Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Oszkiel

Rodziny Oszkiel

 


Roch Oszkiel z Jamielnego, syn Jędrzeja i Marianny Markosik,  ożenił się w 1830 roku z Justyną Ludwiką Kosut z Iwowego, najmłodszą z dziewięciorga rodzeństwa córką Ottona i Tekli Sabak i założył w Iwowem przedstawioną tu rodzinę Oszkielów, Roch Oszkiel i Marianna mieli w Iwowem  7-ro dzieci.
Monika Oszkiel, najstarsza córka Rocha, w 1850 roku poślubiła Jana Grudnio z Lalin i w Iwowem mieli dwóch synów Teofila i Franciszka, zob. rodzina Grudnio.
Marianna Oszkiel, druga z córek Rocha,  w 1853 roku wyszła za mąż za Marcina Dzięcioła z Iwowego i tu mieli 8-ro dzieci. Najstarsza ich córka Franciszka Dzięcioł w 1856 roku wyszła za Franciszka Gołędowskiego z Iwowego, zob rodz. Gołędowski, zaś najmłodsza Ludwika Dzięcioł w 1887 roku poślubiła Piotra Wiechetka z Lalin z kolonii 23.
Błażej Oszkiel, syn Rocha,  w 1857 roku ożenił się z Marianną Bieńko z Iwowego i mieli tu 6-ro dzieci, a następnie w 1871 roku ożenił się powtórnie z Franciszką Brauła ze Strachomina i mieli jeszcze 7-ro dzieci, z których czworo zmarło w dzieciństwie.
Florentyna Oszkiel, najstarsza z pierwszego małżeństwa, w 1878 roku poślubiła Wojciecha Skorupę z Iwowego i mieli tu 11-ro dzieci.
Jan Oszkiel , syn Błażeja, w 1885 roku ożenił się z Marianną Brauła ze Strachomina, siostrą Franciszki, z którą ożenił się jego ojciec i mieli w Iwowem 8-ro dzieci. Najstarsza córka Agnieszka Oszkiel  w 1912 roku wyszła za Jana Jakubika z Jagodnego syna Teofila i Ewy Wiszniewskiej. Ich córka Genowefa Jakubik w 1939 roku poślubiła Wiktora Wronowskiego z Iwowego syna Franciszka i Małgorzaty Sitek.  Następna córka Jana, Weronika Oszkiel poślubiła Piotra Nocnia  i została omówiona poniżej przy  Katarzynie Oszkiel - siostrze Jana. Syn Jana, Stanisław Oszkiel ożenił się w 1919 roku roku z Aleksandrą Sabak z Lalin, a po jej śmierci w 1926 roku, ożenił się ponownie w tymże 1926 roku z jej siostrą Bronisławą. Stanisław Oszkiel z Aleksandrą miał 4-ro dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie i z Bronisławą miał syna Remidiusza.Piotr Oszkiel i Jadwiga ? Józef Oszkiel najstarszy syn Stanisława z pierwszego małżeństwa wychowywał się u dziadków w Lalinach i w 1946 roku ożenił się z Janiną Sabak z Lalin córką Bronisława i Aleksandry Gajowniczek i mieli czworo dzieci, z których najmłodsza zmarła w dzieciństwie, zaś pozostałe założyli rodziny. Najstarszy syn Józefa, Henryk Oszkiel ożenił się z Elżbietą Gajowniczek. Córka Józefa, Danuta Oszkiel poślubiła Kazimierza Sysiaka z Wielgolasu i tam założyli rodzinę. Druga córka Józefa, Janina Oszkiel w 1976 roku poślubiła Edwarda Zajmę z Transboru syna Piotra i Cecylii Kędzierskiej i zamieszkali w Wielgolesie. Marian Oszkiel, drugi syn Stanisława z pierwszego małżeństwa, w 1948 roku ożenił sie Henryką Szeląg córką Wiktora i Stanisławy Sabak, i w Iwowem mieli synów Bernarda i Floriana oraz córkę Irenę, która w 1983 roku poślubiła Andrzeja Bronisława Kownackiego syna Henryka i Krystyny Dzięcioł. Remigiusz Kazimierz Oszkiel, syn Stanisława z drugiego małżeństwa, w 1956 roku ożenił się z Marianną Szeląg młodszą siostrą Henryki Szeląg zamężnej z jego bratem  Marianem.  Remigiusz z Marianną założyli rodzinę na Śląsku i mieli synów Michała i Tomasza.
Piotr Oszkiel z żoną, 
Wiktor Oszkiel i Stanisław Oszkiel z żoną Bronisławą, pośrodku Genowefa Jakubik Piotr Oszkiel  drugi syn Jana ożenił się z Jadwigą i mieszkali w Stołbcach pow. Siemiatycze. Po zajęciu tych terenów przez wojska radzieckie w 1939 roku, rodzina została wywieziona na Sybir, żonie Jadwidze z synem Jerzym udało się zbiec z transportu, natomiast Piotr już nie powrócił. Jadwiga z synem musiała się ukrywać. Po wojnie syn Jerzy został księdzem,  mszę prymicyjną odprawił w Latowiczu. Trzeci syn Jana - Wiktor Oszkiel pozostał kawalerem i mieszkał razem z bratem Stanisławem.  Rodzina Jana Oszkiela opisana została także na stronie Jana i Marianny Oszkiel.
Katarzyna Oszkiel  druga córka Błażeja i Marianny w 1886 roku poślubiła Feliksa Pietrasika z Woli Wodyńskiej ale nie mieli dzieci i wzięli na wychowanie wspomnianą wyżej Weronikę Oszkiel córkę Jana i Marianny Brauła , którą następnie wydali za mąż za Piotra Nocnia z Brodk - siostrzeńca Feliksa Pietrasika. Piotr Noceń z Weroniką mieli 9-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie. Córka Piotra, Bronisława Noceń wyszła za Żydaka i mieszkała w Oleśnicy. Syn Piotra, Stanisław Noceń w 1943 roku ożenił się z Genowefą Oszkiel, córką Walentego i Marianny Jastrzębskiej i w Wielgolesie mieli córkę Halinę i syna Eugeniusza. Drygi syn Piotra, Władysław Noceń mieszkał w Woli Wodyńskiej, zaś córka Piotra, Janina Noceń w 1946 roku poślubiła Stanisława Lewandowskiego i zamieszkali w Woli Wodyńskiej. Najmłodsza córka Piotra,  Kazimiera Noceń wyszła za Polaka i zamieszkała również w Woli Wodyńskiej.
Weronika Oszkiel, najmłodsza córka Błażeja z pierwszego małżeństwa, w 1888 roku wyszła za Jana Skorupę z Iwowego syna Leona i Franciszki Łodyga, gdzie mieli 5-ro dzieci. Zob. rodzina Bartłomieja Łodygi.Genowefa Oszkiel i Stanisław Noceń.
Eugeniusz Oszkiel, Jan Oszkiel, 
Marian Oszkiel, Władysław Noceń..Ludwik Oszkiel, syn Błażeja z drugiego małżeństwa z Franciszką Brauła, w 1908 roku ożenił się z Heleną Gaszewską z Oleksianki i w Iwowem mieli 6-ro dzieci. Najstarsza Efrenia Oszkiel w 1928 roku poślubiła Stanisława Kopyt z Iwowego, brak danych o potomstwie. Genowefa Oszkiel, druga córka Ludwika,  w 1934 roku wyszła za Władysława Skorupę z Iwowego i mieli tu syna Zdzisława i córkę Teresę. Eugeniusz Oszkiel  , syn Ludwika, w 1948 roku ożenił się z Wandą Świątek z Iwowego, córką Feliksa i Katarzyny Oszkiel i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Ich syn  Mieczysław Oszkiel w 1972 roku ożenił się z Teresą Oszkiel, córką Stefana i Henryki Bieńko i mieli trzech synów, z których najstarszy Paweł Oszkiel w 1995 roku ożenił się z Anną Koźlicką i mieli synów Łukasza i Jakuba, zaś młodszy Rafał Oszkiel w 1998 roku poślubił Katarzynę Mikołajczyk, z którą mieli syna Kamila i córkę Milenę.  Adam Oszkiel,  drugi syn Eugeniusza, w 1974 roku poślubił Hannę Maślankiewicz z Redzyńskiego i mieli dwóch synów, starszy z nich Sławomir Oszkiel w 2002 roku ożenił się z Żanetą Jabłońską, natomiast młodszy Emil Oszkiel w 2000 roku poślubił Katarzynę Olko, z którą mieli syna Bartosza. Najmłodsza córka Eugeniusza Daniela Oszkiel  w 1981 roku wyszła za Romana Domańskiego z Kisielska i w Iwowem mieli troje dzieci: Sebastiana, Kingę i Aleksandrę. Henryk Oszkiel, drugi syn Ludwika, w 1951 roku ożenił się z Haliną Chrustowską z Latowicza i mieli tam dwie córki,  młodsza z nich Lidia Oszkiel  w 1975 roku poślubiła Jerzego Żółkiewkę.
Walenty Oszkiel, drugi syn Błażeja i Franciszki Brauła, w 1906 roku ożenił się z Marianną Jarzębską z Wielgolasu i początkowo mieszkali w Iwowem a później przenieśli się do Wielgolasu. Mieli 4-ro dzieci, z których najstarsza Bronisława Oszkiel  w 1927 roku poślubiła Władysława Prusa z Chyżyn i tam mieli troje dzieci, Feliks Oszkiel  w 1938 roku ożenił się z Genowefą Tudek z Garwolina, natomiast najmłodsza Genowefa Oszkiel wyszła w 1943 roku za Stanisława Nocnia z Woli Wodyńskiej syna wyżej wspomnianej Weroniki Oszkiel i w Wielgolesie mieli córkę Halinę i syna Eugeniusza.
Wiktor Oszkiel, Eugeniusz Oszkiel, Jan Noceń, 
Marian Oszkiel.. Wiktor Oszkiel, najmłodszy syn Błażeja, w 1919 roku ożenił się z Marianną Świątek z Iwowego córką Tomasza i Katarzyny Duszczyk i mieli tu 5-ro dzieci. Najstarszy Feliks Oszkiel   w 1945 roku poślubił Janinę Kowalską z Redzyńskiego córkę Jana i Katarzyny Domoń i w Iwowem urodziła się im córka Barbara. Kolejny syn Wiktora, Jan Oszkiel  w 1948 roku ożenił się z Marianną Sabak, córką Władysława i Zofii Wójcik i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, z których najmłodszy Mieczysław Oszkiel  poślubił Rodzina Stanisława Oszkiela i M. SiarkiewiczBarbarę Serzysko i miał z nią w Iwowem synów Huberta i Tomasza. Stefan Oszkiel, trzeci z synów Wiktora,  w 1950 roku ożenił się z Henryką Bieńko z Iwowego i mieli tu 7-ro dzieci. Najstarsza z nich Teresa Oszkiel  w 1972 roku poślubiła Mieczysława Oszkiela, syna Eugeniusza i Wandy Świątek, i  mieli trzech synów (omówiono wyżej przy Mieczysławie Oszkielu). Kolejna córka Stefana, Wiesława Oszkiel  w 1982 roku wyszła za Jana Musiała z Sulejówka i mieli 5-ro dzieci, a najstarszy z nich Andrzej w 2007 roku poślubił Patrycję Piłka. Trzecia córka Stefana,  Zofia Oszkiel  w 1979 roku poślubiła Józefa Sabaka z Iwowego syna Jana i Stanisławy Świeczka i mieli w Warszawie pięciu synów. Syn Stefana, Stanisław Oszkiel w 1993 roku ożenił się z Marzeną Siarkiewicz , z którą w latach 1994 - 2004 urodziło się im 7-ro dzieci.  Najmłodsza córka Stefana,  Elżbieta Oszkiel  w 1993 roku poślubiła Jacka Borucińskiego z Grzebowilka i mieli troje dzieci: Justynę, Bartłomieja i Zuzannę. Synowie Wiktora Oszkiela: Józef Oszkiel urodzony w 1924 roku jest bratem zakonnym "Pawłem" w Niepokalanowie, zaś najmłodszy Mieczysław Oszkiel urodzony w 1937 roku był księdzem w Niepokalanowie - zmarł w 2002 roku.

Wojciech Oszkiel , drugi syn Rocha, w 1863 roku poślubił Mariannę Szaniawską z Iwowego i tu urodziło się im troje dzieci, z których najstarszy Piotr zmarł w dzieciństwie.
Córka Weronika Oszkiel w 1887 roku wyszła za mąż za Jakuba Gaszewskiego z Oleksianki, gdzie mieli 9-ro dzieci, z których najstarszy Wiktor Gaszewski  w 1923 roku założył w Oleksiance rodzinę z Heleną Bogusz i mieli córkę Pelagię; Piotr Gaszewski  w 1916 roku ożenił się z Marianną Kaczorek z Oleksianki i mieli 7-ro dzieci , zob. rodziny Kaczorek, oraz Stanisław Gaszewski  w 1923 roku ożenił się z Leokadią Bogusz z Oleksianki i mieli tu troje dzieci.
Roman Oszkiel   syn Wojciecha, w 1888 roku ożenił się z kolei z Julianną Gaszewską z Oleksianki, siostrą w/w Jakuba żonatego z Weroniką, i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których troje zmarło w dzieciństwie.
Franciszek Oszkiel  , starszy syn Romana, w 1911 roku ożenił sie z Heleną Gajowniczek z Chyżyn i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, a następnie w 1947 roku poślubił Mariannę Wysocką z Wodyń. Córka Franciszka,  Genowefa Oszkiel w 1942 roku poślubiła Henryka Gajowniczka ze Strachomina, a następnie w 1945 roku Stanisława Świątka z Żebraczki, brak danych o dzieciach. Z kolei Feliks Oszkiel, syn Franciszka, ożenił się ze Stanisławą Serzysko i mieli 4-ro dzieci. Najstarszy syn Feliksa,  Zenon Oszkiel ożenił się z Teresą Soćko z Lalin i tu mieli 4-ro dzieci, zaś najmłodsza Danuta Oszkiel w 1989 roku poślubiła Adama Gaładyka z Lalin i mieli troje dzieci.
Piotr Oszkiel , najmłodszy syn Romana, w 1922 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Iwowego i mieli tu 4-ro dzieci. Ich syn  Edward Oszkiel w 1950 roku ożenił się z Reginą Świeczka z Iwowego i mieli troje dzieci, z których Henryka Oszkiel   w 1972 roku poślubiła Jerzego Ositka z Iwowego i mieli syna Krzysztofa i córkę Agnieszkę. Krzysztof Ositek ożenił się z Agnieszką Traczyk i mieli w Iwowem troje dzieci, natomiast Agnieszka Ositek w 2000 roku poślubiła Piotra Śluzka z Wężyczyna. Syn Edwarda,  Bernard Oszkiel ożenił się z Urszulą Dynek i mieli syna Sylwestra żonatego z Anetą Gajowniczek z Chyżyn oraz córkę Renatę.  Kazimiera Oszkiel, córka Piotra, w 1958 roku poślubiła Henryka Świątka z Oleksianki i w Markach urodziło się im troje dzieci: Ryszard, Janusz i Krzysztof Świątek. Drugi syn Piotra,  Jan Oszkiel  ożenił się z Teresa Pyrą i mieli w Iwowem 5-ro dzieci, z których Elżbieta Oszkiel  w 1992 roku wyszła za Ryszarda Pazurę z Chyżyn syna Ignacego i Leokadii Pielasa, Zbigniew Oszkiel  w 1999 roku ożenił się z Ewą Śluzek z Mińska Maz., zaś Tomasz Oszkiel  w 2001 roku ożenił się z Justyną Łodyga z Iwowego.

Łucja Oszkiel , córka Rocha, w 1865 roku poślubiła Grzegorza Szaniawskiego z Iwowego i mieli tu 8-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny  Franciszek Szaniawski  w 1894 roku założył w Iwowem rodzinę z Jadwigą Soćko z Lalin i tam urodziło się im 7-ro dzieci, zob. rodziny Soćko Paweł Szaniawski   w 1906 roku ożenił się z Julianną Komorek z Kamionki, wdową po Feliksie Łodydze z Lalinek i  założył rodzinę na Lalinkach, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci.  Zob. ogród 06., O pozostałych członkach rodziny Szaniawskich i Sianiawskich można przeczytać na stronie Rodziny Szaniawski.

Antoni Oszkiel, najmłodszy syn Rocha, pracował na kolei i założył rodzinę z Marią Magdaleną Więckowską, z którą miał pięcioro dzieci. Wiadomo, że  syn CzesławKościół w Tarczynie pw. Św. Mikołaja. Ks. Czesław Oszkiel proboszcz parafii Tarczyn.Oszkiel urodzony w 1889 roku  został księdzem. Od 1934 roku był proboszczem  w parafii Tarczyn, gdzie pobudował dom parafialny - obecny Gminny Ośrodek Kultury i przeprowadził renowację kościoła. W czasie okupacji współpracował z ruchem oporu. W 1944 roku został aresztowany przez Niemców i po brutalnych przesłuchaniach zamordowany. Na miejscowym cmentarzu znajduje się pomnik, a w kościele tablica pamiątkowa. Jego imieniem nazwano ulicę przy której stoi wybudowany przez Niego Dom Parafialny.
Emilia Oszkiel
, córka Antoniego, w 1913 roku poślubiła Stefana Ćmochowskiego z Oleksianki, a następnie Wincentego Nawotkę i zamieszkali w Zeńboku pow. ciechanowski, gdzie mieli córki Zofię i Mariannę oraz syna Stanisława. Zofia Nawotka  w 1951 roku poślubiła Michała Michalskiego z Zalesia i założyli rodzinę w Elblągu, gdzie urodził się syn Tomasz i córka Barbara. Tomasz Michalski w 1979 roku ożenił się z Ewą Bis z Niska i założyli rodzinę w Rzeszowie gdzie urodził się syn Paweł i córka Dominika, zaś Barbara Michalska w 1976 roku poślubiła Krzysztofa Smolika z Rzeszowa i tu mieli córkę Aleksandrę i synów Grzegorza i Tomasza. Aleksandra Smolik z kolei poślubiła Marcina Bienasa z Krakowa, gdzie urodziła się im Emilia Oszkiel i Stefan Ćmochowskicórka Emilia.   Marianna Nawotka wyszła za Stefana Sarnowskiego. 
Aleksander Oszkiel
, drugi syn Antoniego, urodzony około 1895 roku w Warszawie, w 1930 roku ożenił się z Marianną Świątek z Kamionki córką Franciszka i Marianny Witek. W 1933 roku urodziła się im córka Sabina Zofia Oszkiel, która następnie w 1952 roku poślubiła Jana Wójcika z Wielgolasu i w Kamionce mieli 4-ro dzieci.
Druga córka Antoniego Genowefa Oszkiel poślubiła Bielawskiego, z którym miała syna Stefana Bielawskiego, zaś ten ożeniony z Barbarą miał syna Piotra Bielawskiego.
Trzeci syn Antoniego Feliks Oszkiel ożenił się z Jadwigą ale brak bliższych danych.

Album rodzin Oszkiel i Bieńko.

Szczegóły gałęzi Rocha Oszkiela i Justyny Kosut.Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych