Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sandomierski

Rodziny Sandomierski
 
Wojciech Sandomierski urodził się w 1819 roku w Brzusko Woli a jego rodzice Jan Sandomierski i Zuzanna Latus byli wcześniej włościanami w Łopaciance. Wojciech przebywał w Lalinach i w 1839 roku poślubił Łucję Gajowniczek  córkę Piotra i Marianny Rogali. W czasie kolonizacji otrzymał kolonię 3. Wojciech z Łucją mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Wojciech zmarł w wieku 39 lat a Łucja w 1860 roku poślubiła Jana Pęśko, z którym miała trzech synów.
Franciszka Sandomierska, córka Wojciecha, w 1873 roku poślubiła Kazimierza Śluzka z Lalin, wdowca po Justynie Michnna. Kazimierz z Justyną miał córke Mariannę i syna Franciszka i z  Franciszką miał dwie córki Katarzyne i Weronikę. Zob. kolonia 12., a po śmierci Kazimierza Śluzka Franciszka poślubiła Jana Łodygę z kolonii 1 wdowca po Katarzynie Wiechetek ale nie mieli juz potomstwa.
Józef Sandomierski, syn Wojciecha w 1871 roku  poślubił Juliannę Pazura z Lalin i mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Najstarsza Marianna Sandomierska w 1906 roku poślubiła Pawła Łubiana z Choin, syna Józefa i Agnieszki Gąśka. Kolejny Wojciech Sandomierski ożenił się z Małgorzatą Baran i mieli w Lalinach troje dzieci. Ich syn Jan Sandomierski ożenił się ze Stanisławą Gaca i w Lalinach mieli 9-ro dzieci. Janina w 1970 roku poślubiła Kazimierza Lacha z Lebiedzia, a Stanisława w 1971 roku wyszła za Wiesława Świerczewskiego z Warszawy.
Paweł Sandomierski, drugi syn Józefa, w ożenił się z Zofią Piętka i w Lalinach mieli córkę Adelę i syna Stanisława  Stanisław w 1942 roku ożenił się z Władysławą Mucha z Budzisk i w Lalinach mieli trzy córki. Jadwiga w 1968 roku poślubiła Wacława Rogowca z Karskich,  Wanda w 1968 roku wyszła za Stanisława Barana z Brzuzy Nowej, a Kazimiera w 1972 roku - za Zdzisława Stańczyka  z Gozdu.
Rozalia Sandomierska, córka Józefa, w 1908 roku poślubiła Stanisława Smyczka z Choin, syna Józefa i Marianny Metera.
Katarzyna Sandomierska, córka Wojciecha, w 1880 roku poślubiła Pawła Płatka z Oleksianki i tam mieli trzech synów. Najmłodsza zaś
Julianna Sandomierska 1890 roku poślubiła Jana Belkowicza urodzonego w Goździe.

Szczegóły gałęzi Jana Sandomierskiego i Zuzanny Latus.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych