Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Klemens Sabak -kol.5

Rodzina Tomasza Sabak i Agnieszki Wiechetek oraz ich następców
na kolonii 5

 

Pierwszym znanym przodkiem Tomasza był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku  Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego Zob. rodziny Gosków a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz.  Zob. rodziny Macieja Sabak.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego mieli 9-cioro dzieci a jeden z synów Damazy założył rodzine Domaziaków w Lalinach kolonia 11.; Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 5 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Tomasz Sabak urodzony w 1800 roku poślubił w 1818 roku Agnieszkę Wiechetek z Redzyńskiego córkę Adalbertusa ( Wojciecha ) i Apolonii Śluzek z którą miał 7-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Najstarsza Katarzyna w 1841 roku poślubiła Grzegorza Redę ze Strachomina syna Romualda i Ewy Miszta z którym miała 7-ro dzieci. Następna Marianna wyszła w 1847 roku za mąż za Jakuba Bobotka do Chyżyn, z krórym miała córkę Krystynę a po śmierci Jakuba za Stanisława Redę z Chyżyn. Kolejna Brygida wyszła za Marka Soćko na kolonię 2 z którym miała 7-ro dzieci. Syn Karol w 1853 roku poślubił Małgorzatę Łodyga i otrzymał kolonię 18. Kolejna Karolina była drugą żoną Ambrożego Kowalskiego z kolonii 22. z którym miała dwie córki. Najmłodsza córka Krystyna wyszła za mąż za Fabiana Sabak z kolonii 17 z którym miała córkę Katarzynę a po jego śmierci za Henryka Pęśko z którym miała 5-ro dzieci. Najmłodszy syn Klemens poślubił Juliannę Świątek ze Strachomina z którą miał 9-ro dzieci, a po jej śmierci Petronellę Świątek z Lalin z którą miał jeszcze 11-ro dzieci. Otrzymał on kolonię 5.
Klemens Sabak urodził się w 1843 roku w Lalinach a w roku 1862 poślubił Juliannę Świątek ze Strachomina córkę Franciszka i Weroniki Niedek. Klemens z Julianną mieli 9-ro dzieci z których czworo zmarło w dzieciństwie. Syn Franciszek poślubił Aleksandrę Gelo z Redzyńskiego i otrzymał kolonię 17, którą Klemens kupił po siostrze Krystynie. Kolejny Stanisław ożenił się z Marcellą ( Marianną ) Kowalską na kolonię 21 a po jego śmierci z Marcellą ożenił się Jakub Adamczyk. Córka Elżbieta wyszła za Walentego Soćko syna Tomasza na półkolonię 2, natomiast najmłodsza z tego małżeństwa Waleria wyszła w 1904 roku za Pawła Pazurę do Iwowego syna Piusa i Marianny Świeczka i mieli 9-ro dzieci.
W 1885 roku Klemens ponownie ożenił się z Petronellą Świątek z Lalin córką Walentego z kol.9 i miał z nią 11-ro dzieci z których dwoje zmarło w dzieciństwie natomiast 9-ro założyło rodziny. Najstarsza z tego małżeństwa Aleksandra wyszła za mąż za  Stanisława Kowalskiego na  kolonię 15. Kolejny Walenty poślubił w 1913 roku Helenę Reda ze Strachomina córkę Stanisława i Marianny Niedek i mieli 10-ro dzieci z których troje zmarło w dzieciństwie. Następny Piotr poślubił w 1919 roku Józefę Braulińską ze Strachomina córkę Jana i Marianny Kozioł  i mieli 7-ro dzieci z których najmłodsza zmarła w dzieciństwie. Z kolei Ludwik ozenił się z Heleną Łodyga na kolonię 12. zaś Stefania w 1920 roku wyszła za Józefa Rogalę do Chromina córkę Grzegorza i Małgorzaty Gasek. Syn Władysław ożenił się w 1917 roku z Bronisławą Reda ze Strachomina siostrą wymienionej wyżej Heleny i pozostał na kolonii 5. zaś Jan ożenił się z Maciejakową z Bork i tam założył rodzinę. Grzegorz w 1933 roku poślubił Kazimiere Sabak z kolonii 21 i tam założył rodzinę, natomiast najmłodszy Bolesław - kierowca ożenił się do Latowicza z Józefą Świątek córką Józefa i Heleny Walewskiej z którą mieli dwoje dzieci. Zob. drzewo Klemensa.
Janina i Irena SabakJan Sabak, 
Irena Sabak i Jaroń Władysław Sabak urodzony w 1895 roku poślubił w 1917 roku, jak wspomniano, Bronisławę Reda ze Strachomina z którą mieli 9-ro dzieci. Jedno z nich zmarło w dziecińswie, natomiast 7-ro założyło rodziny. Najstarsza córka Janina pozostała niezamężna, zaś najstarszy syn Zenon założył rodzinę w Chrominie. Kolejny Kazimierz poślubił  Stosiównę ze Skórca i założył rodzinę w Pruszkowie. Córka Irena w 1948 roku wyszła za mąż do Gozdu za Bolesława Jaronia syna Piotra i Aleksandry Wiechetek, natomiast Henryk założył rodzinę w Łopaciance. Kolejny syn Edward ożenił się w 1976 roku z Krystyną Baranek z Jażwin wdową po zmarłym Henryku Płatku z Lalinek. Apolonia w 1956 roku wyszła za mąż  za Edwarda Redę kolonia 29, natomiast najmłodsza Władysława w 1962 roku wyszła za mąż za Eugeniusza Serzysko urodzonego w Gościewiczu a zamieszkałego w Redzynskiem syna Grzegorza i Heleny Kowalskiej,  zajmującego się kowalstwem i ślusarstwem. Pobudowali się na kolonii 5, gdzie Eugeniusz prowadził warsztat.
Edward Sabak urodzony w 1931 roku z Krystyną Baranek przejęli kolonię 5, a w 1977 roku urodził się im syn Piotr.

Zdjęcia.
1. Zenon Sabak.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych