Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Sabaka Franciszka i Marianny

Rodziny Sabak
 
Według dotychczasowych ustaleń, na podstawie zachowanych fragmentów ksiąg parafii Garwolin, najstarszym, w tej chwili znanym przodkiem jest Wojciech, który z poznańskiego przybył do Garwolina. Wiadomo, że miał żonę Annę i w 1613 roku w Garwolinie urodziła się ich córka Zofia. Prawdopodobnie synem Wojciecha był również Jakub Sabak, który w Garwolinie założył rodzinę z Jadwigą, a następnie z Dorotą. Do rodziny z Jadwigą przypisano dzieci: Katarzynę (1618), Piotra, Dorotę (1631), Sebastiana i Pawła, a do rodziny z Dorotą: Mikołaja (1648) i Bartłomieja (1651). Wszyscy wymienieni synowie Jakuba założyli rodziny w Garwolinie, co ustalono po urodzinach dzieci. Ponieważ przy kobietach podawano tylko imię, nie wiadomo, które z kobiet założyły rodziny. W aktach ślubów zachował się tylko zapis dotyczący ślubu Sebastiana Sabaka i Doroty Głębockiej z 1704 roku, prawdopodobnie dotyczący syna Mikołaja Sabaka i Anny Kienkówny.
Wszystko wskazuje na to, że wspomniany Piotr został sołtysem łanowym w Lalinach. Jego dwaj synowie Kazimierz i Stefan przejęli następnie to sołtysostwo i pełnili je obaj. Kazimierz Sabak z synem Melchiorem i Stefan Sabak z synem Piotrem. W aktach Garwolina zachował się zapis urodzin syna Piotra - Kazimierza (1659), brak natomiast danych o Stefanie.  Z zachowanych akt ustalono, że w Garwolinie Kazimierzowi z żoną Marianną  urodziło się siedmioro dzieci. W 1710 roku Kazimierz ożenił się ponownie z Katarzyną Włodarczyk z Brzuzy. Ślub odbył się w parafii Borowie, a świadkami byli Piotr Sabak i Adam Sabak. Adam Sabak w tamtym okresie był organistą w Borowiu ale nie wiadomo czy był to brat Piotra, czy Kazimierza. Do tego małżeństwa przypisano Melchiora Sabaka (1717) i Kazimierza Sabaka (1720).
Nie ustalono powiązania między rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna.
Nadmienić należy, że w latach 1667 - 1699 parafią w Borowiu zarządzał ks. Szymon Sabbak, co mogło mieć związek z objęciem sołtysostwa w Lalinach przez Piotra i przemieszczeniem rodzin do parafii Latowicz.
Tu należy wspomnieć również o pisowni nazwiska Sabak. Kilka lat temu prof. Zenon Sarbak z Poznania pisał do mnie, czy przypadkiem Sabak nie zgubił literki " r ", bo w poznańskiem od kilku wieków występują rodziny o takim nazwisku, od kiedy to trzy rodziny o tym nazwisku przybyły w poznańskie z zachodu. Ponieważ w tym okresie dość swobodnie podchodzono do nazwisk i pisano je jak słyszano, czy jak podawał zgłaszajacy, to wszystko jest możliwe. Nawet tu ksiądz pisany jest jako Sabbak, świadkowie przy ślubie Kazimierza w Borowiu jako Piotr i Adam Szabak, a niektóre dzieci w rodzinach w Garwolinie jako Sabakowicz.

Niżej zamieszczony wykaz przedstawia  rodziny Sabaków występujące na terenie parafii Latowicz, które utworzyły drzewa rodzinne. Poza wymienionymi niżej rodzinami z Lalin, Latowicza i Wężyczyna występuje jeszcze rodzina Laurentego Sabaka i Jadwigi z Transboru, która miała córkę Mariannę urodzoną 1.2.1761 roku ale brak dalszych danych o tej rodzinie.
Pozostałe rodziny Sabaków obejmują rodziny występujące w innych parafiach -  dotychczas w parafii Garwolin.

1. Melchior i Marianna (Laliny)           1.1 Jan i K. Kusio       1.2. Franciszek i M. Kusio       1.3. Maciej i K. Goska, T. Gryz        1.4. Józef i B. Świątek 
   

2. Szczepan i Małgorzata (Laliny)        3. Hiacynt i Marianna (Latowicz)        4.  Wojciech i Agnieszka (Wężyczyn)       5.  Pozostałe rodziny Sabaków.


Rodzina Franciszka Sabaka i Magdaleny Kusio

Franciszek Sabak i Magdalena Kusio pobrali się w 1764 roku, razem z Janem Sabakiem i Katarzyną Kusio omówionymi wyżej, i założyli rodzinę w Redzyńskiem, gdzie mieli 5-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie.

Feliks Sabak
,  syn Franciszka, w 1796 roku ożenił się z Katarzyną Bogusz z Iwowego córką Grzegorza i Marianny Pieniak i w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci, z których 6-ro zmarło w dzieciństwie natomiast troje założyło rodziny. Zob. Rodziny Grzegorza Bogusz.

Tomasz Sabak, najstarszy syn Feliksa, w 1819 roku ożenił się z Magdaleną Wiechetek z Redzyńskiego, córką Laurentego i Katarzyny Nocek,  i tu mieli 12-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie, natomiast 6-ro założyło rodziny.
Klara Sabak w 1842 roku poślubiła Adriana Braułę z Chyżyn i mieli syna Antoniego żonatego następnie z Marianną Komorek, z którą mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Brauła.
Katarzyna Sabak, druga córka Tomasza w 1848 roku poślubiła Jana Całkę z Redzyńskiego syna Czesława i Gertrudy Rechnio i w Redzyńskiem mieli dwie córki; Franciszkę zamężną następnie z Aleksandrem Gelo i Mariannę z Piotrem Świątkiem.

Michał Sabak
, syn Tomasza, w 1849 roku ożenił się z Teklą Śluzek z Lalin córką Gabriela i Brygidy Urbanek i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci. Ich syn
Józef Sabak
w 1885 roku ożenił się z Katarzyną Anusz z Chyżyn córką Tomasza i Ludwiki Borówek i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci. Wiktoria Sabak w 1912 roku poślubiła Piotra Kieliszczyka z Kamionki i tam urodziły się im córki Marianna i Stanisława. Kolejna Aleksandra Sabak w 1922 roku poślubiła Józefa Zwierza z Dzielnika syna Franciszka i Agnieszki Wójcik. Natomiast syn Józefa - Piotr Sabak w 1928 roku ożenił się z Marianną Duszyńską z Budzisk i mieli troje dzieci. Henryka Sabak w 1949 roku wyszła za Ryszarda Tkaczyka z Kamionki i tam mieli syna Krzysztofa i córkę Bożenę. Kazimiera Sabak w 1955 roku poślubiła Stefana Trzeciaka z Chrominka syna Marcina i Zofii Bocian. Natomiast najmłodszy syn Piotra, Stanisław Sabak w 1959 roku ożenił się z Jadwigą Stułka z Redzyńskiego i w Redzyńskiem mieli troje dzieci. Ich córka Barbara w 1987 roku poślubiła Krzysztofa Gajowniczka ze Strachomina, natomiast najmłodszy Roman w 1990 roku ożenił się z Hanną Aksamitowską z Dębego. Weronika Sabak, kolejna córka Józefa , w 1926 roku poślubiła Władysława Muchę z Kozłowa i w Redzyńskiem mieli troje dzieci i najmłodsza córka Józefa - Marianna Sabak w 1926 roku poślubiła Stanisława Muchę z Kozłowa, brata w/w Władysława synów Szymona i Jadwigi Domań.
Jan Sabak, kolejny syn Michała, w 1888 roku ożenił się z Teresą Ćmoch z Dębego córką Ignacego i Agaty Pęśko i tam mieli 5-ro dzieci. Ich syn Piotr Sabak w 1925 roku ożenił się z Heleną Pietrasik z Dębego i tu mieli syna Jana.
Tomasz Sabak kolejny syn Michała w 1896 roku ożenił się z Katarzyną Mućko z Walisk córką Aleksandra i Marianny Ćmoch i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci. Ich syn Piotr Sabak w 1923 roku ożenił się ze Stefanią Grabowską z Redzyńskiego i tu urodziło się im 4-ro dzieci. Najstarsza Janina Sabak w 1955 roku poślubiła Kazimierza Rechnio z Oleksianki i tam mieli troje dzieci. Kolejna Wanda Sabak w 1952 roku wyszła za Henryka Lubę ze Stanisławowa syna Antoniego i Felicji Wróbel. Syn Piotra - Tadeusz Sabak w 1960 roku ożenił się z Elżbietą Rechnio z Redzyńskiego i mieli syna Zbigniewa i córkę Barbarę zamężną z Mirosławem Lesiak. Najmłodsza Halina Sabak w 1966 roku poślubiła Edwarda Muchę z Lalin i w Glinie urodził się im syn Cezary. Stefania Sabak, córka Tomasza, w 1923 roku poślubiła Feliksa Kubickiego z Wiśniewa par. Miastków i w Redzyńskiem mieli troje dzieci, a najmłodszy Jan Kubicki ożenił się ze Stanisławą Bogusz.
Najmłodsza Julianna Sabak w 1933 roku poślubiła Stanisława Bogusza z Łopacianki syna Macieja i Jadwigi Lasota.
Marianna Sabak, córka Michała,  w 1888 roku poślubiła Walentego Rogowskiego z Budzisk syna Wawrzyńca i Agnieszki Wielgopolanin i w Budziskach mieli 11-ro dzieci. Zob. rodziny Rogowski.
Franciszka Sabak, najmłodsza córka Michała,  poślubiła w 1893 roku Piotra Pielasę z Chyżyn syna Walentego i Salomei Górskiej i tam mieli 8-ro dzieci

Antoni Sabak, drugi syn Tomasza, w 1856 roku ożenił się z Ludwiką Brauła z Wielgolasu córką Łukasza i Antoniny Świątek i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci. Ich córka Franciszka Sabak w 1886 roku poślubiła Piotra Kowalskiego z Redzyńskiego syna Andrzeja i Franciszki Pęśko i tu mieli 4-ro dzieci.
Kazimierz Sabak , syn Antoniego, w 1899 roku ożenił się z Kunegundą Kozłowską ze Strachomina córką Filipa i Franciszki Rechnio i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci. Ich córka Aleksandra Sabak w 1927 roku poślubiła Stanisława Saganowskiego z Redzyńskiego i mieli córkę Stanisławę.
Zaś syn Wacław Sabak ożenił się z Kamilą Witusowską i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Władysława Teresa Sabak w 1962 roku poślubiła Romana Jaronia i mieli córkę Marzenę i syna Dariusza. Marzena Jaroń poślubiła Jacka Przepiórę i mieli syna Sebastiana i córkę Justynę, natomiast Dariusz Jaroń ożenił się z Danutą i mieli córkę Paulinę. Kolejna Danuta Sabak w 1960 roku wyszła za Władysława Dzięcioła z Redzyńskiego, gdzie mieli synów Andrzeja i Pawła. Andrzej ożenił się z Wiesławą Gasek i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci. Kolejny Jan Sabak ożenił się z Wandą Mądrą i mieli córkę Annę i syna Tomasza. Anna Sabak poślubiła Adriana Grygoruka i urodziła się im córka Emilia. Kolejna  Hanna Sabak w 1966 roku poślubiła Stanisława Płatka z Redzyńskiego i tu urodził się im syn Marek i córka Anna. Najmłodsza córka Wacława, Krystyna Sabak  poślubiła Edwarda Gaska i mieli córkę Anetę i syna Michała.
Stanisława Sabak, druga córka  Kazimierza, w 1938 roku poślubiła Stanisława Olko z Chyżyn syna Jana i Marianny Zawadka.
Marianna Sabak, druga córka Antoniego,  w 1859 roku poślubiła Franciszka Małeckiego z Budzisk syna Józefa i Katarzyny Dzięcioł, i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci.
  
Józef Sabak, trzeci syn Tomasza, w 1862 roku ożenił się z Franciszką Brauła z Kamionki córką Franciszka i Małgorzaty Bobotek i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci, następnie w 1880 roku poślubił Mariannę Płatek z Oleksianki córkę Walentego i Franciszki Gelo i mieli jeszcze córkę Annę i syna Piotra.
Najstarsza córka Józefa, Katarzyna Sabak w 1888 roku poślubiła Dominika Krawczyka z Oleksianki i założyli rodzinę w Waliskach, gdzie urodziło się im trzy córki. Natomiast syn Jan Sabak w 1892 roku ożenił się z Katarzyną Mućko z Walisk i w Dębem urodził się im syn Franciszek, który z kolei w 1922 roku ożenił się z Heleną Wójcik ze Stanisławowa i w Stanisławowie mieli 5-ro dzieci. Ich córka Daniela Sabak w 1953 roku poślubiła Zygmunta Kowalskiego z Walisk i tu mieli 4-ro dzieci.

Marianna Sabak, córka Tomasza, w 1860 roku poślubiła Jana Małeckiego z Budzisk syna Wojciecha i Karoliny Ćmoch i tu urodził się im syn Tomasz.

Józefa Sabak
  ,najmłodsza córka Tomasza, w 1865 roku poślubiła Józefa Saganowskiego z Budzisk syna Jana i Marianny Ćmoch i w Budziskach mieli 10-ro dzieci. Jedna z ich córek - Helena Saganowska poślubiła Jana Gaładyka syna Tomasza, zob. kolonia 29, natomiast syn Antoni Saganowski ożenił się z Aleksandrą Pazura z Lalin i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci.

Krystyna Sabak, córka Feliksa, w 1827 roku poślubiła Jana Świeczkę z Chyżyn , syna Jacentego i Małgorzaty Janus,  tam założyli rodzinę i urodziło się im 9-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.

Wojciech Franciszek Sabak, drugi syn Feliksa, w 1836 roku ożenił się z Moniką Gajowniczek z Lalin, zob. rodziny Tomasza Gajowniczka i Anastazji, następnie w 1843 roku poślubił Urszulę Pazura z Lalin i w 1844 roku Martynę Sabak z Lalin córkę Leona i Marcelli Pęśko i otrzymał kolonię 21. Małżeństwa z Moniką i Urszulą były bezdzietne, natomiast z Martyną mieli 9-ro dzieci.
Klara Sabak, córka Wojciecha, w 1869 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Lalin i mieli 9-ro dzieci. Zob. rodziny Kowalski oraz kolonia 15.
Córki Stanisława i Agnieszki Sabak.Katarzyna Sabak w 1886 roku poślubiła Kazimierza Świątka ze Strachomina i w Strachominie mieli 4-ro dzieci, następnie Kazimierz Świątek ożenił się ponownie z Marianną Polak i mieli w Strachominie jeszcze 4-ro dzieci. Zob. rodziny Światek - Andrzej i Marianna.

Piotr Sabak, syn Wojciecha, w 1886 roku ożenił się z Rozalią Świątek ze Strachomina siostrą Kazimierza (miany) i mieli w Lalinach 4-ro dzieci, a następnie Piotr w 1906 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzynskiego i mieli jeszcze córkę Leokadię i syna Władysława. Z pierwszego małżeństwa najstarsza Marianna Sabak w 1915 roku poślubiła Antoniego Święcha z Transboru wdowca po Tekli Sabak, a następnie w 1916 roku - Piotra Świątka z Lalin, z którym miała 9-ro dzieci. Zob. kolonia 18.
Jan Sabak
, syn Piotra w 1933 roku ożenił się ze Stanisławą Prus z Redzyńskiego córką Stanisława i Katarzyny Całka i mieli córkę Krystynę i syna Wiesława, który następnie ożenił się w 1956 roku z Krystyną Krzewską z Iwowego i mieli troje dzieci. Zob. kolonia 21 oraz  rodziny Krzewski. Leokadia Sabak, córka Piotra i Marianny, w 1930 roku poślubiła Aleksandra Redę z Lalin i mieli troje dzieci. Zob. rodziny Reda oraz kolonia 27. Władysław Sabak, syn Piotra i Marianny, ożenił się z Władysławą Cicha z Warszawy i tam zamieszkał pracując jako szewc.

Stanisław Sabak, najmłodszy syn Piotra, w 1892 roku ożenił się z Agnieszką Sabak z Iwowego i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. najstarsza córka Stanisława, Aleksandra Sabak w 1919 roku poślubiła Stanisława Oszkiela z Iwowego syna Jana i Marianny Brauła i mieli w Iwowem 4-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie natomiast Józef i Marian założyli rodziny. Józef Oszkiel ożenił się z Janiną Sabak z Lalin córką Bronisława i Aleksandry Gajowniczek i mieli 4-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Marian Oszkiel w 1948 roku ożenił się z Henryką Szeląg z Iwowego i pozostał na gospodarstwie w Iwowem, gdzie urodziło się im dwóch synów Bernard i Florian Stanisław Sabak z żoną Agnieszką i rodziną. oraz córka Irena. Po śmierci Aleksandry Stanisław ożenił się ponownie z jej siostrą Branisławą Sabak i mieli syna Remigiusza, który w 1956 roku ożenił się z Marianną Szeląg siostrą Henryki i założyli rodzinę na Ślasku i mieli synów Marka i Jerzego. Zob. rodziny Oszkiel. Trzecia córka Stanisława, Weronika Sabak w 1923 roku poślubiła Józefa Sabak z kolonii 13 syna Franciszka i Anny Domareckiej i mieli 5-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Jan Sabak z Emilią Nurzyńską na kolonii 20, Stanisław Henryk Sabak z Joanną Danutą Goska na kolonii 13, Kazimierz Sabak z Anną Roszkiewicz w Pruszkowie i Marian Sabak z Teresa Jaranowską w Braniewie.  Syn Stanisława, Władysław Sabak w 1948 roku ożenił się z Heleną Soćko z Lalin córką Jana Soćko i Marianny Nurzyńskiej i na rodzinnej koloni mieli trzy córki. Elzbieta założyła rodzinę z Janem Drzewieckim, Krystyna z Marianem Świątek ze Strachomina i Maria z Markiem Kozłowskim. Najmłodsza córka Stanisława, Kazimiera Sabak w 1933 roku poślubiła Grzegorza Sabaka z Lalin syna Klemensa i Petronelli Świątek i mieli 6-ro dzieci, z których wszystkie założyły rodziny. Najstarszy Kazimierz z Reginą Dybek z Iwowego, Marianna Sabak ze Zbigniewem Ladą, Apolonia Sabak  z Marianem Świątkiem, Janina Sabak z Wiesławem Ławniczakiem, Barbara Sabak z Henrykiem Baran(skim) i Marian Sabak z Haliną. Rodzina ta została również opisana na stronie Stanisława i Agnieszki Sabak.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych