Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabak Jana i Katarzyny Kusio

Rodziny Sabak
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Pozostałe rodziny Sabaków

W Garwolinie rodziny Sabaków występują od 1613 roku do 1711. Poniżej wykaz rodzin jakie znalazły się we fragmentach ksiąg chrztów parafii Garwolin z tego okresu. W księgach ślubów zachował się zapis ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie urodzonego w 1680 roku,  syna Mikołaja i Anny Kienkowny .

1. Zofia Sabak ur. 1613 r. c. Wojciecha i Anny,
2. Katarzyna Sabaczek ur. 1618 r. c. Jakuba i Jadwigi,
    Dorota Sabak  ur. 1631  c. Jakuba i Jadwigi,
3. Mikołaj Sabak  ur. 1648  s. Jakuba i Doroty,
4. Kazimierz Sabak  ur. 1659  s. Piotra i bn.
5. Wojciech Sabak  ur. 1659  s. Sebastiana i Agnieszki,
6. Katarzyna Sabak  ur. 1668  c. Pawła i Ewy
7. Maryna Sabak  ur. 1677  c. Bartłomieja i Katarzyny,
8. Sebastian Sabakowicz  ur. 1680  s. Mikołaja i Anny Kienkowny,
    Grzegorz Sabakowicz  ur. 1682  s. Mikołaja i Anny Kienkowny,
9. Piotr Sabak  ur. 1683  s. Kazimierza i Marianny,
    Regina Sabak  ur. 1685  c. Kazimierza i Marianny,
    Katarzyna Sabak  ur. 1687  c. Kazimierza i Marianny,
    Karol Sabakowicz  ur. 1688  s. Kazimierza i Marianny,
    Jan Sabakowicz  ur. 1699  s. Kazimierza i Marianny,
    Dorota Sabakowicz  ur. 1703  c. Kazimierza i Marianny,
    Wojciech Sabak  ur. 1711  s. Kazimierza i Marianny,
10. Justyna Sabak  ur. 1705  c. Sebastiana i Doroty,
11. Marianna Sabak  ur. 1705  c. Hiacynta i Justyny,
     Justyna Sabak  ur. 1707  c. Hiacynta i Justyny,
12. Jan Sabak  ur. 1706  s. Wawrzyńca i Agnieszki

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych