Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Kwiatkowski, Reda - kol.34

Rodzina Jana Kwiatkowskiego i Katarzyny Dudzińskiej oraz ich następców na kolonii 34 ( Kresy )
 Jan Kwiatkowski z  Katarzyną Dudzińską przybyli z Długokątów w powiecie rawskim skąd przybyła również trójka ich dzieci tj. Józefa, Jakub i Anastazja. Zob. rodzina Jana Kwiatkowskiego. Józefa wdowa po Wojciechu Kaniewskim zmarłym we wsi Długokąty w 1854 roku, wyszła za mąż za Jana Bieńko z Iwowego. Jakub żonaty z Katarzyną Michalską osiadł na kolonii 30, natomiast Anastazja Kwiatkowska poślubiła w 1852 roku Józefa Redę ze Strachomina i pozostali na omawianej kolonii 34. O rodzinie Kwiatkowskich brak bliższych danych, natomiast najstarszymi przodkami Józefa Redy byli również Józef Reda i Małgorzata ze Strachomina. Zob. rodzina Józefa Redy.
Józef Reda z Małgorzatą mieli 5-ro dzieci. Ich syn Paweł urodzony w 1758 roku poślubił w 1793 roku Kornelię Gortat. z którą mieli 7-ro dzieci. Najstarszy syn Walenty poślubił Antoninę Malko, natomiast córka Krystyna  poślubiła w 1835 roku Konstantego Staneckiego z Wodyń wdowca po Urszuli Wójcik.
Walenty Reda urodzony w 1794 roku z Antoniną Malko mieli również 7-ro dzieci. Józef Reda w 1852 roku ożenił się z Anastazją Kwiatkowską na Kresy (Iwowe). Młodszy Piotr w 1861 roku ożenił się z Katarzyną Rechnio z Oleksianki, córką Macieja i Anieli Pazura i pozostali w Strachominie, gdzie mieli 10-ro dzieci. Natomiast córka Walentego Agnieszka poślubiła w 1862 roku Ignacego Płatka z Oleksianki, syna Józefa i Krystyny Rechnio.
Józef Reda urodzony w 1833 roku n Anastazją Kwiatkowską mieli 10-ro dzieci. Franciszka w 1884 roku poślubiła Jana Chrzanowskiego ze Strachomina, syna Mikołaja i Marcelli Reda i mieli w Strachominie 4-ro dzieci. Zaś syn Jan poślubił Mariannę Chrzanowską, córkę Mikołaja i Marcelli ( małżeństwo na miany ) i pozostał na Kresach na połowie kolonii 34. Kolejny syn Józefa - Stanisław ożenił się w 1904 roku z Agnieszką Śluzek z Chyżyn i założyli rodzinę w Strachominie, gdzie urodziło się im trzy córki. Najmłodszy syn Józefa - Kazimierz Reda w 1897 roku ożenił się z Rozalią Rechnio z Oleksianki i pozostał na drugiej połowie kolonii 34. Zob. rodziny Rechnio.

Jan Reda urodzony w 1862 roku poślubił Mariannę Chrzanowską w 1884 roku i mieli 8-ro dzieci w tym siedmiu synów. Wiktor Reda w 1918 roku ożenił się z Marianną Sabak, córką Jana z kolonii 31. Kolejny Stanisław w 1930 roku ożenił się z Julianną Gasek, a w 1932 roku z jej siostrą Franciszką Gasek kolonia 33, a w 1934 roku z Aleksandrą Łodyga z kolonii 12. , z którą mieli córki Janinę i Kazimierę. Janina w 1968 roku wyszła za Zygmunta Mikosa z Łopacianki i mieli córki Danutę i Małgorzatę, zaś młodsza Kazimiera w 1971 roku poślubiła Bogusława Tarnowskiego ze Stojadeł.  Syn Jana - Aleksander ożenił się w 1930 roku z Leokadią Sabak z kolonii 21i zamieszkali na zakupionej od Nurzyńskiego części kolonii 27. Najmłodszy Józef Reda w 1929 roku poślubił Annę Łodyga z kolonii 12 - siostrę wyżej wymienionej Aleksandry.
Aniela i Adela Reda.Wesele Władysława Redy z Jadwigą ŚwiątekWiktor Reda z Marianną Sabak mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Stefan Reda przebywał na przymusowych robotach w Niemczech i po wyzwoleniu przeniósł się do Australii. Kolejna Adela Reda poślubiła Mieczysława Świątka z kolonii 36. Następna Adela w 1970 roku poślubiła Adolfa Jaśkiewicza syna Antoniego i Anieli Woźniak. Władysław w 1960 roku ożenił się z Jadwigą Świątek z Iwowego, córką Franciszka i Stefanii Rechnio i mieli dwoje dzieci: Piotra i Monikę. Najmłodszy Zygmunt nie założył rodziny.

Józef Reda z Anną Łodyga mieli troje dzieci. Najstarszy Feliks w 1950 roku ożenił się z Zofią Kuśmierek z Budzisk, córką Jana i Heleny Piekarskiej i mieli 6-ro dzieci, następnie wyprowadzili się na ziemie północne. Władysław Kazimierz Reda ożenił się z Alfredą Marią Reda z Łopacianki i mieli syna Bernarda oraz córkę Agnieszkę.Edward Soćko, Krzysztof Reda, Władysław Reda i Henryk Reda. Bernard Kazimierz Pazura (kol.6), 
Stanisław Sabak (kol.13) i Zygmunt Reda.ożenił się z Beatą Lech z Wielgolasu i pozostał na Kresach, gdzie urodziły się im córki Martyna i Dominika, natomiast Agnieszka w 1998 roku poślubiła Krzysztofa Gubę z Lucina, syna Eugeniusza i Ewy Zarzyckiej.

Kazimierz Reda urodzony w 1871 roku z poślubioną w 1897 roku Rozalią Rechnio z Oleksianki, córką Tomasza i Łucji Gajowniczek mieli 5-ro dzieci.  Najstarsza Helena poślubiła w 1926 roku Władysława Baranka z kolonii 20, syna Józefa i Rozalii Pęśko, z którym miała córkę Reginę zamężną z Józefem Rosą z kolonii 24. Kolejny  Stanisław Reda w 1928 roku poślubił Wiktorię Gaładyk i załozyli rodzinę na kolonii 29. Następny Jan Reda w 1929 roku ożenił się z Marianną Sitek z kolonii 25, córką Szczepana i Heleny Kowalskiej. Najmłodsza Zofia Reda w 1927 roku wyszła za Bronisława Cudnika do Oleksianki, gdzie mieli 5-ro dzieci, następnie cała rodzina przeniosła się do Legionowa.
Jan Reda urodzony w 1904 roku z Marianną Sitek mieli 4-ro dzieci. Henryk z Krystyną Wojciechowską założyli rodzinę na Chrominku, Tadeusz i Konstancja założyli rodziny poza Lalinami, natomiast najmłodszy Wiesław pozostał na gospodarstwie.
Wiesław Reda urodzony w 1950 roku ożenił się z Danutą Karasek i mieli cztery córki. Najstarsza Elżbieta poślubiła w 2003 roku Andrzeja Duczka z Dębego Małego, syna Stanisława i Elżbiety Reda.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych