Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Śluzek, Łodyga, Sabak - kol.12

Rodzina Kazimierza Śluzka i Justyny Michna oraz ich następców
na kolonii 12

Rodzina Śluzków pochodzi z Redzyńskiego a najstarszym przodkiem był Jakub Śluzek i Marianna. Zob. rodziny Jakuba Śluzka.
Jakub Śluzek z Marianną mieli 6-ro dzieci. Najstarszy Józef Śluzek poślubił w 1778 roku Apolonię Rechnio, z którą mieli 9-ro dzieci, z których Izabella wyszła za Józefa Sabak, natomiast Maciej poślubił w 1816 roku Ludwikę Bogusz z Iwowego. Drugi syn Jakuba - Romuald ożenił się w 1793 roku z Marianną Łodyga i założył rodzinę Śluzków w Lalinach.
Romuald Śluzek urodzony w 1766 roku z Marianną Łodyga mieli 8-ro dzieci. Najstarszy Feliks w 1818 roku ożenił się z Agatą Urbanek z Lalin córką Jana i Antoniny Pazura, z którą mieli 6-ro dzieci. Najstarsza z nich Elżbieta wyszła za Macieja Kowalskiego z Lalin i mieli troje dzieci. Natomiast syn Kazimierz ożenił się z Justyną Michna a następnie z Franciszką Sandomierską i gospodarowali na kolonii 12. Drugi syn Romualda - Gabriel ożenił się w 1828 roku z Brygidą Urbanek - siostrą wyżej wymienionej Agaty i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza córka Gabriela - Tekla poślubiła w 1849 roku Michała Sabak z Redzyńskiego, syna Tomasza i Magdaleny Wiechetek, z którym miała tam 6-ro dzieci, natomiast druga córka Marianna wyszła w 1851 roku za Walentego Świątka ze Strachomina i założyli rodzinę w Lalinach na kolonii 9.
Kazimierz Śluzek urodził się w 1821 roku a 1859 poślubił Justynę Michna, córkę Cypriana i Franciszki Pazura i mieli dwoje dzieci Mariannę i Franciszka, który zmarł w wieku 15 lat. Po śmierci żony Justyny Kazimierz ożenił się ponownie z Franciszką Sandomierską z kolonii 3 z którą miał jeszcze dwie córki Katarzynę i Weronikę. Po śmierci w 1880 roku męża Kazimierza - Franciszka poślubiła w 1891 roku Jana Łodygę z kolonii 1 ale już nie mieli dzieci. Marianna, córka Kazimierza z pierwszego małżeństwa, wyszła za mąż w 1888 roku za Jana Sabaka syna Karola z kolonii 18 i otrzymała trzecią część kolonii 12 (7 mrg). Weronika z drugiego małżeństwa w 1891 roku poślubiła Franciszka Łodygę, syna Jana z kolonii 1. Wesele odbyło się razem z weselem Franciszki z Janem - rodzicami pary młodej. Druga córka  z drugiego małżeństwa Katarzyna wyszła za mąż w 1896 roku za Stanisława Łodygę - brata Franciszka. Tak więc Jan Łodyga wdowiec po Katarzynie Wiechetek ożenił się z Franciszką Sandomierską wdową po Kazimierzu Śluzku, a jego synowie z córkami Franciszki.  Franciszek z Weroniką pozostali na   kolonii 12 a Stanisław z Katarzyną założyli rodzinę na kolonii 1.

Franciszek Łodyga urodził się w 1866 roku i jak wspomniano w 1891 r poślubił Weronikę Śluzek , z którą na kolonii 12 mieli 12-ro dzieci, jednak 7-ro z nich zmarło w dzieciństwie lub młodości, zaś pozostałe założyły rodziny.  Najstarsza z żyjących Aleksandra wyszła za mąż w 1934 roku za Stanisława Redę z Iwowego, syna Jana i Marianny Chrzanowskiej i mieli dwie córki : Janinę zamężną z Zygmuntem Mikosem z Łopacianki i Kazimierę zamężną z Bogusławem Tarnowskim ze Stojadeł. Za Józefa, brata Stanisława, wyszła wcześniej w 1929 roku młodsza siostra Aleksandry - Anna. Anna z Józefem Redą mieli troje dzieci. Najstarszy z nich Feliks ożenił się z Zofią Kuśmierek z Budzisk, z którą mieli 6-ro dzieci, natomiast najmłodszy Władysław ożenił się z Alfredą Reda i mieli dwoje dzieci. Helena Łodyga, córka Franciszka, wyszła za Ludwika Sabaka syna Klemensa i pozostała na kolonii 12.  Kazimiera z kolei w 1942 roku wyszła za Bolesława Osiaka do Brzuskowoli, syna Piotra i Stefanii Sitek , ale to małżeństwo nie było udane i Kazimiera wróciła wkrótce do Lalin i mieszkała przy siostrze Helenie na kolonii 12.  Feliksa, najmłodsza córka Franciszka, w 1943 roku wyszła za Jana Skibińskiego z Kozłowa, syna Stanisława i Marianny Całka i pobudowali się na części kolonii 3. Zob. też rodziny Łodyga
Ludwik Sabak urodził się w 1891 roku, z drugiego małżeństwa Klemensa Sabaka z kolonii 5 z Petronellą Świątek, a w 1934 roku poślubił Helenę Łodyga, z którą mieli dwóch synów Jana i Mieczysława. Jan zmarł wkrótce po urodzeniu, a Mieczysław ożeniony ze Stanisławą Barej pozostał na ojcowiźnie. Ludwik zmarł w 1941 roku, gdy Mieczysław miał 5 lat. Zob. rodziny Macieja Sabak.
Mieczysław Sabak trojga imion (Witold, Stanisław) urodził się w 1936 roku, a w 1958 poślubił Stanisławę Barej z Redzyńskiego, córkę Stanisława i Katarzyny Brzozowskiej, i mieli 4-ro dzieci. Córka Elżbieta w 1960 roku poślubiła Dariusza Malinowskiego ze Stoczka Łukowskiego, syna Tadeusza i Zdzisławy Gac i tam założyli rodzinę. Druga córka Małgorzata w 1965 roku wyszła za Roberta Osiaka z Jaźwin, syna Władysława i Zofii Gryglas i tam założyli rodzinę. Najmłodsza Anna w 1999 roku poślubiła Andrzeja Zająca z Woli Miastkowskiej, syna Władysława i Seweryny Mikos i zamieszkali w Lalinach.

Jan Sabak urodzony w 1855 roku, syn Karola i Małgorzaty Łodyga z kolonii 18, w 1882 roku ożenił się z Marianną Śluzek z pierwszego małżeństwa i otrzymali trzecią część kolonii12. Jan z Marianną mieli 4-ro dzieci ale troje zmarło w dzieciństwie iJanina i Regina Sabak pozostał tylko najmłodszy Ludwik.
Feliks SabakLudwik Sabak urodził się w 1888 roku, a w 1914 poślubił Aleksandrę Żbik, córkę Mikołaja i Jan Sabak, Janina Sabak, Gaładyk Magdaleny Reda i mieli 6-ro dzieci. Dwoje zmarło w dzieciństwie natomiast pozostali założyli rodziny. Najstarszy Feliks w 1942 roku ożenił się z Władysławą Kowalską z Redzyńskiego, córką Jana i Agnieszki Bieńko z którą mieli troje dzieci. Najstarsza Jadwiga poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego, natomiast najmłodszy Adam ożenił się z Albiną Świątek z Oleksianki. Drugi syn Ludwika - Marian ożeniony z Helena Soćko pozostał na gospodarstwie. Natomiast córka Regina w 1947 roku poślubiła Henryka Zwierza z Transboru, syna Tomasza i Karoliny Góral, zaś najmłodsza Janina również w 1947 roku poślubiła Jana Świątka, syna Piotra z kolonii 18.
Marian Sabak urodzony w 1918 roku ożenił się w 1943 roku z Heleną Soćko, córką Walentego i Elżbiety Sabak z kolonii 2. i mieli troje dzieci: Jana, Zofię i Danutę. Najmłodsza Danuta w 1983 roku poślubiła Jana Cichockiego urodzonego w Witkach, syna kazimierza i Marianny Czyżewskiej.
Wesele Mariana Sabak i Heleny Soćko. ?, ?, Helena śoćko i Marian Sabak, 
Regina Żbik i Jan Soćko, Kazimiera Kowalska i Stanisław Łodyga oraz Janina Sabak c. Wł.Wesele Mariana Sabak i Heleny Soćko. Rodzina Mariana Sabak Rodzina Mariana Sabak

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych