Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Płatek

Rodziny Płatek

Pierwszym znanym przodkiem tej rodziny Płatków był Jakub Płatek z Oleksianki, który  w 1760 roku ożenił się z Zofią Świątek i mieli w Oleksiance 8-ro dzieci, w tym 7-miu synów, z których trzech założyło rodziny.

Laurenty Płatek, syn Jakuba,  w 1790 roku poślubił Katarzynę Reda ze Strachomina, wdowę po Szymonie Rechnio, z którą miał 4-ro dzieci. Szymon Rechnio z Katarzyną Reda mieli wcześniej 7-ro dzieci omówione przy rodzinie Rechnio.

Jan Płatek, drugi syn Jakuba, w 1785 roku ożenił się Agnieszką Gielo z Oleksianki córką Pawła i Marianny i w Oleksiance urodził się ich syn Piotr Płatek, następnie w 1790 roku Jan ożenił się z Małgorzatą Świeczka wdową po Michale Świątku i mieli syna Kazimierza.

Piotr Płatek w 1817 roku ożenił się z Julianną Całka z Redzyńskiego córką Benedykta i Elżbiety Pęśko i w Oleksiance rodzi się 8-ro dzieci. Po śmierci Julianny Piotr żeni się z jej młodszą siostrą Klarą i  rodzi się im córka Agata.
Onufry Płatek, syn Piotra, w 1849 roku założył w Oleksiance rodzinę z Marianną Świątek z Oleksianki, córką Jana i Ewy Płatek i mieli tu 8-ro dzieci.
Jan Płatek, najstarszy syn Onufrego w 1855 roku ożenił się z Franciszką Gajowniczek ze Strachomina, córką Grzegorza i Marianny Mrozek - wdową po Michale Domoniu i Walentym Stosiu i w Oleksiance urodziły się im córki Marianna i Anna.
Marianna Płatek w 1895 roku poślubiła Walentego Redę ze Strachomina syna Pawła i Marianny Rosa i w Strachominie mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Aleksandra Reda w 1917 roku poślubiła Piotra Szczepaniaka z Wólki Poznańskiej syna Jana i Kazimiery Bogusz. Wiktor Reda w 1925 roku ożenił się z Zofią Świątek ze Strachomina córką Walentego i Marianny Miklaszewskiej, a po śmierci Wiktora, Zofia wyszła w 1931 roku za Aleksandra Świeczkę ze Strachomina syna Michała i Marianny Powałka. Stanisława Reda, druga córka Walentego w 1928 roku poślubiła Jana Gelo ze Strachomina, syna Michała i Katarzyny Niedek i w Strachominie mieli troje dzieci. Po śmierci Stanisławy Jan Gelo w 1958 roku ożenił się z Genowefą Kudlak z Jamielnego. Waleria Reda, trzecia córka Walentego, w 1935 roku wyszła za Jana Rzyszkowicza z Łukówca, syna Franciszka i Katarzyny Malko. Marianna Reda, najmłodsza córka Walentego, w 1925 roku poślubiła Jana Olejnika z Bork syna Józefa i Marianny Kostera.
Piotr Płatek, drugi syn Onufrego, w 1889 roku założył w Oleksiance rodzinę z Agatą Dzięcioł z Oleksianki, córką Marcina i Łucji Pazura i mieli tu troje dzieci.
Franciszek Płatek w 1914 roku ożenił się z Anną Kluczyk z Chyżyn córką Leona i Zuzanny Całka i w latowiczu urodziło się im 8-to dzieci, a 4-ro założyło rodziny. Helena Płatek ich najstarsza córka, w 1931 roku poślubiła Mariana Mieszczanka z Pełczyna syna Jana i Józefy Pełka. Jadwiga Płatek, druga córka Franciszka, w 1948 roku wyszła za Jana Jarzębskiego z Kiczek syna Stanisława i Franciszki Kowalik. Wanda Płatek w 1947 roku poślubiła Stanisława Zwierza z Walisk cyna Andrzeja i Heleny Stępińskiej. Najmłodsza zaś, Marianna Płatek w 1949 roku wyszła za Henryka Rudzkiego z Pełczanki syna Karola i Zofii Bielińskiej.
Stanisław Płatek, drugi syn Piotra, w 1923 roku ożenił się ze Stefanią Brauła z Wielgolasu córką Ignacego i Marianny Gajowniczek i w Oleksiance urodziło się 6-ro dzieci, a ich córka Genowefa Płatek w 1953 roku wyszła za mąż za Wacława Świątka z Redzyńskiego syna Jana i Franciszki Makowskiej i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci.
Ludwik Płatek, trzeci syn Onufrego, w 1885 roku ożenił się z Katarzyną Stosio ze Strachomina córką Walentego i Franciszki Gajowniczek i w Oleksiance mieli 10-ro dzieci.
Aleksandra Płatek, ich córka, w 1914 roku założyła rodzinę w Oleksiance ze Stanisławam Świątkiem z Oleksianki synem Jakuba i Gertrudy Całka i mieli troje dzieci.
Stefania Płatek, druga córka Ludwika, w 1922 roku poślubiła Jana Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i urodziła się im tu córka Marianna.
Władysław Płatek, syn Ludwika, w 1922 roku ożenił się z Zofią Bajera z Dębego córką Jana i Marianny Duszyńskiej i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci. Ich córka Sabina Władysława Płatek w 1956 roku poślubiła Stanisława Świątka z Oleksianki cyna Wojciecha i Heleny Bekacz i urodziło się im tu troje dzieci. Druga córka Stanisława Weronika Płatek w 1962 roku wyszła za Mieczysława Wielgosa z Generałowa syna Władysława i Heleny Owczarczyk. Trzecia córka Jadwiga Bernardeta Płatek w 1964 roku zawarła związek małżeński ze Zdzisławem Grzendom z Budzisk synem Tadeusza i Kazimiery Małeckiej i w Dębem urodził się syn Artur i córka Hanna.
Walenty Płatek, drugi syn Ludwika, w 1918 roku ożenił się z Aleksandrą Bajera z Dębego siostrą Zofii, żony ww. Władysława Płatka i w Latowiczu mieli czworo dzieci. Ich najstarsza córka Stanisława Płatek w 1940 roku poślubiła Kazimierza Baranowskiego i urodził się im syn Marian Baranowski żonaty następnie ze Stanisławą Stosio z Oleksianki. Najmłodsza córka Walentego, Leokadia Płatek w 1946 roku wyszła za mąż za Józefa Czerwińskiego z Latowicza syna Ludwika i Weroniki Rogala i urodziła się córka Halina Czerwińska zamężna później z Ryszardem Kaczorkiem z Latowicza.
Paweł Płatek, czwarty syn Onufrego, w 1891 roku ożenił się z Katarzyną Świeczka z Chyżyn córką Tomasza i Zuzanny Całka i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci.
Jan Płatek ich najstarszy syn, w 1921 roku ożenił się z Weroniką Świeczka ze Strachomina córką Jakuba i Franciszki Kowalskiej i w Oleksiance mieli troje dzieci. Ich najmłodszy syn , Stanisław Płatek w 1950 roku ożenił się z Marianną Świątek z Oleksianki córką Stanisława i Marianny Kowalskiej i w Oleksiance urodziło się troje dzieci, następnie Stanisław ożenił się ponownie z Jadwigą Budner i urodziła się Danuta i Zbigniew.  Stanisława Płatek, z pierwszego małżeństwa, w 1972 roku poślubiła Romana Dzięcioła z Oleksianki syna Jana i Emilii Płatek i urodzili się Andrzej, Joanna i Wojciech, natomiast córka Anna Płatek siostra Stanisławy w 1974 roku wyszła za Ryszarda Brodzik z Oleksianki syna Stanisława i Stanisławy Woźniak i urodziła się córka Jolanta. Danuta Płatek z drugiego małżeństwa w 1992 roku poślubiła Tomasza Jesienia z Budzisk syna Henryka i Janiny Pazura i w Budziskach urodzili się Agnieszka i Grzegorz Jesień, natomiast brat Danuty , Zbigniew Andrzej Płatek w 1990 roku ożenił się z Grażyną Dzięcioł z Oleksianki córka Władysława i Jadwigi Dzięcioł.
Magdalena Płatek, córka Piotra i Julianny, w 1859 roku poślubiła Błażeja Dzięcioła z Redzyńskiego syna Sylwestra i Marianny Wiechetek i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci.
Antoni Dzięcioł w 1886 roku ożenił się z Marianną Wardzyńską ze Stawku córką Franciszka i Elżbiety Zawadzkiej, natomiast
Marianna Dzięcioł jego siostra w 1894 roku wyszła za Adama Gaca ze Świdra syna Stanisława i Marianny Rybitwa.
Agata Płatek , córka Piotra i Klary Całka, w 1831 roku poślubiła Walentego Tymoteusza Pieśko z Oleksianki, syna Macieja i Urszuli Reda wdowca po Tekli Kowalskiej i w Oleksiance urodziła się im córka Franciszka.
Franciszka Pieśko w 1880 roku wyszła za Piotra Świątka ze Strachomina syna Augustyna i Karoliny Światek , wdowca po Mariannie Gielo i Mariannie Drudzień i w Strachominie mieli 8-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Piotr z Marianną Grudnio mieli wcześniej troje dzieci.


Kazimierz Płatek w 1813 roku ożenił się z Heleną Gielo z Oleksianki córką Andrzeja i Agaty Sabak i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci, następnie w 1832 roku ożenił się z Franciszką Gajowniczek ze Strachomina córką Marka i Małgorzaty Orowieckiej wdową po Benedykcie Gielo i mieli w Oleksiance 4-ro dzieci.
Antonina Płatek córka Kazimierza z pierwszego małżeństwa w 1839 roku poślubiła Filipa Rogalę z Iwowego syna Walentego i Kunegundy Płatek i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Piotr Rogala ich syn w 1868 roku ożenił się z Heleną Bogusz z Iwowego córką Walentego i Krystyny Skorupa wdową po Piotrze Gajowniczku i w Oleksiance mieli troje dzieci, które założyły rodziny.
Katarzyna Rogala ich najstarsza córka w 1894 roku wyszła za Piotra Bogusza z Oleksianki syna Stanisława i Karoliny Dzięcioł i w Oleksiance mieli Helenę i Wiktora, które założyły rodziny. Ich córka Helena Bogusz w 1923 roku poślubiła Wiktora Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny. Wiktor Bogusz syn Piotra ożenił się z Zofią Gaszewską siostrą wspomnianego wyżej Wiktora ( ślub na miany ) i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Walenty Rogala syn Piotra w 1912 roku ożenił się z Julianną Dzięcioł i w Oleksiance urodził się ich syn Stanisław, ożeniony następnie w 1934 roku z Heleną Rechnio z Oleksianki córką Jana i Weroniki Reda, z którego to małżeństwa urodziło się w Oleksiance 6-ro dzieci.
Stanisław Rogala drugi syn Piotra w 1913 roku ożenił się z Weroniką Wójcik córką Piotra i Antoniny Bonarek i w Oleksiance mieli córki Jadwigę i  Kazimierę, które założyły rodziny. Jadwiga Rogala w 1947 roku poślubiła Jana Gołędowskiego z Iwowego syna Jana i Heleny Łukaszek i mieli syna Marka, natomiast Kazimiera Rogala w 1962 roku wyszła za Władysława Sabaka  z Lalin syna Franciszka i Aleksandry Gielo i w Oleksiance mieli córkę Jadwigę.
Róża Płatek córka Kazimierza z drugiego małżeństwa w 1853 roku poślubiła Piotra Świątka z Oleksianki syna Leona i Gertrudy Gielo i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Franciszek Płatek syn Kazimierza i Franciszki Gajowniczek w 1863 roku ożenił się z Jadwigą Pazura z Iwowego córką Zachariasza i Urszuli Makowskiej i mieli 5-ro dzieci, z których troje pierwszych urodziło się w Oleksiance a pozostałych dwoje w Redzyńskiem.
Jan Płatek ich syn w 1900 roku ożenił się z Józefą Krzewską urodzoną w Chyżynach córką Wojciecha i Weroniki Lorentowicz i w Latowiczu mieli troje dzieci.
Wiktoria Płatek córka Franciszka w 1900 roku wyszła za Jana Dzięcioła z Oleksianki syna Walentego i Ewy Dzięcioł i w Oleksiance mieli syna Kazimierza i córkę Leontynę, którzy założyli rodziny.
Kazimierz Dzięcioł w 1944 roku ożenił się z Heleną Światek i w Oleksiance mieli troje dzieci. Eugeniusz Dzięcioł w 1967 roku ożenił się z Anną Rechnio z Oleksianki córką Szczepana i Heleny Serzysko i mieli synów Jarosława i Grzegorza. Czesław Dzięcioł ożenił się z Lucyną Kaczorek z Oleksianki córką Kazimierza i Heleny Kot.
Leontyna Dzięcioł córka Jana w 1925 roku wyszła za Piotra Bogusza  z Oleksianki syna Jana i Anny Płatek i mieli syna Mieczysława. Mieczysław Bogusz z kolei w 1953 roku ożenił się ze Stanisławą Bogusz z Iwowego córką Władysława i Zofii Góral i w Oleksiance mieli troje dzieci.

 
Piotr Płatek, trzeci syn Jakuba, w 1798 roku ożenił się z Katarzyną Śluzek i mieli w Oleksiance 13-ro potomstwa. Troje z nich założyło rodziny na terenie parafii.

Paweł Płatek  syn Piotra,  w 1821 roku poślubił Katarzynę Szeląg z Oleksianki córkę Kiliana i Krystyny Świątek i mieli tu 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Grzegorz Płatek
  w 1843 roku ożenił się z  Marianną Rechnio i w Oleksiance córką Mateusza i Agnieszki Reda i mieli 12-ro dzieci.
Piotr Płatek
najstarszy syn Grzegorza w 1865 roku ożenił się z Marianną Sabak z Transboru córką Marcina i Marcelli Żeń, zamieszkałą na Kresach (Iwowe) na kolonii 33 i założył rodzinę na Lalinkach na ogrodzie 1 i 2. gdzie mieli 9-ro dzieci. Synowie Franciszek z Franciszką Baranek i Jan ze Stanisławą Kowalską pozostali na ogrodach. Natomiast Helena w 1899 roku poślubiła Ignacego Pietrasika i założyli rodzinę w Dębem, gdzie mieli dwie córki.
Franciszek Płatek
  syn Piotra z Franciszką Baranek z Borowia córką Dominika i Józefy Koper mieli na Lalinkach czworo dzieci.
Piotr Płatek syn Franciszka w 1927 roku poślubił Aleksandrę Świątek z Lalin córkę Aleksandra i Julianny Sabak z kolonii 9 i pozostał na Lalinkach, gdzie urodziło się 6-ro dzieci. Stanisław Płatek ich syn w 1967 roku ożenił się z Zofią Krystyną Łodyga córką Stanisława i Kazimiery Kowalskiej i na Lalinach mieli córki Hannę i Barbarę. Hanna Płatek w 1991 roku poślubiła Dariusza Wójcika z Budzisk syna Witolda i Lucyny Madej i w Budziskach urodziła się im córka Katarzyna. Młodsza córka Barbara Płatek w 1997 roku wyszła za Andrzeja Jarzębskiego z Warszawy syna Kazimierza i Elżbiety Kolterman.
Jadwiga Płatek córka Piotra w 1961 roku poślubiła Mariana Dziugła ze Stawku syna Wojciecha i Wiktorii Cegiełka i w Stawku mieli 6-ro dzieci. Ich córka Barbara Dziugieł w 1984 roku wyszła za Jana Rogowskiego z Generałowa syna Stanisława i Genowefy Serzysko i w Stawku urodził się im syn Mariusz.
Marianna Płatek najmłodsza córka Piotra w 1966 roku poślubiła Tadeusza Sabaka z Iwowego syna Władysława i Zofii Wójcik i w Iwowem mieli syna Bogdana i córki Renatę i Bożenę, które założyły rodziny.
Marianna Płatek córka Franciszka w 1927 roku poślubiła Stanisława Gruglasa z Woli Starogrodzkiej syna Jana i Franciszki Żaczek.
Jan Płatek najmłodszy syn Franciszka ożenił się w 1938 roku z Anną Rogowską z Budzisk córką Jana i Katarzyny Świątek i mieli tam dwóch synów Henryka i Mariana. Henryk Płatek  w 1959 roku założył w Budziskach rodzinę z Emilią Urbanek urodzoną w Latowiczu córką Bolesława i Władysławy Płatek i w Budziskach mieli 5-ro dzieci.
Jan Płatek,
drugi syn Piotra i Marianny Sabak, ożenił się w 1902 roku ze Stanisławą Kowalską z Lalin córką Jana i Klary Sabak z kolonii 15 i mieli 5-ro dzieci.
Najstarszy Stanisław Płatek w 1933 roku ożenił się z  Heleną Łodyga z Lalin córką Stanisława i Katarzyny Śluzek i pozostali na Lalinkach, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci. Zofia Płatek najstarsza córka Stanisława w 1954 roku poślubiła Tadeusza Wiechetka z Budzisk syna Jana i Marianny Jesień i w Budziskach mieli 5-ro dzieci, a ich córka Elżbieta Wiechetek w 1977 roku poślubiła Andrzeja Rybińskiego z Mińska Maz syna Kazimierza i Stefanii Dziugieł. Jadwiga Płatek kolejna córka Stanisława w 1962 roku wyszła za Jana Sabaka z Lalin syna Władysława i Weroniki Łuszkiewicz i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Ich córka Elżbieta Sabak  w 1997 roku poślubiła Sławomira Banaszka  z Redzyńskiego, natomiast młodsza Cecylia Sabak w 1998 roku wyszła za Zbigniewa Janika urodzonego w Rzeszowie. Aniela Płatek trzecia córka Stanisława w 1960 roku poślubiła Henryka Zawadkę z Dąbrówki syna Jana i Aleksandry Zwierz i w Dąbrówce mieli córki Teresę i Danutę oraz syna Adama. Teresa Zawadka w 1987 roku poślubiła Bogdana Mućko  urodzonego w Warszawie syna Mariana i Ireny Krasnodębskiej. Danuta Zawadka w 1993 roku wyszła za mąż za Bogusława Matuszewskiego z Warszawy syna Zdzisława i Zofii Wójcik. Adam Zawadka ożenił się z Teresą Budzyńską i w Dąbrówce mieli troje dzieci. Henryk Płatek syn Stanisława ożenił się z Krystyną baranek z Jaźwin córką Jana i Franciszki Wojciechowskiej i na Lalinkach mieli córki Małgorzatę i Bożenę, następnie po śmierci Henryka Krystyna w 1976 roku wyszła za Edwarda Sabaka z Lalin syna Władysława i Bronisławy Reda i mieli syna Piotra. Małgorzata Płatek córka Henryka w 1991 roku poślubiła Sławomira Wójcika z Jadowa syna Jana i Haliny Wojtaszek i mieli syna Michała, natomiast młodsza córka Henryka Bożena Płatek w 1992 roku poślubiła Sławomira Kielaka ze Starowoli syna Stefana i Jadwigi Mądrej.
Marianna Płatek córka Jana i Stanisławy Kowalskiej w 1940 roku poślubiła Tadeusza Gaca ze Słupa syna Leonarda i Weroniki Dębowskiej.
Jan Płatek drugi syn Jana i Stanisławy Kowalskiej ożenił się ze Stanisławą Nowak córka Stanisława i Mikosównej i mieli 4-ro dzieci, a ich córka Marianna Płatek poślubiła Krzysztofa Sabak z Kienkówki.
Helena Płatek córka Piotra i Marianny Sabak w 1899 roku poślubiła Ignacego Pietrasika syna Jana i Agnieszki Anusz i w Dębem mieli córki Mariannę i Zofię.  Marianna Pietrasik w 1936 roku wyszła za Karola Zawadkę z Łukówca syna Feliksa i Józefy Sobkowicz i w Dębem mieli córki Anielę i Jadwigę i syna Jana. Najstarsza Aniela Zawadka w 1958 roku poślubiła Bolesława Cholewińskiego ze Stanisławowa syna Wiktora i Otyli Walewskiej, natomiast najmłodsza Jadwiga Zawadka w 1965 roku wyszła za Bernarda Gajowniczka z Wielgolasu syna Szczepana i Józefy Sochackiej.
Album rodzin Stanisława i Piotra Płatka.

Jan Płatek, drugi syn Grzegorza, w 1878 roku ożenił się z Marcjanną Gielo z Oleksianki i tu mieli 5-ro dzieci ale brak bliższych danych o rodzinie.
Franciszek Płatek, trzeci syn Grzegorza, w 1875 roku ożenił się z Antoniną Rechnio z Lalin i w Redzyńskiem urodził się im syn Stanisław oraz w Lalinach syn Jan.
Paweł Płatek, czwarty syn Grzegorza, w 1880 roku ożenił się z Katarzyną Sandomierską z Lalin i w Redzyńskiem urodził się im syn Piotr i Józef oraz w Dębem syn Stanisław. W aktach ślubów występuje również Jan Płatek syn Pawła i Katarzyny Sandomierz urodzony w Jagodnem, który w 1902 roku poślubił Mariannę Świątek z Oleksianki, a następnie w 1920 roku ożenił się z Anną Ositek z Seroczyna, choć tu podaje że urodził się w Zwoli.
Faustyn Płatek, piąty syn Grzegorza, w 1893 roku ożenił się z Marianną Krawczyk z Oleksianki córką Kacpra i Józefy Koniec ale brak innych danych o rodzinie.
Walenty Płatek, drugi syn Pawła i Katarzyny Szeląg  w 1848 roku ożenił się z Franciszką (Dzięcioł) Gelo córką Rozalii Gelo z Oleksianki i mieli w Oleksiance czworo dzieci, które założyły rodziny.
Marianna Płatek najstarsza córka Walentego  w 1880 roku poślubiła Józefa Sabaka z Redzyńskiego syna Tomasza i Magdaleny Wiechetek wdowca po Franciszce Brauła i w Oleksiance mieli córkę Annę i syna Piotra.
Jan Płatek syn Walentego w 1871 roku ożenił się z Julianną Sabak z Lalin córką Klemensa i Łucji Pazura i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Katarzyna Płatek ich córka w 1897 roku poślubiła Wojciecha Stosio z Toczysk syna Józefa i Rozalii Wilk i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny. Helena Stosio ich najstarsza córka w 1926 roku poślubiła Piotra Świątka z Kamionki syna Jana i Katarzyny Wójcik.  Wiktor Stosio syn Wojciecha razem z siostrą Heleną w 1926 roku ożenił się z Aleksandrą Świątek siostrą Piotra ( ślub na miany ). Wiktor po śmierci Aleksandry ożenił się ponownie w 1929 roku z Marianną Jesień urodzoną W Warszawie córką Michała i Agnieszki Majewskiej. Wiktor z Aleksandrą mieli córkę Jadwigę i syna Józefa, ale brak dalszych danych. Julianna Stosio córka Wojciecha w 1930 roku wyszła za Ignacego Płatka z Chyżyn syna Karola i Agnieszki Kowalskiej i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Ich syn Henryk Płatek z kolei w 1960 roku ożenił się z Marianną Olko z Chyżyn córką Ignacego i Bronisławy Kopyt i w Piastowie urodził się syn Dariusz.. Zofia Stosio córka Wojciecha w 1934 roku poślubiła Władysława Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i w Oleksiance urodziła się im córka Zofia, a w Gnaszynie Górnym córka Lucyna. Lucyna Gaszewska w 1959 roku poślubiła Stanisława Świątka z Oleksianki syna Wiktora i Anny Świątek i w Oleksiance urodził się syn Adam. Weronika Stosio czwarta córka Wojciecha w 1936 roku wyszła za Józefa Grązka z Goździka syna Jana i Anny Miętus i w Oleksiance mieli troje dzieci, z których Anna Grązka  w 1960 roku poślubiła Henryka Muchę z Oleksianki syna Stanisława i Franciszki Świątek i w Oleksiance mieli synów Wiesława i Zbigniewa. Wiesław Mucha ożenił się z kolei z Bożeną Zbroińską i mieli córkę Magdalenę. Marianna Stosio piąta córka Wojciecha w 1944 roku wyszła za Stefana Rechnio urodzonego w Mińsku Maz. syna Stanisława i Katarzyny Gaszewskiej i w Oleksiance mieli czworo dzieci.
Stanisław Płatek syn Jana i Julianny Sabak w 1910 roku ożenił się z Weroniką Gajowniczek ze Strachomina córką Mikołaja i Marianny Reda i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Władysław Płatek w 1937 roku ożenił się z Heleną Rosa z Lalin córką Mateusza i Agnieszki Kopacz i w Oleksiance urodził się im syn Henryk. Henryk Płatek z kolei w 1961 roku ożenił się z Janiną Adamczyk z Oleksianki córką Bolesława i Heleny Gajowniczek i w Oleksiance mieli córki Grażynę i Mariolę oraz syna Grzegorza. Grażyna Płatek w 1983 roku poślubiła Bernarda Szaniawskiego z Iwowego syna Stanisława i Kazimiery Szaniawskiej i w Iwowem mieli córkę Beatę. Mariola Płatek zaś w 1991 roku wyszła za Jarosława Płatka z Oleksianki syna Ignacego i Bogumiły Stosio i w Oleksiance urodzili się im Mariusz i Monika. Jan Płatek drugi syn Stanisława w 1943 roku ożenił się z Heleną Majak z Dąbrówki synem Władysława i Marianny Olko, następnie Helena poślubiła Eugeniusza Delegę i w Dąbrówce mieli syna Zenona i córką Zofię. Zenon Delega w 1976 roku ożenił się z Janiną Anną Duszyńską z Oleksianki córką Jana i Reginy Świątek i w Dąbrówce urodzili się im synowie Robert i Dariusz. Emilia Płatek córka Stanisława w 1944 roku poślubiła Jana Dzięcioła z Oleksianki syna Józefa i Aleksandry Goska i w Oleksiance mieli syna Romana. Roman Dzięcioł z kolei w 1972 roku ożenił się ze Stanisławą Płatek urodzoną w Seroczynie córką Stanisława i Marianny Świątek i w Oleksiance mieli synów Andrzeja i Wojciecha oraz córkę Joannę.
Marianna Płatek druga córka Jana i Julianny Sabak poślubiła Walentego Gajowniczka ze Strachomina syna Jana i Ludwiki Reda i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Stefania Płatek kolejna córka Jana w 1917 roku wyszła za Piotra Świątka z Oleksianki syna Jakuba i Gertrudy Całka i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci.
Wiktor Walenty Płatek najmłodszy syn Jana w 1919 roku ożenił się z Aleksandrą Śluzek z Chyżyn córką Wincentego i Weroniki Anusz i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci, które założyły rodziny.
Helena Płatek najstarsza córka Wiktora w 1936 roku poślubiła Henryka Saganowskiego z Wężyczyna syna Jana i Heleny Fiołek i w Wężyczynie mieli czworo dzieci, które założyły rodziny. Jerzy Saganowski w 1961 roku ożenił się z Janiną Dziugieł z Wężyczyna córką Stanisława i Aleksandry Domańskiej i w Warszawie urodziła się córka Małgorzata. Wacław Saganowski w 1965 roku ożenił się z Krystyną Domańską z Wężyczyna córką Stanisława i Kazimiery Adamiec i w Wesołej urodziła się córka Hanna i w Wężyczynie syn Adam. Hanna Saganowska z kolei w 1992 roku poślubiła Tomasza Żyłkę z Tomaszowa syna Kazimierza i Marianny Chachuła. Zofia Saganowska  w 1969 roku wyszła za Zbigniewa Sielickiego z Nurca syna Stefana i Walerii Dobrowolskiej i w Siedlcach urodziła się córka Aneta i w Nowinach k/Wodyń syn Artur. Halina Saganowska najmłodsza córka Henryka w 1973 roku poślubiła Romana Górskiego z Dąbrówki syna Henryka i Marianny Mazek i w Dąbrówce mieli trzy córki Ewę Agnieszkę i Martę.
Stanisław Płatek syn Wiktora w 1953 roku ożenił się ze Stanisławą Płatek z Oleksianki córką Wiktora i Marianny Serzysko i w Oleksiance mieli 4-ry córki, które założyły rodziny. Najstarsza Halina Płatek w 1977 roku poślubiła Wiesława Chrzanowskiego ze Strachomina syna Piotra i Janiny Chrzanowskiej i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Kolejna  Anna Płatek w 1981 roku wyszła za Andrzeja Kacperskiego urodzonego w Korszach syna Bolesława i Kazimiery Kaczyńskiej. Jadwiga Płatek w 1983 roku poślubiła Marka Bareja z Redzyńskiego syna Stanisława i Jadwigi Kowalskiej i w Redzyńskiem mieli troje dzieci. Elżbieta Płatek najmłodsza córka Stanisława w 1989 roku wyszła za Bogdana Żytkiewicza z Łukówca syna Zygmunta i Krystyny Dębskiej.
Marianna Płatek druga córka Wiktora w 1944 roku poślubiła Jana Rosę z Lalin syna Mateusza i Julianny Kopacz i w Lalinach mieli 4-ro dzieci, które założyły rodziny.
Kazimierz Płatek drugi syn Wiktora w 1956 roku ożenił się z Danutą Suda urodzoną w Wawrze córką Zygmunta i Stanisławy Kryspin i w Latowiczu urodziła się córka Maria.
Anna Płatek najmłodsza córka Wiktora w 1953 roku wyszła za mąż za Zygmunta Duszczyka z Chyżyn syna Józefa i Marianny Górskiej i w Chyżynach mieli troje dzieci, a ich syn Jerzy Duszczyk w 1976 roku ożenił się z Danutą Duszyńską z Budzisk córką Mariana i Kazimiery Wielgopolanin i w Mińsku Maz. urodził się syn Mariusz.
Anna Płatek druga córka Walentego w 1884 roku poślubiła Jana Bogusza z Oleksianki syna Józefa i Kunegundy Pazura i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Piotr Bogusz ich syn w 1925 roku ożenił się z Leontyną Dzięcioł z Oleksianki córką Jana i Wiktorii Płatek i w Oleksiance mieli syna Mieczysława. Mieczysław Bogusz w 1953 roku ożenił się z kolei ze Stanisławą Bogusz z Iwowego córką Władysława i Zofii Góral i mieli w Oleksiance syna Henryka i córki Gabrielę i Małgorzatę.
Leokadia Bogusz najmłodsza córka Jana w 1930 roku poślubiła Władysława Bogusza z Oleksianki syna Jana i Julianny Marczak i mieli w Oleksiance troje dzieci, która założyły rodziny.
Janina Bogusz
w 1952 roku poślubiła Kazimierza Świątka z Oleksianki syna Piotra i Stefanii Płatek i w Oleksiance mieli troje dzieci. Ich córka Alina Świątek w 1978 roku wyszła za Henryka Ptasińskiego z Wężyczyna syna Jana i Wandy Antosiewicz. Jadwiga Świątek druga córka Kazimierza w 1981 roku poślubiła Bogdana Całkę z Wielgolasu syna Jana i Heleny Brauła.
Stanisław Bogusz  syn Władysława 1969 roku ożenił się z Jadwigą Świątek z Oleksianki córką Władysława i Stefanii Świątek i w Oleksiance mieli troje dzieci. Kazimierz Bogusz najmłodszy syn Władysława ożenił się z Anielą Dybek i w Oleksiance mieli córkę Agatę, która w 1991 roku wyszła za Andrzeja Pazurę z Iwowego syna Jana i Zofii Brodzik.
Julianna Płatek córka Walentego w 1889 roku poślubiła Andrzeja Piskorka z Piasków syna Adama i Józefy Lasockiej.

Małgorzata Płatek córka Pawła w 1852 roku wyszła za Andrzeja Olko z Kamionki syna Jana i Aleksandry Niedek wdowca po Mariannie Brauła. Julianna wkrótce zmarła i Andrzej w 1856 roku ożenił się trzeci raz z Gertrudą Wójcik, z którą miał synów Grzegorza i Józefa.

Franciszek Płatek z kolei w 1857 roku ożenił się z  Marianną Grzenda z Chyżyn i w Chyżynach mieli 5-ro dzieci.
Ich córka Katarzyna Płatek w 1889 roku poślubiła Jana Dzięcioła z Redzyńskiego syna Pawła i Małgorzaty Dzięcioł i w Redzyńskiem  mieli syna Piotra. Piotr Dzięcioł z kolei w 1928 roku ożenił się z Aleksandrą Sabak z Lalin córką Piotra i Agnieszki Lajborek i w Lalinach urodzili się Henryk i Władysława i w Dębem Krystyna. Władysława Dzięcioł w 1957 roku wyszła za Władysława Ćmocha ze Starogrodu syna Stanisława i Julianny Brzozowskiej i w Dębem mieli synów Zdzisława i Sławomira.
Karol Piotr Płatek syn Franciszka w 1891 roku ożenił się z Agnieszką Kowalską z Redzyńskiego córką Józefa i Urszuli Dzięcioł i w Chyżynach mieli 6-ro dzieci. Ich syn Ignacy Płatek w 1930 roku ożenił się z Julianną Stosio z Oleksianki córką Wojciecha i Katarzyny Płatek i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci, a z kolei ich syn Henryk Płatek w 1960 roku poślubił Mariannę Olko z Chyżyn i w Piastowie urodził się im syn Dariusz. Rodzinę Stosio omówiono wyżej.

Franciszka Płatek, córka Pawła, w 1858 roku poślubiła Piotra Gajowniczka z Oleksianki syna Wojciecha i Scholastyki Rechnio, z którym w Oleksiance miała 12-ro dzieci, a dla 5-ro z nich ustalono rodziny.

Cyprian Płatek, drugi z synów Piotra, w 1830 roku poślubił Anastazję Olko z Kamionki córkę Jana i Aleksandry Niedek i założył rodzinę w Oleksiance, gdzie mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Anastazja Olko to starsza siostra wyżej wspomnianego Andrzeja Olko męża Małgorzaty Płatek.
Małgorzata Płatek  córka Cypriana w 1859 roku poślubiła Szymona Rechnio z Oleksianki i mieli tu 11-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Jan Płatek
syn Cypriana w 1860 roku ożenił się z Franciszką Rechnio z Oleksianki córką Mateusza i Martyny Paudyna i mieli troje dzieci, które założyły rodziny.
Agnieszka Płatek córka Jana w 1892 roku poślubiła Stanisława Kaczorka z Iwowego (Kresy) z kolonii 35, i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci, a czworo z nich założyło rodziny. Zob. rodziny Kaczorek.
Tomasz Płatek syn Jana w 1885 roku ożenił się z Franciszką Sabak z Lalin córką Damazego i Moniki Wiechetek i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci. Ich córka Marianna Płatek w 1909 roku poślubiła Kazimierza Rechnio z Oleksianki syna Tomasza i Łucji Gajowniczek.
Wiktor Płatek najmłodszy syn Tomasza w 1927 roku ożenił się z Marianną Serzysko z Redzyńskiego córką Leonarda i Franciszki Sabak i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Ich córka Jadwiga Płatek w 1953 roku poślubiła Tadeusza Świątka z Oleksianki syna Piotra i Stefanii Płatek i w Oleksiance mieli troje dzieci, które założyły rodziny. Albina Świątek ich córka w 1976 roku poślubiła Adama Sabaka z Redzyńskiego syna Feliksa i Władysławy Kowalskiej i w Oleksiance urodził się syn Rafał. Kazimierz Świątek ożenił się z Małgorzatą Reda córką Czesława i Kazimiery Brauła, a Teresa Świątek w 1982 roku wyszła za Mirosława Waszczaka z Bork syna Jana i Heleny Waszczak.
Stanisława Płatek druga córka Wiktora w 1953 roku wyszła za Stanisława Aleksandra Płatka z Oleksianki syna Wiktora i Aleksandry Śluzek i w Oleksiance mieli cztery córki, które założyły rodziny.
Marianna Płatek trzecia córka Wiktora w 1055 roku wyszła za Jerzego Wzorka z Latowicza syna Bolesława i Zofii Światek i w Oleksiance mieli trzy córki.
Paweł Płatek syn Jana ożenił się z Marianną Staniak i w Oleksiance mieli syna Franciszka. Franciszek Płatek z kolei ożenił się ze Stefanią Stachura i w Oleksiance mieli syna Ignacego, który poślubił Bogumiłę Stosio i mieli syna Jarosława. Jarosław Płatek  w 1991 roku ożenił się z Mariolą Płatek z Oleksianki córką Henryka i Janiny Adamczyk i w Oleksiance mieli Mariusza i Monikę.
Ewa Płatek  druga córka Cypriana w 1862 roku poślubiła Józefa Wójcika z Walisk i tam mieli 9-ro dzieci.
Jakub Płatek najmłodszy syn Cypriana w 1866 roku poślubił Agnieszkę Rechnio z Oleksianki ale brak informacji o dzieciach.

Franciszka Marianna Płatek, córka Piotra i Katarzyny Śluzek w 1840 roku poślubiła Jana Świątka z Oleksianki syna Urbana i Magdaleny Skorupa i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi Jakuba Płatka i Zofii Świątek.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych