Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Andrzej Sabak, Soćko - kol.19

Rodzina Andrzeja Sabak i Franciszki Pazura oraz ich następców
 na kolonii 19

 

Pierwszym znanym przodkiem Andrzeja był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku. Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego zob. rodzinę Gosków. a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz.  Zob. rodziny Macieja Sabak.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego założyli rodzinę w Redzyńskiem a Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 8 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek mieli 9-cioro dzieci: Damazy Mikołaj z Moniką Wiechetek założyli rodzinę Domaziaków w Lalinach; drugi syn Feliks Florian z Katarzyną Kowalską a następnie z Katarzyną Sabak wdową po Ćmochu założyli rodzinę w Redzyńskiem; trzeci syn Klemens ożenił się z Moniką Reda do Chyżyn a następnie Marianną Bobotek,  jego córka Marianna wyszła za Cypriana Mykę do Transboru, syn Walenty z Agnieszką Mroczek stworzyli rodziny w Dębem, Franciszek z Marianną Całka  i Paweł z Julianną Kowalską - w Chyżynach, zaś córka Katarzyna z Józefem Osicą - rodzinę w Transborze.; czwarty Bonifacy z Jadwigą Chrzyptowicz założyli rodzinę w Redzyńskiem a ich córka Marianna poślubiła Tomasza Gaładyka z Oleksianki i założyli rodzinę Gaładyków w Lalinach kolonia 29. ; i syn Jędrzej z Agnieszką Święch i Franciszką Pazura założyli rodzinę Bronków w Lalinach kolonia 19.
Jędrzej ( Andrzej ) Sabak urodzony 1829 roku ożenił się w 1849 roku z Agnieszką Święch z Wielgolasu z którą miał 4-ro dzieci. Najmłodsza Marianna wyszła za mąż do Wielgolasu za Jana Ptasińskiego urodzonego w Ptakach wdowca po Mariannie Górskiej. Marianna z Janem mieli 7-ro dzieci.
W roku 1859 Jędrzej ponownie ożenił się z Franciszką Pazura z Lalin córką Piotra i Marianny Wiechetek z którą miał również 4-ro dzieci. Najstarsza Katarzyna wyszła w 1892 roku za mąż za Jana Muchę z Górek syna Adama i Franciszki Piłka, natomiast syn Jan ożenił się z Józefą Ptasinską z Wielgolasu.
Po śmierci Jędrzeja Franciszka Pazura wyszła za mąż w 1869 roku za Jana Borkowskiego z Brzegów syna Piotra i Agnieszki Jaroń, z którym  miała 7-ro dzieci. Ich syn Franciszek Borkowski  ożenił się z Weroniką Lajborek z Transboru, córka Agnieszka Borkowska wyszła za mąż do Redzyńskiego za Karola Łodygę wdowca po Łucji Ptasińskiej z Wielgolasu i mieli dwoje dzieci, zaś najmłodsza Weronika Borkowska w Lalinach urodziła syna Jana i w Latowiczu syna Henryka Borkowskiego.

Jan Sabak urodzony w 1861 roku poślubił w 1890 roku Józefę Ptasińską z Wielgolasu córkę Jana i Marianny Górskiej, tego samego który po śmierci Marianny Górskiej ożenił się z Marianną córką Jędrzeja z pierwszego małżeństwa. Jan z Józefą Ptasińską mieli 6-ro dzieci ale czworo z nich zmarło w dzieciństwie. Syn Bronisław ożenił się z Aleksandrą Gajowniczek.Bronisław z żoną oraz córkami śtanisławą i Janiną. Zob. rodziny Ignacego Gajowniczka
Bronisław Sabak urodzony w 1899 roku poślubił w 1922 roku Aleksandrę Gajowniczek z Latowicza córkę Szymona i Ludwiki Markiewicz i miał z nią 7-ro dzieci. Bronisław poza uprawą półkolonii 19 prowadził z żoną sklep w Lalinach. Najstarsza ich córka Stanisława wyszła w styczniu 1944 roku za Jana Kowalskiego z kolonii 15 a w maju tego roku w czasie łapanki został wywieziony przez Niemców i zaginął bez wieści. Stanisława w 1966 roku wuszła za mąż za Mieczysława Stańca urodzonego w Podjanowie syna Stanisława i Józefy Świderskiej. Młodsza Janina w 1946 roku poślubiła Józefa Oszkiela z Iwowego z którym miała 4-ro dzieci. Zob. stronę Oszkielów. Kolejna Wacława poślubiła Tadeusza Kowalczyka urodzonego w Groszkach k/ Kałuszyna i załozyła rodzinę w Mińsku Maz. Syn Jan równiez założył rodzine w Mińsku Maz. a syn Stanisław w Garwolinie skąd wyprowadził się na Śląsk. Najmłodszy Syn Stefan pozostał na gospodarstwie i nie założył rodziny.

Gdy Jędrzej wydał córkę Marianne do Wielgolasu za Ptasińskiego przekazał jej również połowę kolonii tj. 6 mordów. Od Ptasińskich przejął tę część i dzierżawił Andrzej Łuszkiewicz , który z Wielgolasu ożenił sie na sąsiednią kolonię 20. Potem  działkę tę kupił Osiak ze Starowoli i gospodarował kilka lat ale miał skłonności do cudzej własności i sprzedał tę część Soćkowi  Rochowi z Redzyńskiego synowi Adama,  patrz kolonia 2, sam zaś wyprowadził się w okolice Siennicy. Potem mieszkali tu wysiedleni, którzy trudnili się handlem ale po wojnie wyprowadzili się i zamieszkał tu Jan Soćko syn Rocha.
Jan Soćko urodził się w 1877 roku w Redzyńskiem i w 1923 roku poślubił Stanisławę Wronowską z Iwowego córkę Franciszka i Marianny Gasek. Jan ze Stanisławą mieli 5-ro dzieci. Najstarszy  Stanisław ożenił się w 1949 roku ze Stanisławą Krzewską do Iwowego, córką Stanisława i Marianny Kudlak, z którą miał 4-ro dzieci. Zob. rodziny Soćko.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych