Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Marcin Sabak, Soćko, Nurzyński, Reda - kol.27

Rodzina Marcina Sabak i Anastazji Pazura oraz ich następców
na kolonii 27

 

Pierwszym znanym przodkiem tej rodziny był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata.
Piotr Sabak jego syn lub wnuk z pierwszą żoną Barbarą miał troje dzieci (tyle ustalono) i z drugą - Agnieszką Markosik - 12 dzieci. Zob. rodziny Piotra Sabak.  Urszula z pierwszego małżeństwa wyszła w 1790 roku za mąż za Kazimierza Plichtę z którym mieli troje dzieci. Ich córka Ewa Plichta wyszła za Mikołaja Wiechetka z Redzyńskiego syna Laurentego (Wawrzyńca) i Katarzyny Nocek. Zob. rodziny Jakuba Wiechetka.
Z drugiego małżeństwa z Agnieszką Markosik; córka Anastazja w roku 1799 wyszła za mąż za Dominika Bieńko z Iwowego syna Łukasza i Teresy. Syn Paweł ożenił się z Marianną Reda ze Strachomina a następnie z Cecylią Kowalską i otrzymali po sołtysie kolonię 16. Syn  Wincenty ożenił się do Redzyńskiego z Krystyną Wiechetek a jeden z synów Wincentego - Roch Euzebi otrzymał w spadku po sołtysie kolonię 17. Leon ożenił się z Marcellą Pęśko a najmłodsza córka Marcella wyszła za mąż za Franciszka Okrzeję z Iwowego syna Kacpra i Elżbiety Pęśko i mieli 8-mioro dzieci.
Leon ( 11 dziecko Piotra i A. Markosik) ożenił się w 1912 r. z Marcellą Pęśko córką Walentego Pęśko i Marcelli Śluzek  i mieli 10-cioro dzieci. Zob rodziny Bartłomieja Pęśko. Najstarszy syn Mikołaj pozostał na ojcowiźnie kol. 13, syn Michał ożenił się z Urszulą Gajowniczek z Lalin (córką Kazimierza i Małgorzaty Łodyga) i mieli 4-ro dzieci, z których  troje zmarło w dzieciństwie. Córka Martyna wyszła za mąż za wdowca Wojciecha Sabak z Redzyńskiego kolonia 21 (późniejsze Stachowe i Pietrzaki); córka Marianna wyszła za mąż za Łukasza Goskę z Redzyńskiego zob.rodziny Gosków; córka Katarzyna wyszła za mąż za Piotra Ćmocha a następnie Feliksa Sabak z Redzyńskiego i syn Marcin ożeniony z Anastazją Pazura otrzymał omawianą kolonię 27.

Marcin Sabak urodzony w 1829 roku poślubił w 1850 roku Anastazję Pazura córkę Bonifacego i Konstancji Sabak - kolonia 20. Zob. rodziny Bonifacego Pazur. Anastazja urodziła 6-ro dzieci, z których syn i dwie córki zmarły w dzieciństwie. Z pozostałych najstarsza Marianna wyszła za mąż w 1871 roku za Jana Rechnio  do Oleksianki syna Kazimierza i Zuzanny Kowalskiej i mieli 7-mioro dzieci. Następna Weronika wyszła w 1875 roku za Franciszka Pielasę do Chyżyn syna Kazimierza i Rozalii Chrzyptowicz  z którym miała 7-ro dzieci. Trzecia Katarzyna wyszła za Karola Nurzyńskiego i pozostała na ojcowiźnie.
Rodzina Nurzyńskich.Karol Nurzyński urodzony ok. 1861 roku w Borowiu syn Grzegorza i Marianny Bielak poślubił Katarzynę w 1888 roku i miał z nią 7-ro dzieci. Najstarszy Grzegorz ożeniony z Marianną Całka i Marianna zamężna z Janem Soćko pozostali na podzielonej kolonii 27. Józef ożenił się z Aleksandrą Baranek na kolonię 20. natomiast Rozalia wyszła za mąż za Jana Kuczalskiego.

Grzegorz urodzony w 1888 roku poślubił w 1913 roku Mariannę Całka ze Starogrodu, córkę Walentego i Julianny Całka, z którą miał 11-ścioro dzieci. Ryszard ożenił się z Bernadetą Rosa  z Róży i pozostał na gospodarstwie ojca. Irana wyszła za mąż za Kazimierza Polaka na kolonię 15. Alicja wyszła w 1958 roku za Zygmunta Kozerę z Kośmin syna Jana i Anieli Lech, natomiast Karolina wyszła w 1959 roku za Tadeusza Soćko ze Stoczku syna Stanisława i Jadwigi Kaczmarkiewicz.
Ryszard urodzony 1925 roku poślubił Bernadetę Rosa z Róży i mieli dwóch synów. Syn Karol ożenił się w 1992 roku z Beatą Saganowską z Dębego córką Henryka i Zofii.

Władysława Zboina i Irena Nurzyńska.Adam Nurzyński, 
Kazimierz Reda i Władysław Nowak.


Jan Soćko urodzony w 1885 roku syn Tomasza i Julianny Pielasa z Kolonii 2. poślubił Mariannę Nurzyńską w 1911 roku i mieli 10-cioro dzieci z których 4-ro zmarło w dzieciństwie. O Feliksie brak danych choć wnuczka obiecała dostarczyć. Jan ożeniony z Anielą Soćko pozostał na gospodarstwie ojca. Helena Soćko wyszła za mąż na Władysława Sabaka na kolonię 21. Jadwiga Soćko wyszła w 1946 roku  za mąż za Wiktora Czarneckiego z Brzuzy syna Walentego i Małgorzaty Wojciechowskiej i mieli troje dzieci. Stanisław Soćko poślubił Irene Adamczewską i zamieszkali w Warszawie.
Jan
syn Jana urodzony w 1916 roku poślubił w 1947 roku Anielę Soćko, córkę Jana i Katarzyny Sabak z ogrodu 3i10, z którą niał 4-ro dzieci. Zob. rodziny Soćko.

Feliks Soćko z żoną i Teściową. Jan Soćko.Jan Soćko karmiący konia w wojsku. Jadwiga Soćko w Siedlcach. Jadwiga Soćko w Siedlcach. Helena Soćko i Anna Nurzyńska. Rodzina Czarneckich i Soćków.Franciszek Wiechetek. Helena Soćko i Tadeusz Nieprzecki. Jadwiga i Wiktor Czarnecki z wnuczką.

Nurzyński część swojej półkolonii sprzedał Aleksandrowi Redzie i Leokadii Sabak, którzy tu założyli rodzinę.

Aleksander Reda urodził się w 1900 roku na Kresach kolonia 34 z Jana i Marianny Chrzanowskiej i w 1930 roku poślubił Leokadię Sabak, córkę Piotra i Marianny Kowalskiej z kolonii 21, z którą mieli troje dzieci. Najstarszy Krzysztof z Odziemczykówną założył rodzinę w Jażwinach. Córka Janina poślubiła Kazimierza Redę z kolonii 29 i założyli rodzinę w Warszawie, natomiast najmłodsza Walentyna poślubiła w 1961 roku Stanisława Kublika z Iwowego, syna Franciszka i Genowefy Małeckiej. Zob. rodziny Reda.
Janina i Edward Reda.
 

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych