Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Grudnio, Grudzień i Nowak

Rodziny Grudnio, Grudzień i Nowak

 

 Rodziny Grudnio (Grudzień)

Najstarszymi w tej chwili ustalonymi przodkami omawianych rodzin jest  Marcjan Grudnio i Tekla Mikos z Chromina. Ich syn   Maciej Grudnio urodzony około 1899 roku w Chrominie, w 1821 roku poślubił Juliannę Pazura z Lalin, córkę Jana i Krystyny Zbojna. W tym samym roku siostra Macieja - Małgorzata Grudnio wyszła za mąż za Wawrzyńca Pazurę do Lalin, syna Kiliana i Franciszki Sabak, wdowca po Konstancji Łodyga i miała z nim troje dzieci, z których dwie córki Franciszka i Klara zmarły w dzieciństwie, natomiast o najmłodszym synu Zachariaszu brak danych.
Maciej Grudnio z Julianną mieli 11-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Pozostałych 6-ro wymienionych niżej założyło rodziny.

Agata Grudnio najstarsza córka Macieja w 1844 roku poślubiła Jędrzeja Pęśko z kolonii 26. Zob. rodziny Bartłomieja Pęśko.

Kazimierz Grudnio  urodzony w 1823 roku poślubił z kolei w 1844 roku Barbarę Pęśko, córkę Franciszka i Małgorzaty Pazura, z którą mieli 12-ro dzieci a po śmierci Barbary w 1888 roku, poślubił w 1892 roku Ewę Reda z Lalin córkę Jana i Zofii Pęśko z kolonii 26 z którą nie mieli potomstwa.  6-ro dzieci Kazimierza zmarło w dzieciństwie lub młodości. O synu Tomaszu brak danych.
Marianna Grudzień córka Kazimierza wyszła w 1873 roku za Piotra Świątka ze Strachomina wdowca po Mariannie Gielo, syna Augustyna i Karoliny Świątek, z którym miała dwoje dzieci. Zob. rodziny Walentego Świątka.
Ludwik Grudzień ożenił się w 1886 roku z Wiktorią Jarzębską z Transboru, a następnie w 1889 roku z Marianną Belkowicz z Budzisk, wdową po Franciszku Łodydze z kolonii 4. i mieli 6-ro dzieci,  z których 4-ro zmarło w dzieciństwie lub wczesnej młodości.
Franciszek Grudzień  najstarszy syn Ludwika ożenił się z Klotyldą Smykiewicz  z kolonii 36 najmłodszą córką  Bronisława Smykiewicza i Konstancji Dobieckiej i mieli dwie córki. Wiadomo, że przebywali na Wołyniu w Ostrogu, gdzie urodziła się ich córka Henryka. Franciszek  i Klotylda zmarli w Warszawie: Franciszek w 1977 roku, natomiast Klotylda w 1989 roku.
Stanisław Grudzień drugi syn Ludwika ożenił się do Filipówki z Franciszką Jarząbek z Goździka, wdową po Leszczyńskim z Filipówki i tam prowadził wiatrak, miał trzy córki, z których Genowefa Grudzień wyszła za mąż za Nurzyńskiego do Garwolina, Wanda Grudzień przeniosła się do Warszawy i Helena  Grudzień pozostała w Filipówce.
Helena Grudzień córka Ludwika w 1917 roku wyszła za Franciszka Serzysko urodzonego w Brzuzie, a mieszkającego z rodzicami w Redzyńskiem. Rodzice Franciszka -  Walenty Serzysko i Marianna Sabak przenieśli się do Redzyńskiego po urodzeniu syna Franciszka i w Redzyńskiem urodziło się im jeszcze 6-ro dzieci. Franciszek Serzysko z Heleną mieli 4-ro dzieci. Troje najstarszych urodziło się w Lalinach, natomiast najmłodsza Kazimiera w 1929 roku w Redzyńskiem, gdzie przenieśli się po sprzedaży połowy kolonii 14 Józefowi Sabakowi z sąsiedniej kolonii 13. Ludwik do śmierci w 1936 roku mieszkał w Lalinach. Aniela Serzysko córka  Franciszka i Heleny w 1944 roku poślubiła Władysława Rechnio z Oleksianki syna Franciszka i Julianny Świeczka i w Redzyńskiem urodziła się im córka Lucyna. Kazimiera Serzysko w 1948 roku wyszła za Eugeniusza Mikosa z Chromina Syna Feliksa i Rozalii Gasek i w Redzyńskiem mieli troje dzieci. najstarsza Danuta Mikos w 1970 roku poślubiła Wiesława Wójcickiego z Iwowego syna Stanisława i Heleny Szczurek i w Iwowem mieli troje dzieci, a ich córka Marzena Wójcicka w 1996 roku wyszła za Jacka Zboinę z Brzuskowoli syna Jana i Ireny Rechnio. Klemens Tadeusz Mikos w 1975 roku ożenił się z Adminą Chrzanowską urodzoną w Seroczynie córką Kazimierza i Marianny Gajowniczek i w Strachominie mieli syna Roberta i córkę Monikę. najmłodsza Grażyna Mikos w 1976 roku poślubiła Adama Gajowniczka z Chromina syna Jana i Alfredy Rogala i w Redzyńskiem mieli córki Wiolettę i Beatę, Wioletta Gajowniczek w 1997 roku poślubiła Karola Malitkę z Łopacianki syna Andrzeja i Barbary Stułka i w Lalinach urodził się Kacper Malitka.
Paulina Grudzień, najmłodsza córka  Kazimierza, w 1884 roku wyszła za Józefa Nowaka syna Onufrego Nowaka i Małgorzaty Rękawek.  Rodzinę Nowaków omówiono niżej.

Jan Grudnio drugi syn Macieja w 1850 roku ożenił się z Moniką Oszkiel z Iwowego, córką Rocha i Justyny Kosut, i mieli dwóch synów Teofila i Franciszka.
 
Gabriel Grudnio w 1871 roku ożenił się z Marianną Bogusz z Iwowego córkę Kiliana i Weroniki Bogusz i mieli dwoje dzieci. Ich syn Piotr Grudzień urodzony w Zgórzu poślubił w 1897 roku Katarzynę Skornat z Oleksianki córkę Grzegorza i Franciszki Zarembskiej i w Iwowem mieli dwie córki Helenę i Weronikę, zaś Katarzyna Grudzień również urodziła dwoje dzieci o nieustalonym ojcostwie Helenę i Józefa,  jej córka Helena Grudzień  w 1930 roku wyszła za Nikodema Ołdaka z Kotunia, syna Józefa i Aleksandry Pachnik.

Łucja Grudnio
, kolejna córka Macieja, poślubiła w 1858 roku Mateusza Świątka z Oleksianki, syna Jana i Ewy Płatek i mieli tam 8-ro dzieci, a ich syn Jan Świątek to ojciec Piotra i Ludwika Świątka z kolonii 26. Najmłodszy z żyjących

Mikołaj Grudnio , najmłodszy żyjący syn Macieja,  poślubił w 1856 roku Małgorzatę Sabak, córkę Mikołaja i Tekli Pazura z późniejszej sąsiedniej kolonii 13 i mieli 8-ro dzieci.
Najstarszy syn Józef Grudzień w 1888 roku poślubił Mariannę Gajowniczek z Chyżyn córkę Walentego i Agnieszki Reda i mieli 4-ro dzieci, o których brak danych. 
Piotr Paweł Grudnio
drugi syn Mikołaja, zamieszkał w Warszawie i w  1893 roku poślubił w Lekowie Józefę Kącką z Mościc pow. ciechanowski, z którą w Warszawie przy ul. Pańskiej mieli 6-ro dzieci. Wiadomo, że najstarsi Władysław Grudnio i Stanisław Grudnio  z rodzinami mieszkali prawdopodobnie w Warszawie. Janina Grudnio w 1920 roku poślubiła w Warszawie w parafii św. Andrzeja Wiktora Franciszka Popielewskiego i miała syna Zygmunta i córkę. Zaś Anna Grudnio pozostała niezamężna, zmarła gdzieś na północy Polski około 1955 roku, a pochowana została w Warszawie przez brata Tadeusza. O Kazimierzu Grudzień ur. w 1900 roku brak danych.  Tadeusz Grudnio ożeniony z Janiną Michalską byli bezdzietni, natomiast Zofia Grudnio poślubiła Sadowskiego i długie lata mieszkali we Francji,  później wrócili do kraju i zamieszkali gdzieś na Ziemiach Odzyskanych.
Tomasz Grudzień , trzeci z synów Mikołaja, w 1905 roku poślubił Teodorę Pietrasik z Wodyń córkę Tomasza i Teresy Pierki i mieli w Iwowem dwie córki. Starsza Bronisława Grudzień w 1934 roku wyszła za Antoniego Osiaka z Kamionki, syna Jana i Marianny Błażejczyk i mieli również dwie córki Krystynę i Irenę Osiak, natomiast młodsza Marianna Grudzień wyszła w 1940 roku za Stanisława Wiechetka z Wielgolasu, syna Jana i Franciszki Wielgosz i brak danych o potomstwie.
Dwoje dzieci Mikołaja zmarło w dzieciństwie, natomiast o Franciszku i Janie brak danych.
 

Rodziny Nowak

Nowak Onufry to najstarszy znany obecnie przodek omawianej tu rodziny. Wiadomo, że Onufry Nowak z żoną Małgorzatą Rękawek mieszkali w Miętnem k/ Garwolina, bo tam około 1862 roku urodził się starszy z omawianych tu synów - Józef Nowak. Następnie rodzina przeniosła się do Gościewicza i tu urodził się w 1881 roku młodszy syn  - Kazimierz.  Kazimierz Nowak  w 1923 roku ożenił się z Heleną Pawłowską z Budzisk, córką Franciszka i Tekli Jesień ale brak dalszych danych o tej rodzinie.

Józef Nowak w 1884 roku ożenił się z Pauliną Grudzień z Lalin, córką Kazimierza i Barbary Pęśko i tu mieli 8-ro dzieci. Zob. kolonia14.
Jan Nowak , najstarszy syn Józefa, ożenił się z Franciszką Mikos z Chromina i pozostał na rodzinnej kolonii 12, gdzie urodziło się im 5-ro dzieci. Najstarszy Marian zmarł w dzieciństwie, natomiast pozostali: Stanisław, Marian, Władysław i Eugeniusz założyli rodziny.  Stanisław Nowak, najstarszy syn Jana, w 1954 roku ożenił się z Marianną Wielgopolanin z Budzisk, córką Stanisława i Bronisławy Makowskiej i tam założyli rodzinę, gdzie urodziło się im troje dzieci. Najstarszy Marian zmarł zaraz po urodzeniu. Drugi syn Stanisława, Jan Nowak w 1996 roku ożenił się z Zofią Krzewską z Latowicza córką Stefana i Krystyny Chrzyptowicz i w Budziskach urodziła się im córka Agata. Zob. też Rodziny Krzewski. Córka Stanisława, Teresa Nowak w 1985 roku poślubiła Dariusza Kubińskiego z Sufczyna syna Jana i Barbary Rogulskiej i w Woli Sufczyńskiej urodziło się im troje dzieci: Grzegorz, Sylwia i Kamil.  Marian Nowak, drugi syn Jana i Franciszki, w 1963 roku ożenił się z Janiną Stosio z Oleksianki córką Jana i Stefanii Płatek, i w Lalinach urodził się im dwóch synów:  Andrzej i Wiesław. Starszy Andrzej Nowak  ożenił się z Barbarą Lipińską z Łosic i zamieszkali w Mińsku Maz., gdzie mają syna Jakuba. Natomiast młodszy Wiesław Nowak ożenił się z Małgorzatą Posytek z Gościewicza  i w Lalinach urodził się im syn Rafał. Małgorzata z dzieckiem wkrótce odeszła do rodziców, a Wiesław wkrótce zmarł. Władysław Nowak , trzeci syn Jana i Franciszki, ożenił się z Teresą Jankowską z Łodzi i tam mieli dwie córki; Dorotę i Małgorzatę. Dorota Nowak poślubiła Zdzisława Frątczaka i urodziło się im dwóch synów: Tomasz i Paweł. Małgorzata Nowak zaś wyszła za mąż za Ireneusza Figurę. Najmłodszy syn Jana i Franciszki, Eugeniusz Nowak ożenił się z Danielą Kubuj z Sulejówka, z którą miał dwóch synów: Janusza i Piotra. Janusz Nowak ożenił się z Dorotą Anną Ufnal i w Warszawie urodziła się im córka Karolina i syn Kacper. Piotr Nowak ożenił się z kolei z Marzeną Herc i również w Warszawie urodziło się im dwóch synów: Dominik i Marceli.

Anna Nowak, córka Józefa i Pauliny, w 1905 roku poślubiła Antoniego Kaczorka z Iwowego (Kresy) syna Pawła i Ludwiki Prus i tu mieli syna Jana. Zob. Rodziny Kaczorek na tej witrynie oraz rodziny Kaczorek ze zdjęciami na witrynie Sabak Web Site i na kolonii 26. Po śmierci Antoniego, Anna wyszła ponownie w 1923 roku za Walentego Pieśko z Oleksianki syna Łukasza i Teofili Pazura ale nie ma danych o dzieciach. Jan Kaczorek, syn Anny i Antoniego, w 1941 roku ożenił się ze Stanisławą Sabak  z Iwowego córką Stanisława i Marianny Kosut  i w Iwowem (Kresy) mieli czworo dzieci. Zob. kolonia 35. Najstarsza córka Teresa zmarła w dzieciństwie natomiast pozostali synowie Stanisław, Marian i Adam założyli rodziny. Stanisław Kaczorek w 1967 roku ożenił się z Henryką Brauła z Lalin córką Tadeusza i Wandy Świątek i w Lalinach urodziła się im córka Beata, następnie zamieszkali w Pruszkowie. Marian Kaczorek, drugi syn Jana, ożenił się z Jadwigą Bogusz i w Iwowem mieli córkę Ewę. Najmłodszy Adam Kaczorek w 1972 roku ożenił się z Teresą Sabak córką Stefana i Janiny Świątek i w Lalinach mieli syna Dariusza i córki Annę i Renatę. Dariusz Kaczorek ożenił się z Anetą Gac i w Lalinach urodziła się im córka Karolina.

Stanisław Nowak drugi syn Józefa ożenił się z siostrą Franciszki Mikos z Chromina i w Chrominie mieli 4-ro dzieci. Ich syn Władysław Nowak ożenił się z Anielą Serzysko z Gościewicza i mieli tam trzech synów: Ryszarda, Andrzeja i Mirosława. Ryszard Nowak wyjechał na Śląsk i tam założył rodzinę. Andrzej Nowak mieszka w Gościewiczu i nie założył rodziny, zaś Mirosław w 1986 roku zginął na przejeździe kolejowym w Chrominie. Stanisława Nowak córka Stanisława wyszła za mąż za Jana Płatka z Lalin (Lalinki) i mieli czworo dzieci. Ich syn Adam Płatek ożenił się w Mizarach i ma trzech synów. Córka Marianna Płatek wyszła za mąż za Krzysztofa Sabaka z Kienkówki i tam mieli dwoje dzieci. Andrzej Płatek ożenił się w Prawdzie k/Stoczka Łuk. i mieszka w Warszawie, zaś Tadeusz Płatek pozostał w Chrominie , ożenił się z wdową Bogumiłą Poszytek i maję 4-ro dzieci. Zob. Rodziny Płatek na tej witrynie i ze zdjęciami na witrynie Sabak Web Site oraz na ogrodzie1,2Wanda i Aniela Nowak, córki Stanisława, wyprowadziły się do Szczecina i brak dalszych danych.

Piotr Nowak, trzeci syn Józefa i Pauliny, zamieszkał w Warszawie, gdzie w 1919 roku ożenił się z Cecylią Brochowską urodzoną w Wiedniu, córką Stanisława i Franciszki Kalinowskiej. Piotr pracował na kolei jako kierownik pociągu. Prawdopodobnie po wybuchu II wojny światowej przeprowadzili się z rodziną do Milanówka, gdzie Piotr zmarł na serce w grudniu 1939 roku. Piotrowi  z Cecylii w Warszawie urodzili się  synowie Jan i Eugeniusz oraz córka Zofia - zmarła w 1945 roku.
Jan Nowak, najstarszy syn Piotra, mieszkał w Milanówku i tu urodziło się trzech jego synów: Krzysztof, Jerzy i Bogdan.
Eugeniusz Nowak, młodszy syn Piotra, w czasie wojny dostał się na Zachód i tam wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie urodziło się mu dwóch synów: Zbigniew i Leszek oraz córka Danuta. Eugeniusz zmarł w Wielkiej Brytanii i tam został pochowany.


Marianna Nowak najmłodsza córka Józefa w 1929 roku wyszła za mąż za Józefa Wilka z Siennicy i mieli tu dwoje dzieci. Ich córka Władysława Wilk wyszła za mąż ale nie mieli potomstwa, natomiast syn Władysław Wilk założył rodzinę w Warszawie i miał dwoje dzieci syna i córkę.

Szczegółowe dane gałęzi: Macieja Grudnio i Julianny PazuraPowrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych