Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Łodygi Baltazara

Rodziny Łodyga1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Ród Łodygów obok Pazurów, Sabaków i Pęśków należy do najstarszych w Lalinach. W dokumencie z 1490 roku w sprawie łanu ziemi występują rodzeni bracia Wit i Laurenty Łodyga z Lalin. Natomiast w dokumentach parafii prawdopodobnie najstarszym znanym przodkiem Łodygów jest Adam Łodyga o którym wiadomo, że w 1755 roku ożenił się z Jadwigą Daszkową  z Iwowego wdową urodzoną około 1688 roku zmarłą w 1757 roku w wieku 70 lat. Adam zmarł po roku 1759 w okresie z którego brak ewidencji i w związku z tym nie można określić jego wieku i daty urodzenia. Być może był ojcem niektórych z niżej wymienionych pierwszych przodków.
Do pierwszego pokolenia zaliczono  Urbana urodzonego około 1709 roku, Marcina (1719), Bartłomieja (1722) i Michała (1725). Wiadomo, że Marcin był bratem Bartłomieja. Ponadto do pierwszego pokolenia zaliczono Baltazara Łodygę, gdyż nie można ustalić jego rodziców, mimo że urodził się prawdopodobnie już w okresie objętym ewidencją.

Urban Łodyga ożeniony z Agnieszką miał w Lalinach troje dzieci Annę Łodyga urodzoną w 1755 roku i zmarłą 18.08.1757 roku oraz synów Krzysztofa Łodygę urodzonego 27.04.1758 roku i Ludwika Łodygę urodzonego 26. 08. 1764 roku, o których brak danych. Urban zmarł 25.03.1787 roku w wieku 78 lat.

Michał Łodyga w 1757 roku ożenił się z Marianną Zadrożną i w następnym roku urodziły się im bliźniaki: Szymon Łodyga 23.10.1758 roku i Marcin Łodyga 24.10.1758 roku. Marcin zmarł 26.10.1758 roku a o Szymonie nie ma danych. Po porodzie 25.10.1758 roku zmarła również matka Marianna Zadrożna. Michał Łodyga 19.11.1758 roku ożenił się ponownie z Marianną Pietrzakówną i w Lalinach urodziła się im córka Marianna Łodyga - 25.12.1760 roku i syn Jakub Łodyga - 13.07.1763 roku lecz brak dalszych danych. Prawdopodobnie zmarli w latach 1759 -1765, z którego to okresu brak ewidencji zgonów.

Baltazar Łodyga i Elżbieta Pazura.

Baltazar Łodyga według innych źródeł urodził się około 1763 roku, ale nie ma go w księgach narodzin i nie można ustalić jego rodziców - czasami na chrzcie dawali inne imię a potem używano innego i  pod tym używanym występował. W 1780 roku Baltazar poślubił Elżbietę Pazura z Lalin a świadkami byli Adalbertus Pęśko i Paweł Pazura obaj z Lalin. Baltazar z Elżbietą mieli 6-cioro dzieci.
 
Majcher ( Melchior ) syn Baltazara urodzony w 1783 roku  poślubił w 1806 roku Anielę Kowalską z którą miał 8-mioro dzieci.
Martyna Łodyga , najstarsza córka Melchiora, wyszła za mąż za Adama Soćko i zamieszkali na sąsiedniej kolonii 2. Najstarszy ich syn Marek Soćko ożeniony z Bregidą Sabak i Tomasz ożeniony z Julianną Pielasa pozostali na podzielonej rodzinnej kolonii 2. Córka Marianna wyszła za mąż za Franciszka Wiechetka z Redzyńskiego syna Piotra i Elżbiety Chrzyptowicz. Leon ożenił się z Marianną Reda z kolonii 26 i zamieszkali na Lalinkach ogród 3 i 10 Roch z kolei ożenił się z Weroniką Kowalską z Redzyńskiego córką Filipa i Teresy Goska a jego syn Jan gospodarował na zakupionej części kolonii 19 w Lalinach.. Syn Adama Walenty  założył rodzinę w Toczyskach. Zob. rodziny Soćko.

Franciszek Łodyga, syn Melchiora, ożenił się z Rozalia Kowalską  z Redzyńskiego córką Szymona i Krystyny Gielo i mieli 6-cioro dzieci.
Małgorzata Łodyga
wyszła za Karola Sabak z Lalin syna Tomasza i Agnieszki Wiechetek. Karol z Małgorzatą mieli 7-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Tomasz Łodyga, syn Franciszka,  ożenił się z Katarzyną Świątek z Oleksianki córką Błażeja i Magdaleny Rechnio. Ślub wzięli w styczniu 1855 roku a w marcu tego roku Tomasz  zmarł. 
Jan Łodyga, drugi syn Franciszka, urodził się w 1838 roku a w 1857 ożenił się z Katarzyną Wiechetek z Redzyńskiego, córką Piotra i Elżbiety Chrzyptowicz. Jan z Katarzyną mieli 8-ro dzieci, następnie w 1891 roku ożenił się z Franciszką Sandomierską córką Wojciecha i Łucji Gajowniczek wdowie po Kazimierzu Śluzku ale nie mieli już dzieci. Tak więc Jan ożenił się z matką a synów ożenił z jej córkami bliźniaczkami - Weroniką i Katarzyną Śluzek.
Julianna Łodyga najstarsza córka Jana w 1886 roku wyszła za mąż za Andrzeja Rzewuckiego urodzonego w Krystynie syna Franciszka i Zofii Szostak a mieszkającego w Gościewiczu.
Marianna Łodyga kolejna córka Jana w 1890 roku wyszła za Franciszka Sabak z Lalinek syna Tomasza i Ewy Jarzębskiej i mieli na Lalinkach 4-ro dzieci. Stanisław Sabak ożeniony z Józefą Baran pozostał na ogrodzie, natomiast Katarzyna Sabak w 1912 roku poślubiła Jana Soćko z ogr.3 wdowca po Aleksandrze Szaniawskiej  i mieli tam 4-ro potomstwa.
Omówieni poniżej synowie Jana, Franciszek i Stanisław ożenili się z siostrami Weronikę i Katarzyną Śluzek. Starszy Franciszek poszedł na kolonię 12 natomiast młodszy Stanisław pozostał na kolonii 1.
Franciszek Łodyga  syn Jana  w 1891 roku ożenił się z  Weronikę Śluzek i na kolonii 12 mieli 12-ro dzieci, 7-ro z nich zmarło w dzieciństwie lub młodości, zaś pozostałe założyły rodziny. 
Najstarsza z żyjących Aleksandra Łodyga wyszła za mąż w 1934 roku za Stanisława Redę z Iwowego, syna Jana i Marianny Chrzanowskiej i mieli dwie córki : Janinę zamężną z Zygmuntem Mikosem z Łopacianki i Kazimierę zamężną z Bogusławem Tarnowskim ze Stojadeł.
Helena Łodyga, córka Franciszka, wyszła za Ludwika Sabaka syna Klemensa i pozostała na kolonii 12.
Anna Łodyga wyszła w 1929 roku za Józefa Redę brata Stanisława męża siostry Aleksandry i mieli troje dzieci. Najstarszy z nich Feliks ożenił się z Zofią Kuśmierek z Budzisk, z którą mieli 6-ro dzieci, natomiast najmłodszy Władysław ożenił się z Alfredą Reda i mieli dwoje dzieci.
Kazimiera Łodyga
z kolei w 1942 roku wyszła za Bolesława Osiaka do Brzuskowoli, syna Piotra i Stefanii Sitek , ale to małżeństwo nie było udane i Kazimiera wróciła wkrótce do Lalin i mieszkała przy siostrze Helenie na kolonii 12. 
Feliksa Łodyga
, najmłodsza córka Franciszka, w 1943 roku wyszła za Jana Skibińskiego z Kozłowa, syna Stanisława i Marianny Całka i początkowo mieszkali razem z Heleną na kolonii 12, a później pobudowali się na części kolonii 3. Feliksa z Janem mieli 8-ro dzieci. Najstarsza z nich Natalia Skibińska w 1967 roku poślubiła Zdzisława Twardowskiego z Księżówki syna Pawła i Stanisławy Cudnej. Barbara Skibińska w 1975 roku wyszła za Stanisława Leszka z Puznowa syna Franciszka i Heleny Dochaszczyńskiej. Natomiast syn Andrzej Skibiński ożenił się z Barbarą Grzegrzółka i w Lalinach mieli syna Artura i córki Marzenę i Iwonę.
Stanisław Łodyga
  drugi syn Jana ożeniony w 1896 roku z Katarzyną Śluzek siostrą w/w Weroniki żony Franciszka miał 8-ro dzieci.
Córka Aleksandra Łodyga   w 1921 roku wyszła za mąż za Ludwika Belkiewicza z Lalin syna Onufrego i Petronelli Łodyga  kolonia 4. , gdzie mieli 11-ro dzieci.
Helena Łodyga
w 1933 roku wyszła za Stanisława Płatka na Lalinki syna Jana i Stanisławy Kowalskiej ogród 1i2 i mieli 5-ro dzieci.
Anna Łodyga wyszła w 1939 roku za Józefa Grzegrzółkę z Brzuzy syna Andrzeja i Agnieszki Wysockiej z którym miała córkę Jadwigę. Jadwiga Grzegrzółka  z kolei wyszła za Mariana Belkiewicza z kolonii 4 syna Stanisława i Marianny Zadrożnej. Ich córka Zofia Belkiewicz wyszła za mąż za Mieczysława Piekarskiego z Gozdu. Z małżeństwa tego urodzili się Paulina i Michał Piekarski. 
Marianna Łodyga
, kolejna córka Stanisława, w 1948 roku poślubiła Władysława Pielasę z Dębego, wdowca po Zofii Sabak, syna Ignacego i Weroniki Uścińskiej.
Najmłodszy Stanisław Łodyga w 1944 roku ożenił się z Kazimierą Kowalską z Lalin córką Stanisława i Aleksandry Sabak i na kolonii 1 mieli syna Mariana i córkę Zofię. Marian Łodyga ożenił się z Jadwigą Gadomską z miejscowości Duchy i pozostał na ojcowiźnie, natomiast córka Zofia Łodyga w 1967 roku wyszła za Stanisława Płatka na Lalinki ogr.1,2 syna Piotra i Aleksandry Świątek i mieli tam córki Hanną i Barbarę.
Aleksander Łodyga  najmłodszy syn Jana i Katarzyny Wiechetek w 1901 roku poślubił Weronikę Kowalską córkę Ambrożego i czwartej jego żony Magdaleny Zawilińskiej z kolonii 22. Aleksander z Weroniką mieli 8-ro dzieci, z których dwoje najstarszych zmarło w dzieciństwie.
Władysław Łodyga najstarszy syn Aleksandra ożenił się w 1932 roku ze Stanisławą Świątek z Lalin córką Jana i Franciszki Łodyga na kolonię 9 gdzie urodziło się im 8-ro dzieci. Najstarsza z nich Maria Anna Łodyga w 1958 roku poślubiła Henryka Płatka z Oleksianki syna Pawła i Agnieszki Wójcik. Syn Jan Łodyga założył rodzinę w Warszawie, kolejny syn Marian Łodyga zamieszkał z żoną w Gadce. Janina Łodyga druga córka Władysława w 1959 roku wyszła za mąż za Feliksa Ośko z Iwowego syna Katarzyny Ośko i mieli synów Tadeusza i Waldemara, a po śmierci Feliksa, Janina w 1966 roku poślubiła Henryka Gawrysia z Chromina syna Jana i Aleksandry Gasek.  Jadwiga Łodyga trzecia córka Władysława w 1965 roku poślubiła Władysława Kota z Budzisk syna Jana i Aleksandry Duszynskiej i w Lalinach mieli syna Bogdana i córkę Justynę. Justyna Kot z kolei w 1990 roku wyszła za Teofila Redę z Lalin syna Edwarda i Apolonii Sabak i tu mieli córkę Martynę i syna Jakuba.
Stanisław Łodyga drugi syn Aleksandra w 1946 roku ożenił się z Józefą Henryką Świątek z Iwowego córką Wiktora i Anny Skorupa i w Iwowem urodził się im syn Wiesław i w Borkowie syn Waldemar. 
Jan Łodyga
  kolejny syn Aleksandra w 1938 roku ozenił się ze Stefanią Stosio ze Strachomina córką Walentego i Marianny Saganowskiej i pozostali na kolonii 16, gdzie mieli 5-ro dzieci. Kazimierz Józef Łodyga ich syn w 1969 roku ożenił się z Zofią Prus z Redzyńskiego córką Stefana i Zenobii Kowalskiej i w Lalinach mieli 4-ro dzieci, następnie po śmierci Zofii, Kazimierz w 1990 roku ożenił się z Marianną Naradzynkowską urodzoną w Ciepieniu córką Henryka i Teodory Dyszyńskiej wdową po Edwardzie Sabaku i w Lalinach urodził się im syn Marcin. Anna Łodyga córka Kazimierza w 1995 roku poślubiła Romana Piłkę ze Starowoli syna Jerzego i Reginy Bryłka. Henryk Łodyga najmłodszy syn Jana w 1974 roku ożenił się z Zofią Baran z Iwowego córką Edwarda i Jadwigi Sabak.
Henryk Łodyga kolejny syn Aleksandra w 1946 roku ożenił się z Jadwigą Karoliną Świątek z Iwowego siostrą żony wyżej wymienionego Stanisława Łodygi. Obie pary miały wspólny ślub i wesele 9 lutego 1946 roku. Henryk z Jadwigą Mieli w Iwowem trzech synów Stanisława, Andrzeja i Jana.

 
Piotr Łodyga, najmłodszy syn Franciszka, urodzony w 1849 roku poślubił w 1869 roku Mariannę Sabak córkę Damazego z kolonii 11. z która mieli 6-cioro dzieci.
Feliks Łodyga najstarszy syn Piotra w 1871 roku ożenił się z Julianną Komorek z Kamionki córką Filipa i Franciszki Jaszczak i zamieszkali na Lalinkach na ogrodzie 6. Feliks z Julianną mieli na Lalinkach troje dzieci. Feliks zmarł w 1905 roku i Julianna w 1906 roku poślubiła Pawła Szaniawskiego z Iwowego, syna Grzegorza i Łucji Oszkiel , z którym mieli na Lalinkach 5-ro dzieci.
Bronisław Łodyga
, syn Feliksa , w 1926 roku ożenił się z Aleksandrą Górską z Borówka, córką Michała i Agnieszki Komorek i założyli rodzinę w Stanisławowie, gdzie mieli troje dzieci. Najstarszy syn Czesław zmarł w dzieciństwie, natomiast Jan i Tadeusz założyli rodziny w Waliskach. Jan Łodyga w 1955 roku ożenił się z Reginą Szaniawską z Iwowego córką Jana i Stefanii Kosut i w Waliskach mieli syna Henryka i córkę Ewę. Henryk Łodyga w 1979 roku ożenił się z Barbarą Szaniawską z Iwowego córką Stanisława i Kazimiery Szaniawskiej i mieli w Iwowem troje dzieci, a ich córka Justyna Łodyga w 2001 roku poślubiła Tomasza Oszkiela z Iwowego syna Jana i Teresy Pyra. Ewa Łodyga z kolei w 1977 roku poślubiła Adama Stułkę z Brzuzy syna Stanisława i Henryki Zawadka. Tadeusz Łodyga drugi syn Bronisława w 1956 roku ożenił się z Janiną Szaniawską z Iwowego siostrą w/w Reginy żony brata Jana ( miany ) i w Waliskach mieli czworo dzieci.
Helena Łodyga córka Feliksa poślubiła w 1930 roku Józefa Miszczyka z Walisk, syna Wojciecha i Anny Okrzei i mieli tam 4-ro dzieci. Ich córka Jadwiga Miszczyk w 1952 roku wyszła za Jana Olko z Wężyczyna syna Stanisława i Feliksy (Mętrak) Mentruk i w Wężyczynie mieli syna Tadeusza. Natomiast syn Wacław Miszczyk ożenił się z Wandą Maślankiewicz i w Waliskach mieli syna Witolda i córkę Ewę. Ewa Miszczyk w 1995 roku poślubiła Krzysztofa Grzelaka z Bolesławowa syna Mieczysława i Stanisławy Rzepka i w Waliskach mieli syna Arkadiusza. Rodzinę Julianny z Pawłem Szaniawskim omówiono na stronie rodziny Szaniawski.
Marcella Łodyga, córka Piotra, w 1893 roku wyszła za Tomasza Prusa do Transboru syna Ludwika i Marianny Wiechetek i w Transborze mieli 6-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.
Jan Łodyga drugi syn Piotra w 1904 roku ożenił się z Anną Jarzębską z Borówka córką Franciszka i Julianny Komorek i pozostał na rodzinnej kolonii, gdzie mieli 12-ro dzieci.
Piotr Łodyga
, syn Jana, w 1948 roku poślubił Henrykę Sitek z kolonii 25. z którą miał 5-cioro dzieci. Ich córka Danuta Łodyga w 1973 roku wyszła  za mąż za Jerzego Jagiełłę z Hajnówki syna Jana i Bronisławy Pieczyńskiej. Sławomir Łodyga syn Piotra ożenił się z Elżbietą Kowalską z Latowicza córką Zygmunta i Alicji Obłoza i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci. Leszek Łodyga najmłodszy syn Piotra w 1984 roku ożenił się z Barbarą Gałązka z Redzyńskiego córką Władysława i Jadwigi Wiechetek i mieli syna Rafała.
Władysław Łodyga
, drugi syn Jana, ożenił się ze Stanisławą Osiak i mieli 4-ro dzieci. Najstarszy ich syn Jan Zdzisław Łodyga ożenił się z Krystyną Przybysz i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Córka Barbara Władysława  Łodyga wyszła w 1971 roku za Jerzego Kozłowskiego z Góry Kalwarii syna Stanisława i Klementyny Piekarnik. Bogumiła Łodyga druga córka Władysława w 1972 roku za Stanisława Kajkę z Kienkówki syna Henryka i Bronisławy Zadrożnej, a najmłodsza Grażyna Teresa  Łodyga w 1981 roku za Leszka Zimniaka z Warszawy syna Hieronima i Jadwigi Michalskiej.
Jadwiga Łodyga, córka Jana, wyszła za mąż w 1953 roku za Tadeusza Kowalskiego z Redzyńskiego syna Jana i Petroneli Kowalskiej i mieli dwóch synów: Waldemara i Andrzeja ożenionego z Iwoną Stułka.
Franciszka Łodyga w 1901 roku poślubiła Jana Świątka z kolonii 9  syna Walentego i Marianny Śluzek i mieli 7-ro dzieci.
Bolesław Świątek ich syn ożenił się ze Stanisławą  Gałązka urodzoną w Karyskowie, córką Aleksandra i Heleny Świecko.
Córka Stanisława Świątek wyszła za Władysława Łodygę z kolonii 16 i pozostała na ojcowiźnie, zaś Helena Otylia Światek poślubiła w 1945 roku Walentego Gołędowskiego z Iwowego, syna Franciszka i Julianny Kowalskiej i mieli 5-ro dzieci - wszystkie założyły rodziny.
Aleksandra Łodyga najmłodsza córka Piotra wyszła w 1911 roku za mąż za Wiktora Chrzanowskiego do Strachomina syna Jana i Franciszki Reda i mieli tam troje dzieci.
Bronisław Chrzanowski ich najstarszy syn ożenił się ze Stanisławą Moracką i w Strachominie mieli 6-ro dzieci, a z kolei ich syn Marian Chrzanowski  w 1959 roku ożenił się z Marianną Rogowską z Budzisk córką Józefa i Aleksandry Mucha. Córka zaś Bronisława, Maria Chrzanowska w 1977 roku poślubiła Kazimierza Piekarskiego z Łukówca syna Stefana i Józefy Piętka i w Strachominie mieli córkę Renatę.
Edward Chrzanowski  drugi syn Wiktora poślubił Halinę Podobas i w Latowiczu urodził się im syn Marek.

Agnieszka Anastazja Łodyga, córka Melchiora, w 1839 roku poślubiła Mateusza Wiechetka z Redzyńskiego, syna Stanisława i Agnieszki Śluzek, i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci.

Franciszka Łodyga, córka Baltazara, w 1810 roku poślubiła Kacpra Wiechetka z Redzyńskiego, wdowca po Anastazji Kowalskiej i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci, z których Helena Wiechetek w 1839 roku poślubiła Michała Płatka z Oleksianki, natomiast syn Filip Wiechetek w 1843 roku ożenił się z Julianną Kowalską z Redzyńskiego. Najmłodszy Bernard Wiechetek  w 1852 roku ożenił się z Krystyną Zarębską z Oleksianki, w 1858 roku z Józefą Kosut z Iwowego i w 1869 roku po raz trzeci z Katarzyną Szaniawską.

Szczegóły gałęzi  Baltazara Łodygi i Elżbiety Pazury.

1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych