Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Soćko

Rodziny Soćko
 
Omawianą rodzinę założył Adam Soćko, syn Szymona Soćko i Agnieszka Miernicka włościan z miejscowosci Soćki, majster kowal urodzony ok. 1806 roku w Soćkach a mieszkający w Lalinach.
Adam Soćko ożenił się 1830 roku z Martyną Łodyga - Kolonia 1. i mieli 8-ro dzieci. Po jej śmierci ożenił się ponownie z Zofią Pęśko  z kolonii 26 wdowie po Janie Reda z którą miał jeszcze dwie córki.
 
Marek Soćko najstarszy syn Adama urodzony w 1831 roku ożenił się w 1850 roku z Brygidą Sabak córką Tomasza - kolonia 5. Marek z Brygidą mieli 7-mioro dzieci. Najstarsza córka Magdalena Soćko wyszła za mąż za  Wawrzyńca Zboinę 63 lata wdowca po Mariannie Gajowniczek - ogród 7, a po jego śmierci za Ludwika Wardzyńskiego, ponieważ nie mieli dzieci, wzięli na wychowanie Weronikę Nirprzecką z Wielgolasu. Następna córka Marka, Marianna Soćko wyszła w 1881 roku za Józefa Nieprzeckiego  z Wielgolasu i mieli tam 8-ro dzieci. Najstarsza z nich Agnieszka Nieprzecka w 1905 roku poślubiła Piotra Borówek z Chyżyn i zamieszkali początkowo w Wielgolesie, gdzie urodził się syn Stanisław, a później w Waliskach, gdzie urodził się Grzegorz i Helena. Weronika Nieprzecka z kolei, będąca na wychowaniu u bezdzietnej Magdaleny Soćko na Lalinkach,  w 1909 roku poślubiła Jana Gajowniczka z Kochan i założyli rodzinę na Lalinkach. Zob. ogród 07. Stanisław Nieprzecki, syn Józefa, w 1912 roku poślubił Aleksandrę Górską z Chyżyn i mieli dwoje dzieci, a następnie w 1926 roku - Genowefę Bogusz ze Strachomina i mieli w Wielgolesie jeszcze troje dzieci. Syn z pierwszego małżeństwa Jan Nieprzecki 1944 roku ożenił się z Janiną Wójcik z Transboru i w Wielgolesie mieli córkę Krystynę i syna Stanisława, zaś Aniela Nieprzecka, córka z drugiego małżeństwa w 1952 roku wyszła za Edwarda Barcikowskiego ze Zglechowa. Aleksandra Nieprzecka, kolejna córka Józefa, w 1912 roku wyszła za Franciszka Duszyńskiego z Dębego i najmłodsza Waleria Nieprzecka w 1926 roku poślubiła Bronisława Kępkowicza z Wielgolasu i urodziło się im tu trzech synów. Zob. rodziny Nieprzecki
Z kolei Piotr Soćko brat Marianny ożenił się z Katarzyną Nieprzecką siostrą w/w Józefa (miany) i pozostał na kolonii 2. Córka Piotra, Aleksandra Soćko w 1907 roku poslubiła Jana Wójcika z Borówka i w Lalinach mieli 10-ro dzieci. Zob. kolonia 2. Najstarsza Waleria Wójcik w 1930 roku wyszła za mąż za Stefana Świątka młynarza z Chromina syna Franciszka pochodzącego z kolonii 9.; Florentyna wyszła w 1936 roku za Jana Górskiego z Transboru syna Piotra i Katarzyny Wójcik; Helena wyszła w 1947 roku za Stefana Gawrysia z Łopacianki syna Onufrego i Józefy Kopik; Anna - za Stanisława Sykułę na kolonię 25; Tadeusz z Łucją Saganowską pozostali na rodzinnej kolonii 2; Janina wyszła za mąż za Mieczysława Duszyńskiego do Dębego syna Bolesława i Marianny Kaczorek. Druga córka Piotra, Marianna Soćko w 1912 roku poślubiła Walentego Gaładyka z Lalin i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Zob. Kolonia 28. Najstarsza Waleria  Gaładyk zginęła w 1936 roku w wieku 22 lat  zastrzelona i wrzucona do studzienki przez  chłopaka, z którym chodziła i była w ciąży. Kazimiera Gaładyk poślubiła w 1944 roku Stanisława Dzięcioła z Oleksianki i mieli tam czworo dzieci. Kolejna Helena poślubiła w 1952 roku Stanisława Bogusza z Oleksianki, syna Wiktora i Zofii Gaszewskiej i mieli tam również czworo dzieci. Stanisław Gaładyk ożenił się z kolei z Albiną Piekarską, a Franciszek Gaładyk założył rodzinę w Łopaciance, natomiast najmłodsza Janina poślubiła w 1955 roku Mieczysława Dobrzyckiego  z Garwolina, syna Piotra i Janiny Kurowskiej i założyli rodzinę w Głoskowie.
Jan Soćko, drugi syn Marka, w 1888 roku ożenił się z Ludwiką Wielgopolanin z Dębego i mieli tam 8-ro dzieci. Najstarszy Stanisław Soćko w 1923 roku ożenił się z Aleksandrą Kaczorek z Dębego i mieli w Dębem troje dzieci. Ich córka Albina Soćko w 1957 roku poślubiła Stanisława Gondka z Międzylesia, natomiast młodsza Alfreda w 1955 roku wyszła za Wacława Grabowskiego z Redzyńskiego i w Dębem mieli 7-ro dzieci.  Władysław Soćko, drugi syn Jana, w 1920 roku ożenił się z Aleksandrą Duszyńską z Budzisk i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Marianna Soćko w 1943 roku poślubiła Aleksandra Banaszka i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Trzeci syn Jana, Walenty Soćko w 1922 roku ożenił się ze Stefanią Duszyńską z Dębego i tu urodziło się im 4-ro dzieci. Ich córka Marianna Alina Soćko w 1943 roku poślubiła Stanisława Łobodę z Moczydeł, a Alfred Soćko w 1955 roku poślubił Genowefę Parzyszek z Przonki parafii Parysów i w Dębem mieli córkę Krystynę i syna Marka, który w 1982 roku założył rodznę w Dębem z Zofią Gałązka z Dębego. Anna Soćko, córka Jana w 1923 roku poślubiła Tomasza Kaczorka z Dębego, brata w/w Aleksandry (miany) i w Dębem mieli 5-ro dzieci.
Katarzyna Soćko, córka Marka, w 1889 roku wyszła za mąż za Andrzeja Wójcika z Borówka.

Marianna Soćko, córka Adama, w 1856 roku poślubiła Franciszka Wiechetka z Redzyńskiego i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci.

Leon Sośko , drugi z synów Adama, urodzony w 1840 roku ożenił się z Marianną Reda w 1859 roku i mieli 8-ro dzieci. Najstarsza Franciszka Soćko w 1886 roku poślubiła Pawła Rechnio z ogrodu 5, gdzie mieli 8-ro dzieci. Najstarszy syn Piotr Rechnio w 1912 roku ożenił się z Marianną Ducek z Transboru i założył rodzinę w Wielgolesie, gdzie mieli 6-ro dzieci. Z kolei Marianna Rechnio w 1918 roku poślubiła Stanisława Sianiawskiego z Iwowego i mieli tam troje dzieci. Kolejna Julianna Rechnio w 1921 roku poślubiła Grzegorza Gasek z Chromina, natomiast najmłodszy z nich Michał w 1927 roku ożenił się z Zofią Duszczyk i pozostał na Lalinkach.. Katarzyna Soćko wyszła w 1890 roku za Michała Maletkę z Chromina, Jadwiga Soćko w 1894 roku poślubiła Franciszka Szaniawskiego z  Iwowego i tam mieli 7-ro dzieci, kolejna Julianna Soćko w 1897 roku wyszła za mąż za Szymona Barana z Chromina, zaś Magdalena poślubiła w 1903 roku Jana Bogusza z Łopacianki, syna Tomasza i Rozalii Goska. Syn Leona, Stanisław Soćko w 1906 roku poślubił Franciszkę Świeczka, z którą miał 5-ro dzieci, a następnie w 1920 roku -  Weronikę Kowalską, z którą miał jeszcze dwoje dzieci i pozostał na ogrodzie 3, Najstarsza z pierwszego małżeństwa Julianna w 1937 roku wyszła za mąż za Wiktora Kozłowskiego ze Strachomina, wdowca po Helenie Reda, z ośmiorgiem dzieci i mieli jeszcze troje potomstwa. Stanisław Soćko w 1935 roku ożenił się z Bronisławą Sadowską ze Starogrodu i pozostał na ogrodzie. Najmłodszy syn Leona,  Jan Soćko poslubił w 1912 roku Aleksandrę Szaniawską, z którą miał dwoje dzieci,  a następnie w 1919 roku Katarzynę Sabak, z którą miał jeszcze 4-ro dzieci i zasiedlił ogród 10. Najstarsza Katarzyna z pierwszego małżeństwa w 1945 roku poślubiła Stefana Bogusza z Łopacianki i pozostała na ogrodzie. Z drugiego małżeństwa Stanisława Soćko w 1942 roku poślubiła Edwarda Malitkę z Chromina, syna Marcelego i Anny Nocek. Aniela Soćko w 1947 roku wyszła za Jana Soćko z kolonii 27 i mieli tam 4-ro dzieci i najmłodszy Jan Soćko w 1953 roku ożenił się z Kazimierą Kudlak  z Jamielnego.

Walenty Soćko, syn Adama, założył rodzinę w Toczyskach ale brak szczególowych danych.

Tomasz Soćko , syn Adama urodzony w 1846 roku ożenił się w 1873 roku z Julianną Pielasa z Chyżyn córką Kazimierza i Rozalii Chrzyptowicz. Z małżeństwa tego urodziło się 7-ro dzieci. Najstarszy syn Walenty Soćko ożenił się w 1901 roku z Elżbietą Sabak  córką Klemensa z kolonii 5 i pozostał na rodzinnej kolonii. Najstarsza córka Walentego, Stefania wyszła za mąż za Stanisława Jarzębskiego i pozostali na podzielonej półkolonii Walentego. Córka Waleria wyszła za Stanisława Pazurę na kolonię 6. Jan ożenił się z Władysławą Baranek i pozostał na podzielonej półkolonii Walentego. Najmłodsza córka Helena wyszła za Mariana Sabak na kolonię 12. Następna Marianna Soćko wyszła za mąż w 1986 roku za Pawła Barana z Brzuzy syna Wojciecha i Julianny Kopeć. Z kolei Franciszka Soćko wyszła w 1900 roku za Ignacego Kucińskiego z Róży syna Józefa iFeliks Soćko z żoną i teściową. Jadwigi Rosa. Kolejna Agnieszka Soćko wyszła w 1902 roku za Franciszka Baranka z Borowia syna Dominika i Agnieszki Koper. Syn Jan Soćko ożenił się z Marianną Nurzyńską na kolonię 27, gdzie mieli 10-ro dzieci, z których 4-ro zmarło w dzieciństwie. O Feliksie brak danych. Jan ożeniony z Anielą Soćko pozostał na gospodarstwie ojca. Helena Soćko wyszła za mąż na Władysława Sabaka na kolonię 21. Jadwiga Soćko wyszła w 1946 roku  za mąż za Wiktora Czarneckiego z Brzuzy syna Walentego i Małgorzaty Wojciechowskiej i mieli troje dzieci. Stanisław Soćko poślubił Irene Adamczewską i zamieszkali w Warszawie.. Najmłodsza zaś Aleksandra Soćko w 1915 roku wyszła za mąż za Stanisława Kępkowicza z Wielgolasu syna Jana i Marianny Wójcik i mieli tam 5-ro dzieci.

Roch Soćko, kolejny syn Adama, w 1876 roku ożenił się z Weroniką Kowalską z Redzyńskiego i mieli tam 5-ro dzieci. Najstarszy Jan Soćko w 1923 roku ożenił się ze Stanisławą Wronowską z Iwowego i zamieszkali w Lalinach na zakupionej połowie kolonii 19., gdzie urodziło się im 5-ro dzieci. Ich syn Stanisław Soćko w 1949 roku ożenił się ze Stanisławą Krzewską z Iwowego i tam mieli 4-ro dzieci, Jadwiga w 1974 roku poślubiła Feliksa Sabaka ze Strachomina, natomiast Barbara w 1983 roku wyszła za Tadeusza Świątka z Lalin. Piotr Soćko, drugi syn Rocha, w 1928 roku ożenił się z Anną Kowalską z Lalin, córką Jana i Klary Sabak. Zaś najmłodsza Anna Soćko w 1927 roku poślubiła Jana Kudlaka z Jamielnego.

Najmłodszy syn Adama, Piotr Soćko założył rodzinę w Kobiałkach ale nie ma bliższych o niej informacji.

Szczegóły gałęzi Szymona Soćko i Agnieszki Miernickiej.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych