Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Smykiewicz, Świątek, Wiącek - kol.36

Rodzina Antoniego Smykiewicza i Ludwiki Gałęzowskiej oraz ich następców na kolonii 36 ( Kresy )
 Ostatnia kolonię na Kresach zakupił Antoni Smykiewicz z Ludwiką Gałęzowską. Nie ustalono dotychczas miejsca ich pochodzenia. Nazwisko wskazywałoby na pochodzenie z kresów wschodnich. Wskazywałyby również na to liczne powiązania z tymi terenami. Na Wołyń wyjechała córka Bronisława Smykiewicza, Klotylda z Franciszkiem Grudniem, W Moskwie znalazł się Teofil Pazura żonaty z Teodozją Smykiewicz, gdzie prowadził zakład perukarski, w Moskwie założył rodzinę również najstarszy syn Grzegorza Pazury, Hilary Feliks Pazura.
Antoni Smykiewicz z Ludwiką Gałęzowską mieli 10-ro dzieci. Najstarszy syn Bronisław przybył z rodzicami, natomiast pozostałe 9-ro urodziło się na Kresach.
Bronisław Smykiewicz urodzony około 1859 roku odziedziczył pół kolonii, ale wkrótce wyprowadził się z Lalin prawdopodobnie do Gozdu. Ożenił się z Konstancją Dobiecką, z którą mieli 6-ro dzieci: Kazimierę, Adelę, Klotyldę, Wacława, Gabrielę i Tadeusza. Córka Kazimiera poślubiła Aleksandra Kozłowskiego, natomiast Klotylda poślubiła Franciszka Grudnia z kolonii 14 i mieli dwoje dzieci Halinę i Henrykę.  Wiadomo, że wyjechali do Ostroga na Wołyniu (tam urodziła się córka Henryka). Po powrocie zamieszkali w Zakroczymiu, a potem w Otwocku. Bronisław z Konstancją i Franciszek z Klotyldą pochowani są w Warszawie.
Eleonora Smykiewicz urodzona w 1862 roku w 1881 roku poślubiła Grzegorza Pazurę z kolonii 8 , gdzie urodziło się im 6-ro dzieci, a ich córka Aleksandra poślubiła Franciszka Gajowniczka z Żebraczki i założyli na kolonii 8 rodzinę Gajowniczków. Zob. rodziny Laurentego Pazury.
Teodozja Smykiewicz, kolejna córka Antoniego,  w 1888 roku poślubiła z kolei Teofila Pazurę brata Grzegorza i przejęła kolonię 36. Teofil z Teodozją wkrótce się wyprowadzili z Lalin. Ich rodzina opisana jest również przy rodzinach Laurentego Pazury, a konkretnie Szczepana (Stefana) Pazury. 
Paulina
Smykiewicz w 1894 roku poślubiła Józefa Dzięciołowskiego z Dębiny, syna Walentego i Marianny Lewandowskiej i w Iwowem urodziła się im w 1895 roku córka Olimpia, natomiast brak danych o dalszych losach rodziny. 
Z kolei Józefa Smykiewicz w 1896 roku poślubiła Władysława Sudakowskiego urodzonego w Grabinie - kowala w Lalinach.
Kolejna  Marcella Aleksandra Smykiewicz w 1901 roku poślubiła Jana Krzewskiego z Latowicza, syna Wojciecha i Weroniki Lorentowicz - młynarza w Wielgolesie i tam założyli rodzinę, następnie przenieśli się do Latowicza i tu prowadzili piekarnię. W Wielgolesie urodziło się im dwoje dzieci i w Latowiczu troje. Najstarsza Mieczysława poślubiła w 1937 roku Aleksandra Parkota z Wiszniówki; syn Edward w 1936 roku ożenił się z Janiną Rogala z Latowicza i prowadził piekarnię; kolejna córka Irena w 1936 roku poślubiła Romualda Dragana i zamieszkali w Mińsku Maz. i najmłodsza Janina w 1927 roku poślubiła Mariana Dąbrowskiego z Huszli.
Najmłodsza córka Antoniego, Helena Smykiewicz wyszła za Bochińskiego, ale brak bliższych danych. W protokóle przejęcia majątku przez Teodozję Smykiewicz wymieniona jest jako Helena Bochińska.
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości 
Smykiewiczów.
Pogrzeb Eleonory 
Smykiewicz ( Pazury )Polisa ubezpieczeniowa i wykaz nieruchomości Smykiewiczów.Kolonię po Smykiewiczach przejęła w 1907 roku Teodozja Smykiewicz, która  połowę wydzierżawiła Piotrowi  Świątkowi, a drugą połowę zasiedlił Tadeusz Wiącek ożeniony z Anielą Gajowniczek. Obaj spłacali potem te półkolonie i przejęli je na własność. Zob. też rodziny Antoniego Smykiewicza.
Z polisy ubezpieczeniowej z 1924 roku wynika, że Smykiewicze mieli gospodarstwo rolne i zabudowę, którą stanowiły: dom mieszkalny, chlew, obora i dwie stodoły a ponadto wiatrak.
Piotr Świątek
urodzony w 1873 roku, syn Walentego i Marianny Śluzek z kolonii 9, ożenił się z Apolonią Sasimowską i zamieszkali później na omawianej półkolonii dzierżawionej po Smykiewiczach, gdzie postawili wiatrak. ( siostra Apolonii - Ksawera Sasimowska poślubiła brata Piotra - Franciszka i postawili również wiatrak przy drodze do Chromina). Piotr z Apolonią mieli troje dzieci. Najstarszy Mieczysław ożeniony z Anielą Reda pozostał na kolonii 36, natomiast siostra Aniela poślubiła w 1932 roku Jana Kordasia z Borowia, syna Piotra i Anny Osiak.
Mieczysław Świątek urodzony w 1901 roku poślubił w 1943 roku Anielę Reda z kolonii 34 i mieli czworo dzieci. Najstarszy Jan w 1972 roku ożenił się z Krystyną Bogusz, córką Stefana z ogr. 10 i mieli troje dzieci, z których najmłodsza Agnieszka poślubiła w 2002 roku Tomasza Kowalskiego z Redzyńskiego, syna Mieczysława i Krystyny Pietrzyk. Klemens i Zdzisław Świątek nie założyli rodzin. Najmłodsza Gabriela w 1976 roku poślubiła Klemensa Świątka z Chromina (wiatrak), syna Stefana i Walerii Wójcik i założyli rodzinę w Chrominie.Tadeusz Wiącek urodzony około 1908 roku w Oziemkówce, syn Leona i Franciszki Frelik, ożenił się w 1935 roku z Anielą Gajowniczek, córką Franciszka z kolonii 8 i zasiedlił drugą połowę kolonii po Smykiewiczach.  Tadeusz z Anielą mieli córkę Honoratę i syna Leona.
Leon Wiącek urodzony w 1950 roku ożenił się z Henryką Gołędowską z Iwowego, córką Stanisława i Henryki Skorupy i mieli troje dzieci: Iwonę, Lucynę i Bogdana.
Leon Wiącek i Franciszka Frelik (Wiącek) Tadeusz Wiącek i Aniela Gajowniczek (Wiącek)Tadeusz Wiącek z dziećmi. Leon Kazimierz 
Wiącek i Henryka Gołędowska (Wiącek)Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych