Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Kwiatkowski

Rodziny Kwiatkowski  

 

Jan Kwiatkowski z  Katarzyną Dudzińską przybyli z Długokątów w powiecie rawskim skąd przybyła również trójka ich dzieci tj. Józefa, Jakub i Anastazja.
Józefa Kwiatkowska
wdowa po Wojciechu Kaniewskim zmarłym we wsi Długokąty w 1854 roku, wyszła za mąż za Jana Bieńko z Iwowego, gdzie mieli córkę Rozalię i syna Józefa.
Jakub Kwiatkowski
  urodzony w Skierniewicach żonaty z Katarzyną Michalską osiadł w Lalinach zob. kolonia 30, i mieli tu 7-ro dzieci. Jan Kwiatkowski ożenił się z Katarzyną Lendzion i w Lalinach mieli córkę Helenę i syna Stanisława oraz w 1894 roku ożenił się z Dorotą Wiechetek z Lalin, córką Jana i Marianny Bogusz i mieli w Lalinach czterech synów. Franciszka Kwiatkowska w 1887 roku wyszła za mąż za Piotra Rechnio z Oleksianki i w Lalinach mieli 6-ro dzieci, a najstarsza z nich Marianna Rechnio poślubiła Wojciecha Szczepanika z Jamielnego i pozostali na kolonii 30.  Antoni Kwiatkowski  w 1894 roku ożenił się z Rozalią Gajowniczek ze Strachomina i tam mieli syna Jana. Najmłodsza córka Jakuba,  Aleksandra Kwiatkowska w 1889 roku poślubiła Mikołaja Pasika z Jamielnego, syna Łukasza i Józefy Osiak.
Natomiast Anastazja Kwiatkowska,  córka Jana, poślubiła w 1852 roku Józefa Redę ze Strachomina i pozostali na zakupionej kolonii na Kresach, gdzie mieli 10-ro dzieci zob. kolonia 34. O rodzinie Kwiatkowskich brak bliższych danych.

Szczegóły gałęzi Jana Kwiatkowskiego i Katarzyny Dudzińskiej. 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych