Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabaka Hiacynta

Rodziny Sabak
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Hiacynt Sabak i Marianna      (Latowicz)

Hiacynt Sabak urodził się około 1702 roku i ustalono tu troje jego potomków, z których Tomasz i Kazimierz założyli rodziny w Latowiczu, natomiast o córce Kunegundzie brak informacji.

Tomasz Sabak w 1756 roku ożenił się z Zofią Wiechetek i w Latowiczu mieli 7-ro potomstwa, z których synowie Błażej i Franciszek  założyli rodziny w Latowiczu.
Błażej Sabak  z Ewą Suda mieli 5-ro dzieci, z tym że dwoje najstarszych urodziło się poza parafią Latowicz, natomiast troje młodszych w Latowiczu, prawdopodobnie początkowo mieszkali u Ewy Suda, która również pochodzi spoza parafii Latowicz.
Eleonora Sabak, najstarsza córka Błażeja, w 1818 roku poślubiła Macieja Zaranowskiego z Latowicza ale brak danych o potomstwie. Szymon Sabak, syn Błażeja, w 1825 roku ożenił się z Perpetuą Maciejec z Latowicza córką Macieja i Józefy Rogala i w Latowiczu mieli synów Mikołaja i Łukasza. Łukasz Sabak w 1862 roku ożenił się z Joanną Rechnio z Latowicza córką Jana i Karoliny Wójtowicz i w Latowiczu mieli cztery córki , z których Rozalia Sabak w 1896 roku poślubiła Stanisława Wojtowicza syna Franciszka i Wiktorii Kiszelskiej i tu mieli 5-ro dzieci. Ludwika Sabak, najmłodsza córka Błażeja, Ludwika Sabak w 1830 roku poślubiła Wincentego Szmita z Gnyse syna Stanisława i Marianny Mitorskiej i brak dalszych danych o tej rodzinie.
Franciszek Salezy Sabak, najmłodszy syn Tomasza, w 1796 roku ożenił się z Moniką Niedek z Latowicza córką Piotra Nidkiewicza i Agnieszki (Monika przy urodzeniu zapisana jako Midkiewicz) i w Latowiczu mieli 14-ro dzieci. Najstarszy ich syn, Jan Sabak w 1826 roku ożenił się z Konstancją Kiszelską  z Latowicza córką Wojciecha (Adalberta) i Franciszki Jesień i brak dalszych danych o tej rodzinie.

Kazimierz Sabak, drugi syn Hiacynta, w 1779 roku ożenił się z Magdaleną Chrzanowską i w Latowiczu urodziło się im 7-ro dzieci.
Konstanty Sabak, najstarszy ich syn, w 1807 roku ożenił się z Heleną Wojtowicz z Latowicza i tu mieli 8-ro dzieci, a następnie w 1824 roku poślubił Gertrudę Reda ze Strachomina wdowę po Jakubie Lisieckim ale nie mieli potomstwa. Syn Konstantego i Heleny,  Jan Rajmund Sabak z kolei w 1839 roku poślubił Jadwigę Tarcicką z Latowicza córkę Wincentego i Konstancji Szeląg i w Latowiczu mieli 7-ro dzieci. Najstarsza Rozalia Sabak  w 1864 roku poślubiła Walentego Jaśkulskiego z Latowicza syna Wawrzyńca i Balbiny Wojtowicz i w Latowiczu urodził się im syn Józef Jaśkulski. Syn Jana, Piotr Sabak w 1871 roku ożenił się z Weroniką Jakubowską z Latowicza córką Kacpra i Rozalii Wielołuskiej ale brak danych o potomstwie. Młodszy syn Jana, Franciszek Sabak w 1894 roku poślubił Helenę Maciejec z Latowicza córkę Adama i Ludwiki Osińskiej ale również brak danych o potomstwie. Najmłodsza córka Jana, Helena Sabak z kolei poślubiła Antoniego Kosobudzkiego  z Latowicza syna Wincentego i Franciszki Wzorek i również brak dalszych danych o tej rodzinie.
Monika Sabak, córka Kazimierza, w 1801 roku poślubiła Pawła Świątka ale brak danych o tej rodzinie.

Szczegóły gałęzi Hiacynta Sabaka i Marianny.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych