Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Pielasa

Rodziny Pielasa

Rodziny Pielasa w początkowym okresie ewidencji ludności w parafii Latowicz występują tylko w Chyżynach. Sądząc po wieku podawanym przy zgonach najstarszym przodkiem rodziny jest Jakub Pielasa ur. około 1711 roku i Urszula Pielasina ur. około 1725 roku. Poniżej omówiona jest rodzina Jana Pielasy, który założył ją w  1781 roku w Chyżynach, brak go jednak w aktach urodzeń.

Jan Pielasa w 1781 roku ożenił się z Petronellą Jaworską z Chyżyn córką Franciszka i Zofii. Małżeństwo miało w Chyżynach 10-ro dzieci. Sześcioro z nich zmarło w dzieciństwie, natomiast pozostałych czworo założyło nowe rodziny.

Franciszek Pielasa, najstarszy syn Jana, w 1810 roku ożenił się z Marianną Śluzek i w Chyżynach mieli 9-ro dzieci, z których dwoje założyło rodziny.

Kazimierz Maciej Pielasa , syn Franciszka, w 1837 roku założył w Chyżynach rodzinę z Rozalią Chrzyptowicz z Redzyńskiego, córką Franciszka i Katarzyny Świeczka i mieli tu 8-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny.
Teresa Pielasa, córka Kazimierza, w 1863 roku poślubiła Franciszka Gajowniczka z Chyżyn, syna Jana i Franciszki Chrust wdowca po Józefie Grzenda i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci. Ich syn Jan Gajowniczek w 1897 roku ożenił się z Katarzyną Zwierz z Transboru, córką Ludwika i Katarzyny Całka i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci.
Helena Pielasa, druga córka Kazimierza, w 1864 roku poślubiła Pawła Mykę z Transboru syna Aleksandra i Gertrudy Rybak i w Transborze mieli 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Julianna Pielasa, trzecia córka Kazimierza, w 1873 roku wyszła za Tomasza Soćko z Lalin, syna Adama i Martyny Łodyga i mieli w Lalinach 7-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Franciszek Pielasa, syn Kazimierza, w 1875 roku ożenił się z Weroniką Sabak z Lalin, córką Marcina i Anastazji Pazura i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Ich syn Walenty Pielasa w 1909 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn, córką Franciszka i Julianny Chrustowskiej i w Chyżynach urodził się ich syn Władysław. Marianna po śmierci Walentego wyszła w 1922 roku za Piotra Obłozę ze Starowoli syna Pawła i Józefy Rusznicy i mieli syna Stefana Obłozę. Agnieszka Pielasa, córka Franciszka w 1911 roku poślubiła Wojciecha Świątka ze Strachomina, syna Pawła i Marii Brauła i w Strachominie mieli czworo dzieci. Marianna Pielasa, druga córka Franciszka, w 1907 roku poślubiła Tomasza Malko z Łukówca syna Józefa i Antoniny Zakrzewskiej. Jan Pielasa, drugi syn Franciszka, w 1911 roku ożenił się z Marianną Brzezek ze Starogrodu, córką Jana i Katarzyny Zajm.
Ludwika Pielasa, czwarta córka Kazimierza, w 1859 roku poślubiła Jana Duszczyka ze Zglechowa, syna Pawła i Julianny Ozimek i w Chyżynach urodziło się im 14-ro dzieci. Dla czworo z nich ustalono rodziny.

Zuzanna Pielasa, córka Franciszka, w 1842 roku poślubiła Filipa Kowalskiego z Redzyńskiego, syna Szymona i Krystyny Gelo i w Redzyńskiem mieli 11-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.

Łucja Pielasa, córka Jana, w 1805 roku poślubiła Szymona Zwierza z Transboru, syna Stefana i Scholastyki Prus i w Transborze mieli 9-ro dzieci.

Jan Pielasa, drugi syn Jana, w 1819 roku założył w Chyżynach rodzinę z Magdaleną Borówek, córką Stanisława i Marianny Chrost i urodziło się im 9-ro dzieci, a dla trojga ustalono rodziny.

Walenty Paweł Pielasa, najstarszy syn Jana, w 1842 roku ożenił się Jadwigą Gajowniczek z Chyżyn, córką Gabriela i Marianny Wiechetek i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Marianna Pielasa, najstarsza córka Walentego, w 1868 roku poślubiła Ignacego Ćmocha z Dębego, syna Mikołaja i Franciszki Uścińskiej, wdowca po Agacie Pęśko i mieli w Dębem 5-ro dzieci.
Magdalena Ćmoch, ich córka, w 1887 roku poślubiła Feliksa Braułę z Wielgolasu, syna Pawła i Izabelli Zagórskiej i w Dębem mieli 4-ro dzieci, z których dwoje założyło rodziny.
Ludwika Ćmoch, najmłodsza córka Ignacego, w 1897 roku wyszła za Pawła Świątka z Oleksianki, syna Mateusza i Łucji Grudnio i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Łukasz Pielasa, syn Walentego, w 1879 roku założył rodzinę w Waliskach z Rozalią Mućko z Walisk, córką Pawła i Marianny Pajda i mieli tu 5-ro dzieci. Po śmierci Rozalii, Łukasz w 1892 roku ożenił się z Anastazją Reda z Chyżyn, córką Stanisława i Marianny Sabak i w Waliskach mieli jeszcze 7-ro dzieci.
Franciszka Pielasa z pierwszego związku w 1909 roku poślubiła Jana Sęka z Chyżyn, syna Błażeja i Moniki Gajowniczek i w Waliskach urodziło się im 7-ro dzieci, a dla dwojga z nich ustalono rodziny.
Walenty Pielasa, syn Łukasza z drugiego małżeństwa, w 1924 roku ożenił się z Aleksandrą Lisiecką z Walisk, córką Jana i Józefy Chromińskiej i w Budkach Wielgoleskich mieli 7-ro dzieci.
Aleksandra Pielasa, córka z drugiego związku, w 1933 roku poślubiła Jana Wojdę z Budek Wielgoleskich, syna Jana i Antoniny Chromińskiej i w Budkach Wielg. urodził się im syn Jerzy i Jan.
Tomasz Pielasa, drugi syn Walentego, w 1881 roku ożenił się z Julianną Czmoch z Dębego córką Ignacego i Agaty Penszko i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. W 1895 roku Tomasz ożenił się ponownie z Marianną Płatek z Chyżyn, córką Franciszka i Marianny Grzenda i w Chyżynach mieli jeszcze troje dzieci.
Aleksandra Pielasa, z pierwszego małżeństwa, w 1916 roku poślubiła Jana Świeczkę z Dębego, syna Pawła i Pauliny Małeckiej i w Dębem mieli 6-ro dzieci. Po śmierci Aleksandry, Jan poślubił Józefę Pieniak z Latowicza córkę Walentego i Marianny Pazura, ale nie mieli już potomstwa. Władysława Świeczka, ich córka, w 1937 roku poślubiła Władysława Barana, syna Onufrego i Marianny Sątorek. Wanda Świeczka, jej siostra, w 1945 roku wyszła za Stanisława Bonieckiego z Natolina, syna Marcina i Aleksandry Sysiak. Alina Świeczka z kolei w 1945 roku poślubiła Kazimierza Czaję z Brzuwiec syna Jakuba i Marianny Bilińskiej.
Stanisław Pielasa, z drugiego związku Tomasza, w 1927 roku ożenił się z Heleną Pielasa z Chyżyn, córką Jana i Franciszki Wójcik i w Chyżynach mieli 6-ro dzieci. Ich najmłodszy syn, również Stanisław Pielasa w 1966 roku ożenił się z Krystyną Baran z Chyżyn córką Stanisława i Janiny Grzenda.
Franciszek Pielasa, trzeci syn Walentego, w 1881 roku zawarł związek małżeński z Teresą Czmoch z Dębego córką Ignacego i Agary Penszko i w Dębem mieli córkę Katarzynę, która w 1908 roku poślubiła Wiktora Redę z Żebraczki, syna Ludwika i Marcjanny Świątek.

Wincenty Pielasa, drugi syn Jana i Magdaleny, w 1857 roku ożenił się z Agnieszką Świątek z Kamionki, córką Faustyna i Franciszki Kępkowicz i w Chyżynach mieli 9-ro dzieci, a dla 4-ga z nich ustalono rodziny.   
Marianna Pielasa, ich córka, w 1880 roku poślubiła Antoniego Sankowskiego z Kamionki syna Walentego i Franciszki Jaworskiej i w Budkach Wielgoleskich mieli 4-ro dzieci.
Józefa Sankowska, ich córka, w 1900 roku poślubiła Antoniego Kowalskiego z Wielgolasu syna Jana i Marianny Ślusarczyk i w Budkach mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Jan Pielasa, syn Wincentego, w 1898 roku ożenił się Katarzyną Czmoch z Dębego córką Marka i Marianny Gagaska i mieli córkę Józefę i syna Stanisława, ale brak danych o tej rodzinie.
Kazimierz Pielasa, drugi syn Wincentego, w 1894 roku założył rodzinę z Józefą Chrust córką Ignacego i Walerii Wagner z Budek Wielgoleskich i mieli tu 8-ro dzieci.
Jan Pielasa, najstarszy ich syn, w 1923 roku ożenił się z Kazimierą Pazińską z Budek, córką Jana i Agnieszki Dąbrowskiej i urodziło się im tu czworo dzieci.
Stefania Pielasa, córka Kazimierza, w 1926 roku wyszła za Piotra Michalika z Wólki Dłużewskiej, syna Piotra i Heleny Osica i w Budkach urodziła się córka Stanisława.
Marianna Pielasa, druga córka Kazimierza, w 1923 roku poślubiła Michała Makulca z Budek Wielgoleskich syna Stanisława i Józefy Wiącek i tu urodziło się 9-ro dzieci, a ich syn Józef Makulec w 1952 roku ożenił się z Kazimierą Olczak urodzoną w Seroczynie córką Jana i Rozalii Rąbel.
Leokadia Pielasa, najmłodsza córka Kazimierza w 1936 roku poślubiła Józefa Stępińskiego syna Jakuba i Anny Dąbrowskiej z Budek i tu urodził się ich syn Roman i córka Jadwiga.
Anna Pielasa, druga córka Wincentego, w 1902 roku poślubiła Franciszka Sochackiego, syna Andrzeja i Marianny Koch i w Budkach urodziło się 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.

Cecylia Pielasa, córka Jana i Magdaleny, w 1856 roku poślubiła Karola Teodora Prusa, syna Hilarego i Cheleny Chrost i w Chyżynach mieli siedem córek, z których  dwie założyły rodziny.

Faustyn Pielasa, najmłodszy syn Jana i Petronelli, w 1823 roku ożenił się z Marianną Kaimek z Chyżyn, córką Krzysztofa i Salomei Zwierz i w Chyżynach mieli 9-ro dzieci.

Mateusz Pielasa, ich syn, w 1851 roku założył rodzinę z Magdaleną Świątek ze Strachomina, córką Tomasza i Katarzyny Wiechetek i w Chyżynach mieli 10-ro dzieci.
Michał Pielasa, syn Mateusza, w 1878 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn, córką Balcera i Benedykty Jaworskiej i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci.
Julianna Pielasa, ich córka, w 1908 roku poślubiła Franciszka Redę ze Strachomina syna Józefa i Justyny Dzięcioł i w Strachominie mieli troje dzieci.
Weronika Pielasa, druga córka Michała, w 1938 roku poślubiła Stanisława Pielasę z Woli Starogrodzkiej syna Jana i Teofili Barbarczyk i w Chyżynach urodziła się im córka Stanisława. Stanisław po śmierci Weroniki , ożenił się w 1943 roku z Marianną Gajowniczek z Chyżym córką Tomasza i Franciszki Dziugieł, ale nie mieli potomstwa.
Marianna Pielasa, córka Mateusza, w 1889 roku poślubiła Antoniego Zajm z Transboru, syna Jana i Tekli Ducek i w Chyżynach mieli czworo dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Paweł Pielasa, drugi z synów Mateusza, ożenił się z Franciszką Wójcik i w Oleksiance mieli 8-ro dzieci.
Wiktor Pielasa, ich syn, w 1938 roku ożenił się z Kazimierą Gajowniczek z Latowicza córką Józefa i Marianny Osińskiej i urodziły się w Oleksiance córki Stanisława i Zofia. Zofia Pielasa w 1963 roku poślubiła Stanisława Gajowniczka z Chyżyn, syna Stanisława i Julianny Zajma i w Oleksiance urodził się ich syn Sławomir.
Feliks Pielasa, drugi syn Pawła, w 1944 roku ożenił się z Heleną Płatek z Oleksianki, córką Pawła i Marianny Staniak i w Oleksiance urodziło się 5-ro dzieci. Ich z kolei syn, Ignacy Pielasa w 1978 roku założył rodzinę z Elżbietą Gajowniczek ze Strachomina, córką Grzegorza i Krystyny Reda i urodziła się im córka Agata. Najmłodsza córka Feliksa, Jadwiga Pielasa w 1981 roku poślubiła Jerzego Papiernika z Sokoła, syna Wacława i Kazimiery Karasińskiej.
Weronika Pielasa, druga córka Mateusza, w 1889 roku założyła rodzinę z Piotrem Niedkiem ze Strachomina, synem Kacpra i Antoniny Gajowniczek i w Strachominie mieli 5-ro dzieci.
Stanisław Niedek ich syn, w 1918 roku ożenił się z Walerią Bąk z Latowicza córką Grzegorza i Heleny Wardzyńskiej, natomiast córka Marianna Niedek w 1918 roku poślubiła Piotra Mazka z Borówka, syna Jana i Teresy Duszczyk.

Franciszka Pielasa, córka Faustyna, w 1859 roku poślubiła Macieja Świątka z Kamionki syna Faustyna i Franciszki Kemkowicz i w Kamionce mieli 5-ro dzieci.
Petronella Pielasa, najmłodsza córka Faustyna, w 1865 roku wyszła za Franciszka Gajowniczka ze Strachomina syna Faustyna i Salomei Sikorskiej i w Strachominie mieli 10-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi Jana Pielasy i Petronelli Jaworskiej.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych