Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Łodyga, Szaniawski - ogr.6

Rodzina Feliksa Łodygi, Pawła Szaniawskiego i Julianny Komorek
na ogrodzie 6

 


Ogród zasiedlił Feliks Łodyga z kolonii 1 z Julianną Komorek z Kamionki.

Pierwszym znanym przodkiem był Baltazar Łodyga urodzony ok. 1763 roku. W 1780 roku poślubił Elżbietę Pazura z Lalin a świadkami byli Adalbertus Pęśko i Paweł Pazura obaj z Lalin. Baltazar z Elżbietą mieli 6-cioro dzieci. Zob. rodziny Baltazara Łodygi.
Majcher ( Melchior ) syn Baltazara urodzony w 1783 roku  poślubił w 1806 roku Anielę Kowalską z którą miał 8-mioro dzieci. najstarsza córka Martyna wyszła za mąż za Adama Soćko i zamieszkali na sąsiedniej kolonii 2. Franciszek ożenił się z Rozalia Kowalską i zamieszkali na kolonii 1, a córka Agnieszka wyszła za Mateusza Wiechetka z Redzyńskiego syna Stanisława i Agnieszki Śluzek.
Franciszek syn Melchiora urodzony w 1808 roku poślubił w 1831 roku Rozalię Kowalską z Redzyńskiego córkę Szymona i Krystyny Gielo i mieli 6-cioro dzieci. Najstarsza Małgorzata wyszła za Karola Sabak z kolonii 18. Następny Tomasz ożenił się z Katarzyną Świątek z Oleksianki córką Błażeja i Magdaleny Rechnio. Ślub wzięli w styczniu 1855 roku a w marcu tego roku Tomasz zmarł. Jan ożeniony z Katarzyną Wiechetek i Piotr z Marianną Sabak pozostali na podzielonej kolonii 1.
Piotr syn Franciszka urodzony w 1849 roku poślubił w 1869 roku Mariannę Sabak córkę Damazego z kolonii 11. z która mieli 6-cioro dzieci. Najstarszy syn Feliks ożenił się z Julianną Komorek z Kamionki i zamieszkali na Lalinkach na ogrodzie 6. Córka Marcella wyszła za Tomasza Prusa do Transboru syna Ludwika i Marianny Wiechetek. Drugi syn Jan ożenił się Anną Jarzębską i pozostał na rodzinnej kolonii. Córka Franciszka wyszła za Jana Świątka na kolonię 9. a najmłodsza Aleksandra wyszła za mąż za Wiktora Chrzanowskiego do Strachomina syna Jana i Franciszki Reda.
Feliks Łodyga urodzony w 1871 roku ożenił się z Julianną Komorek w 1901 roku i mieli na Lalinkach troje dzieci. Feliks zmarł w 1905 roku i Julianna w 1906 roku poślubiła Pawła Szaniawskiego z Iwowego, syna Grzegorza i Łucji Oszlkiel , z którym mieli 5-ro dzieci. Bronisław Łodyga, syn Feliksa z pierwszego małżeństwa, w 1926 roku ożenił się z Aleksandrą Górską z Borówka, córką Michała i Agnieszki Komorek i założyli rodzinę w Stanisławowie, gdzie mieli troje dzieci, z których synowie Jan i Tadeusz założyli rodziny w Waliskach. Córka Helena Łodyga poślubiła w 1930 roku Józefa Miszczyka z Walisk, syna Wojciecha i Anny Okrzei i mieli tam 4-ro dzieci.
Irena Szaniawska i Marianna Płatek.Paweł Szaniawski z Julianną Komorek jak wspomniano mieli 5-ro dzieci. Najstarsza Waleria w 1939 roku poślubiła Jana Gaska z Gościewicza, syna Adama i Marianny Trojanowskiej. Franciszek Szaniawski w 1938 roku ożenił się z Marianną Olko ze Stanisławowa i pozostali na ogrodzie, natomiast Bolesław Szaniawski w 1941 roku ożenił się z Genowefą Czerwińską z Latowicza, córką Władysława i Heleny Łuszkiewicz i założyli rodzinę w Wężyczynie, gdzie mieli córkę Jadwigę zaślubioną z Henrykiem Rudzkim i córkę Władysławę zaślubioną z Jerzym Grabowskim z Redzyńskiego.
Franciszek Szaniawski urodzony w 1911 roku z Marianną Olko mieli 5-ro dzieci, Córka Irena w 1965 roku poślubiła Czesława Drabarza z Toczysk, syna Franciszka i Marianny Urbanek  i na Lalinkach urodziła się im córka Barbara i Dorota.

W opisie używano nazwiska Szaniawski, natomiast w księgach nawet rodzeństwo zapisywano Sianiawski, Sieniawski i Szaniawski.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych