Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabak Jana i Katarzyny Kusio

Rodziny Sabak
 Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)         1.1 Jan i K. Kusio     1.2. Franciszek i M. Kusio     1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz     1.4. Józef i B. Świątek    

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)     3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)     4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)    5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Rodziny Jana Sabaka i Katarzyny Kusio

Piotr Sabak i Magdalena Bieńko oraz Agnieszka Woytówna.  Piotr Sabak w 1768 roku ożenił się z Magdaleną Bieńko z Iwowego, a następnie w 1772 roku poślubił Agnieszkę Woytównę, która też wkrótce zmarła w wieku 24 lat.  Piotr z Magdaleną mieli  córkę Marcellę, która w 1791 roku wyszła za mąż za Tomasza Łodygę oraz ponownie w 1815 roku za Bartłomieja Pazurę. Marcella z Tomaszem Łodygą mieli 7-ro dzieci. Potomkowie Tomasza Łodygi mieli kolonię na której obecnie mieszkają Belkiewicze. Więcej na stronie dot. Łodygów.
 

Jan Sabak i Katarzyna Kusio mieli w Lalinach 9-ro dzieci.

Wincenty Sabak , najstarszy syn Jana, poślubił w 1792 roku Franciszkę Okrzeja z Iwowego córkę Andrzeja i mieli w Lalinach 4-ro dzieci.
  
Aleksy (Aleksander) Sabak , drugi syn Jana, poślubił w 1798 roku Franciszkę Pazura z Lalin, z którą mieli 6-ro dzieci a po jej śmierci ożenił się z  Teklą Dzięcioł z Iwowego córką Franciszka i mieli w Lalinach jeszcze 4-ro dzieci.
Franciszka Łucja Sabak , córka Aleksego z pierwszego małżeństwaw, w 1819 roku poślubiła Stanisława Urbanka z Lalin syna Jana i Antoniny Pazura - brak danych o potomstwie.
Barbara Sabak kolejna córka Aleksego w 1826 roku poślubiła Grzegorza Bogusza z Iwowego syna Marka i Marianny Przybysz, z którym miała dwoje dzieci, który po jej śmierci ożenił się w 1832 roku z Martyną Skorupa z Iwowego i tam mieli jeszcze 7-ro dzieci. ,
Klemens Jędrzej Sabak najstarszy syn Aleksego z drugiego małżeństwa w 1835 roku ożenił się z Anielą Śluzek z Redzyńskiego córką Macieja i Wiktorii Kosut  i w Lalinach mieli troje dzieci, a następnie w 1843 roku ożenił się z Łucją Pazura z Lalin i mieli tu 6-ro dzieci.
Jan Sabak
, syn Klemensa z pierwszego małżeństwa, w 1859 roku ożenił się z Antoniną Soćko z Iwowego,  tam założyli rodzinę i  mieli 5-ro dzieci, a następnie ożenił się z Józefą Kozicką i mieli jeszcze 7-ro dzieci. Córka Jana z pierwszego małżeństwa,
Marianna Sabak
w 1897 roku poślubiła Pawła Sitka z Chromina i tam mieli syna Stanisława Sitka żonatego następnie z Kazimierą Sabak z Iwowego, córką Stanisława i Marianny Kosut. Kolejna córka Jana,
Weronika Sabak
w 1888 roku poślubiła Macieja Gaca z Kienkówki, syna Franciszka i Wiktorii Miszta. Najmłodszy zaś syn
Dominik Sabak
w 1897 roku ożenił się z Heleną Kusio z Redzyńskiego i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Antoni Sabak, najstarszy syn Dominika, w 1925 roku ożenił się z Józefą Kopyt z Iwowego, córką Jana i Marianny Skorupa. Drugi syn Dominika - Władysław Sabak w 1932 roku ożenił się z Heleną Duszczyk ze Zglechowa, wdową po Władysławie Piotrowskim, i w Iwowem mieli córki Marię i Annę. Córka Dominika, Waleria Sabak wyszła w 1929 roku za Bronisława Świątka z Oleksianki i w Iwowem mieli 4-ro dzieci. z których Stanisław Świątek poślubił Halinę Rogala z Iwowego, a młodszy Henryk Świątek poślubił Kazimierę Oszkiel. Bronisław Sabak, najmłodszy syn Dominika w 1938 roku ożenił się ze Stefanią Duszczyk z Kamionki i w Kamionce urodziła się im córka Lidia Sabak.
Walenty Sabak
,najstarszy syn Jana z drugiego małżeństwa z Józefą Kozicką,  w 1908 roku ożenił się z Weroniką Bogusz córką Feliksa i Marianny Bogusz z Iwowego i tu mieli 7-ro dzieci. Marianna Sabak, córka Walentego, w 1943 roku poślubiła Jana Dybka z Seroczyna wdowca po Mariannie Ositek i w Iwowem mieli córkę Annę zamężną z Ryszardem Kopą i syna Mariana żonatego z Marią Światek z Iwowego. Druga córka Walentego - Stefania Sabak w 1955 roku poślubiła Franciszka Powałkę z Łukówca syna Szczepana i Katarzyny Chojeckiej. Syn Walentego - Władysław Sabak w 1954 roku ożenił się z Pelagią Gaszewską z Oleksianki i w Iwowem mieli troje dzieci, z których Teresa Sabak w 1979 roku poślubiła Jana Włodarczyka z Żebraczki, zaś młodsza Grażyna w 1984 roku wyszła za Zdzisława Redę ze Strachomina. Najmłodszy syn Walentego, Edward Sabak w 1953 roku ożenił się ze Stanisławą Kosut z Iwowego córką Pawła i Aleksandry Kowalskiej i tu mieli 4-ro dzieci, z których córka Jadwiga w 1976 roku poślubiła Krzysztofa Rosę z Lalin syna Jana i Marianny Płatek, zaś córka Zofia wyszła za Mirosława Szczepaniaka ze Stoczka Łuk.
Katarzyna Sabak, córka Jana, w 1910 roku poślubiła Pawła Sitka z Chromina wdowca po wcześniej opisanej Mariannie Sabak córce Jana z pierwszego małżeństwa.
 Anna Sabak w 1907 roku poślubiła Franciszka Rycio z Iwowego i mieli tu córkę Kazimierę zamężną z Ksawerym Śluzkiem i córkę Otolię zamężną z Piotrem Zarzyckim.
Stanisław Sabak, najstarszy syn Klemensa z Łucją Pazura, w 1863 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Lalin i w Lalinach mieli 7-ro dzieci.
Katarzyna Sabak
, córka Stanisława, w 1890 roku poślubiła Wojciecha Brzozowskiego z Transboru i tam mieli trzy córki, z których Katarzyna Brzozowska poślubiła Stanisława Bareję z Redzyńskiego, a ich córka Stanisława wyszła z kolei za Mieczysława Sabaka z Lalin.
Franciszek Sabak
, syn Stanisława, w 1896 roku poślubił  Mariannę Małecką z Budzisk córkę Józefa i Katarzyny Dzięcioł.
Kolejna córka Stanisława - Julianna Sabak w 1896 roku poslubiła Aleksandra Świątka z Lalin i mieli tu 8-ro dzieci. Zob. kolonia 9 oraz rodziny Andrzeja Świątka.
Drugi syn Stanisława - Grzegorz Sabak w 1904 roku ożenił się z Heleną Małecką z Budzisk siostrą w/w Marianny żony Franciszka i mieli w Lalinach 5-ro dzieci. Zob. kolonia 10. Najstarsza ich córka Stefania Sabak w 1934 roku poślubiła Jana Wielgosza ze Słupa (Pieńki) syna Andrzeja i Michaliny Szeląg, a brata Klemensa żonatego z Jadwigą Sabak z sąsiedniej kolonii 11 opisaną niżej przy rodzinie Damazego Sabaka. Stefania z Janem Wielgoszem mieli czworo dzieci. Najstarszy syn Jana  Marian Wielgosz w 1959 roku ożenił się z Hanną Puchalską i mieli synów Wojciecha i Bogdana. Wojciech Wielgosz w 1982 roku ożenił się z Anną Konarską i mieli córkę Magdalenę i syna Daniela. Córka Jana, Jadwiga Wielgosz w 1963 roku poślubiła Jana Dąbrowskiego i mieli syna Olafa. Druga córka Jana, Teresa Wielgosz poślubiła Zdzisława Lucińskiego i mieli synów Marka i Andrzeja. Najmłodszy zaś syn Jana i Stefanii, Andrzej Jakub Wielgosz w 1965 roku ożenił się z Teresą Klimaszewską i mieli córkę Monikę. Monika Wielgosz w 1994 roku poślubiła Patricka Michel Lemaina i mieli dwóch synów Guillaume Andre i Jean-Marco Frederica.
Syn Grzegorza, Stanisław Sabak w 1934 roku ożenił się z Aleksandrą Maleta z Latowicza i w Lalinach  mieli trzy córki. Najstarsza Stanisława Sabak w 1962 roku poślubiła Leona Bańczerowskiego z Niesiołowic i założyli rodzinę w Lublinie. Młodsza córka Stanisława, Krystyna Sabak w 1965 roku wyszła za Stanisława Tadeusza Sabaka z Iwowego syna Władysława i Zofii Wójcik i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Agata Sabak w 1987 roku poślubiła Marka Świderskiego z Warszawy, zaś młodsza Beata Sabak - Dariusza Szumickiego z Sieradza. Najmłodsza córka Stanisława i Aleksandry Maleta, Jadwiga Sabak w 1981 roku poślubiła Mariana Dziewulskiego z Łukowa.
Druga córka Grzegorza, Anna Sabak  w 1928 roku poślubiła Stanisława Prusa z Transboru syna Tomasza i Marcelli Łodyga i w Transborze mieli 5-ro dzieci. Zob. też. rodziny Prus
Najmłodszy syn Grzegorza, Henryk Sabak w 1954 roku ożenił się z Janiną Maleta z Latowicza  i w Lalinach urodził się im syn Janusz i córka Urszula. Zob. też rodziny Maleta i Rogala.
Kacper Sabak, drugi syn Klemensa i Łucji, w 1865 roku ożenił się z Klarą Rycio z Iwowego, gdzie założyli rodzinę i mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w młodości. Najstarsza Katarzyna Sabak w 1898 roku poślubiła Jana Ositka z Kochan, a po jej śmierci Jan Ositek w 1911 roku ożenił się z najmłodszą córką Kacpra - Rozalią Sabak, ale również nie mieli dzieci. Syn Kacpra, Franciszek Sabak ożenił się z Marianną Malitka z Chromina i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, z których Stefania Sabak w 1923 roku poślubiła Piotra Zarzyckiego z Chromina, pozostałe troje dzieci zmarło w dzieciństwie. Anna Sabak, córka Kacpra, w 1902 roku wyszła za mąż za Wiktora Gajowniczka z Żebraczki, syna Jana i Heleny Rzeczkiewicz.
Julianna Sabak, córka Klemensa i Łucji w 1871 roku poślubiła Jana Płatka z Oleksianki syna Walentego i Franciszki Gelo, gdzie założyli rodzinę i mieli 7-ro dzieci. Ich syn Stanisław Płatek ożenił się z Weroniką Gajowniczek ze Strachomina, a córka Marianna poślubiła Walentego Gajowniczka ze Strachomina.
Błażej Sabak, trzeci syn Klemensa i Łucji, w 1878 roku ożenił się z Ludwiką Ćmoch z Dębego i mieli tam 4-ro dzieci, a następnie w 1889 roku ożenił się z Weroniką Zawilińską, z którą nie miał dzieci i w 1892 roku ożenił się trzeci raz z Katarzyną Świeczka z Dębego i mieli również 4-ro dzieci.
Ignacy Sabak, najstarszy syn Błażeja, w 1905 roku ożenił się z Marianną Zawilińską z Chyżyn i założyli rodzinę w Dębem, gdzie mieli dwóch synów. Starszy z nich Stanisław Sabak w 1935 roku poślubił Zofię Olkowicz z Dębego i tu mieli synów Henryka i Bogdana, a następnie w 1977 roku ożenił się ponownie z Genowefą Olkowicz córką Tomasza i Józefy Pawłowskiej, a siostry w/w Zofii Olkowicz - brak danych o dzieciach. Piotr Sabak drugi syn Ignacego, w 1937 roku ożenił się ze Stanisławą Zawilińską z Redzyńskiego i w Dębem mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Seweryn Sabak ożenił się z Danutą i mieli syna Roberta i córkę Brygidę, Marek Sabak ożenił się z Marią i mieli córki Ninę i Agnieszkę, Marta Sabak wyszła za Henryka Bakułę z Mińska Maz. i mieli trzech synów Pawła, Mariusza i Jarosława, zaś najmłodszy syn Piotra - Adam Sabak ożenił się z Wiesławą Zielińską.
Marianna Sabak, córka Błażeja i Ludwiki, w 1908 roku poślubiła Jana Bajera z Dębego i w Dębem mieli 4-ro dzieci, a najstarszy z nich Stanisław Bajera ożenił się ze Stanisławą Jarzębską i w Dębem mieli 7-ro dzieci.
Gertruda Sabak, córka Aleksego i Tekli, w 1839 roku poślubiła Fabiana Rycio z Iwowego i tu urodziła się im córka Marianna.


 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych