Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Kowalski, Polak - kol.15

Rodzina Józefa Kowalskiego i Agnieszki Pazura oraz ich następców
na kolonii 15

 

Omawiana rodzina Kowalskich wywodzi się z Redzyńskiego. Pierwszym znanym przodkiem był Kazimierz Kowalski, który w 1778 roku poślubił Katarzynę Kusio z Redzyńskiego i mieli 7-ro dzieci. Najstarszy syn Jan poślubił w 1799 roku Anastazję Stynka i założył rodzinę w Lalinach. Drugi syn Adalbertus (Wojciech) poślubił w 1805 roku Gertrudę Całka i pozostał w Redzyńskiem. Wojciech z Gertudą mieli 10-ro dzieci. Ich syn Piotr ożenił się z Józefą Pęśko z Lalin. Córka Cecylia wyszła za Pawła Sabaka, z którym miała troje dzieci i ponownie za Leona Pazure , z którym miała dwoje dzieci. Druga córka Anastazja wyszła za Władysława Pęśko do Lalin na kolonię 7. Z kolei syn Fabian  ożenił się z Teresą Goska, z którą miał czworo dzieci oraz ponownie z Antoniną Dzięcioł z Latowicza. Córka Wojciecha - Julianna wyszła za Filipa Wiechetka z Redzyńskiego.  Córka Kazimierza - Marianna Kowalska poślubiła Tomasza Pęśko z Lalin - kolonia 26 z którym miała 9-ro dzieci, natomiast syn Michał poślubił w 1810 roku Franciszkę Kozę i mieli w Redzyńskiem 9-ro dzieci.
Po śmierci Katarzyny Kusio, Kazimierz ożenił się ponownie w 1795 roku z Franciszką Chrzyptowicz z Redzyńskiego z wdową po Baltazarze Śluzku i mieli 4-ro dzieci. Ich córka Anna  poślubiła Jana Goskę z Redzyńskiego, z którym mieli 10-ro dzieci Zob: rodzina Gosków, zaś młodsza Magdalena poślubiła Franciszka Kusio z Redzynskiego i mieli dwoje dzieci a następnie Macieja Śluzka z Redzynskiego, z którym mieli jeszcze 6-ro dzieci. Zob. rodziny Kowalski.
Jan Kowalski urodzony w 1779 roku z Anastazją Stynka poślubioną w 1799 roku mieli 8-ro dzieci. Najstarszy syn Franciszek  ożenił się w 1823 roku z Moniką Wiechetek z Redzyńskiego i otrzymał kolonię 22, natomiast syn Józef  z Agnieszką Pazura otrzymał kolonię 15. Kolejny syn Maciej z Elżbietą Śluzek mieli troje dzieci, ale nie ma danych o potomstwie. Natomiast najmłodsza córka Anastazja wyszła za Andrzeja Gaładyka z Łopacianki.
Józef Kowalski urodzony w 1810 roku poślubił Agnieszkę Pazura w 1830 roku i mieli 12-ro dzieci, z tym że 5-ro zmarło w dzieciństwie. Najstarszy z żyjących Piotr ożenił się z Apolonią Kowalską z Redzyńskiego , zaś kolejny Jan z Klara Sabak i obaj pozostali na podzielonej kolonii 15.
Córka Józefa - Marianna wyszła za Stanisława Sabaka na kolonię10, kolejna Apolonia wyszła za Mikołaja Ćmocha do Dębego, zaś najmłodsza Antonina za Kacpra Wiechetka na kolonię 23.

Piotr Kowalski urodzony w 1834 roku poślubił w 1853 roku Apolonię Kowalską z Redzyńskiego, córkę Franciszka i Magdaleny Świeczka i mieli 5-ro dzieci. Córka Franciszka wyszła w 1888 roku za Pawła Bieńko do Kobiałek. Syn Stanisław ożenił się w 1892 roku z Teofilą Świątek do Oleksianki, gdzie mieli dwoje dzieci. Najmłodszy Józef ożeniony z Katarzyną Kosut pozostał na kolonii 15.
Józef Kowalski urodzony w 1871 roku poślubił w 1895 roku Katarzynę Kosut z Iwowego, córkę Wojciecha i Walentyny Urbanek i mieli czworo dzieci. Najstarsza Bronisława wyszła  w 1923 roku za Franciszka Polaka, syna Józefa i Franciszki Świątek i założyli rodzinę w Żebraczce. Najmłodszy zaś Jan poślubił w 1935 roku Stanisławę Konderską z Latowicza, córkę Józefa i Anny Mality i po wojnie wraz z rodziną przeniósł się do Latowicza. Na gospodarstwie pozostała matka i niezamężna siostra Józefa - Aleksandra. Po śmierci rodziców przeniosła się z Żebraczki do Lalin rodzina Polaków. Gospodarkę przejął Kazimierz Polak żonaty z Ireną Nurzyńską z kolonii 27 , z która mieli troje dzieci.

Jan Kowalski urodzony w 1840 roku poślubił w 1869 roku Klarę Sabak, córkę Wojciecha i Martyny z kolonii 21 i mieli 9-ro dzieci. Najstarszy Szymon w 1897 roku poślubił Zuzannę Gelo z Redzyńskiego i tam założyli rodzinę. Córka Marianna wyszła w 1901 roku za Janina, Władysław i Kazimiera KowalskaFranciszka Wojciechowskiego do Chromina. Syn Stanisław ożenił się z Aleksandrą Sabak córką Klemensa z kolonii 5 i pozostał na gospodarstwie. Kolejna córka Stanisława wyszła w 1902 roku za Jana Płatka na Lalinki ogród 1i2. Petronella poślubiła w 1906 roku Jana Kowalskiego z Redzynskiego, syna Wojciecha i Ludwiki Świątek i tam założyli rodzinę a ich syn Tadeusz ożenił się z Jadwigą Łodyga z Lalin z kolonii 1. Kolejna córka Aleksandra wyszła w 1909 roku za Stanisława Barane na Brzuzę,  Weronika w 1920 roku za Stanisława Soćko na Lalinki i najmłodsza Anna w 1928 roku za Piotra Soćko z Redzyńskiego, syna Rocha.
Władysław Kowalski i Kazimierz Sabak 
pasą króliki.Stanisław Kowalski urodzony w 1877 roku ożenił się w 1909 roku z Aleksandrą Sabak z kolonii 5 i mieli 5-ro dzieci. Najstarszy syn Jan w styczniu 1944 roku poślubił Stanisławę Sabak córkę Bronisława z kolonii 19 zaś w maju tego roku w czasie łapanki został wywieziony przez Niemców i zaginął bez śladu, gdyż zgłosił się wyczytywany z listy, choć chodziło o innego Jana. Podobnie z tej listy został wywieziony i zaginął bez śladu miejscowy nauczyciel Bała. Spoza listy podejrzanych, wyselekcjonowanych w czasie łapanki, wywieziono na roboty do Niemiec. Z tej rodziny na robotach byli także Władysław i Janina. Córka Helena poślubiła w 1938 roku Feliksa Rogowskiebo z Budzisk, syna Władysław Kowalski z rodziną.Walentego i Marianny Sabak i tam założyli rodzinę. Zob. rodzina Rogowskich. Córka Stanisława - Kazimiera wyszła za Stanisława Łodygę na kolonię 1, natomiast najmłodszy Władysław pozostał na gospodarstwie.
Władysław Kowalski urodzony w 1923 roku poślubił w 1947 roku Kazimierę Rogowską z Budzisk, córkę Stanisława i Marianny Świeczka i mieli troje dzieci. Najstarszy syn Andrzej poślubił Annę Gajowniczek, pozostał na gospodarstwie i mieli tu dwoje dzieci, zaś młodsza Celina poślubiła w 1974 roku Stanisława Wójcika z Wygody. Zob.rodziny Rogowski.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych