Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Rogowski

Rodziny Rogowski

Najstarszymi znanymi przodkami tej rodziny był Marcin Rogowski i Helena Migar, których syn Józef urodzony około roku 1794 w Górkach poślubił w 1813 roku Franciszkę Jesień z Budzisk i tu założyli rodzinę.
Józef Rogowski z Franciszką Jesień mieli 8-ro dzieci, po jej śmierci Józef ożenił się ponownie z Magdaleną Osiak, z którą mieli jeszcze troje dzieci.
Z pierwszego małżeństwa Benedykt Rogowski ożenił się w 1835 roku z Katarzyną Anusz z Chyżyn, z którą miał 10-ro dzieci a następnie w 1856 roku z Marianną Rybak z Transboru, z którą mieli jeszcze 7-ro dzieci. Ewa Rogowska , córka Benedykta, w 1860 roku poślubiła Melchiora Brzozowskiego z Wielgolasu i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci. Józefa Rogowska z kolei w 1868 roku poslubiła Józefa Krakowiaka z Wielgolasu i w Chyżynach mieli7-ro dzieci, a ich syn Piotr Krakowiak w 1919 roku ożenił się z Bronisławą Rechnio z Redzyńskiego.
Marianna Rogowska w 1821 roku wyszła za Łukasza Jaworskiego z Chromina i mieli w Budziskach 8-ro dzieci.
Franciszek Rogowski natomiast ożenił się z kolei z Franciszką Osiak i mieli w Budziskach 10-ro dzieci. Najstarszy Jan Rogowski w 1871 roku ożenił się z Teklą Sikorską z Dębego i w Budziskach mieli 6-ro dzieci, a następnie w 1889 roku ożenił się z Magdaleną Gelo z Iwowego i w Budziskach mieli jeszcze troje dzieci. Ich córka z pierwszego małżeństwa, Zofia Rogowska w 1905 roku poślubiła Jana Ptasińskiego z Wielgolasu i mieli najpierw w Dębem, potem w Wielgolesie i w końcu w Budziskach 5-ro dzieci. Najstarszy Leon Ptasiński założył rodzinę z Leokadią Gelo w Budziskach, a następnie ich syn Zdzisław Ptasiński z Krystyną Jesień kontynuowali rodzinę w Budziskach od 1956 roku. Zuzanna Rogowska, córka Franciszka  w 1869 roku poślubiła Antoniego Mucko z Budzisk i mieli tu córkę mariannę i syna Franciszka, następnie w 1888 roku Zuzanna poślubiła Jana Rodalę z Walisk i w Budziskach mieli jeszcze troje dzieci. Ich córka Marianna Mućko w 1919 roku poślubiła z kolei Tomasza Rogowskiego z Budzisk syna Pawła. Marianna Rogowska, kolejna córka Franciszka, w 1877 roku poślubiła Franciszka Wielgopolanina z Budzisk i mieli córkę Anastazję i syna Antoniego, a następnie w 1882 roku poslubiła Ignacego Piekarza ze Starogrodu i w Budziskach mieli jeszcze dwie córki. Baltazar Rogowski, syn Franciszka w 1884 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego i początkowo w Redzyńskiem a potem na zakupionej półkolonii na Kresach mieli 12-ro dzieci. Zob. kolonia 32. Ich córka Helena Rogowska w 1916 roku poslubiła Michała Łukaszka z Wielgolasu i w iwowem mieli córkę Mariannę, a następnie w 1932 roku wyszła ponownie za Ludwika Świeczkę z Iwowego i mieli córkę Stanisławę zamężną z Janem Sabakiem z Dębego. Syn Baltazara Jan Rogowski ożenił się z Marianną Gaca i pozostał na kolonii, natomiast Anna Rogowska w 1933 roku poślubiła Aleksandra Krzewskiego z Latowicza i w Iwowem urodził się im syn Henryk. Julianna Rogowska, kolejna córka Franciszka w 1886 roku poślubiła Jana Wielgopolanina z Redzyńskiego i mieli synów Piotra i Franciszka, następnie w 1896 roku poślubiła Michała Kłosa z Walisk i w Waliskach urodziła się im córka Marianna, natomiast najmłodsza Magdalena Rogowska w 1861 roku poślubiła Józefa Wielgopolanina z Redzyńskiego i w Budziskach mieli 6-ro dzieci.
Adam Rogowski, drugi z synów Józefa, w 1827 roku ożenił się z Barbarą Całka i w Budziskach mieli 10-ro dzieci. Najstarszy z nich
Ludwik Rogowski w 1872 roku poślubił Zofię Bieńko z Iwowego i w Budziskach mieli 12-ro dzieci. Ich córka Katarzyna w 1901 roku poślubiła Jana Trejdę z Dąbrówki i tam mieli syna Władysława i córkę Bronisławę. Syn Wojciech Rogowski w 1934 roku ożenił się z Heleną Jaworską z Dębego i w Budziskach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza córka Janina Rogowska w 1961 roku poślubiła Mariana Stosio z Dębego i mieli tam córkę Halinę i syna Sławomira. Młodsza Stanisława w 1960 roku poślubiła Henryka Pietrasika z Dębego, gdzie urodziło się im troje dzieci i syn Jerzy Rogowski w 1968 roku ożenił się z Wiesławą Rogowską z Budzisk i mieli 4-ro dzieci. Najstarsza Mariola w 1992 roku poślubiła Jarosława Muchę z Dębego, a Jolanta w 1993 roku - Grzegorza Grzendę z Mińska Maz. Helena Rogowska, córka Ludwika, w 1919 roku poślubiła Walentego Jaworskiego z Budzisk i mieli tu syna Mariana i córkę Annę.
Piotr Rogowski w 1884 roku ożenił się z Weroniką Wielgopolanin i w Budziskach mieli synów Antoniego i Jana.
Ludwika Rogowska, córka Adama, w 1885 roku poślubiła Karola Obłozę z Gozdu i w Budziskach mieli 4-ro dzieci, a ich córka Aleksandra wyszła za Piotra Sabaka z Lalin i w Budziskach mieli6-ro dzieci.
Weronika Rogowska z kolei w 1883 roku wyszła za Jana Lajborka z Transboru i w Transborze mieli 9-ro dzieci.
Józef Rogowski, najmłodszy syn Adama, w 1899 roku ożenił się z Marianną Bogusz z Iwowego i w Budziskach mieli 4-ro dzieci. Ich syn również Józef Rogowski w 1931 roku ożenił się z Marianną Stosio z Oleksianki i w Budziskach mieli troje dzieci , a ich córka Anna w 1955 roku poślubiła Józefa Kowalskiego z Głoskowa.
Kolejna Marianna Rogowska, w 1888 roku poslubiła Stanisława Zwierza z Transboru i mieli tam syna Walentego i córkę Józefę.
 Wawrzyniec Rogowski, najstarszy syn Józefa z drugiego małżeństwa, w 1852 roku ożenił się z Franciszką Ćmoch z Budzisk i było to małżeństwo bezdzietne, a następnie w 1857 roku z Agnieszką Wielgopolanin z Redzyńskiego, siostrą w/w Józefa (miany), z którą mieli 6-ro dzieci.
Ich syn Walenty Rogowski w 1888 roku ożenił się z Marianną Sabak  z Redzyńskiego i w Budziskach mieli 11-ro dzieci. Syn Jan Rogowski w 1918 roku ożenił się z Marianną Góral z Kolonii Starogrodzkiej i tu mieli 5-ro dzieci. Regina w 1940 roku założyła rodzinę z Leopolgem Grabowskim w Redzyńskiem. Kazimierz natomiast z Weroniką Duszczyk z Kamionki w - Woli Starogrodzkiej. Aleksandra Rogowska, córka Walentego w 1937 roku poślubiła Józefa Banaszka z Górzna i w Redzyńskiem urodził się im syn Wacław żonaty z Janiną Gelo, a z kolei syn Wacława, Sławomir Banaszek ożenił się  z Elżbietą Sabak z Lalin, kolonia 13. Najmłodszy syn Walentego, Feliks Rogowski w 1938 roku ożenił się z Heleną Kowalską z Lalin, kolonia 15, i mieli troje dzieci. Andrzej Rogowski założył rodzinę z Henryką Brzozowską, natomiast Jadwiga Rogowska ze Stanisławem Sadowskim, z którym miała 6-ro dzieci.
Ludwik Rogowski, drugi syn Wawrzyńca, w 1891 roku ożenił się z Katarzyną Lajborek z Transboru i mieli w Budziskach 5-ro dzieci. Ich najmłodszy syn Józef Rogowski w 1932 roku ożenił się z Aleksandrą Mucha z Budzisk i tu mieli 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Kazimiera Rogowska w 1956 roku poślubiła Stanisława Pietrzyka z Gołych Łąk, a Marianna Rogowska w 1959 roku poślubiła Mariana Chrzanowskiego ze Strachomina.
Jan Rogowski, trzeci syn Wawrzyńca, w 1901 roku ożenił się z Katarzyną Światek z Dąbrówki i w Budziskach mieli 7-ro dzieci. Ich córka Anna Rogowska w 1938 roku poślubiła Jana Płatka z Lalinek i w Budziskach mieli syna Henryka i Mariana. Henryk w 1959 roku ożenił się z Emilią Urbanek z Latowicza i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Druga córka Jana, Marianna Rogowska w 1941 roku poślubiła Feliksa Bartosiaka z Latowicza i w Budziskach urodził się im syn Sylwester.
Paweł Rogowski, najmłodszy syn Józefa i Magdaleny Osiak, w 1862 roku ożenił się z Agnieszką Grzenda z Chyżyn i w Budziskach mieli 8-ro dzieci, następnie w 1875 roku Paweł ożenił się ponownie z Katarzyną Mućko z Oleksianki i w Budziskach urodziła się córka Marianna.
Marcjanna Rogowska, córka Pawła,  w 1881 roku poślubiła Jana Brzozowskiego z Transboru i w Budziskach mieli 12-ro dzieci.
Tomasz Rogowski, syn Pawła, ożenił się z Franciszką Osica i w Budziskach mieli 6-ro dzieci, a następnie w 1919 roku ożenił się z Marianną Mućko z Budzisk, ale nie mieli dzieci.
Stanisław Rogowski, syn Tomasza, w 1926 roku ożenił się z Marianną Świeczka z Generałowa i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Kazimiera w 1947 roku poślubiła Władysława Kowalskiego z Lalin i tam założyli rodzinę. W/w kolonia 15. Młodsza Krystyna w 1950 roku wyszła za Mariana Śluzka z Budzisk i tu mieli 5-ro dzieci. Syn Stanisław w 1958 roku ożenił się z Genowefą Serzysko z Bork  i w Generałowie mieli syna Jana Rogowskiego żonatego następnie z Barbarą Dziugieł ze Stawku, gdzie mieli z kolei syna Mariusza. Najmłodsza zaś córka Stanisława, Zofia Rogowska poślubiła w 1953 roku Jana Serzysko z Bork.
Stefania Rogowska, córka Tomasza , w 1927 roku wyszła za mąż za Andrzeja Zawadkę z Woli Starogrodzkiej, syna Andrzeja i Marianny Piętka.

Szczegóły gałęzi Marcina Rogowskiego i Heleny Migar.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych