Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Mieszkańcy wsi Laliny

Podział wsi Laliny na kolonie i ogrody oraz kolejni ich właściciele (użytkownicy),
historie zamieszkałych rodzin
Mapa satelitarna Lalin i lokalizacja starej wsi
Stara wieś Laliny 
Podział Lalin na kolonie
Jak podano na stronie dotyczącej historii Lalin koloniści w Lalinach występują od 1849 roku, a więc w tym czasie nastąpił podział dotychczas użytkowanych pól na kolonie i rozpoczęto przebudowę wsi. Ogółem w Lalinach wydzielono 30 kolonii w tym 27 objęli koloniści dziedziczni i trzy napływowi, którzy je zakupili. Z uwagi na fizyczne i rodzinne powiązanie z Lalinami, w opisie ujęto również, część Iwowego stanowiącą przedłużenie Lalin, nazywane Kresami i oznaczono jako kolonie 32-36.
Wielkość koloni przy podziale wynosiła od 20 do 28 morgów - zależnie od jakości ziemi. Wyjątek stanowią kolonie sołtysa łanowego nr 16 - 20  tj. 5 kolonii po 12 morgów razem 60 morgów. Przy lustracji w 1789 roku podano, że sołtysostwo stanowiło łan i ćwierć, a więc były to łany frankońskie, które wynosiły 48 morgów. Taki łan i ćwierć stanowi 60 morgów. Taki obszar posiadały też sołysostwa w Strachominie, Iwowem, Oleksiance i Redzyńskiem.
W Lalinach na koloniach 16 i 17 osiedli potomkowie Piotra Sabaka, na kolonii 18 i 19 potomkowie Melchiora Sabaka i na kolonii 20 potomkowie Kazimierza Sabaka. Zob. rodziny Sabak.
Wydzielono  również 10 działek (ogrodów), każda po 7 morgów na których powstały Lalinki nazywane również Ogrodami, zobacz zagrodnicy na stronie chłopi w Polsce. Grunty na zachód od Lalinek stanowiły wspólne pastwiska.
Nie wyjaśniona jest do końca historia kolonii 31 i 32, które stanowią półkolonie i leżą po obu stronach granicy między Lalinami i Iwowem, zasiedlonych znacznie później niż pozostałe kolonie bo około 1895 roku, podczas gdy pozostałe - około roku 1850.
Wydaje się, że był to wygon pozostawiony na wspólne pastwiska. W lokacjach wsi wyznaczano bowiem włókę wolną przeznaczoną na wspólne  pastwisko, zwykle w pobliżu siedlisk tak dla wygody jak i bezpieczeństwa przed wilkami. Taką przestrzeń nazywano: wygonem, skotnicą, skotnikiem, błoniem. Do pastwisk dalszych zostawiano również szeroką drogę zwaną wygonem.
Plan Lalin z podziałem na kolonie i 
późniejsze rozdrobnienie gospodarstwDotychczas nie dotarto do dokumentów podziału, wgląd do nich może wyjaśnić wątpliwości.  Nie na wszystkich działkach (koloniach) ustalono również ciągłość właścicieli (użytkowników).
 Jak wspomniano na przełomie XIX i  XX wieku między kolonistów i ogrodników podzielono wspólne pastwiska, las i wygon między Lalinami i Iwowem.
 "Podłące"  przydzielono do kolonii sołtysa (16-20). Za Lalinkami pastwiska przydzielano kolejno od kolonii 31 do 21 a następnie od kolonii 15 do 1. Pod lasem przydzielono pastwiska koloniom sołtysa i dalej do tych kolonii przydzielono też las. Dalsze działki lasu przydzielano ogrodnikom z Lalinek i znów kolonistom od kolonii 31 do 1 z wyłączeniem kolonii sołtysa. Odrębnie podzielono łąkę nad rzeką Rydnią obok lasu. Łąkę tę przydzielono koloniom od 21 do 31.
 
Obok przedstawiono mapę satelitarną Lalin w dwóch wersjach tj. z lokalizacją pierwotnych Lalin wokół Patoku, starej wsi Laliny na dzisiejszych Pustkach oraz nowej wsi Laliny z podziałem na kolonie. Poniżej zaś zamieszczono dotychczasowy plan podziału na ogrody i kolonie i późniejsze ich rozdrobnienie bez pastwisk i lasu.
Genealogię rodzin gospodarujących na poszczególnych koloniach zamieszczono na odrębnych stronach, których spis i omówienie zawiera strona:  Genealogia rodzin.
 

Koloniści dziedziczni ze starej wsi.

W opisie kolonii pierwsza cyfra oznacza ujęte tu pierwsze pokolenie kolonistów, następne cyfry to kolejne pokolenia i podziały kolonii na części. Przy numerze kolonii podano jej wielkość w morgach przed podziałem pastwisk.
Przy każdej kolonii utworzono stronę lub strony na których będą gromadzone informacje i fotografie dotyczące poszczególnych kolonii i zamieszkałych tam rodzin, w miarę pozyskiwania nowych informacji czy sprostowań strony będą aktualizowane.
W historiach dotyczących poszczególnych kolonii (rodzin) zamieszczane będą zdjęcia związane z tymi rodzinami, natomiast zdjęcia ogólne zamieszczane są w albumie starych fotografii, tam też powtarzane będą najstarsze zdjęcia rodzinne.

1.(28 mor)  Łodyga, Grzegrzółka, Kowalski, Belkiewicz.  Historia.
1. Franciszek Łodyga i Rozalia Kowalska;
  2.1. Jan Łodyga i Katarzyna Wiechetek; 3.1. Stanisław Łodyga i Katarzyna Śluzek;
    4.1.1. Stanisław Łodyga i Kazimiera Kowalska; 5.1.1. Marian Łodyga i Jadwiga;
    4.1.2. Anna Łodyga i Józef Grzegrzółka; 5.1.2. Jadwiga Grzegrzółka i Marian Belkiewicz; 6.1.2. Zofia Belkiewicz i Mieczysław
               Piekarski;    
  2.2.Piotr Łodyga i Marianna Sabak; 3.2. Jan Łodyga i Anna Jarzębska;
    4.2.1. Władysław Łodyga i Stanisława Osiak;  5.2.1. Jan Łodyga i Krystyna Przybysz;
    4.2.2. Piotr Łodyga i Henryka Sitek;
    4.2.3. Jadwiga Łodyga i Tadeusz Kowalski; 5.2.3. Andrzej Kowalski i Iwona Stułka;
Franciszek Łodyga to brat Małgorzaty Łodyga z kol.2 żony Adama Soćko.

2.( 28 mor.) Soćko, Jarzębski, WójcikHistoria.
1. Adam Soćko i Małgorzata Łodyga;
  2.1. Marek Soćko i Bregida Sabak; 3.1. Piotr Soćko i Katarzyna Nieprzecka; 4.1. Aleksandra Soćko i Jan Wójcik; 5.1. Tadeusz Wójcik i  Łucja Saganowska; 6.1. Jan Wójcik i Teresa Gołędowska;
  2.2. Tomasz Soćko i Julianna Pielasa; 3.2. Walenty Soćko i Elżbieta Sabak;
   4.2.1. Jan Soćko i Władysława Baranek; 5.2.1. Sylwester Serzysko i Małgorzata Kalińska;
   4.2.2. Stefania Soćko i Stanisław Jarzębski; 5.2.2. Jadwiga Jarzebska i Kazimierz Brzozowski; 6.2.2. Małgorzata Brzozowska
              i Krzysztof Zarzycki;
Adam Soćko był majstrem kowalskim i pochodził z miejscowości Soćki. Jego czterech synów Marek, Leon, Tomasz i Roch założyli rodziny Soćków w Lalinach i Redzyńskiem. Adam powtórnie ożenił się z Zofią Pęśko kol.26.

3.( 28 mor.) SandomierskiHistoria.
1. Wojciech Sandomierski i Łucja Gajowniczek; 2. Józef Sandomierski i Julianna Pazura;
  3.1. Wojciech Sandomierski i Małgorzata Baran(ek); 4.1. Jan Sandomierski i Stanisława Gaca;
  3.2. Paweł Sandomierski i Zofia Piętka; 4.2. Stanisław Sandomierski i Władysława Mucha; 5.2. Kazimiera Sandomierska
          i Zdzisław Stańczyk;
Wojciech Sandomierski z Brzuskowoli ożenił się z Lucją Gajowniczek w 1839 r. i założył tę rodzinę w Lalinach.

4.( 28 mor.)  Belkiewicz. Historia.
1. Kajetan Łodyga i Franciszka Polanin (Wielgopolanin); 2. Petronella Łodyga i Onufry Belkowicz;
  3.1. Piotr Belkiewicz i Aleksandra Urbanek;
  3.2. Stanisław Belkiewicz i Marianna Zadrożna; 4.2. Czesław Belkiewicz i Janina Jarzębska;
  3.3. Franciszek Belkiewicz i Julianna Kieliszczyk; 4.3. Eugeniusz Belkiewicz i Genowefa Jaśkiewicz;
  3.4. Ludwik Belkiewicz i Aleksandra Łodyga; 4.4. Tadeusz Belkiewicz i Marianna Duszyńska;
Kajetan Łodyga pożenił na miany córkę Aleksandrę z Onufrym Belkowicz z Budzisk a syna Franciszka z Marianną Belkowicz siostrą Onufrego. Onufry Belkowicz podzielił kolonie między czterech synów Piotra, Stanisława, Franciszka (wiatrak) i Ludwika. Przodkiem Kajetana Łodygi był Marcin Łodyga.

5.( 28 mor.)  Sabak  (Klemensiaki). Historia.
1. Tomasz Sabak i Agnieszka Wiechetek; 2. Klemens Sabak i Julianna Świątek; 3. Władysław Sabak i Bronisława Reda; 4. Edward Stanisław Sabak i Krystyna Płatek;
Ponieważ Klemens miał dwie żony i liczne potomstwo (20) to dzieci występują na kilku koloniach i tak: Stanisław na kol.22, Franciszek na kol.17, Aleksandra żona Stanisława Kowalskiego na kol. 16, Ludwik mąż Heleny Łodygi na kol.13, Władysław,ożeniony na miany z Bronisławą Reda ze Strachomina, na rodzinnej kol.5  i Elżbieta z Walentym Soćko na kol.3.

6.( 23 mor.) PazuraHistoria.
1. Roch Pazura i Katarzyna Jesień; 2. Wojciech Pazura i Teresa Świątek; 3. Ludwik Pazura i Anna Wiechetek;
  4.1. Stanisław Pazura i Waleria Soćko;
  4.2. Franciszek Pazura i Teofila Pazura;
Ludwik Pazura podzielił kolonię między syna Stanisława i córkę Teofilę zamężną z Franciszkiem Pazurą z Chrominka.

7.( 23 mor.)  Pęśko. Historia.
1. Władysław Pęśko i Anastazja Kowalska; 2. Łukasz Pęśko i Magdalena Świątek; 3. Jakub Pęśko i Marianna Sabak;

8.( 23 mor.)  Pazura, Gajowniczek.  Historia.
1. Ignacy Błażej Pazura i Franciszka Ptasińska-Jarzębska; 2. Grzegorz Pazura i Eleonora Smykiewicz; 3. Aleksandra Pazura i Franciszek Gajowniczek; 4. Stanisław Gajowniczek i Genowefa Osiak; 5. Stanisław Franciszek Gajowniczek i Marianna Piętka;
Z Aleksandrą Pazura ożenił się Gajowniczek z Żebraczki.

9.( 23 mor.)  Śluzek, Świątek, Łodyga, Kot.  Historia.
1. Gabriel Śluzek i Brygida Urbanek; 2. Marianna Śluzek i Walenty Świątek;
  3.1. Aleksander Świątek i Julianna Sabak; 4.1. Stanisław Świątek i Teofila Sabak; 5.1. Apolonia Świątek i Jan Kalinski; 6.1. Małgorzata Kalińska i Sylwester Serzysko.
  3.2. Jan Świątek i Franciszka Łodyga; 4.2. Stanisława Świątek i Władysław Łodyga; 4.3 Jadwiga Łodyga i Władysław Kot;
Walenty Świątek był synem Sylwestra Świątka ze Strachomina. Walenty podzielił kolonię pomiędzy braci Aleksandra i Jana.

10.( 23 mor.) Sabak (Grzegorzaki).   Historia.
1. Klemens Jędrzej Sabak i Łucja Marianna Pazura; 2. Stanisław Sabak i Marianna Kowalska; 3. Grzegorz Sabak i Helena Małecka; 4. Stanisław Sabak i Aleksandra Maleta; 5. Krystyna Ewa Sabak i Stanisław Tadeusz Sabak;
Dziadek Klemensa Jan był bratem Franciszka, dziadka Wojciecha z kol.21. Jan i Franciszek ożenili się z siostrami Katarzyną i Magdaleną Kusio z Redzyńskiego. Jan pozostał w Lalinach a Franciszek poszedł do Redzyńskiego.

11.( 23 mor.)  Sabak (Domaziaki)  Historia.
1. Damazy Mikołaj Sabak i Monika Wiechetek; 2. Stanisław Sabak i Marianna Brzozowska; 3. Jan Sabak i Kazimiera Kałaska;
  4.1. Kazimierz Sabak i Stefania Bieńko; 5.1. Krzysztof Sabak i Urszula Wysocka;
  4.2. Stanisław Sabak i Krystyna Wiechetek; 5.2. Jerzy Sabak i Wioletta Gałązka;
Tę kolonię podzielił Jan miedzy Kazimierza, który ożenił się na miany ze Stefanią Bieńko z Iwowego i Stanisława żonatego z Krystyną Wiechetek z kol.23.

12.( 22 mor.)  Śluzek, Sabak, ŁodygaHistoria.
1. Kazimierz Śluzek i Justyna Michna(1), Franciszka Sandomierska(2), ;
  2.1. Marianna Śluzek i Jan Sabak ; 3.1. Ludwik Sabak i Aleksandra Żbik; 4.1. Marian Sabak i Helena Soćko; 5.1. Jan Sabak;
  2.2. Weronika Śluzek i Franciszek Łodyga; 3.2. Helena Łodyga i Ludwik Sabak; 4.2. Mieczysław Sabak i Stanisława Barej;
          5.2. Anna Sabak i Zając Andrzej;
Kazimierz Śluzek miał trzy córki. Marianna z pierwszego małżeństwa wyszła za Jana Sabak (Ludwiczki) brata Piotra z kol. 10 (Kulawiaki)- na 1/3 kolonii. Siostry z drugiego małżeństwa wyszły za braci,  Weronika za Franciszka Łodygę a Katarzyna za jego brata Stanisława na koniec wsi kol. nr.1. Ich bratem był także Aleksander Łodyga z kol. 17.

13.( 23 mor.)  Sabak (Karolaki)Historia.    Jan Sabak.     Franciszek Sabak
1. Mikołaj Sabak i Tekla Pazura; 2. Karol Sabak i Petronella Świątek;
  3.1. Jan Sabak i Franciszka Pęśko; 4.1. Władysław Sabak i Weronika Łuszkiewicz; 5.1. Jan Sabak i Jadwiga Płatek; 6.1. Andrzej Sabak;
  3.2. Franciszek Sabak i Anna Domarecka; 4.2. Józef Sabak i Weronika Sabak; 5.2. Stanisław Henryk Sabak i Joanna Danuta Goska; 6.2. Bogdan Sabak i Maria Jesień;
Karol Sabak podzielił kolonię między synów Franciszka i Jana. Potem Józef Sabak dokupił pół koloni od sąsiada Grudnia.

14.( 22.5 mor.)  Grudzień, NowakHistoria.
1. Maciej Grudnio i Julianna Pazura; 2. Kazimierz Grudnio i Barbara Pęśko;
  3.1. Ludwik Grudzień i Marianna Belkowicz; 4.1. Józef Sabak i Weronika Sabak;
  3.2. Paulina Grudnio (Grudzień) i Józef Nowak; 4.2. Jan Nowak i Franciszka Mikos; 5.2. Marian Nowak i Janina Stosio;
Kazimierz Grudnio ( potem Grudzień ) podzielił kolonię pomiędzy Ludwika Grudnia i Paulinę Grudzień.

15.( 23 mor.)  KowalskiHistoria.
1. Józef Kowalski i Agnieszka Pazura;
  2.1. Piotr Kowalski i Apolonia Kowalska 3.1. Józef Kowalski i Katarzyna Kosut; 4.1. Bronisława Kowalska i Franciszek Polak; 5.1. Kazimierz Józef Polak i Irena Jadwiga Nurzyńska;
  2.2. Jan Kowalski i Klara Sabak; 3.2. Stanisław Kowalski i Aleksandra Sabak; 4.2. Władysław Kowalski i Kazimiera Rogowska; 5.2. Andrzej Marian Kowalski i Anna Małg. Gajowniczek;
Józef Kowalski podzielił kolonię pomiędzy synów Jana i Piotra. Bronisława Kowalska wyszła za Polaka do Żebraczki ale po śmierci rodziców, Polak z rodziną przeniósł się do Lalin.

16.(12 mor.) Sabak, ŁodygaHistoria.
1. Paweł Sabak i Marianna Reda(1), Cecylia Kowalska(2). 2. Stanisław Sabak i Katarzyna Gajowniczek 3.Aleksander Łodyga i Weronika Kowalska; 4. Jan Łodyga i Stefania Stosio; 5. Kazimierz Łodyga i Zofia Prus(1), Marianna Waradzynowska(2);
Aleksandra Łodygę z kol.1 wzięło na wychowanie bezdzietne małżeństwo Sabaków.

17.(12 mor).  Sabak (Franciszkowe)Historia.
1. Roch Euzebi Sabak i Anastazja Franciszka Pęśko; 2. Fabian Sabak(1), Henryk Pęśko(2) i Krystyna Sabak; 3. Franciszek Sabak i Aleksandra Gielo;
  3.1. Bolesław Sabak i Marianna Malitka;
  3.2. Jan Sabak i Irena Kowalczyk;
Fabian Sabak syn Rocha ożenił się z Krystyną Sabak siostrą Klemensa z kol.5. Po śmierci Fabiana z wdową Krystyną ożenił się Henryk Pęśko wdowiec po Ludwice Chrzyptowicz, który następnie po śmierci Krystyny ożenił się trzeci raz z Franciszką Pazura. Córka z tego małżeństwa Rozalia wyszła za mąż za Józefa Baranka i gospodarowali na kol.20. Działkę 17. kupił Klemens Sabak z kol. 6 brat Krystyny dla syna Franciszka.

18. (12 mor) Sabak, Świątek.   Historia.
1. Tomasz Sabak i Agnieszka Wiechetek; 2. Karol Sabak i Małgorzata Łodyga;
  3.1. Piotr Sabak i Agnieszka Lajborek; 4.1. Władysław Sabak i Marianna Sabak(1), Eugenia Wojciechowska(2); 5.1. Janusz Sabak i Marianna Ozimek;
  3.2. Antoni Święch i Tekla Sabak(1), Marianna Sabak (2); 4.2. Piotr Świątek i Marianna Sabak; 5.2. Stefan Henryk Świątek i Aniela Malitka; 6.2. Bogdan Świątek i Anna Kaczmarczyk;
Karol Sabak najstarszego syna Jana ożenił z Marianną Śluzek na kolonię 13 natomiast najmłodszego Piotra ożenił z Agnieszką Lajborek z Transboru na ojcowiznę. Córka Karola Tekla wyszła za mąż za Antoniego Święcha z Transboru, który po jej śmierci ozenił sią z Marianną Sabak z kolonii 21, ta zaś po jego śmierci poślubiła Piotra Świątka. Młodsza córka Marianna wyszła za mąż za Pawła Święcha brata Antoniego. Paweł Święch po śmierci Marianny ożenił się z jej młodszą siostrą Rozalią.

19. (12 mor)  Sabak, SoćkoHistoria.
1. Andrzej Sabak i Agnieszka Święch(1), Franciszka Pazura(2);
  2.1. Jan Sabak i Józefa Ptasińska; 3.1. Bronisław Sabak i Aleksandra Gajowniczek; 4.1. Stefan Jerzy Sabak;
  2.2. Jan Soćko i Stanisława Wronowska;
Działkę (6mor.) kupił Roch Soćko z Redzyńskiego dla swego syna Jana żonatego z Wronowską.

20.(12 mor)  Łuszkiewicz, Nurzyński, SabakHistoria.
1.1. Piotr Paweł Pazura i Franciszka Rechnio; 2.1. Zofia Pazura i Andrzej Łuszkiewicz; 3.1. Dominik Łuszkiewicz i Władysława Łodyga;     4.1. Kazimierz Józef Łuszkiewicz i Zofia Pietrasik;
1.2. Henryk Pęśko i Franciszka Pazura; 2.2. Rozalia Penszko i Józef Baran; 3.2. Aleksandra Baranek i Józef Nurzyński; 4.2. Emilia Nurzyńska i Jan Sabak;
Siostra Piotra Pazury Anastazja wyszła za mąż za Marcina Sabak z kol.27 a Łuszkiewicz pochodzi z Wielgolasu.

21.( 22 mor.)  Sabak (Pietrzaki i Stachowe)Historia .     Stanisław Sabak.
1. Wojciech Sabak i Martyna Sabak;
  2.1. Piotr Sabak i Rozalia Świątek(1), Marianna Kowalska(2); 3.1. Jan Sabak i Stanisława Prus; 4.1. Wiesław Sabak i Krystyna Krzewska; 5.1. Leszek Sabak i Zofia Jarząbek;
  2.2. Stanisław Sabak i Agnieszka Sabak; 3.2. Władysław Sabak i Helena Soćko; 4.2. Krystyna Sabak i Marian Świątek;
 Wojciech podzielił kol. pomiędzy synów : Stanisława (Stachowe) i Piotra (Pietrzaki).

22.( 21 mor.)  Kowalski, Sabak, MalitkaHistoria.
1. Franciszek Kowalski i Monika Wiechetek; 2. Ambroży Kowalski i Magdalena Zawilińska; 3. Marcella (Marcjanna) Kowalska i Stanisław Sabak; 4. Wiktoria Sabak i Jan Malitka; 5. Marian Malitka i Celina Galicka; 6. Adam Malitka i Agnieszka Baranek;
Historia tej kolonii jest dość złożona ponieważ Ambroży Kowalski miał cztery żony i jedenaścioro dzieci. W 1851 r. ożenił się z Julianną Plichta, w 1855 r. z Karoliną Sabak, w 1862 r. z Marianną Kaczorek i 1868 r. z Magdaleną Zawilińską z Chyżyn. Natomiast  z córką Ambrożego i Karoliny Sabak- Marianną, ożenił się brat Magdaleny - Ludwik Zawiliński wdowiec po Katarzynie Pietrasik z Dębego. Marcella Kowalska wyszła za mąż za Stanisława Sabak syna Klemensa z kol.6 (Klemensiaki), Stanisław zmarł po urodzeniu się Wiktorii i Marcella wyszła powtórnie za Adamczyka z Chrominka ale nie mieli dzieci. Z Wiktorią ożenił się Malitka z Łopacianki.

23.( 21 mor.)  Wiechetek, Nieprzecki.  Historia.
1. Mikołaj Wiechetek i Ewa Plichta; 2. Adrian Wiechetek i Katarzyna Kowalska;
  3.1. Kacper Wiechetek i Antonina Kowalska; 4.1. Marianna Wiechetek i Jan Nieprzecki; 5.1. Tadeusz Nieprzecki i Władysława Moch; 6.1. Henryk Nieprzecki i Jadwiga Halina Wiechetek;
  3.2. Piotr Wiechetek i Katarzyna Szczepanik; 4.2. Stanisław Wiechetek i Stefania Bieńko; 5.2. Henryk Wiechetek i Teresa Sabak;
          6.2. Bogusława Wiechetek i Marek Obłoza;
Adrian Wiechetek podzielił kolonię między synów Kacpra i Piotra.

24.(21 mor)  Kopacz, RosaHistoria.
1. Tomasz Szczepan Kopacz i Marianna Kossut; 2. Jan Kopacz i Ludwika Sabak; 3. Agnieszka Kopacz i Mateusz Rosa;
  4.1. Jan Rosa i Marianna Płatek; 5.1. Krzysztof Grzegorz Rosa i Jadwiga Sabak;
  4.2. Władysław Rosa i Jadwiga Sabak; 5.2. Mieczysław Kazimierz Rosa i Janina Marianna Gołedowska;
Mateusz Rosa podzielił kolonię pomiędzy synów Jana ożenionego z Płatkówną z Oleksianki i Władysława ożenionego z Sabakówną z Lalinek.

25. ( 21 mor.)  Sykuła, Sitek, MuchaHistoria.
1. Maciej Piotr Sykuła i Wiktoria Mikulska; 2. Paweł Sykuła i Katarzyna Mika;
  3.1. Jan Sykuła i Weronika Sitek(1), Aleksandra Świątek(2);
    4.1.1. Władysław Sykuła;
    4.1.2. Stanisław Sykuła i Anna Wójcik;
  3.2. Szczepan Sitek i Agnieszka Sykuła(1) i Helena Kowalska(2);
    3.2.1. Wanda Sitek i Jan Malitka;
    3.2.2. Aleksandra Sitek i Piotr Mucha;
Paweł Sykuła podzielił kolonię między siostrę Agnieszkę i syna Jana  a ten podzielił działkę między Władysława z pierwszego małżeństwa i Stanisława z drugiego małżeństwa. Sitek natomiast podzielił działkę pomiędzy dwie córki, które wyszły za mąż za Malitkę i Muchę.

26.( 21 mor.)  Pęśko, Świątek, Sabak, Brauła, KaczorekHistoria.
1.Tomasz Pęśko i Marianna Kowalska; 2. Zofia Pęśko i Jan Reda(1), Adam Soćko(2); 3. Anna Soćko i Jan Świątek;
  4.1. Piotr Świątek i Marianna Sabak; 5.1. Wanda Świątek i Tadeusz Brauła; 6.1. Marian Brauła i Marzanna Mazek.
  4.2. Ludwik Świątek i Marianna Gajowniczek; 5.2. Janina Świątek i Stefan Sabak; 6.2. Teresa Sabak i Adam Kaczorek;
Adam Soćko z kol.3. wdowiec ożenił się z Zofią Pęśko wdową po Janie Reda, natomiast jego syn Leon ożenił się z córką tejże Zofii Pęśko - Marianną. Z kolei córka Adama Soćko wyszła za mąż za Jana Świątka z Oleksianki a ten podzielił kolonię pomiędzy synów Piotra i Ludwika. Ponieważ Piotr Świątek ożenił się z wdową po Święchu z kol.18, półkolonię 26 przeznaczył dla córki Wandy zamężnej z Braułą z Wielgolasu, sam gospodarował na kol.10. Brauła prowadził w Lalinach kuźnię właśnie na działce przy drodze do Iwowego.

27.( 21 mor.)  Sabak, Nurzyński, Soćko, RedaHistoria.
1. Marcin Sabak i Anastazja Pazura ;2. Katarzyna Sabak i Karol Nurzyński;
  3.1. Grzegorz Nurzyński i Marianna Całka; 4.1. Ryszard Nurzyński i Bernadetta Rosa; 5.1. Karol Nurzyński i Beata Saganowska;
  3.2. Marianna Nurzyńska i Jan Soćko; 4.2. Jan Soćko i Aniela Soćko; 5.2. Teresa Soćko i Zenon Oszkiel;
  3.3. Aleksander Reda i Leokadia Sabak
Marcin Sabak to brat Martyny Sabak z kolonii 21 i Mikołaja Sabak z kolonii 13. Córka Katarzyna Sabak wyszła za mąż za Nurzyńskiego z Borowia. Ten podzielił kolonie między dzieci: Grzegorza Nurzyńskiego żonatego z Marianną Całka i Mariannę Nurzyńską zamężną z Janem Soćko pochodzącym z kol.2. Ryszard Nurzyński ożenił się z Bernadettą Rosa z Róży Starej. Od Grzegorza Nurzyńskiego 1/4 kolonii odkupił Aleksander Reda z Leokadią Sabak.

Koloniści napływowi na zakupionych koloniach.

28. (21mor.)  Gajowniczek, Gaładyk.   Historia.
1. Filip Gajowniczek i Marianna Sabak(1), Marianna Gelo(2)
     2.1. Ludwik Gajowniczek i Marianna Rechnio; 3.1. Stanisław Gajowniczek i Marianna Rogala;
     2.2. Józef Gajowniczek i Marianna Matuszewska; 3.2. Walenty Gaładyk i Marianna Soćko; 4.2. Stanisław Gaładyk i Albina Piekarska; 5.2. Adam Gaładyk i Danuta Oszkiel;
Filip Gajowniczek ze Strachomina z Marianną Sabak z Iwowego zasiedlili tę kolonię około 1850 roku. Następnie Gajowniczek część kolonii (9 morgów) odsprzedał Gaładykowi.

29. (21 mor.)  Gaładyk, Reda, Dziugieł.   Historia.
 1. Tomasz Gaładyk i Marianna Sabak;
    2.1. Aleksandra Gaładyk; 3.1. Wiktoria Gaładyk i Stanisław Reda; 4.1. Edward Reda i Apolonia Sabak; 5.1. Teofil Reda i Justyna Kot;
    2.2. Jan Gaładyk i Helena Saganowska; 3.2. Marianna Gaładyk i Bronisław Dziugieł; 4.2. Stanisław Dziugieł i Barbara Jaworska;
5.2. Bogdan Dziugieł i Monika Sabak;
Tomasz Gaładyk urodził sie w Oleksiance a Marianna Sabak w Redzyńskiem c. Bonifacego i Jadwigi Chrzyptowicz.

30. (22 mor.)  Gołędowski, Luty, Rechnio, Szczepanik.   Historia.
1. Jakub Kwiatkowski i Katarzyna Michalska;
2.1. Walenty Gołędowski i Anna Kaczorek; 3.1. Franciszek Gołędowski i Kazimiera Małecka; 4.1. Jadwiga Gołędowska i Mieczysław Rosa;
Gołędowskie pochodzą z Iwowego.
2.2.Ignacy Lorentowicz i Marianna Chrzanowska; 3.2. Szczepan Luty i Weronika Bartosiewicz; 4.2. Piotr Luty i Zofia Kaczorek; 5.2. Jan Luty i Krystyna Wysokińska;
Lorentowicz pochodził z Latowicza.
 2.3.Franciszka Kwiatkowska i Piotr Rechnio; 3.3. Marianna Rechnio i Wojciech Szczepanik; 4.3. Wincenty Szczepanik i Barbara Staniszewska;
Działkę zakupił Jakub Kwiatkowski z Katarzyną Michalską, potem część przejął  Rechnio ożeniony z córką Jakuba Kwiatkowskiego, a następnie Szczepanik z Jamielnego. Pozostałe dwie działki Kwiatkowski prawdopodobnie sprzedał, jedną przejściowo posiadał Lorentowicz z Latowicza ale brak na razie bliższych danych o tej kolonii.

31. ( 11 mor.)  Sabak (Sabaczek)  Historia.
1. Jan Sabak i Katarzyna Gaładyk; 2. Stanisław Sabak i Genowefa Myka; 3. Henryk Sabak i Barbara Malitka;
Jan Sabak to brat Franciszka z Lalinek dz.4 syn Tomasza (Domaziaki) a Katarzyna Gaładyk to córka Tomasza z kol. 29.

Kresy  ( Iwowe )

32. ( 11,5 mor.) Rogowski.   Historia.
1. Baltazar Rogowski i Marianna Kowalska; 2.1. Eugeniusz Rogowski i Leokadia Zadrożna; 3.1. Kazimierz Rogowski i Teresa Biernat;

33. ( 20 mor.)   Sabak, Rechnio.   Historia
1. Jan Sabak i Franciszka Plichta;
2.1. Franciszek Sabak i Anna Brzezik; 3.1. Lucjan Sabak i Aleksandra Pazura; 4.1. Emilia Sabak i Tadeusz Wójcik;
2.2. Marianna Sabak i Jan Gasek;
2.3. Dominik Sabak i Marianna; 3.3. Janina Stosio i Wacław Rechnio; 4.3. Kazimierz Rechnio i Czesława Dziugieł;

34. ( 20 mor.)  Kwiatkowski, Reda.    Historia.
1. Jan Kwiatkowski i Katarzyna Dudzińska; 2. Anastazja Kwiatkowska i Józef Reda;
3.1. Jan Reda i Marianna Chrzanowska;
        4.1.1. Wiktor Reda i Marianna Sabak; 5.1.1. Zygmunt Reda;
        4.1.2. Józef Reda i Anna Łodyga; 5.1.2. Władysław Kazimierz Reda i Alfreda Reda; 6.1.2. Bernard Reda i Beata Lech;
3.2. Kazimierz Reda i Rozalia Rechnio; 4.2. Jan Reda i Marianna Sitek; 5.2. Wiesław Reda i Danuta Karasek;

35. ( 21 mor.)  Kaczorek, Świeczka.   Historia.
1. Jan Kaczorek i Barbara Śluzek;
2.1. Paweł Kaczorek i Ludwika Prus; 3.1. Antoni Kaczorek i Anna Nowak; 4.1. Jan Kaczorek i Stanisława Sabak; 5.1. Adam Kaczorek;
2.2. Jan Kaczorek i Rozalia Ochniewska; 3.2. Zofia Kaczorek i Wiktor Świeczka; 4.2. Kazimiera Świeczka i Henryk Kazimierczak


36. ( 21 mor.)  Smykiewicz, Świątek, Wiącek.   Historia.
1. Antoni Smykiewicz i Ludwika Gałęzowska; 2. Bronisław Smykiewicz i Konstancja Dobiecka;
3.1. Piotr Świątek i Apolonia Sasimowska; 4.1. Mieczysław Świątek i Aniela Reda; 5.1. Jan Świątek i Krystyna Bogusz;
3.2. Tadeusz Wiącek i Aniela Gajowniczek; 4.2 Leon Wiącek i Henryka Gołędowska;
    


Ogrodnicy (zagrodnicy) - Lalinki.

1,2. (14 morgów)  Płatek.  Historia.
1. Piotr Płatek i Marianna Sabak;
   2.1. Jan Płatek i Agnieszka Kowalska; 3.1. Stanisław Płatek i Helena Łodyga; 4.1. Henryk Płatek i Krystyna Baranek;
   2.2. Franciszek Płatek i Franciszka Baranek; 3.2. Piotr Płatek i Aleksandra Świątek; 4.2. Stanisław Płatek i Zofia Łodyga;
Piotr Płatek z Oleksianki s. Grzegorza i Marianny Rechnio z żoną Marianną Sabak z Transboru c. Marcina i Marcelli Żeń nabyli dwie działki dla synów Jana i Franciszka.

3. (7 morgów)  SoćkoHistoria
1. Leon Soćko i Marianna Reda; 2. Stanisław Soćko i Franciszka Świeczka(1), Weronika Kowalska(2); 3. Stanisław Soćko i Bronisława Sadowska; 4. Zofia Soćko i Marian Gaładyk;
Leon Soćko s. Adama i Marianna Reda z kol.26 nabyli działki 3 i 10 dla synów Stanisława i Jana.

4. (7 morgów)  SabakHistoria
1. Tomasz Sabak i Ewa Jarzębska; 2. Franciszek Sabak i Marianna Łodyga; 3. Stanisław Sabak i Józefa Baran; 4. Wacław Sabak i Helena Łodyga;
Działkę tą nabyli Tomasz Sabak s. Damazego (Domaziaki) z Ewą Jarzębską z Wielgolasu c. Walentego i Ewy Nieprzeckiej.

5. (7 morgów)  RechnioHistoria
1. Augustyn Rechnio i Monika Sabak(1), Józefa Skorupa(2); 2. Paweł Rechnio i Franciszka Soćko; 3. Michał Rechnio i Zofia Duszczyk; 4. Stanisław Rechnio i Jadwiga  Rosa;
Działkę tę nabył Augustyn Rechnio z Redzyńskiego z Moniką Sabak z Lalin c. Pawła i Marianny Reda.

6. (7 morgów)  SzaniawskiHistoria
1. Feliks Łodyga(1) i Julianna Komorek, Paweł Szaniawski(2) ; 2. Franciszek Szaniawski i Marianna Olko; 3. Irena Stanisława Sianiawska i Czesław Drabarz.
Działkę zasiedlił Feliks Łodyga z kol. 1 syn Piotra i Marianny Sabak, ożeniony z Julianną Komorek z Kamionki. Ślub odbył się razem ze ślubem siostry  Franciszki Łodyga z Janem Świątkiem (przy szkole). Następnie z wdową Julianną ożenił się Paweł Szaniawski z Iwowego.

7. (7 morgów)  GajowniczekHistoria
1. Wawrzyniec Zbojna(1) i Magdalena Soćko, Ludwik Wardzyński(2); 2. Jan Gajowniczek i Weronika Nieprzecka; 3. Stanisław Gajowniczek i Wanda Adamczyk;
Działkę tę zasiedlili Wawrzyniec Zbojna z Brzesko Woli s. Michała i Katarzyny z Magdaleną Soćko c. Marka z kol.2., która następnie wyszła za Ludwika Wardzyńskiego z Latowicza. Ponieważ małżeństwa były bezdzietne, działkę przejęła Weronika Nieprzecka z Wielgolasu c. Józefa i Marianny Soćko, która wyszła za Jana Gajowniczka z Kochan.

8. (7 morgów)  Okrzeja, Baran.  Historia
1. Jakub Okrzeja i Marianna Goska; 2. Marcella Okrzeja i Ludwik Baran; 3. Jan Baran i Petronella Pęśko; 4. Wiesław Baran i Aniela Wysocka;
Działkę zasiedliła Marcella Okrzeja c. Jakuba z Lalin i Marianny Goski z Redzyńskiego, która po śmierci Jakuba wyszła za Grzegorza Szaniawskiego z Iwowego wdowca po Łucji Oszkiel. Marcella wyszła za Ludwika Barana z Borowia s. Aleksandra i Ludwiki Gielo.
 
9. (7 morgów)  Osiak, BelkiewiczHistoria
1. Wincenty Osiak i Honorata Gajowniczek; 2. Franciszek Osiak i Marianna Koronka; 3. Ludwik Osiak i Anna Trojanek; 4. Kazimiera Osiak i Henryk Belkiewicz; 5. Wiesław Belkiewicz i Danuta Różak;
Wincenty Osiak z Jaźwin ożenił się z Honoratą Gajowniczek z Lalin i ich syn Franciszek zasiedlił tę działkę.

10. (7 morgów) Soćko, Bogusz, Świątek Historia
1. Leon Soćko i Marianna Reda; 2. Jan Soćko i Aleksandra Szaniawska(1), Katarzyna Sabak(2); 3. Katarzyna Soćko i Stefan Bogusz; 4. Krystyna Bogusz i Jan Świątek;
Stan tej działki omówiono przy działce 3.Jan Soćko ożenił się z Szaniawską z Iwowego a następnie z Katarzyną Sabak c. Franciszka z działki 4. z kolei Katarzyna Soćko wyszła za Bogusza z Łopacianki .
 

Powrót do strony głównej

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych