Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Wojciech Sabak - kol.21

Rodzina Wojciecha Sabak i Martyny Sabak oraz ich następców
na kolonii 21

 

Pierwszym niewątpliwym przodkiem Wojciecha był Franciszek Sabak z Lalin ożeniony w 1764 r.  z Magdaleną Kusio z Redzyńskiego. Wcześniejsze powiązania ze Stefanem Sabakiem nie są potwierdzone bezpośrednio dokumentami. Franciszek miał 5-cioro dzieci w tym Feliksa, który w 1976 r. ożenił się z Katarzyną Bogusz i mieli 9-cioro dzieci ale 6-ro zmarło w dzieciństwie.  Najstarszy syn Tomasz urodzony w 1797 roku ożeniony w 1819 roku z Magdaleną Wiechetek z Redzyńskiego córką Laurentego i Katarzyny Nocek pozostał na ojcowiźnie w Redzyńskiem, córka Krystyna w 1827 roku wyszła za mąż za Jana Świeczkę do Chyżyn syna Hiacynta i Małgorzaty Janas  i mieli 9-cioro dzieci, natomiast najmłodszy syn Feliksa - Wojciech ożenił się w 1821 r z Moniką Gajowniczek z Lalin, po jej śmierci ożenił się powtórnie w 1843 r z Urszulą Pazura wdową po Janie Okrzei, a po śmierci Urszuli ożenił się w 1844 r. w wieku 28 lat z Martyną Sabak córką Leona Sabak opisanego przy kol. 13.
Wojciech z Martyną mieli 9-cioro dzieci, z których 4-ro  zmarło w dzieciństwie. Córka Klara wyszła za mąż za Jana Kowalskiego z Lalin na kolonię 15.  Córka Katarzyna i syn Piotr w 1886 r. ożenili się na "miany" z Kazimierzem i Rozalią Świątek rodzeństwem ze Strachomina rodziców Antoniego Świątka i Małgorzaty Gajowniczek. Piotr Sabak po śmierci Rozali ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Wojciecha i Ludwiki Świeczka . Zob. rodziny Andrzeja Świątka. Najmłodszy syn Stanisław ożenił się z  Agnieszką Sabak z Iwowego i wraz z Piotrem pozostali na podzielonej kolonii 21.

Piotr urodzony w 1858 roku ożeniony w 1886 roku z Rozalią Świątek mieli czworo dzieci. Najstarszy Jan ożeniony ze Stanisławą Prus z Redzyńskiego pozostał na kol. 21, córka Marianna wyszła za mąż za Piotra Świątka z Lalin na kolonię 18,  syn Wojciech zginął przy budowie studni, natomiast najmłodszy Wiktor pozostał kawalerem. Piotr z Marianną Kowalską z drugiego małżeństwa miał córkę Leokadię, która wyszła za Aleksandra Redę z Lalin i syna Władysława ożenionego z Władysławą Cichą do Warszawy.
Jan urodzony w 1887 roku poślubił w 1933 roku Stanisławę Prus z Redzyńskiego córkę Stanisława i Katarzyny Całka i miał z nią dwoje dzieci. Starsza córka Krystyna zmarła w wieku 15 lat, natomiast syn Wiesław przejął gospodarstwo po ojcu.
Wiesław urodzony w 1936 roku poślubił w 1956 roku Krystynę Krzewską z Iwowego, córkę Stanisława i Stefanii Sabak, z którą miał troje dzieci. Najmłodszy Leszek ożeniony z Zofią Jarząbek pozostał na rodzinnym gospodarstwie.

Stanisław i Agnieszka Sabak z rodziną.Aleksandra Sabak (Oszkielowa), 
Weronika Łuszkiewicz (Sabakowa). Bronisława i Weronika Sabak.Stanisław urodzony w 1861 roku poślubił w 1892 roku Agnieszkę Sabak z Iwowego córkę Dominika i Małgorzaty Stosio i mieli 6-ro dzieci. Najstarszy syn Franciszek zginął podczas I Wojny Światowej, córka Aleksandra wyszła za Stanisława Oszkiela z Iwowego, który po śmierci Aleksandry ożenił się z jej siostrą Bronisławą. Córka Weronika wyszła za Józefa Sabaka z Lalin - kolonia 13, Kazimiera za Grzegorza Sabaka syna Klemensa z kolonii 5, a syn Władysław ożenił się z Heleną Soćko i pozostał na kol. 21.

Grzegorz Sabak urodzony w 1899 roku ożenił się w 1933 roku z Kazimierą Sabak i mieli 6-ro dzieci. najstarszy Kazimierz ożenił się w 1962 roku z Reginą Dybek z Iwowego, córką Jana i Marianny Ositek i założyli rodzinę w Warszawie, Marianna poślubiła Zbigniewa Lada i równiez założyła rodzinę w Warszawie, kolejna Apolonia poślubiła w 1959 roku Mariana Świątka z Lalin, syna Piotra z kolonii 18 i założyli rodzinę w Świdrze, gdzie urodził się im syn Zbigniew ożeniony z Marią Kaczorowską i córka Katarzyna zaślubiona z Wiesławem Kąkolewskim. Kolejna Janina wyszła za mąż za Wiesława Ławniczaka i założyli rodzinę w Józefowie. Barbara z kolei poślubiła Henryka Barana z Generałowa i najmłodszy Marian poślubił Halinę.

Władysław urodzony w 1903 roku ożenił się w 1948 roku z Heleną Soćko córką Jana i Marianny Nurzyńskiej z kolonii 27 i mieli trzy córki. Najstarsza Elżbieta wyszła za mąż za Jana Drzewieckiego ze Świątkowizny. Krystyna wyszła za Mariana Świątka ze Strachomina i najmłodsza Maria za Marka Kozłowskiego.

 

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych