Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Świeczka

Rodziny Świeczka 

Najstarszym znanym przodkiem omawianych rodzin jest Walenty Świeczka, który w Iwowem z Zofią mieli córkę Scholastykę i syna Tomasza. Scholastyka Świeczka w 1792 roku poślubiła Feliksa (Felicjana) Kosuta z Iwowego i mieli 7-ro dzieci, a najstarsza Teresa Kosut w 1822 roku poślubiła Piotra Dołęgowskiego z Redzyńskiego i założyli rodzinę w Iwowem. Zob. rodziny Dołęgowski.
Tomasz Świeczka, syn Walentego w 1800 roku poślubił Zofię Sekta, z którą mieli 4-ro dzieci, a następnie w 1813 roku poślubił Karolinę Kania i mieli również 4-ro dzieci.
Marianna, najstarsza córka Tomasza, w 1836 roku poślubiła Jana Bieńko z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci.
Dionizy Świeczka, syn Tomasza, w 1828 roku ożenił się z Marianną Bogus z Iwowego i mieli syna Józefa, a następnie w 1832 roku ożenił się powtórnie z Marianną Skorupa z Iwowego i mieli 9-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.
Franciszek Świeczka  w 1856 roku poślubił  Mariannę Bobotek, wdowę po Klemensie Sabak z Redzyńskiego, i mieli w Iwowem córkę Annę i syna Ludwika.
Magdalena Świeczka w 1860 roku wyszła za mąż za Józefa Zadrożnego z Łopacianki, syna Stefana i Klary Pacek.
Katarzyna Świeczka z kolei w 1861 roku poślubiła Ludwika Gelo urodzonego w Oleksiance i założyli rodzinę w Redzyńskiem, gdzie mieli 8-ro dzieci.
Wincenty Świeczka ożenił się z Agnieszką Zadrożną i w Iwowem mieli 9-ro dzieci. Ich córka Katarzyna Świeczka w 1892 roku wyszła za Walentego Pazurę z Mizar, syna Mikołaja i Małgorzaty Plewka. Kolejna Weronika Świeczka w 1897 roku poślubiła Łukasza Mikosa z Łopacianki, syna Łukasza i Józefy Miszto.
Świeczkówny.Ludwik Świeczka
z kolei w 1904 roku ożenił się z Julianną Świętek z Oleksianki i w Iwowem mieli córkę Helenę zamężną potem z Ludwikiem Koleńskim (Kalińskim), z którym w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Po śmierci Julianny w 1919 roku Ludwik ożenił się ponownie z Wiktorią Rogala z Iwowego i mieli tu 6-ro dzieci. Najstarsza z nich Marianna Świeczka w 1947 roku poślubiła Władysława Gaładyka z Iwowego i mieli tu 5-ro dzieci. Kolejna Regina w 1950 roku wyszła za Edwarda Oszkiela z Iwowego i mieli troje dzieci, z których córka Henryka założyła rodzinę z Jerzym Ositkiem, a syn Bernard poślubił Urszulę Dynek. Syn Ludwika, Jan Świeczka w 1948 roku ożenił się z Wandą Gaładyk z Iwowego i mieli tu 5-ro dzieci, z których syn Marian poślubił Lucynę Bogusz z Oleksianki i w Iwowem mieli synów Tomasza i Jarosława. Kolejna córka Ludwika, Genowefa Świeczka w 1953 roku poślubiła Kazimierza Wronowskiego z Iwowego i mieli syna Mieczysława i córkę Teresę. Ludwika Świeczka, najmłodsza córka Ludwika, w 1953 roku poślubiła Leona Sitka urodzonego w Chrominie a zamieszkałego w Iwowem i tu mieli 4-ro dzieci.
Franciszka Świeczka, najmłodsza córka Wincentego, w 1906 roku wyszła za Stanisława Soćko z Lalinek i mieli tam 5-ro dzieci. Zob. ogród 03.
Jan Świeczka, trzeci syn Tomasza, w 1873 roku ożenił się z Katarzyną Skorupa z Iwowego i tu urodziło się im 10-ro dzieci w tym 8-miu synów, z których 4-rech założyło rodziny w parafii Latowicz.
Grzegorz Świeczka w 1908 roku ożenił się z Aleksandrą Sikora z Transboru, córkę Leona i początkowo zamieszkali w Iwowem, gdzie urodziło się im 4-ro dzieci a następni przenieśli się do Transboru, gdzie mieli jeszcze troje dzieci. Najstarsza Genowefa w 1928 roku poślubiła Stanisława Duszczyka z Transboru i tam mieli 9-ro dzieci. Kolejna Stefania w 1932 roku wyszła za Stanisława Gelo z Transboru i mieli tu 5-ro dzieci. Otylia Świeczka z kolei poślubiła w 1947 roku Teodora Gołędowskiego z Iwowego, natomiast Stanisława w 1945 roku poślubiła Bolesława Lajborka z Transboru i mieli córki Barbarę i .Wandę.
Piotr Świeczka, kolejny syn Jana, w 1908 roku ożenił się z Aleksandrą Sikora z Transboru, córką Wincentego i w Transborze mieli 5-ro dzieci. Ich najstarsza córka, Władysława Świeczka w 1945 roku wyszła za Aleksandra Stankiewicza z Budzisk i tu urodzili się im synowie Jan i Tadeusz Stankiewicz.
Ludwik Świeczka, trzeci z synów Jana, w 1932 roku poślubił Helenę Rogowską z Redzyńskiego, wdowę po Michale Łukaszku i mieli córkę Stanisławę Świeczka, która w 1954 roku poślubiła Jana Sabaka z Dębego, wdowca po Bronisławie Bieńko z Iwowego i mieli w Iwowem 4-ro dzieci, z których Małgorzata Sabak w 1988 roku poślubiła Zbigniewa Bartosiewicza z Łopacianki, a Józef Sabak w 1979 roku - Zofię Oszkiel z Iwowego.
Wiktor Świeczka, czwarty z synów Jana, w 1918 roku ożenił się z Zofią Kaczorowską ( Kaczorek ) z Iwowego i mieli 9-ro dzieci, z których Stanisław poślubił Genowefę Kaźmierczak z Głoskowa. a Kamila w 1957 roku jej brata - Henryka Każmierczaka. Zob. kolonia 35.
Martyna Świeczka, kolejna córka Tomasza, w 1873 roku poślubiła Piusa Pazurę z Iwowego i tu mieli 6-ro dzieci, a ich syn Paweł Pazura z Walerią Sabak z Lalin, córką Klemensa, kontynuowali rodzinę Pazura w Iwowem, gdzie mieli 9-ro dzieci.
Zuzanna Świeczka najmłodsza córka Tomasza, w 1877 roku poślubiła Macieja Skorupę z Iwowego i tu mieli 5-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi Walentego Świeczki i Zofii Pazura.
 

          Uzupełnienia
 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych