaty następnie z Małgorzatą Kuźnia, z którą w Wężyczynie mieli troje dzieci.

Marianna Sabak, córka Piotra, w 1824 roku poślubiła Pawła Stosio z Wężyczyna syna Balcera i Krystyny Wiechetek i mieli w Wężyczynie 14-ro dzieci, z których 8-ro założyło rodziny, omówione pod wymienionym linkiem.

Teresa Jadwiga Sabak, druga córka Piotra, w 1832 roku poślubiła Piotra Gajowniczka ze Strachomina syna Ignacego i Magdaleny Keneckiej, wdowca po Mariannie Domoń, i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci, a ich syn Feliks Gajowniczek w 1864 roku ożenił się z Józefą Uchman z Wężyczyna.

Franciszek Karol Sabak, najmłodszy syn Piotra, w 1840 roku ożenił się z Apolonią Nidek córka Benedykta i Katarzyny i w Wężyczynie mieli 5-ro dzieci.
Najstarsza z nich Weronika Sabak w 1858 roku poślubiła Karola Maciejca z Wężyczyna syna Jana i Magdaleny Domoń i mieli syna Stanisława, a następnie Weronika w 1861 roku poślubiła Onufrego Uchmana, z którym w Wężyczynie miała 5-ro dzieci.
Stanisław Maciejec
z pierwszego małżeństwa w 1886 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Wężyczyna córką Antoniego i Józefy Reda.
Marianna Sabak
, druga córka Franciszka, w 1864 roku wyszła za mąż za Tomasza Miklaszewskiego z Wężyczyna syna Wojciecha i Marianny Maciejec i mieli troje dzieci.

Hiacynt Sabak, drugi syn Wojciecha, ożenił się z Heleną Gajowniczek i w Wężyczynie mieli 11-ro dzieci, z których 9-ro zmarło w dzieciństwie. Córka Hiacynta,
Magdalena Sabak
córka Hiacynta w 1811 roku poślubiła Benedykta Sadowskiego z Bork syna Franciszka i Barbary Krasnej i w Wężyczynie urodziło się im 5-ro dzieci. W 1823 roku Magdalena ponownie wyszła za mąż za Grzegorza Chrusta z Chyżyn syna Mateusza i Zofii Dyła i w Wężyczynie mieli również 5-ro dzieci.
Barbara Katarzyna Sadowska z pierwszego małżeństwa w 1841 roku poślubiła Jakuba Miziarskiego z Wielgolasu syna Bartłomieja i Gertrudy Kowalskiej i w Wężyczynie urodziła się im córka Scholastyka.
Scholastyka Miziarska z kolei w 1863 roku wyszła za Szymona Jaworskiego z Wielgolasu syna Kacpra i Marianny Świątek i w Wielgolesie mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.

Regina Sabak, córka Wojciecha, w 1783 roku poślubiła Andrzeja Staniaka i w Dąbrówce mieli 4-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi Adalberta Sabaka i Agnieszki.


Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych