Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Genealogia rodzin

Opisy gałęzi genealogicznego drzewa:
 Sabakowie i rodziny spokrewnione
 

Ogólne dane o stronach z rodzinami.

W listopadzie 2015 roku założyłem odrębną stronę poświęconą wyłącznie genealogii o nazwie: Sabakowie i rodziny spokrewnione , obejmującą szerszy zakres danych, dlatego na stronie Laliny pozostanie tylko część opisowa rodzin, natomiast pozostałe dane będą, w bardziej profesjonalny sposób, dostępne na stronie Sabakowie i rodziny spokrewnione. Drzewo to obecnie zawiera 26 tys. wzajemnie powiązanych osób, 8 tys. rodzin oraz 1.3 tys. zdjęć i tyle profilowych zdjęć. Na stronie Sabakowie zamieściłem również skany ksiąg parafii Latowicz dotyczące narodzin, ślubów i zgonów - łącznie 25 tys. skanów.
Dla łatwiejszego poruszania się po drzewie wyodrębniłem jego gałęzie zawierające częściej występujące nazwiska, dostępne na stronie Sabakowie oraz w poniższym zestawieniu.

Opisy na stronach rodzin zawierają krótki przewodnik po rodzinie i obejmują członków rodzin, które założyły nowe rodziny. W opisach starałem się wyróżniać poszczególne pokolenia rodzajem czcionki: pierwsze pokolenie,  drugie,  trzecie,  czwarte,  piąte,  szóste, siódme,  ósme i dalsze. Używając skróconej formy np. "mieli 6-ro dzieci", oznacza, że urodziło się im sześcioro dzieci.

Tam gdzie data urodzenia zawiera wyłącznie rok - ustalono ją na podstawie wieku podawanego przy zgonach lub ślubach. Daty te są mniej dokładne dla osób starszych i na początku ewidencji, kiedy po prostu ewidencja była mniej dokładna, a wiek określano w pełnych dziesiątkach lat. Na początku ewidencji wiek przy zgonach niektórych osób starszych podawano w takim przybliżeniu, że urodziny były zbliżone do daty ślubu. W takich przypadkach urodziny ustalałem na 15 lat przed ślubem.
Niektóre nazwiska ujednolicono mimo, że w księgach zapisywano je różnie np. Pęśko występuje w księgach jako Penszko, Pęszko, Peszko, Pęczko. Jeżeli była to zmiana trwała to ją uwzględniano np. Belkowicz późniejszy Belkiewicz, czy Grudnio późniejszy Grudzień, Dołęgowski -> Gołędowski, Łuckiewicz -> Łuszkiewicz.
Przy każdej rodzinie podano rozmieszczenie nazwisk w poszczególnych województwach  w 1990 roku. (wg pesel). i wg ówczesnego podziału administracyjnego.  Zobacz:  objaśnienia skrótów województw.

Bardziej szczegółowo omówiono rodziny zamieszkałe w Lalinach przed 1755 rokiem , czyli przed wprowadzeniem ewidencji. Do tych rodzin niewątpliwie należy zaliczyć: Łodygów, Pazurów, Pęśków i Sabaków, które to rodziny w początkowym okresie ewidencji zdominowały Laliny. Ponadto od początku ewidencji występują pojedyncze rodziny: Gajowniczków, Kopaczów, Pieniaków, Sykułów, Urbanków i Ziayków.  O ile pojedyncze rodziny Kopacz, Sykuła i Ziayka nie występują na terenie parafii Latowicz,  to rodziny Gajowniczek zdominowały Strachomin, rodziny Pieniak występują w Latowiczu a Urbanek w Iwowem i Kochanach.
Przy rodzinach: Gajowniczków, Łodygów, Pazurów, Pęśków i Sabaków starałem się zamieścić wszystkie dane znajdujące się w archiwum parafii Latowicz, natomiast przy pozostałych: w zakresie związanym z Lalinami i Sabakami.
Uzupełniające dane można znaleźć w wyszukiwarce archiwum parafii Latowicz, zawierającej dane od 1755 roku. Urodziny do 1923 roku, śluby do 1943 roku i zgony do 1810 roku.
W styczniu 2017 roku na stronie Sabakowie zamieściłem skany dokumentów parafii Latowicz: urodziny do 1916 roku, śluby do 1928 roku i zgony do 1926 roku.

Zestawienie poniżej zawiera wykaz częściej występujących nazwisk rozpoczynających gałęzie drzewa "Sabakowie i rodziny spokrewnione" , których opisy znajdują się na stronie "Laliny...". Numer ID stanowi identyfikator w drzewie "Sabakowie..." a jednocześnie - łącze do osoby rozpoczynającej gałąź, natomiast "opis" stanowi łącze do strony tekstowej w witrynie "Laliny..." , stanowiącej skrócony opis danej gałęzi. Nazwisko z literą " N" łączy wiele rodzin o nieustalonym przodku, głównie z braku wcześniejszej ewidencji.
Na stronie"Sabakowie..." , w zakładkach u góry strony, można tworzyć drzewa poszczególnych rodzin, jak również  księgi potomków i pokoleń. Zdjęcia przypisane do danej osoby tworzą dynamiczny album przy poszczególnych osobach. Zdjęcia ujęte są również w odrębnych  albumach rodzinnych lub tematycznych.

Omawiając drzewo genealogiczne należy kilka słów powiedzieć o relacjach rodzinnych. Relacje rodzinne dzielą się na pokrewieństwo (osoby, które od siebie pochodzą) i powinowactwo (rodzina małżonka).

Pokrewieństwo w linii prostej występuje:
1. w linii wstępnej, którą tworzą przodkowie - rodzice (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia) i dalsze stopnie pokrewieństwa określane przez zwielokrotnione prapra,
2. w linii zstępnej, którą tworzą potomkowie - dzieci (syn, córka), wnuki (wnuk, wnuczka), prawnuki (prawnuk, prawnuczka) itd.
Pokrewieństwo w linii bocznej tworzą:
1. w tym samym pokoleniu - rodzeństwo (brat, siostra), rodzeństwo przyrodnie (przyrodni brat, siostra), gdy tylko jeden rodzic jest wspólny z probantem (osobą od której oblicza się pokrewieństwo).
2. rodzeństwo ojca - stryj/stryjek i stryjenka/stryjna, rodzeństwo matki - wuj i ciotka, rodzeństwo dziadków - dziadkowie stryjeczni i cioteczni.
3. dzieci brata - bratanek i bratanica,  dzieci siostry - siostrzeniec i siostrzenica, wnuki  brata - wnuki stryjeczne i wnuki siostry - wnuki wujeczne.

Powinowactwo w linii prostej tworzą: rodzice męża lub żony -  teściowie (teść, teściowa), zaś dla rodziców biorącego ślub jego małżonek to zięć (mąż córki) i synowa (żona syna). Jeżeli współmałżonek ma dzieci z poprzednich związków, to dla probanta są to pasierb (syn) i pasierbica (córka), a probant jest dla tych dzieci ojczymem (mąż matki) lub macochą (żona ojca).
Powinowactwo w linii bocznej to szwagier - brat małżonka lub mąż siostry, szwagierka - siostra współmałżonka, bratowa - żona brata. Więcej o relacjach rodzinnych.

          Założyciele gałęzi i rodzin ID Opis
Belkowicz Czesław (Belkiewicz) i Marianna Cubkówna - Budziska 18716 opis
Bieńko N - Iwowe 23772 opis
Bogusz N - rodziny Iwowe, Kochany 26450 opis
Brauła Tomasz i Ewa – Wielgolas 16348 opis
Całka N - Redzyńskie, Starogród, Latowicz, Kalonka 26466 opis
Ćmoch Marek i Katarzyna – Dębe Małe 21250 opis
Dołęgowski Krzysztof (Gołędowski) i Petronella Całka – Redzyńskie 18769 opis
Domarecki Jakub - Niecieplin 26073 opis
Domoń N - Wężyczyn 26467  
Dusiński N – Dębe Małe 6651 opis
Dzięcioł N - Oleksianka, Redzyńskie, Strachomin 26468  
Gajowniczek N - rodziny Strachomin, Laliny 11219 opis
Gaładyk Dominik i Marcella Wągrodna – Brzusko Wola 18780 opis
Gałkowski Andrzej i Łucja Metera – Chęciny 18407 opis
Garbowski Tomasz i Michalina – Budki Borowskie 12689 opis
Gielo N - Strachomin, Oleksianka 26451 opis
Goska Józef i Magdalena – Redzyńskie 1478 opis
Grudnio Maciej – Chromin i Julianna Pazura – Laliny (Grudzień, Nowak) 471 opis
Janusz Kazimierz (Anusz) i Marianna – Chyżyny 19481
Jaranowski Jakub i Maria Dzielska – Karczew k/Torunia 12442 opis
Jarzębski N – Wielgolas, Borówek, Transbór 26469 opis
Jaworski N – Chyżyny 26470
Jesień N – Budziska, Chyżyny 24136 opis
Kaczorek N - Oleksianka, Skupie 26452 opis
Kieliszczyk Jan -Kiczki i Katarzyna Olko – Kamionka 20585 opis
Komorek Krzysztof i Marianna - Kamionka 24355 opis
Kosut N – Iwowe, Wężyczyn 24803 opis
Kowalski N – Redzyńskie 26471 opis
Krzewski Grzegorz (Krzeski) i Agata Podkoska – Latowicz 18602 opis
Kusio N – Redzyńskie 24517
Kwiatkowski Jan i Katarzyna Dudzińska – Długokąty 5173 opis
Łodyga N - Laliny 24037 opis
Łuckiewicz Michał (Łuszkiewicz) i Karolina Nieprzecka – Glinianka 6751 opis
Makowski Antoni i Agnieszka Zadrożna – Głosków 17703 opis
Maleta Kacper i Marianna Zakrzewska – Latowicz 18247 opis
Małecki Kacper i Jadwiga Wielkopolanin– Budziska 16443 opis
Mucha Jakub i Katarzyna - Budziska 22632  
Mućko Marcin - Waliska 17296  
Nieprzecki Tomasz - Wielgolas 18786 opis
Okrzeja Kacper i Elżbieta Pęśko– Iwowe 3709 opis
Olko N - Kamionka, Chyżyny 24699  
Oszkiel Roch – Jamielne i Justyna Kosut– Iwowe 1630 opis
Pazura N - Laliny, Róża 24628 opis
Pęśko N - Laliny 11218 opis
Pielasa N – Chyżyny 26472 opis
Płatek N – Oleksianka, Latowicz 26473 opis
Prus N – Chyżyny, Latowicz 24328 opis
Rechnio N - Oleksianka, Latowicz 26474 opis
Reda N – Strachomin, Oleksianka, Wężyczyn 26453 opis
Rogala N – Latowicz, Iwowe, Oleksianka 26477 opis
Rogowski Marcin i Helena Migar – Górki 12325 opis
Roszkiewicz Stanisław i Józefa Zwolińska – Włodawa 139 opis
Rybak N - Transbór 26482  
Sabak Piotr - Laliny 11217 opis
Sabak Hiacynt - Latowicz 17541 opis
Sabak  N - Wężyczyn 11759 opis
Sadowski N - Transbór, Borki 26483  
Saganowski Tomasz i Katarzyna Żurawek – Kozłów 19125
Sandomierski Jan i Zuzanna Latus – Brzusko Wola 6400 opis
Skorupa N - Iwowe 26454 opis
Smykiewicz Antoni i Ludwika Gałęzowska 6483 opis
Soćko Szymon i Agnieszka Miernicka – Soćki 908 opis
Stosio N - Wężyczyn, Soćki 26455 opis
Sykuła Bartłomiej - Laliny 24512 opis
Szaniawski Filip – Kruszówka 22691 opis
Śluzek N - Hyżyny, Redzynskie 26456 opis
Świątek N - Oleksianka, Strachomin, 11220 opis
Świeczka N - Strachomin, Iwowe, Latowicz 13936 opis
Święch Jan i Marianna – Wielgolas 15292
Wiechetek N - Redzyńskie 26462 opis
Wielgopolanin N -Budziska, Dębe 26463
Wójcik N – Borówek 26464 opis
Wronoski (Wronowski) N – Iwowe, Oleksianka 26484 opis
Zawadka Franciszek i Marianna Sątorek 26485 opis
Zwierz N – Borówek 26465
Żeń Jędrzej (Zajm, Zajma) – Biłgoraj i Katarzyna Cygan – Transbór 1852 opis

Powrót do strony głównej

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych