Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Gajowniczka Szymona

Rodziny Gajowniczek1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 


Rodziny Gajowniczek obejmują rodziny ze Strachomina i z Lalin, czyli wszystkie z parafii Latowicz, które występowały na początku ewidencji w księgach parafialnych, z wyjątkiem rodziny Walentego Gajowniczka, który ożeniony z Teresą Maleta założył rodzinę w Latowiczu, ale rodzina ta wkrótce zanikła. Poza tym na początku występuje rodzina Józefa Gajowniczka i Agaty Gagasek, którzy mieli córkę Mariannę ur. 12.03.1757 roku i na tym zakończyły się jej losy.
Opisywane tu rodziny wywodzą się od pięciu przodków, dla których nie ustalono już wcześniejszych powiązań rodzinnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że Szymon i Kilian byli braćmi, ale nie jest to bezpośrednio udokumentowane. Najstarszym był Szymon urodzony ok.1701 roku, następnym Kilian (1712) i kolejno Stefan (1720), Tomasz (1720) i Bartłomiej o nieustalonym roku urodzenia. Spośród wymienionych Tomasz występuje w Lalinach pozostali w Strachominie, choć Tomasz też prawdopodobnie pochodzi ze Strachomina.

Szymon Gajowniczek i Zuzanna Reda
 

Ustalono 9-ro dzieci Szymona i Zuzanny, z których 6-ro opisanych niżej założyło rodziny. Ignacy Gajowniczek z pierwszą żoną  Moniką Grasiak mieli w Strachominie 9-ro dzieci. Następnie w 1795 roku Ignacy ożenił się z Elżbietą Skorupa, z którą miał jednego syna i trzeci raz ożenił się z Magdaleną Kenecką, z którą miał jeszcze 5-ro dzieci.
 Hilary Gajowniczek, najstarszy z synów Ignacego, w 1806 roku ożenił się z Anną Gajowniczek i w Strachominie urodziło się im również 9-ro dzieci. Ich syn Paweł Gajowniczek w 1848 roku ożenił się z Marcellą Gajowniczek również ze Strachomina i mieli troje dzieci, a następnie Paweł w 1857 roku ożenił się ponownie z Franciszką Ciuk z Latowicza i mieli jeszcze syna Michała i córkę Katarzynę, która w 1894 roku wyszła za Piotra Lubelskiego do Drożdżówki.
Drugi syn Hilarego, Franciszek Gajowniczek w 1852 roku ożenił się z Julianną Ochman z Wężyczyna i w Wężyczynie mieli 6-ro dzieci.
Najstarszy Paweł Gajowniczek w 1880 roku ożenił się z Marianną Świeczka z Latowicza i tu mieli troje dzieci, a ich córka Bronisława Gajowniczek w 1914 roku poślubiła Jana Świątka z Oleksianki i w Latowiczu urodziły się im cztery córki.
Córka Franciszka, Krystyna Gajowniczek w 1886 roku poślubiła Andrzeja Pajdę z Wielgolasu i w Waliskach mieli 5-ro dzieci.
Z kolei Michał Gajowniczek w 1894 roku ożenił się z Marianną Jarmul z Latowicza i tu mieli 6-ro dzieci, następnie w 1914 roku Michał ożenił się ponownie z Marianną Szeląg z Latowicza i mieli jeszcze 4-ro dzieci. Wiktor Gajowniczek z pierwszego małżeństwa ożenił się z Janiną Urbanek i w Latowiczu mieli 4-rech synów. Władysław Gajowniczek w 1965 roku ożenił się z Marianną Pazura z Lalin, Zob. rodziny Pazura a także kolonia 06, natomiast Hieronim Gajowniczek w 1973 roku ożenił się z Krystyną Walewską, z którą mieli synów Zygmunta i Marcina. Z drugiego małżeństwa Wacław Gajowniczek w 1940 roku ożenił się z Wandą Wołkowiecką z Latowicza i tu mieli 5 córek. Teresa Gajowniczek w 1960 roku poślubiła Kazimierza Śluzka z Latowicza, Krystyna Gajowniczek w 1970 roku wyszła za Józefa Siemieniuka z Czartajewa, a najmłodsza Anna Gajowniczek w 1980 roku poślubiła Andrzeja Kowalskiego z Lalin. Zob. rodziny Kowalski a także kolonia 15. Szymon Gajowniczek, najmłodszy syn Franciszka, w 1891 roku ożenił się z Ludwiką Markiewicz z Latowicza i mieli 7-ro dzieci. Józef Gajowniczek w 1922 roku ożenił się z Ludwiką Chrust z Latowicza i mieli dwie córki, z których Marianna w 1943 roku poślubiła Ludwika Kaniewskiego z Latowicza i mieli syna Ludwika. Aleksandra Gajowniczek w 1922 roku poślubiła Bronisława Sabaka z Lalin i mieli tam 7-ro dzieci. Zob. kolonia 19. Bronisława Gajowniczek w 1931 roku poślubiła z kolei Antoniego Gajowniczka z Latowicza i mieli tu troje dzieci. Kolejna Marianna Gajowniczek w 1929 roku wyszła za Feliksa Kielaka z Latowicza i mieli córkę Janinę. Najmłodszy syn Szymona, Edward Gajowniczek w 1933 roku ożenił się z Wandą Kowalską z Latowicza, córką Jana i Stanisławy Jakubowskiej.
Mikołaj Gajowniczek, trzeci syn Hilarego, w 1840 roku ożenił się z Ludwiką Górską z Chyżyn i w Strachominie urodziło się im 8-ro dzieci. Antonina Gajowniczek w 1864 roku poślubiła Kacpra Miedka ze Strachomina i tu mieli troje dzieci.
Franciszek Gajowniczek
z kolei w 1869 roku ożenił się z Ludwiką Reda ze Strachomina i mieli tu 4-ro dzieci, a po śmierci Franciszka, Ludwika ponownie wyszła za mąż za Jana Gajowniczka z Żebraczki, syna Antoniego i Agnieszki Kosut. Córka Franciszka i Ludwiki, Marianna Gajowniczek w 1892 roku poślubiła Ignacego Braułę z Wielgolasu i w Wielgolesie mieli 6-ro dzieci. Zob. rodziny Brauła. Najmłodsza zaś Helena Gajowniczek w 1903 roku poślubiła Antoniego Jarzębskiego z Wielgolasu, gdzie mieli córki Bronisławę i Stanisławę. Bronisława zaś wyszła w 1930 roku za Stanisława Gajowniczka z Chyżyn i mieli 5-ro dzieci. Zob. poniżej rodzina Kiliana Gajowniczka.
Marianna Gajowniczek, kolejna córka Mikołaja, w 1869 roku wyszła za Jana Duszyńskiego z Dębego. Weronika Gajowniczek w 1875 roku poślubiła Ludwika Świątka z Oleksianki i w Oleksiance mieli 4-ro dzieci. Natomiast Anna Gajowniczek w 1879 roku poślubiła Wiktora Dzięcioła ze Strachomina i mieli tu 5-ro dzieci.
Grzegorz Gajowniczek, drugi syn Ignacego, w 1815 roku ożenił się z Teklą Chrzanowską ze Strachomina i tu urodził się syn Franciszek, następnie w 1821 roku Grzegorz ożenił się z Agnieszką Gielo ze Strachomina i mieli dwie córki.
Józef Gajowniczek (Gajewski) trzeci syn Ignacego ożenił się z Franciszką Pieńkowską i zamieszkali w Zastowie, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci. Józef zmienił nazwisko na Gajewski.
Katarzyna Gajewska najstarsza córka Józefa w 1831 roku w Zarzeniu poślubiła Pawła Lepiankę z Zastowa syna Andrzeja i Marianny.
Marianna Gajewska druga córka Józefa w 1831 roku w Zerzeniu poślubiła Tomasza Bochenka z Borkowa syna Józefa i Franciszki Gąsiorowskiej i w Borkowie mieli 11-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Marianna Bochenek w 1850 roku w Zerzeniu poślubiła Jana Tomasza Borutę z  Zagoździa.
Michał Bochenek syn Tomasza w 1853 roku ożenił się z Agnieszką Pątek i w Borkowie mieli 8-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Marianna Bochenek córka Michała w 1876 roku w Zerzeniu poślubiła Franciszka Jankowskiego z Wólki Zerzeńskiej i w Borkowie urodził się syn Symeon.
Symeon Jankowski
z kolei w 1903 roku ożenił się z Marianną Tuszyńską z Kalenia par. Okuniew córką Bogumiła i Julianny Jarosz i w Borkowie mieli 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Bronisław Jankowski syn Symeona ożenił się z Marianną Teresińską z Zagoździa córką Jana i Rozalii Malczyk i w Skarp - Falenicy urodziła się ich córka Halina Bronisława Jankowska, która poślubiła Adama Gromadkę z Truskawia i w Falenicy i Otwocku urodziło się im czworo dzieci. Maria Halina Gromadka ich córka w 1968 roku w Józefowie poślubiła Franciszka Jerzego Dębka i mieli syna Jarosława. Mirosław Gromadka syn Adama ożenił się z Jolantą Danutą Padzik z Lasku córką Janusza i Mirosławy Krynickiej i w Otwocku urodził się ich syn Tomasz. Edward Jankowski drugi syn Symeona ożenił się z Anną Gołębiewską córką Błażeja i Pauliny Głowackiej i mieli trzech synów, którzy zmarli w dzieciństwie. Eugenia Jankowska córka Symeona poślubiła Stanisława Kowalczyka.
Michał Bochenek syn Michała w 1897 roku w Borkowie ożenił się z Reginą Filipowicz z Borkowa i mieli tu troje dzieci. Najmłodszy ich syn Jan Bochenek ożenił się z Marianną ale brak danych o rodzinie.
Szczepan Bochenek drugi syn Michała w 1897 roku w Zerzeniu poślubił Annę Adamczyk córkę Józefa i Tekli Baranowskiej, z którą w Borkowie mieli dwoje dzieci, następnie Szczepan ożenił się z Józefą Kryśkiewicz. Szczepan Bochenek był posłem na sejm Ustawodawczy w latach 1919 - 1922  jako członek Związku Ludowo - Narodowego, Zginął w 1939 roku w Kuligowie na tle rabunkowym.
Wawrzyniec Bochenek, drygi syn Tomasza, w 1862 roku w Zerzeniu poślubił Małgorzatę Lepianka córkę Michała i Katarzyny Dymkowskiej i w Borkowie mieli czworo dzieci.
Franciszek Bochenek ich najstarszy syn w 1887 roku w Zerzeniu ożenił się z Marcjanną Wójcik córką Andrzeja i Marianny Waśkiewicz i w Borkowie urodził się ich syn Marceli. Marceli Bochenek z kolei w 1912 roku w Zerzeniu poślubił Annę Gołębiewską i mieli syna Kazimierza.
Mateusz Bochenek, najmłodszy syn Wawrzyńca,  w 1893 roku w Zerzeniu ożenił się z Moniką Kowalską córką Jana i Marianny Bielickiej i mieli syna Andrzeja.
Agnieszka Bochenek, druga córka Tomasza w 1859 roku w Zerzeniu poślubiła Jana Bilickiego z Białobrzegów syna Stanisława i Julianny Butkiewicz.
Katarzyna Bochenek, trzecia córka Tomasza w 1873 roku poślubiła Jana Jankowskiego z Zerzenia syna Tomasza i Agnieszki Sierpińskiej i w Borkowie mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie.
Franciszek Jankowski ich najmłodszy syn ożenił się z Rozalią Jaworską i mieli syna Stanisława i córkę Irenę zmarłe w dzieciństwie.
Ludwika Gajewska, trzecia córka Józefa i Franciszki, w 1839 roku w Zerzeniu poślubiła Józefa Zadrożnego z Borkowa i mieli troje dzieci.

Barbara Gajowniczek, córka Ignacego, w 1813 roku poślubiła Feliksa Gielo z Oleksianki i tu mieli 5-ro dzieci.
Józefa Gajowniczek, druga córka Ignacego, w 1814 roku poślubiła Błażeja Gajowniczka ze Strachomina i tu mieli 10-ro potomstwa, z których 7-ro założyło nowe rodziny. Rodzina ta została opisana  przy potomkach Stefana Gajowniczka.
Piotr Gajowniczek syn Ignacego i Magdaleny Keneckiej w 1830 roku ożenił się z Marianną Domoń z Wężyczyna i mieli syna Feliksa, a następnie w 1832 roku ożenił się z Teresą Sabak z Wężyczyna córką Piotra i w Wężyczynie mieli 4-ro dzieci. Ich syn Feliks z drugiego małżeństwa w 1864 roku ożenił się z Józefą Uchman z Wężyczyna, ale brak informacji o dzieciach.

Ludwik Gajowniczek drugi syn Szymona ożenił się z Franciszką Paśnik i w Strachominie  w latach 1788 - 1805 mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie, a o pozostałych brak danych.

Franciszek Gajowniczek    trzeci syn Szymona   w 1788 roku ożenił się z Konstancją Świątek z Oleksianki i w Strachominie mieli 9-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie. Ich syn Walenty Gajowniczek w 1816 roku ożenił się z Petronellą Chrzyptowicz z Redzyńskiego i w Strachominie mieli 4-ro dzieci, następnie w 1832 roku Walenty ożenił się z Magdaleną Rudka z Transboru i w Strachominie mieli jeszcze troje dzieci.
Najstarsza córka Walentego i Petronelli Chrzyptowicz, Marianna Gajowniczek w 1842 roku poślubiła Pawła Świeczkę z Chyżyn wdowca po Bertyldzie Cygan i mieli dwóch synów Jakuba i Jana. Paweł Świeczka zmarł jeszcze przed narodzeniem drugiego syna i Marianna Gajowniczek w 1847 roku wyszła ponownie za mąż za Łukasza Dzięcioła z Żebraczki.
Kolejna córka Walentego Marcella Gajowniczek w 1848 roku poślubiła Pawła Gajowniczka ze Strachomina syna Hilarego, z którym miała troje dzieci. Rodzina opisana wyżej przy Hilarym Gajowniczku. Trzecia córka Walentego i Petronelli, Małgorzata Gajowniczek  w 1845 roku poślubiła Antoniego Świątka ze Strachomina syna Walentego i Julianny Nidek i w Strachominie mieli 11-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny w parafii. Zob. rodziny Andrzeja Świątka i Marianny

Katarzyna Gajowniczek córka Szymona w 1789 roku poślubiła Jana Mazka z Transboru i w Transborze urodził się im syn Daniel i Piotr.

Anastazja Gajowniczek druga córka Szymona w 1782 roku poślubiła Andrzeja Świątka ze Strachomina syna Andrzeja i Marianny  i w Strachominie mieli 10-ro potomstwa. Zob. rodziny Andrzeja Świątka jak wyżej.

Marek Gajowniczek najmłodszy syn Szymona ożenił się z Małgorzatą Orawiecką i w Strachominie mieli 8-ro dzieci. Najstarszy ich syn
Jan Gajowniczek w 1815 roku ożenił się z Franciszką Chrust z Chyżyn, tu założyli rodzinę i mieli 10 dzieci. Najstarsza córka Jana, Katarzyna Gajowniczek w 1844 roku poślubiła Piotra Zaydowskiego z Sulbin i założyli rodzinę w Wielgolesie, gdzie urodziło się im 10-ro dzieci. Druga córka Jana, Zuzanna Gajowniczek w 1854 roku  poślubiła Józefa Śluzka z Chyżyn i tu mieli 7-ro dzieci a ich syn Paweł ożenił się z Józefą Brauła. Trzecia córka Jana, Monika Gajowniczek  w 1853 roku poślubiła Jędrzeja Grzendę z Chyżyn i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci, a następnie w 1869 roku poślubiła Błażeja Sęka z Babieńca i w Chyżynach mieli jeszcze syna Jana i córkę Agnieszkę Sęk.
Franciszek Gajowniczek, syn Jana, z kolei ożenił się w 1853 roku z Józefą Grzenda siostrą wyżej wymienionego Jędrzeja Grzendy (śluby na miany) i w  Chyżynach mieli 4-ro dzieci, a następnie Franciszek w 1863 roku ożenił się ponownie z Teresą Pielasa z Chyżyn córką Kazimierza i Rozalii Chrzyptowicz i w Chyżynach mieli jeszcze 7-ro dzieci. Jan Gajowniczek, syn Franciszka z drugiego małżeństwa, w 1897 roku ożenił się z Katarzyną Zwierz z Transboru córką Ludwika i Julianny Całka i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci. Z kolei syn Jana, Walenty Gajowniczek w 1939 roku ożenił się z Zofią Bobotek z Chyżyn i tu urodziło się im 6-ro dzieci.
Sylwester Gajowniczek drugi syn Jana, w 1858 roku ożenił się z Katarzyną Marczak z Oleksianki i tu mieli 5-ro dzieci, następnie w 1868 roku poślubił Mariannę Kowalską z Lalin córkę Franciszka i Moniki Wiechetek i w Oleksiance mieli syna Franciszka, po czym w 1874 roku Sylwester trzeci raz ożenił się z Magdaleną Rudzińską z Oleksianki i tu mieli jeszcze 5-ro dzieci.
Franciszka Gajowniczek, córka Marka, w 1827 roku poślubiła Benedykta Gielo ze Strachomina i mieli córkę Martynę, następnie w 1832 roku Franciszka poślubiła Kazimierza Płatka z Oleksianki syna Jana i Małgorzaty Świeczka i w Oleksiance mieli 4-ro dzieci.
Grzegorz Gajowniczek, drugi syn Marka, ożenił się z Marianną Mrozek, z którą w Strachominie mieli 9-ro dzieci, a następnie w 1853 roku poślubił Annę Reda ze Strachomina, z którą mieli jeszcze 8-ro potomstwa. Przy urodzinach pierwszego dziecka Grzegorz miał 21 lat a przy narodzeniu ostatniego - 61 lat.
Michał Gajowniczek, najstarszy syn Grzegorza z pierwszego małżeństwa z Marianną Mrozek ( występującą również jako Mrozowska ), w 1849 roku ożenił się z Marianną Reda ze Strachomina i tu urodziło się im 9-ro dzieci. Najstarsza ich córka Agnieszka Gajowniczek w 1868 roku poślubiła Jana Gajowniczka z Chyżyn syna Pawła i Marianny Górskiej i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci a ich rodzinę omówiono niżej przy omawianiu rodzin Kiliana Gajowniczka. Druga córka Michała, Marianna Gajowniczek w 1881 roku poślubiła Karola Ositka  z Iwowego i tu mieli 7-ro potomstwa. Trzecia córka Michała, Ludwika Gajowniczek w 1894 roku poślubiła Wojciecha Wiechetka z Redzyńskiego syna Piotra i Konstancji Kowalskiej i w Redzyńskiem mieli troje dzieci. Z kolei syn Michała, Jan Gajowniczek w 1897 roku ożenił się z Marianną Rezwow z Latowicza i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Ich najstarsza córka Aleksandra Gajowniczek w 1921 roku poślubiła Jana Redę ze Strachomina syna Józefa i Marianny Gajowniczek i tu mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Reda. Z kolei syn Jana, Piotr Gajowniczek w 1929 roku ożenił się z Reginą Niedek i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Najstarszy syn Piotra Stefan Gajowniczek w 1954 roku ożenił się z Marianną Zawilińską z Chyżyn i w Strachominie urodziła się im córka Krystyna i syn Adam. Natomiast drugi syn Piotra Henryk Gajowniczek w 1956 roku ożenił się ze Stanisławą Aliną Warszyńską z Latowicza i tu mieli synów Tomasza i Andrzeja oraz córkę Małgorzatę Gajowniczek. Synowi Jana i Marianny Rezwow, Franciszkowi Gajowniczkowi więźniowi Oświęcimia poświęcono odrębną notatkę na dole strony. Najmłodszy syn Michała, Piotr Gajowniczek  ożenił się z Agnieszką Rezwow - siostrą wyżej wymienionej Marianny a ich ślub odbył się razem ze ślubem rodzeństwa 27.01.1897 roku. Piotr Gajowniczek z Agnieszką mieli w Latowiczu syna Antoniego i córkę Aleksandrę. Antoni Gajowniczek  w 1931 roku ożenił się z Bronisławą Gajowniczek z Latowicza córką Szymona i Ludwiki Markiewicz ( omówiono wyżej przy rodzinach Hilarego Gajowniczka) i w Latowiczu urodzili się im synowie Jan i Stanisław oraz córka Stanisława Gajowniczek.
Franciszka Gajowniczek, córka Grzegorza, w 1855 roku poślubiła Michała Domonia z Olszyca, a następnie w 1858 roku Walentego Stosio z Wężyczyna któremu w Strachominie  urodziła 6-ro dzieci.
Anna Gajowniczek, kolejna córka Grzegorza, w 1861 roku wyszła za Michała Nidka ze Strachomina z którym miała tu córkę Agnieszkę, a następnie w 1867 roku poślubiła Wojciecha Stosio z Wężyczyna - brata wyżej wspomnianego Walentego drugiego męża Franciszki - i w Wężyczynie urodziło się im 4-ro dzieci i w Strachominie dwoje najmłodszych.
Katarzyna Gajowniczek, trzecia córka Grzegorza z pierwszego małżeństwa, w 1874 roku poślubiła Pawła Kłosa z Brzegów i w Iwowem mieli 5-ro dzieci ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Marianna Gajowniczek, najstarsza córka Grzegorza z drugiego małżeństwa z Anną Reda, w 1873 roku poślubiła Karola Gelo z Iwowego syna Izydora i Elżbiety Jaworskiej i tu mieli 4-ro dzieci. Kolejna Agata Gajowniczek w 1882 roku wyszła za Józefa Drabińskiego z Toczysk syna Jana i Marianny Stosio i brak dalszych danych o rodzinie. Następna Teofila Gajowniczek w 1889 roku poślubiła Antoniego Kobojka z Jedlanki syna Andrzeja i Antoniny Szewczak i tu również brak dalszych danych. Czwarta z córek Grzegorza i Anny, Rozalia Gajowniczek w 1894 roku wyszła za Antoniego Kwiatkowskiego z Lalin syna Jakuba i Katarzyny Michalskiej i w Strachominie urodził się im syn Jan Kwiatkowski. Piąta i najmłodsza córka Grzegorza, Agnieszka Gajowniczek w 1895 roku poślubiła Jana Piskorza ze Zgórznicy syna Walentego i Magdaleny Rosa ale nie ma dalszych danych o tej rodzinie.
Marianna Salomea Gajowniczek, druga córka Marka, w 1835 roku poślubiła Gabriela Gielo ze Strachomina i tu mieli synów Michała i Franciszka.
Wojciech Stanisław Gajowniczek, najmłodszy syn Marka w 1836 roku ożenił się ze Scholastyką Rechnio z Oleksianki córką Piotra i Franciszki Płatek i w Oleksiance mieli 8-ro potomstwa.
Piotr Gajowniczek, najstarszy syn Wojciecha, w 1858 roku ożenił się z Franciszką Płatek z Oleksianki i tu mieli 12-ro dzieci, następnie w 1893 roku Piotr ożenił się ponownie z Heleną Bogusz z Iwowego ale już nie mieli potomstwa. Córka Piotra, Marianna Gajowniczek w 1889 roku poślubiła Józefa Bartosiaka z Toczysk syna Wojciecha i Marcelli Rosa. Druga córka Agata Gajowniczek w 1892 roku wyszła za Andrzeja Szostka ze Stanów syna Jakuba i Marianny Sitarz. Syn Piotra, Aleksander Gajowniczek ożenił się z Marianną Łodyga i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci. Ich najstarsza córka Adela Gajowniczek w 1919 roku poślubiła Józefa Bogusza z Oleksianki i tu mieli synów Jana i Władysława Boguszów. Syn Aleksandra, Stanisław Gajowniczek w 1927 roku ożenił się z kolei ze Stefanią Bogusz z Oleksianki córką Wawrzyńca i Katarzyny Całka a siostrą wyżej wymienionego Józefa Bogusza i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci. Syn Stanisława, Feliks Gajowniczek w 1955 roku ożenił się z Zofią Świątek z Oleksianki córką Stanisława i Aleksandry Rosa, natomiast drugi syn Stanisława, Franciszek Gajowniczek w 1962 roku ożenił się ze Stanisławą Danutą Sabak z Łukówca córką Stanisława i Janiny Kostyra i w Oleksiance mieli synów Krzysztofa i Mirosława oraz córkę Jolantę. Najstarszy z nich Krzysztof Gajowniczek w 1986 roku poślubił Bożenę Rogowską z Iwowego i w Iwowem urodził się im syn Łukasz Gajowniczek. Józefa Gajowniczek, druga córka Aleksandra i Marianny Łodyga, w 1932 roku poślubiła Piotra Żaczka z Wodyń syna Błażeja i Marianny Śniewicz, zaś drugi syn Aleksandra, Józef Gajowniczek w 1926 roku ożenił się z Heleną Rechnio z Oleksianki i mieli tu 4-ro dzieci. Ich syn Franciszek Gajowniczek w 1954 roku ożenił się z kolei z Heleną Ozimek z Pniew córką Piotra i Kazimiery Kućkowskiej i w Oleksiance urodziła się córka Teresa Gajowniczek, która z kolei w 1979 roku poślubiła Zdzisława Sabaka z Chyżyn i Oleksiance mieli syna Radosława i córkę Magdalenę. Helena Gajowniczek, trzecia córka Piotra, w 1900 roku poślubiła Stanisława Cudnika z Kobiałek syna Pawła i Marianny Bieńko i najmłodsza Aleksandra Gajowniczek w 1906 roku poślubiła Tadeusza Długosza z Szostek syna Michała i Katarzyny Paciorek.
Paweł Gajowniczek, drugi syn Wojciecha, w 1864 roku ożenił się z Elżbietą Kopacz z Lalin i w Oleksiance urodziło się ich pięcioro dzieci ale brak dalszych danych o rodzinie.
Teofila Gajowniczek, córka Wojciecha, w 1870 roku poślubiła Zygmunta Kluczka z Seroczyna, zaś Katarzyna Gajowniczek, druga córka Wojciecha w 1874 roku wyszła za mąż za Walentego Gelo z Oleksianki i w 1878 roku poślubiła Kajetana Dzięcioła z Oleksianki, z którym miała 10-ro potomstwa.

Szczegółowe dane gałęzi: Szymona Gajowniczka i Zuzanny Reda.


1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych