Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabaka Józefa i Bogumiły Świątek

Rodziny Sabak
 
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Rodzina Józefa Sabaka i Bogumiły Świątek

Józef Sabak i Bogumiła Świątek mieli jedenaścioro dzieci.

Córka Marianna Sabak w 1804 roku poślubiła Adama Piórka z Oleksianki syna Michała i Marianny i w Oleksiance urodził się Jan i Dominik oraz w Lalinach Piotr.
Piotr Piórek w 1832 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Redzyńskiego i mieli tam 6-ro dzieci. Marianna po śmierci Adama wyszła ponownie za mąż w 1824 roku za Kacpra Ratuskiego urodzonego w miejscowości Turzec, a w roku 1830 trzeci raz za Szymona Jarzębskiego z Transboru wdowca po Apolonii Tomaszewskiej, ale dwa ostatnie małżeństwa były bezdzietne.
Walenty Piórek, jako jedyny z dzieci Piotra, ożenił się w 1862 roku z Marianną Chrust z Chyżyn córką Ambrożego i Julianny Woźniak i w Latowiczu urodził się im syn Dominik, na którym kończy się historia rodziny w parafii.

Tekla Sabak
druga córka Józefa poślubiła Ottona Kosuta z Iwowego syna Adalberta (Wojciecha) i Barbary Rogala i tam mieli 9 córek, z których dwie założyło rodziny. Drzewo rodzinne utworzyła Justyna Kosut z Rochem Oszkielem. Zob. rodziny Oszkiel.

Karolina Sabak , kolejna córka Józefa, w 1812 roku poślubiła Mateusza Wielgopolanina z Budzisk syna Szymona i Marianny Ryszkówny, wdowca po Elżbiebie Całka i tam mieli troje dzieci.
Franciszka Wielgopolanin
, ich córka,  w 1835 roku poślubiła Piotra Michnę z Redzyńskiego syna Wojciecha i Franciszki Zwierz i mieli w Redzyńskiem czworo potomstwa.
Paweł Piotr Wielgopolanin, syn Mateusza, w 1839 roku ożenił się z Marianną Dekarczyk z Gołębiówki córką Wawrzyńca i Anny Dekarczyk.

Paweł Sabak, syn Józefa, w 1824 roku ożenił się z Bertyldą Dzięcioł z Iwowego córka Franciszka i Konstancji Bogusz, wdową po Tomaszu Bieńko z którym miała 4-ro dzieci. Zob. rodziny Bieńko. Paweł Sabak z Bertyldą mieli jeszcze syna Dominika i córki Mariannę i Elżbietę i wszystkie założyły rodziny.

Dominik Sabak, syn Pawła, w 1850 roku ożenił się z Faustyną Anusz z Chyżyn i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, następnie w 1866 roku poślubił Małgorzatę Stosio z Wężyczyna i w Iwowem mieli jeszcze 10-ro dzieci. W sumie Dominik miał 17-ro dzieci, z których 8-ro zmarło w dzieciństwie, a 9-ro założyło rodziny.
Sabakówny z ChęcinKarol Sabak, syn z pierwszego małżeństwa, w 1881 roku ożenił się z Józefą Gałkowską z Chęcin córką Kazimierza i Józefy Szewczyk i w Chęcinach mieli 9-ro dzieci. Ustalono, że najstarsza ich córka, Zofia Sabak poślubiła Andrzeja Rogulskiego. Druga córka Agnieszka Sabak wyszła za Ludwika Szymborskiego. Zaś najmłodszy Piotr Sabak w 1928 roku ożenił się ze Stefanią Łysiak
Ludwika Sabak, córka z pierwszego małżeństwa, w 1877 roku poślubiła Jana Kopacza z Lalin syna Tomasza i Marianny Kosut i mieli w Lalinach 7-ro dzieci. Zob. kolonia 24 oraz rodziny Kopacz.
Jan Sabak w 1888 roku poslubił w Seroczynie Weronikę Pliszczyńską z Oziemkówki, zamieszkałą w Borkach i w Borkach urodziła się córka Aleksandra. Dalszych losów rodziny nie ustalono.
Katarzyna Sabak z kolei poślubiła w 1883 roku Pawła Redę ze Strachomina syna Piotra i Agnieszki Świątek i tam mieli 10-ro dzieci. Zob. rodziny Hiacynta Redy.
Franciszek Sabak, najstarszy syn z drugiego małżeństwa, w 1896 roku ożenił się z Petronellą Kot z Iwowego i mieli tu 5-ro dzieci.
Stanisława Sabak
,
ich córka,  w 1921 roku wyszła za Wiktora Szeląga z Łukówca syna Wojciecha i Weroniki Bieńko i mieli 6-ro dzieci. Początkowo mieszkali w Iwowem, później w Łukówcu, a następnie zamieszkali ponownie w Iwowem. Ich córki Henryka i Marianna Szeląg poślubiły braci Mariana i Remigiusza Oszkiela z Iwowego. Zob. rodzinę Jana Oszkiel Mieczysław Szeląg w 1950 roku ożenił się z Alfredą Dzięcioł z Iwowego córka Pawła i Stanisławy Piotrowskiej i mieli syna Wojciecha. Kazimiera Szeląg założyła rodzinę poza parafią Latowicz. Syn Jan Szeląg w 1961 roku ożenił się z Teresą Pazura z Iwowego córką Stanisława i Heleny Konopackiej i tu mieli 4-ro dzieci. Zob. tez rodziny Bartłomieja Pazury. Córka Hanna Szeląg w 1990 roku poślubiła Sylwestra Kopę  z Iwowego syna Stanisława i Teresy Kosut i mieli córkę Olgę. Syn Jana, Wiesław Szeląg w 1991 roku ożenił się z Agnieszką Świątek ze Strachomina córką Bogusława i Jadwigi Duczek i w Iwowem urodził się im syn Grzegorz i córka Beata. Zob. tez rodziny Andrzeja Świątka. Najmłodsza córka Jana, Renata Szeląg  w 1993 roku poslubiła Janusza Gajowniczka  ze Strachomina syna Tadeusza i Zofii Kałaska. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.  Najmłodsza zaś Stanisława Szeląg w 1964 roku poślubiła Wojciecha Dzięcioła z Iwowego i mieli tu 5-ro dzieci, z których Małgorzata Dzięcioł poślubiła Tadeusza Nowickiego i mieli w Iwowem synów Szymona i Piotra oraz córke Izabelę.
Władysław Sabak
  syn Franciszka ożenił się z Julią Frajdak z Bork Serockich i tam założyli rodzinę.
Stefania Sabak
z kolei w 1936 roku poślubiła Stanisława Soćko z Toczysk i tam założyli rodzinę. Najmłodsza zaś
Genowefa Sabak
  w 1934 roku poślubiła Czesława Ositka z Iwowego i tu mieli 7-ro dzieci. Najstarsza Jadwiga Ositek w 1958 roku poślubiła Wacława Krzewskiego z Iwowego i mieli tu syna Mirosława żonatego następnie w 1989 roku z Zofią Gajowniczek z Malborka oraz syna Mieczysława żonatego w 1989 roku z Ositkówna, Kotówna i Szelągówna. Ewą Sabak z Iwowego. Maria Ositek w 1965 roku poślubiła Jerzego Gierata z Iwowego, zaś Jerzy Ositek w 1972 roku ożenił się z Henryką Oszkiel z Iwowego i mieli syna Krzysztofa i córkę Agnieszkę.
Agnieszka Sabak w 1892 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Lalin i tu mieli 6-ro dzieci. Rodzina omówiona przy rodzinach Franciszka Sabaka i Magdaleny Kusio.  Zob. też kolonia 21 oraz rodzina Stanisława Sabaka.
Stanisław Sabak w 1901 roku ożenił się z Marianną Kosut z Iwowego i mieli tu 8-ro dzieci.
Najstarszy Władysław Sabak w 1925 roku ożenił się z Zofią Wójcik z Borówka i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Marianna Sabak , córka Władysława, w 1948 roku poślubiła Jana Oszkiela z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci, z których najmłodszy Mieczysław Oszkiel z Barbarą Serzysko mieli w Iwowem synów Huberta i Tomasza. Zob. też rodziny Oszkiel. Druga córka  Władysława, Zdzisława Sabak w 1953 roku poślubiła Jana Ufnala , natomiast syn Stanisław Sabak w 1965 roku ożenił się z Krystyną Sabak z Lalin i tu mieli 4-ro dzieci. Zob. kolonia 10. Najmłodszy syn Władysława, Tadeusz Sabak w 1966 roku ożenił się z Marianną Płatek z Lalinek, ogród 1i2,  i w Iwowem mieli troje dzieci, z których: Renata Sabak w 1992 roku poślubiła Sławomira Kaczorka z Chyżyn i w Iwowem mieli córkę Elizę i syna Sławomira; Bogdan Sabak ożenił się z Jolantą Bogusz i w Iwowem mieli troje dzieci; i Bożena Sabak w 1996 roku poślubiła Marka Stułkę z Chromina, syna Ryszarda i Marii Bogusz.
Kazimiera Sabak, córka Stanisława, w 1929 roku poślubiła Stanisława Sitka z Chromina, syna Pawła i Marianny Sabak.
Genowefa Sabak
w 1931roku wyszła za Aleksandra Zielińskiego urodzonego w Teklinie i w Iwowem mieli 6-ro dzieci i najmłodsza
Stanisława Sabak
w 1941 roku poślubiła Jana Kaczorka z Iwowego, z którym miała 4-ro dzieci. Zob. kolonia 35 oraz rodziny Kaczorek.
Piotr Sabak z rodziną.Piotr Sabak, kolejny syn Dominika, w 1905 roku ożenił się z Agnieszką Kosut z Iwowego, siostrą Marianny żony w/w Stanisława, i mieli w Iwowem 8-ro dzieci.
Stefania Sabak  w 1929 roku poślubiła Stanisława Krzewskiego z Iwowego i tu mieli 7-ro dzieci. Halina Krzewska w 1959 roku poślubiła Kazimierza Dybka z Iwowego, urodzonego w Kochanach, i w Iwowem mieli trzy córki. Krystyna Krzewska w 1956 roku wyszła za Wiesława Sabaka z Lalin i mieli tu troje dzieci. Zob. kolonia 21. Barbara Krzewska w 1957 roku poślubiła Kazimierza Sabaka z Lalin i założyli rodzinę w Warszawie. Najmłodsza Stanisława Krzewska w 1970 roku wyszła za mąż za Zygmunta Barana z Chromina, syna Władysława i Marianny Zadrożnej. Zob. rodziny Krzewski.
Stanisław Sabak z kolei ożenił się z Traczykówną z Prawdy i tam założył rodzinę.
Jan Sabak, kolejny syn Piotra, w 1946 roku ożenił się z Henryką Kopyt z Iwowego i mieli tu 5-ro dzieci. Najstarszy Stanisław Sabak ożenił się ze Stanisławą Zadrożną i mieli w Iwowem syna Sławomira żonatego następnie w 2001 roku z Anetą Bieńko oraz syna Marcina. Marianna Sabak w 1976 roku poślubiła Zenona Osieckiego z Warszawy, zaś najmłodszy Marek Sabak w 1991 roku ożenił się z Małgorzatą Kozicką  z Iwowego i urodziło się im tu troje dzieci.
Czesław Sabak, następny syn Piotra, w 1942 roku ożenił się z Marią Skorupa z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci. Wiesława Sabak w 1971 roku poślubiła Edmunda Bieniasa z Jeżów, zaś najmłodsza Jadwiga Sabak w 1980 wyszła za Henryka Kulkę ze Starej Wsi.
Bronisław Sabak z kolei ożenił się z Janiną Rogowską.
Stefan Sabak natomiast w 1947 roku ożenił się z Marianną Świątek z Lalin, zob. kolonia 18 i założył rodzinę poza parafią Latowicz.
Regina Sabak, najmłodsza córka Piotra, w 1943 roku poślubiła Wacława Plewkę z Iwowego i mieli tu 7-ro dzieci.
Wiktor Sabak, najmłodszy z żyjących syn Dominika, w 1922 roku ożenił się z Weroniką Świeczka z Redzyńskiego i tu urodziło się im 6-ro dzieci. Najstarsza Kazimiera Sabak w 1946 roku poślubiła Mariana Rogowskiego z Budzisk. Kolejna Janina Sabak w 1948 roku poślubiła Piotra Przybysza z Jaźwin, a ich córka Krystyna Przybysz poślubiła z kolei Jana Łodygę z Lalin i w Lalinach mieli 4-rech synów. Henryk Sabak, syn Wiktora, w 1960 roku ożenił się z Janiną Żelazowską z Latowicza i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, z których Danuta Sabak w 1989 roku poślubiła Henryka Grzegrzółkę z Górek, natomiast Teresa Sabak w 1981 roku wyszła za Mirosława Świątka z Redzyńskiego i mieli tu 4-ro dzieci. Córka Wiktora, Aniela Sabak w 1953 roku poślubiła Wacława Śluzka z Budzisk, syna Jana i Heleny Duszyńskiej.

Marianna Sabak, córka Pawła, w 1850 roku poślubiła Filipa Gajowniczka ze Strachomina i założyli rodzinę w Lalinach na zakupionej kolonii 28, gdzie urodziło się im troje dzieci, następnie po śmierci Marianny Filip ożenił się ponownie z Mariannę Gelo z Oleksianki i mieli jeszcze 8-ro dzieci. Marcin Gajowniczek, najstarszy syn Filipa i Marianny Sabak, w 1876 roku ożenił się z Agnieszką Płatek z Latowicza i w Latowiczu urodziło się im 5-ro dzieci. W Lalinach pozostały dzieci z drugiego małżeństwa Filipa. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.

Agnieszka Sabak, najmłodsza córka Pawła i Bertyldy, w 1858 roku wyszła za mąż za Jakuba Bogusza z Iwowego i tu mieli 7-ro dzieci, a następnie Jakub w 1878 roku ożenił się ponownie z Apolonią Łodyga z Lalin i jeszcze mieli w Iwowem 7-ro dzieci. Zob. rodziny Grzegorza Bogusza.

Album rodziny Dominika Sabak.

Rodziny Kazimierza Sabaka i Marianny Całka


Kazimierz Sabak w 1760 roku poślubił Mariannę Całka z Redzyńskiego i założyli rodzine w Lalinach, gdzie urodziło się im 10-ro dzieci.
Cecylia Sabak, córka Kazimierza, w 1789 roku  wyszła za mąż za Józefa Goskę do Redzyńskiego, gdzie mieli 4-ro dzieci, następnie Józef ożenił się ponownie z Katarzyną Śluzek i mieli jeszcze 8-ro dzieci.  Zob.rodziny  Goska  .
Kajetan Sabak , syn Kazimierza, w 1796 roku ożenił się z Julianną Kowalską z Redzyńskiego i w Lalinach mieli synów Grzegorza i Marka, a następnie w 1806 roku powtórnie ożenił się z Marcellą Śluzek z Redzyńskiego wdową po Walentym Pęśko i mieli córkę Mariannę.
Konstancja Sabak, najmłodsza córka Kazimierza w 1810 roku wyszła za Bonifacego Pazurę z Lalin i mieli 8-ro dzieci.
Piotr Paweł Pazura w 1843 roku ożenił się z Franciszką Rechnio z Oleksianki i mieli w Lalinach 6-ro dzieci, a najmłodsza Zofia Pazura w 1883 roku poślubiła Andrzeja Łuszkiewicza z Wielgolasu i gospodarowali na kolonii20. Zob. rodziny Bonifacego Pazury.
Anastazja Pazura, córka Bonifacego  poślubiła w 1850 roku Marcina Sabaka i gospodarowali na kolonii 27 - dzisiejsze Soćki i Nurzyńskie w Lalinach. Zob. rodziny Pazury Bonifacego.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych