Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Makowski

Rodziny Makowski

 


Przodkowie omawianej tu rodziny Makowskich, według ustaleń Jacka Makowskiego, przybyli do Głoskowa prawdopodobnie z ziemi wizkiej nad Narwią, gdzie od 1424 roku istniało gniazdo rodziny Makowskich w miejscowościach Makowskie ( poprzednio Makowo Bure ) parafia Burzyn oraz w miejscowościach Kobylin - Borzymy i Makowo. Najstarszymi znanymi przodkami osiadłym w Głoskowie był Antoni Makowski i jego żona Agnieszka.  Antoni Makowski miał sześciu synów urodzonych w Głoskowie par. Garwolin.
Piotr Makowski, syn Antoniego ożenił się z Krystyną Balas używającą potem nazwiska Kielak. Z urodzeń dzieci można sądzić, że początkowo mieszkali w Głoskowie, gdzie urodziły się ich córki Magdalena i Urszula oraz syn Jan, następnie w Uninie w 1923 roku urodził się syn Roch i potem rodzina przeniosła się do Iwowego, gdzie w  w 1826 roku urodził się syn Franciszek, a następnie syn Cyprian i córka Marianna.
Piotr Makowski z Krystyną Kielak mieli jak wspomniano siedmioro  dzieci.
Urszula Makowska , córka Piotra, w 1835 roku poślubiła Zachariasza Pazurę z Iwowego, syna Ignacego i Rozalii Kowalskiej i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Zob. rodziny Laurentego Pazury i jego syna Bartłomieja (Baltazara) Pazury.
Jan Makowski , syn Piotra, ożenił się w 1839 roku z Karoliną Sabak z Lalin, córką Wincentego i Krystyny Wiechetek i w Iwowem mieli 8-ro dzieci. Zob. rodziny Piotra i Barbary Sabak.
Ich syn Kacper Makowski w 1865 roku ożenił się z Magdaleną Wiechetek z Redzyńskiego i w Iwowem mieli 15-cioro dzieci. Dla 5-ro z nich ustalono rodziny. Piotr Makowski w 1900 roku ożenił się z Józefą Nieprzecką z Wielgolasu i  mieli 7-ro dzieci, z których troje urodziło się w Iwowem a następnie przenieśli się do Redzyńskiego i tam urodziło się pozostałe 4-ro. Pięcioro założyło rodziny. Bronisława Makowska w 1928 roku poślubiła Stanisława Wielgopolanina z Budzisk i mieli tam czworo dzieci, a najstarsza ich córka Marianna Wielgopolanin była zamężna ze Stanisławem Nowakiem z Lalin. Walenty Makowski w 1935 roku ożenił się z Wandą Bieńko z Iwowego, z którą miał 5-ro dzieci, a następnie w 1953 roku ożenił się ponownie z Marianną Świeczka ze Strachomina z którą miał syna Mariana. Władysław Makowski, syn Walentego ożenił się z kolei z Marianną Ositek i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, natomiast Danuta Makowska, córka Walentego w 1968 roku wyszła za mąż za Tadeusza Kotasa z Łukówca. Aleksander Makowski  w 1938 roku ożenił się z Marianną Gelo z Redzyńskiego i tu mieli dwóch synów. Starszy Henryk Makowski w 1967 roku ożenił się z Marią Kieliszczyk z Latowicza, a młodszy Marian ożenił się z Janiną Urbanek i w Redzyńskiem mieli syna Sławomira. Marianna Makowska w 1936 roku poślubiła z kolei Stanisława Sabaka z Dębego i mieli tam troje dzieci i najmłodszy syn Piotra, Jan Makowski  w 1950 roku ożenił się z Heleną Łucją Grzendą z Budzisk i
w Generałowie mieli 4-ro dzieci, z których: Marianna w 1973 roku poślubiła Zygmunta Legata z Górek, Teresa w 1975 roku wyszła za Andrzeja Zwierza ze Stodzewia i Ryszard ożenił się z Teresą Zadrożną i pozostał w Generałowie i mieli tu troje dzieci.
Marianna Makowska, kolejna córka Kacpra, wyszła za Piotra Golinskiego i w Budziskach urodziło się im dwoje dzieci. Kolejny Wiktor Makowski w 1926 roku ożenił się z Agnieszką Wiechetek z Lalin, a Franciszka Makowska w 1907 roku poślubiła Jana Świątka z Oleksianki i mieli 7-ro dzieci, z których troje urodziło się w Iwowem a czworo w Redzyńskiem. Stanisław Makowski , najmłodszy syn Kacpra, ożenił się z Weroniką Traczyk i w Wężyczynie urodził się im syn Kazimierz.
Barbara Makowska, córka Jana, w 1878 roku poślubiła Wojciecha Wiechetka z Redzyńskiego, wdowca po Klarze Kowalskiej a siostrę Magdaleny Wiechetek zamężnej z omawianym wcześniej Kacprem Makowskim, lecz nie mieli potomstwa.
Wojciech Makowski, syn Jana, poślubił Karolinę Witowską ze Słubic-Jamno i zmieniali miejsce zamieszkania o czym świadczą urodzenia dzieci i miejsca pochówku. Sam Wojciech zmarł w 1948 roku w Cisie Zagrodzie, natomiast jego żona Karolina w 1914 roku w Mohylewie. Najstarszy z 5-rga dzieci Antoni Makowski urodził się w Bronowie pow. Łomża, ożenił się z Heleną Piotrowską z Warszawy i mieli syna Tadeusza, który ożenił się z Kazimierą Haliną i mieli w Warszawie synów Piotra i Pawła Makowskich.
Kolejna córka Wojciecha , Jadwiga Makowska  poślubiła Alfonsa Dobrzynieckiego i mieli troje dzieci, wiadomo że najstarszy Mieczysław urodził się w 1910 roku w Stacji-Wnort.
Edmund Makowski
urodził się w  1893 roku w Wysokiem Mazowieckiem, a zmarł w 1963 roku w Warszawie.
Gracjan Makowski
urodził się z kolei w 1894 roku w Kobylinie- Borzyny, w 1922 roku poślubił w Rudomino/ Melechowicze  Annę Wirpszo i mieli czworo dzieci, z których: Henryk Makowski urodzony w Landwarowie z Haliną Kępczyńską z Łodzi w 1948 roku założył tu rodzinę i mieli syna Jacka Makowskiego, który z Krystyną Wesołowską z Pałczewa k/Łodzi mieli w Łodzi synów Roberta i Przemysława; Amelia Makowska urodzona w Dołhinowie  poślubiła w 1971 roku Władysława Jaworskiego ze Starachowic i również  zamieszkali w Łodzi, gdzie urodziła się im córka Bożysława zamężna z Marcinem Posiła, z którym miała córki Zuzannę i Lidię; i najmłodsza córka Gracjana, Zofia Makowska urodzona w Wilnie poślubiła w Łodzi Zbigniewa Szymańskiego z Warszawy i założyli rodzinę w Warszawie, gdzie urodziła się im córka Dorota zamężna ze Zbigniewem Hołujem, z którym miała córki Klaudię i Paulinę.
Zenon Makowski , najmłodszy syn Wojciecha, miał troje dzieci ale brak bliższych danych o tej rodzinie.
Katarzyna Makowska, najmłodsza córka Jana, w 1882 roku poślubiła Adama Mikosa z Łopacianki, syna Wojciecha i Agnieszki Mikos.
Cyprian Makowski, drugi syn Piotra, ożenił się w 1847 roku z Teklą Przybysz z Oleksianki oraz powtórnie w 1852 roku z Anielą Świątek z Oleksianki. Z pierwszego małżeństwa miał synów Kaspra i Filipa, natomiast z drugiego troje dzieci, z których Józef Makowski ożenił się z Anną Zawadą  i założyli rodzinę w Dąbrówce, a ich córka Marianna w 1895 roku wyszła za Stanisława Miszczyka ze Stawku i tu urodziło się im 6-ro dzieci.
Marianna Makowska najmłodsza córka Piotra, w 1851 roku wyszła za mąż za Stanisława Kopyt z Iwowego i tu mieli 6-ro dzieci. Syn Jan Kopyt ożenił się z Marianną Skorupa i mieli 7-ro dzieci, a Franciszek Kopyt poślubił Katarzynę Czub i mieli w Iwowem troje dzieci.

Szczegóły gałęzi Piotra Makowskiego i Krystyny Kielak.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych