Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Nieprzecki

Rodziny Nieprzecki
 

Pierwszym znanym obecnie przodkiem tej rodziny jest Tomasz Nieprzecki, który w 1777 roku poślubił Mariannę Świecką (Tarachowicz) i mieli w Wielgolesie 11 dzieci z których dla 5-ro ustalono rodziny.

Mikołaj Nieprzecki, najstarszy syn Tomasza, w 1805 roku ożenił się z Joanną Górską i w Wielgolesie mieli czworo dzieci.
Marianna Nieprzecka
, córka Mikołaja, w 1828 roku poślubiła Antoniego Witona z Konek syna Antoniego i Krystyny Malesa.
Józef Nieprzecki   syn Mikołaja w 1833 roku ożenił się z Rozalią Stanieta z Transboru córką Jana i Marianny Sankowskiej wdową po Grzegorzu Świątku i w Transborze mieli 8-ro dzieci.

Franciszka Nieprzecka córka Tomasza w 1803 roku wyszła za Jana Łukaszka i w Wielgolesie urodziła się im córka Scholastyka.

Karolina Nieprzecka, kolejna córka Tomasza, w 1819 roku poślubiła Michała Łuckiewicza piwowara z Glinianki, wdowca po Tekli Kotkiewicz, który mieszkał w Wielgolesie ale potem wrócił do Glinianki. Wiadomo że dzieci Michała i Karoliny: Jacenty i Józefa  założyły rodziny w Wielgolesie. Zob. rodziny Łuckiewicz.

Marek Nieprzecki drugi syn Tomasza ożenił się z kolei z Karoliną Piotrak (Pietruszkiewicz) i w Wielgolesie mieli córkę Annę i syna Jana.

Paweł Nieprzecki trzeci syn Tomasza poślubił Mariannę Jarząbek i w Wielgolesie urodziła się im córka Magdalena, a następnie w 1816 roku ożenił się ponownie z Joanną Wieczorek z Wielgolasu córką Franciszka i Krystyny Łukaszek, z którą miał 6-ro dzieci.
Najstarsza z nich Genowefa Nieprzecka  w 1835 roku poślubiła Walentego Jarzębskiego z Wielgolasu syna Gabriela i Petroneli Zawileńskiej i mieli tu dwóch synów. Starszy z nich Piotr Jarzębski ożenił się z Marianną Brauła. Zob. rodziny Brauła
Mateusz Nieprzeck
i, syn Pawła,  w 1840 roku ożenił się z Marianną Reda z Chyżyn i w Wielgolesie mieli 9-ro dzieci.
Najstarszy syn Piotr Nieprzecki w 1860 roku ożenił się z Ludwiką Jaworską z Chyżyn córką Piotra i Apolonii Jarzębskiej  i w Wielgolesie mieli 4-ro dzieci, z których najmłodszy Jan Nieprzecki w 1903 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Lalin córką Kacpra i Antoniny Kowalskiej i w Lalinach mieli córkę Stefanię i syna Tadeusza.  zob. też kolonia 23. Stefania Nieprzecka w 1958 roku poślubiła Zygmunta Jesienia z Budzisk syna Jakuba i Pauliny Dzięcioł wdowca po Franciszce Serzysko, ale nie mieli potomstwa. Tadeusz Nieprzecki ożenił się z Władysławą Moch i w Lalinach mieli trzech synów. Najmłodszy z nich Henryk Nieprzecki ożenił się z Jadwigą Wiechetek i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza ich córka Agnieszka Nieprzecka w 2001 roku poślubiła Artura Zwierza z Iwowego syna Stanisława i Teresy Rogowskiej. Młodsza Barbara Nieprzecka w 2003 roku wyszła za mąż za Marka Kaczorka z Chyżyn syna Zygmunta i Marianny Osiak.
Paweł Nieprzecki drugi syn Mateusza w 1862 roku ożenił się z Joanną Zwierz z Chyżyn córką Mikołaja i Marianny Ziajka i mieli 5-ro dzieci, z których dwoje urodziło się w Wężyczynie, a troje w Wielgolesie.
Kazimierz Józef Nieprzecki, drugi z synów Pawła i Joanny Wieczorek, w 1844 roku ożenił się z Małgorzatą Brauła z Wielgolasu córką Łukasza i Antoniny Świątek i mieli tu 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
 Antoni Nieprzecki w 1869 roku ożenił się z Marianną Skoczyńską z Wielgolasu córką Walentego i Katarzyny Miziarskiej i mieli tu 4-ro dzieci.
Katarzyna Nieprzecka
ich córka w 1897 roku poślubiła Jana Gaska z Chromina, 
Józefa Nieprzecka
druga córka Antoniego w 1900 roku wyszła za Piotra Makowskiego z Iwowego syna Kacpra i Magdaleny Wiechetek i w Iwowem mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Makowski.
Piotr Nieprzeck
i
syn Antoniego w 1908 roku poślubił Weronikę Gajowniczek ze Strachomina córkę Jana i Eleonory Pazura i w Wielgolesie urodziło się im troje dzieci.
Józef Nieprzecki
, drugi syn Kazimierza, w 1881 roku ożenił się z Marianną Soćko z Lalin córką Marka i Brygidy Sabak i w Wielgolesie mieli 8-ro dzieci. Najstarsza z nich Agnieszka Nieprzecka w 1905 roku poślubiła Piotra Borówek z Chyżyn syna Walentego i Rozalii Reda i zamieszkali początkowo w Wielgolesie, gdzie urodziła się córka Stanisława, a później w Waliskach, gdzie urodził się Grzegorz i Helena. Stanisława Borówek w 1926 roku poślubiła Franciszka Miszczyka ze Stanisławowa syna Ludwika i Katarzyny Świątek. Najmłodsza Helena Borówek w 1939 roku wyszła za Jana Sadowskiego z Walisk syna Stanisława i Heleny Kielak i w Waliskach mieli 4-ro dzieci. Ich syn Jan Edward Sadowski w 1970 roku ożenił się z Marią Duszczyk z Chyżyn córką Jana i Genowefy Gałązka. Córka Zofia Bogumiła Sadowska w 1962 roku wyszła za Henryka Parobczego z Kołacza syna Franciszka i Marianny Gałązka. Najmłodszy Wiesław Sadowski w 1987 roku ożenił się z Bożeną Parzyszek z Walisk córką Kazimierza i Józefy Orzełek i w Waliskach mieli córki Edytę i Ewelinę.
Weronika Nieprzecka
z kolei, będąca na wychowaniu u bezdzietnej Magdaleny Soćko na Lalinkach,  w 1909 roku poślubiła Jana Gajowniczka z Kochan syna Stefana i Marianny Urbanek i założyli rodzinę na Lalinkach, gdzie urodziło się im 6-ro dzieci. Zob. ogród 07.  Ich córka Helena Gajowniczek w 1947 roku poślubiła Stanisława Barana z Brzuzy syna Pawła i Józefy Zawadka. Najmłodszy syn Stanisław Gajowniczek ożenił się z Wandą Adamczyk z Chrominka córką Jana i Bronisławy Łuszkiewicz i na Lalinkach mieli dwie córki Elżbietę i Grażynę. Elżbieta Gajowniczek w 1975 roku poślubiła Mariana Gondka z Dąbrowy Górniczej syna Józefa i Ireny Juszczak.
Stanisław Nieprzecki, syn Józefa, w 1912 roku poślubił Aleksandrę Górską z Chyżyn, córkę Kazimierza i Marianny Duszczyk i mieli dwoje dzieci, a następnie w 1926 roku - Genowefę Bogusz ze Strachomina córkę Michała i Heleny Reda i mieli w Wielgolesie jeszcze troje dzieci. Syn z pierwszego małżeństwa Jan Nieprzecki 1944 roku ożenił się z Janiną Wójcik z Transboru córką Jana i Aleksandry Gelo i w Wielgolesie mieli córkę Krystynę i syna Stanisława, zaś Aniela Nieprzecka, córka z drugiego małżeństwa w 1952 roku wyszła za Edwarda Barcikowskiego ze Zglechowa syna Jana i Stefanii Jastrzębskiej.
Aleksandra Nieprzecka,
kolejna córka Józefa, w 1912 roku wyszła za Franciszka Dusińskiego z Dębego syna Stanisława i Marianny Sikory i mieli syna Stanisława i córkę Helenę. Ich syn Stanisław Dusiński z kolei w 1948 roku ożenił się z Genowefą Sabak z Dębego córką Jana i Marianny Dusińskiej i w Dębem mieli 5-ro dzieci. Najstarsza ich córka Stanisława Duszyńska w 1971 roku poślubiła Stanisława Edwarda Muchę z Kamionki syna Edwarda i Marianny Kieliszczyk i w Kamionce mieli troje dzieci, a ich córka Bożena Mucha w 1995 roku wyszła za Marka Kieliszczyka z Kiczek syna Janusza i Teresy Wiechetek. Jadwiga Duszyńska druga córka Stanisława i  Genowefy Sabak w 1980 roku poślubiła Władysława Konstantego z Kulek syna Edwarda i Janiny Jasińskiej.
Waleria Nieprzecka najmłodsza córka Józefa w 1926 roku poślubiła Bronisława Kępkowicza z Wielgolasu syna Franciszka i Magdaleny Anusz i urodziło się im tu trzech synów. Najstarszy z nich Jan Kępkowicz w 1957 roku ożenił się ze Stanisławą Kaczorek z Dębego córką Tomasza i Anny Soćko. najmłodszy zaś Józef Kępkowicz w 1956 roku ożenił się z Genowefą Krzewską z Latowicza córką Aleksandra i Stanisławy Guzek i w Latowiczu urodzili się im Krzysztof, Elżbieta i Małgorzata.
Katarzyna Nieprzecka w 1881 roku wyszła za mąż za Piotra Soćko z Lalin syna Marka i Brygidy Sabak, brata wymienionej wyżej Marianny (miany), i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. 
Córka Piotra, Aleksandra Soćko w 1907 roku poślubiła Jana Wójcika z Borówka syna Franciszka i Ludwiki Reda i w Lalinach mieli 10-ro dzieci. Zob. też kolonia 2.
Marianna Soćko w 1912 roku poślubiła Walentego Gaładyka z Lalin syna Tomasza i Marianny Sabak i w Lalinach mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Jan Nieprzecki trzeci syn Kazimierza w 1893 roku ożenił się z Agnieszką Sadowską ze Starogrodu córką Marcina i Józefy Wójcik.
Marianna Nieprzecka najmłodsza córka Kazimierza w 1890 roku wyszła za mąż za Franciszka Osicę ze Starogrodu syna Piotra i Elżbiety Sątorek i w Starogrodzie urodziła się córka Weronika Osica.

Szczegóły gałęzi Tomasza Nieprzeckiego i Marianny Świeckiej (Tarachowicz).

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych