Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Szaniawski, Sianiawski

Rodziny Szaniawski, Sianiawski


 

Omawianą rodzinę założył w Iwowem Kazimierz Szaniawski urodzony około 1804 roku w Kruszówce, syn Filipa i Rozalii Sitek, który w 1831 roku ożenił się z Justyną Kosut z Iwowego, córką Pawła i Agaty Rogala.
Kazimierz Szaniawski z Justyną Kosut mieli w Iwowem 10-ro dzieci, z których 5-ro założyło omawiane tu rodziny.

Marianna Szaniawska w 1885 roku poślubiła Wojciecha Oszkiela z Iwowego i tu urodziło się im troje dzieci, z których najstarszy Piotr zmarł w dzieciństwie.
Córka Weronika Oszkiel
w 1887 roku wyszła za mąż za Jakuba Gaszewskiego z Oleksianki, gdzie mieli 9-ro dzieci, z których najstarszy Wiktor Gaszewski  w 1923 roku założył w Oleksiance rodzinę z Heleną Bogusz i mieli córkę Pelagię; Piotr Gaszewski  w 1916 roku ożenił się z Marianną Kaczorek i mieli 7-ro dzieci , zob. rodziny Kaczorek, oraz Stanisław Gaszewski  w 1923 roku ożenił się z Leokadią Bogusz z Oleksianki i mieli tu troje dzieci.
Roman Oszkiel  w 1888 roku ożenił się z kolei z Julianną Gaszewską z Oleksianki, siostrą w/w Jakuba żonatego z Weroniką, i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie.
Franciszek Oszkiel  , starszy syn Romana, w 1911 roku ożenił sie z Heleną Gajowniczek z Chyżyn i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, a następnie w 1947 roku poślubił Mariannę Wysocką z Wodyń. Z pierwszego małżeństwa córka  Genowefa Oszkiel w 1942 roku poślubiła Henryka Gajowniczka ze Strachomina, a następnie w 1945 roku Stanisława Świątka z Żebraczki, brak danych o dzieciach. Z kolei Feliks Oszkiel, syn Franciszka, ożenił się ze Stanisławą Serzysko i mieli 4-ro dzieci. Najstarszy syn Feliksa,  Zenon Oszkiel ożenił się z Teresą Soćko z Lalin i tu mieli 4-ro dzieci, zaś najmłodsza Danuta Oszkiel w 1989 roku poślubiła Adama Gaładyka z Lalin i mieli troje dzieci.
Piotr Oszkiel, drugi najmłodszy syn Romana, w 1922 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci. Ich syn  Edward Oszkiel w 1950 roku ożenił się z Reginą Świeczka z Iwowego i mieli troje dzieci, z których Henryka Oszkiel   w 1972 roku poślubiła Jerzego Ositka z Iwowego i mieli syna Krzysztofa i córkę Agnieszkę. Krzysztof Ositek ożenił się z Agnieszką Traczyk i mieli w Iwowem troje dzieci, natomiast Agnieszka Ositek w 2000 roku poślubiła Piotra Śluzka z Wężyczyna. Syn Edwarda,  Bernard Oszkiel ożenił się z Urszulą Dynek i mieli syna Sylwestra żonatego z Anetą Gajowniczek z Chyżyn oraz córkę Renatę.  Kazimierz Oszkiel, drugi z synów Piotra, w 1958 roku ożenił się z Henryką Świątek z Oleksianki i w Markach urodziło się im troje dzieci. Trzeci z synów Piotra,  Jan Oszkiel  ożenił się z Teresa Pyrą i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których Elżbieta Oszkiel  w 1992 roku wyszła za Ryszarda Pazurę z Chyżyn, Zbigniew Oszkiel  w 1999 roku ożenił się z Ewą Śluzek z Mińska Maz., zaś Tomasz Oszkiel  w 2001 roku ożenił się z Justyną Łodyga z Iwowego.

Katarzyna Szaniawska, druga córka Kazimierza, w 1869 roku poślubiła Bernarda Wiechetka z Redzyńskiego, wdowca po Józefie Kosut i mieli 7-ro dzieci, z których troje starszych urodziło się w Iwowem a czworo młodszych w Oleksiance. Ich syn Franciszek Wiechetek w 1893 roku ożenił się z Katarzyną Bieńko z Iwowego i tu mieli troje dzieci, natomiast córka Marianna Wiechetek w 1910 roku poślubiła Ludwika Kota z Iwowego i mieli 6-ro dzieci, z których dwoje najstarszych urodziło się w Iwowem zaś czworo młodszych w Generałowie.

Weronika Szaniawska, trzecia córka Kazimierza, w 1878 roku poślubiła Jakuba Gołędowskiego, podwójnego wdowca po Mariannie Prus i Ludwice Chrzyptowicz  z którymi miał 5-ro dzieci. Weronika z Jakubem mieli troje dzieci, a ich syn Dominik Gołędowski w 1905 roku ożenił się z Agnieszką Jaworską z Budzisk i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Stefania Gołędowska w 1935 roku poślubiła Wojciecha Świeczkę ze Strachomina i tu urodził się syn Stanisław. Syn Stanisław Gołędowski  w 1935 roku ożenił się z Genowefą Osica z Transboru i w Iwowem mieli 6-ro dzieci. Najmłodszy zaś Eugeniusz Gołędowski w 1950 roku ożenił się z Ireną Kublik z Iwowego i mieli tu dwoje dzieci.

Grzegorz Szaniawski, syn Kazimierza, w  1865 roku ożenił się z Łucją Oszkiel z Iwowego, a następnie w 1894 roku z Marianną Goska z Redzyńskiego, wdową po Jakubie Okrzei, z którą już nie mieli dzieci. Grzegorz z Łucją Oszkiel w Iwowem mieli  8-ro dzieci.
Franciszek Szaniawski  , najstarszy syn Grzegorza, w 1894 roku założył w Iwowem rodzinę z Jadwigą Soćko z Lalin i tu urodziło się im 7-ro dzieci. Najstarsza Julianna Sianiawska w 1922 roku poślubiła Stanisława Woźniaka z Oleksianki i w Oleksiance mieli córki Stanisławę i Kazimierę oraz syna Jana.
Jan Sianiawski
, syn Franciszka, w 1929 roku ożenił się ze Stefanią Kosut z Iwowego i mieli tu 8-ro dzieci. Najstarsza z nich Regina Szaniawska w 1955 roku poślubiła Jana Łodygę ze Stanisławowa i w Waliskach urodził się im syn Henryk a w Iwowem córka Ewa. Henryk Łodyga w 1979 roku ożenił się z Barbarą Szaniawską, zaś Ewa Łodyga w 1977 roku poślubiła Adama Stułkę z Brzuzy. Druga córka Jana, Stanisława Szaniawska w 1961 roku poślubiła Tadeusza Kozickiego z Dąbrówki i w Iwowem mieli trzy córki: Małgorzatę, Annę i Urszulę. Trzecia córka Jana, Wanda Szaniawska w 1960 roku poślubiła Józefa Świątka z Bork i tam urodził się ich syn Jacek. Czwarta córka Janina Szaniawska w 1956 roku wyszła za Tadeusza Łodygę ze Stanisławowa i w Waliskach mieli 4-ro dzieci. Najmłodsza córka Jana, Maria Szaniawska w 1973 roku poślubiła Krzysztofa Świętojańskiego z Walima.
Władysław Szaniawski
, drugi syn Franciszka, w 1929 roku ożenił się z Aleksandrą Lajborek z Transboru i tu mieli 4-ro dzieci. Najstarszy z nich Stanisław Ryszard Szaniawski w 1953 roku ożenił się z Kazimierą Szaniawską z Iwowego, córką Stanisława i Marianny Rechnio, i w Iwowem mieli troje dzieci. Ich najstarszy syn Henryk Szaniawski w 1978 roku ożenił się z Alicją Walewską z Latowicza i mieli córki Aldonę i Ewelinę. Córka Stanisława i Kazimiery, Barbara Szaniawska w 1979 roku poślubiła Henryka Łodygę z Walisk, syna w/w Reginy Szaniawskiej i Jana Łodygi, i w Iwowem mieli córkę Justynę i synów Marcina i Pawła. Justyna Łodyga w 2001 roku poślubiła Tomasza Oszkiela  z Iwowego. Bernard Szaniawski, najmłodszy syn Stanisława i Kazimiery, w 1983 roku ożenił się z Grażyną Płatek z Oleksianki i mieli córkę Beatę. Leokadia Szaniawska, córka Władysława, w 1958 roku poślubiła Władysława Kieliszczyka z Kamionki.
Stefan Szaniawski, trzeci syn Franciszka, w 1936 roku ożenił się z Marianną Konopacką z Redzyńskiego i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci. Syn Tadeusz Szaniawski w 1967 roku ożenił się z Wandą Kostyra z Iwowego. Córka Stefana, Zofia Szaniawska w 1966 roku poślubiła Stanisława Podstawkę z Chyżyn i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Stanisław Szaniawski, najmłodszy syn Stefana, w 1980 roku ożenił się z Ireną Sokołowską z Coniewa.
Marianna Szaniawska, najmłodsza córka Franciszka, w 1941 roku poślubiła Ignacego Świątka z Iwowego, syna Feliksa i Katarzyny Oszkiel.
Ludwika Szaniawska, córka Grzegorza, w 1890 roku poślubiła Grzegorza Świeczkę z Kisielska, syna Tomasza i Małgorzaty Koc.
Paweł Szaniawski, drugi syn Grzegorza, w 1906 roku ożenił się z Julianną Komorek z Kamionki, wdową po Feliksie Łodydze z Lalinek i założył rodzinę na Lalinkach, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci.  Zob. ogród 06. Najstarsza Waleria Szaniawska w 1939 roku poślubiła Jana Gaska z Gościewicza, syna Adama i Marianny Trojanowskiej. Franciszek Sianiawski, syn Pawła, w 1938 roku ożenił się z Marianną Olko ze Stanisławowa i na Lalinkach mieli 5-ro dzieci, a ich córka Irena Sianiawska w 1965 roku poślubiła Czesława Drabarza z Toczysk i mieli na Lalinkach córki Barbarę i Dorotę. Bolesław Sianiawski, drugi syn Pawła, w 1941 roku ożenił się z Genowefą Czerwińską z Latowicza i w Wężyczynie mieli córki Jadwigę i Władysławę. Jadwiga Sianiawska w 1962 roku poślubiła Henryka Rudzkiego z Dąbrówki i tu mieli 6-ro dzieci, natomiast Władysława Sianiawska w 1965 roku poślubiła Jerzego Grabowskiego z Redzyńskiego.
Marianna Szaniawska, druga córka Grzegorza, w 1895 roku poślubiła Stanisława Piskorza z Róży, syna Mateusza i Agaty Głuchowskiej. Agnieszka Sieniawska, kolejna córka Grzegorza w 1900 roku wyszła za Wojciecha Brodzika z Woli Wodyńskiej, syna Wawrzyńca i Teresy Pietrasik. Helena Szaniawska, czwarta córka Grzegorza, w 1910 roku poślubiła Tomasza Pasika ze Stodzewia, syna Jana i Karoliny Jeżak. Najmłodszy syn Grzegorza, Wiktor Sieniawski w 1920 roku ożenił się z Zofią Woźniak z Oleksianki, córką Ludwika i Teofili Kaczorek.
 
Jan Szaniawski, drugi syn Kazimierza, w 1878 roku ożenił się z Katarzyną Skorupa z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci. Ich córka Marianna Sieniawska w 1903 roku poślubiła Stanisława Redę z Wężyczyna i w Iwowem mieli 10-ro dzieci, a ich córka Genowefa Reda w 1941 roku poślubiła Feliksa Świątka ze Strachomina i w Iwowem mieli córkę Karolinę (Parcele). Druga córka Jana, Aleksandra Szaniawska w 1912 roku poślubiła Jana Soćko z Lalinek i tu mieli dwie córki, z których starsza Katarzyna Soćko w 1945 roku poślubiła Stefana Bogusza z Łopacianki. Zob. ogród 10. Najmłodszy syn Jana, Stanisław Sianiawski w 1918 roku ożenił się z Marianną Rechnio z Lalinek i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. Najstarszy z nich Jan Szaniawski w 1947 roku ożenił się z Genowefą Kot z Iwowego. Młodszy Władysław Szaniawski w 1949 roku ożenił się z Marianną Świątek ze Strachomina, wdową po Zygmuncie Pazura, i w Iwowem urodził się im syn Edmund. Córka Stanisława, Kazimiera Szaniawska w 1953 roku poślubiła Stanisława Ryszarda Szaniawskiego, syna Władysława i Aleksandry Lajborek i w Iwowem mieli troje dzieci.

Szczegóły gałęzi Kazimierza Szaniawskiego i Justyny Kosut.


 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych