Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Gajowniczek, Sandomierski - kol.3

Rodzina Wojciecha Sandomierskiego i Łucji Gajowniczek oraz ich następców
na kolonii 3


 

Najstarszym znanym przodkiem tej rodziny jest Tomasz Gajowniczek urodzony ok. 1720 roku żonaty z Anastazją. Z małżeństwa tego ustalono 5-ro dzieci. Najstarszy Jan  poślubił w 1781 roku Zuzannę Pazura z którą mieli 6-ro dzieci. Córka Konstancja wyszła w 1780 roku za Walentego Jesienia do  Budzisk z którym miała 7-ro dzieci. Następna Zofia w 1788 roku wyszła za Jana Domonia do Wężyczyna i mieli tam 5-ro dzieci. Kolejna Rozalia wyszła w 1792 roku za wdowca Jana Pazurę. Najmłodszy zaś Stanisław ożenił się z Elżbietą Łodyga z którą mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Tomasza Gajowniczka.
Jan Gajowniczek urodzony ok. 1755 roku z Zuzanną Pazura poślubioną w 1781 roku miał 6-ro dzieci. Najstarszy Grzegorz ożenił się w 1813 roku z Klarą Pieniak z którą mieli 9-cioro dzieci. Córka Wiktoria w 1823 roku wyszła za mąż do Budzisk za Ludwika Duszyńskiego syna Tomasza i Katarzyny Uścińskiej, z która mieli dwoje dzieci. Natomiast Piotr poślubił Mariannę Rogala z Iwowego.
Piotr urodzony w 1787 roku poślubił w 1823 roku Mariannę Rogala z Iwowego, córkę Pawła i Katarzyny Figiel i mieli z nią troje dzieci. Najstarsza Łucja poślubiła Wojciecha Sandomierskiego.

Wojciech Sandomierski urodził się w 1819 roku w Brzusko Woli a jego rodzice byli wcześniej włościanami w Łopaciance. Wojciech przebywał w Lalinach i w 1839 roku poślubił Łucję Gajowniczek  córkę Piotra i Marianny Rogali. W czasie kolonizacji otrzymał kolonię 3. Wojciech z Łucją mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Wojciech zmarł w wieku 39 lat i po jego śmierci Łucja ponownie wyszła za mąż za Jana Pęśko syna Tomasza i Marianny Kowalskiej z kolonii 26, z którym miała jeszcze trzech synów. Najstarszy z nich Piotr zmarł w wieku 24 lat, natomiast o Stanisławie i Janie brak informacji. Zob. rodziny Sandomierski.
Franciszka Sandomierska córka Wojciecha  w 1873 roku wyszła za Kazimierza Śluzka wdowca po Justynie Michna z kolonii 12. z którym miała dwie córki, a po śmierci Kazimierza Śluzka poślubiła Jana Łodygę z kolonii 1 wdowca po Katarzynie Wiechetek.
Syn Wojciecha Józef poślubił Juliannę Pazura i pozostał na gospodarstwie. Z kolei Katarzyna Sandomierska w 1880 roku wyszła za Pawła Płatka do Redzyńskiego syna Grzegorza i Marianny Rechnio z którym miała trzech synów. Zaś najmłodsza Julianna - w 1890 roku za Jana Belkowicza, która to rodzina jest omówiona przy kolonii 4.
Józef Sandomierski urodzony w 1845 roku poślubił w 1871 roku Juliannę Pazura córkę Marcina i Brygidy Urbanek i mieli 8-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie. Synowie Wojciech żonaty z Małgorzatą Baran i Paweł żonaty z Zofią Piętka pozostali na podzielonej kolonii 3. Córka Rozalia w 1908 roku wyszła za mąż za Stanisława Smyczka do Choin, syna Józefa i Marianny Metera, natomiast najmłodsza z żyjących Marianna wyszła w 1906 roku za Pawła Łubiana do Choin syna Józefa i Agnieszki Gąska.

Wojciech syn Józefa urodzony w 1876 roku poślubił Małgorzatę Baran, z którą mieli troje dzieci. Córki Stefanię i Aleksandrę oraz najmłodszego syna Jana, który ożenił się ze Stanisławą Gaca i pozostał na części kolonii. Jan ze Stanisławą mieli 9-cioro dzieci.

Paweł urodzony w 1880 roku poślubił Zofię Piętka z którą mieli dwoje dzieci. Syn Stanisław w 1942 roku ożenił się z Władysławą Mucha z Budzisk córką Jana i Weroniki Saganowskiej i mieli trzy córki. Jadwiga wyszła za Wacława Rogowca, Wanda za Stanisława Barana z Brzuzy Nowej i Kazimiera za Zdzisława Stańczyka z Gozdu.

Franciszka Sandomierska córka Wojciecha jak zaznaczono wyszła w 1873 roku za wdowca Kazimierza Śluzka na kolonię 12, a po jego śmierci za Jana Łodygę z kolonii 1. Rodzinę opisano przy kolonii 12. Franciszka jako wiano otrzymała część kolonii3 (7 morgów), którą uprawiał Jan Łodyga a potem jego syn Franciszek. Gdy najmłoodsza córka Franciszka - Anna wyszła w 1943 roku za Jana Skibińskiego z Kozłowa , pobudowali się na tej części i założyli tu rodzinę.
Jan Skibiński urodził się w 1911 roku w Kozłowie i z Feliksą Łodyga mieli 8-ro dzieci. Najstarsza Natalia w 1967 roku poślubiła Zdzisława Twardowskiego urodzonego w Księżówce. Barbara wyszła w 1975 roku za Stanisława Leszka z Puznowa. O innych brak danych.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych