Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Gajowniczka Stefana

Rodziny Gajowniczek1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 


Rodziny Gajowniczek obejmują rodziny ze Strachomina i z Lalin, czyli wszystkie z parafii Latowicz, które występowały na początku ewidencji w księgach parafialnych, z wyjątkiem rodziny Walentego Gajowniczka, który ożeniony z Teresą Maleta założył rodzinę w Latowiczu, ale rodzina ta wkrótce zanikła. Poza tym na początku występuje rodzina Józefa Gajowniczka i Agaty Gagasek, którzy mieli córkę Mariannę ur. 12.03.1757 roku i na tym zakończyły się jej losy.
Opisywane tu rodziny wywodzą się od pięciu przodków , dla których nie ustalono już wcześniejszych powiązań rodzinnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że Szymon i Kilian byli braćmi, ale nie jest to bezpośrednio udokumentowane. Najstarszym był Szymon urodzony ok.1701 roku, następnym Kilian (1712) i kolejno Stefan (1720), Tomasz (1720) i Bartłomiej o nieustalonym roku urodzenia. Spośród wymienionych Tomasz występuje w Lalinach pozostali w Strachominie, choć Tomasz też prawdopodobnie pochodzi ze Strachomina.

Stefan Gajowniczek i Małgorzata

Stefan Gajowniczek urodził się około 1722 roku i wraz z żoną Małgorzatą założyli rodzinę w Strachominie, gdzie mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie, zaś z pozostałych czterech synów w Strachominie rodzinę założył Józef Gajowniczek.
 
Józef Gajowniczek, syn Stefana,  urodził się w 1761 roku a w 1789 roku poślubił Mariannę Wronowską z Iwowego i mieli siedmiu synów  z których pięciu założyło rodziny.

Błażej Gajowniczek, najstarszy syn Józefa,  w 1814 roku ożenił się z Józefą Gajowniczek ze Strachomina i mieli 10-ro dzieci, z których 7-ro założyło rodziny.
Walenty Gajowniczek , najstarszy syn Błażeja, ożenił się w 1833 roku z Franciszką Reda ze Strachomina i mieli syna Jakuba, następnie w 1839 roku ponownie ożenił się z Eleonorą Nidek ze Strachomina, z którą miał 6-ro dzieci i w 1857 roku trzeci raz ożenił się z Konstancją Łodyga z Iwowego, z którą mieli jeszcze 4-ro dzieci. Agnieszka Gajowniczek  z drugiego małżeństwa w 1875 roku wyszła za mąż za Marcina Kluskę z Rudnika, zaś druga córka Walentego i Eleonory, Apolonia Gajowniczek w 1871 roku poślubiła Aleksandra Kadeja z Parysowa. Z trzeciego małżeństwa Walentego z Konstancją Łodyga,  Marcin Gajowniczek w 1881 roku ożenił się z Marianną Chrust z Latowicza i w Strachominie mieli 5-ro dzieci, a ich syn Piotr Gajowniczek w 1911 roku ożenił się z Ludwiką Płatek z Latowicza i w Strachominie mieli również 5-ro dzieci, z których Henryk Gajowniczek ożenił się z Genowefą Oszkiel z Iwowego.
Drugi syn Walentego i Konstancji Mikołaj Gajowniczek w 1888 roku ożenił się z Marianną Reda ze Strachomina i mieli 5-ro dzieci, z których Weronika Gajowniczek w 1910 roku poślubiła Stanisława Płatka z Oleksianki i tam mieli 5-ro potomstwa, Anna Gajowniczek w 1919 roku wyszła za Józefa Śledzia z Młynek, Walenty Gajowniczek w 1924 roku ożenił się z Marianną Niedek ze Strachomina i najmłodsza Marianna Gajowniczek w 1925 roku poślubiła Ludwika Świątka z Lalin , gdzie mieli troje dzieci Zob. kolonia 26. Najmłodsza córka Walentego, Marianna Gajowniczek w 1889 roku wyszła za mąż za Grzegorza Gelo z miejscowości Rosy.
Katarzyna Gajowniczek,  córka Błażeja, w 1837 roku poślubiła Tomasza Świeczkę ze Strachomina i tu mieli 7-ro dzieci.  Marianna Gajowniczek , druga córka  Błażeja, w 1841 roku wyszła za Antoniego Nidka z Kamionki i tam mieli troje dzieci.
Faustyn Gajowniczek
, drugi syn Błażeja, w 1840 roku ożenił się z kolei z Salomeą Sikorską z Transboru i w Strachominie mieli 6-ro dzieci. 
Ich syn Franciszek Gajowniczek w 1865 roku ożenił się z Petronellą Pielasa z Chyżyn i w Strachominie mieli 10-ro dzieci. Najstarszy z nich Ludwik Gajowniczek w 1898 roku ożenił się z Magdaleną Śluzek z Chyżyn lecz brak danych o rodzinie. Córka Franciszka, Franciszka Gajowniczek w 1899 roku poślubiła Wojciecha Polaka z Jedliny, syna Szymona i Marianny Guska. Druga z córek, Weronika Gajowniczek w 1911 roku poślubiła Jana Maciejca z Latowicza, gdzie mieli córki Helenę i Mariannę, a następnie w 1919 roku poślubiła Władysława Jasińskiego z Kolonii Starogrodzkiej i w Latowiczu mieli córkę Zofię.
Marianna Gajowniczek, córka Faustyna, poślubiła Józefa Redę ze Strachomina, wdowca po Juliannie Rechnio i w Strachominie mieli 8-ro dzieci. Natomiast najmłodsza córka Faustyna, Katarzyna Gajowniczek w 1883 roku poślubiła Mikołaja Kozickiego z Jedliny.
Cecylia Gajowniczek , trzecia córka Błażeja, w 1846 roku wyszła za mąż za Stanisława Redę z Żebraczki, syna Szczepana i Franciszki Świątek, a czwarta córka Błażeja,  Małgorzata Gajowniczek w 1848 roku poślubiła Wojciecha Sikorskiego z Majdanu, syna Stanisława i Klary Ciborowskiej.
Filip Gajowniczek, najmłodszy syn Błażeja, w 1850 roku ożenił się z Marianną Sabak z Iwowego i zasiedlili zakupioną w Lalinach kolonię 28. , gdzie mieli troje dzieci, następnie Filip w 1856 roku ożenił się ponownie z Marianną Gelo z Oleksianki i mieli w Lalinach mieli jeszcze 8-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Najstarszy z pierwszego małżeństwa Marcin Gajowniczek w 1876 roku ożenił się z Agnieszką Płatek z Latowicza i tam mieli 5-ro dzieci. Najstarszy z kolei z drugiego małżeństwa Józef Gajowniczek w 1876 roku ożenił się z Marianną Matuszewską z Iwowego i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Zaś drugi syn Filipa,  Ludwik Gajowniczek w 1890 roku ożenił się z Marcjanną Rechnio z Oleksianki i pozostał na kolonii 28, gdzie urodziło się im troje  dzieci, a jego następcą na tej kolonii był syn Stanisław Gajowniczek, który z Marianną Rogala mieli tam 7-ro dzieci.

Mikołaj Gajowniczek, drugi z synów Józefa, w 1816 roku ożenił się z Magdaleną Kusio z Redzyńskiego i w Strachominie mieli 8-ro dzieci. Ich córka Julianna Gajowniczek  w 1836 roku poślubiła Dionizego Gajowniczka syna Rafała i Franciszki Michna (patrz poniżej rodziny Bartłomieja Gajowniczka). Syn Mikołaja,  Jan Gajowniczek w 1842 roku ożenił się z Agnieszką Stosio z Wężyczyna i mieli w Strachominie 11-ro dzieci, a następnie w 1868 roku ożenił się ponownie z Katarzyną Miedek ze Strachomina i mieli jeszcze 5-ro dzieci. Z pierwszego małżeństwa Katarzyna Gajowniczek, zapisane w aktach, że miała syna Jana z Dominikiem Sabak z Iwowego, synem Pawła i Bertyldy Dzięcioł a bratem Marianny zamężnej z w/w Filipem Gajowniczkiem. Jakub Gajowniczek w 1873 roku ożenił się z Teofilą Sabak z Lalin i założyli rodzinę w Stawku, gdzie mieli 7-ro dzieci. Córka Jana,  Balbina Gajowniczek z kolei w 1876 roku poślubiła Józefa Szeląga z Łukówca, zaś jej siostra  Franciszka Gajowniczek w 1894 roku poślubiła Antoniego Zwierza z Borówka. Z drugiego małżeństwa, Wojciech Gajowniczek w 1894 roku ożenił się z Agnieszką Dziugieł z Wężyczyna i w Stawku mieli córki Aleksandrę i Helena. Helena Gajowniczek w 1919 roku wyszła za Franciszka Paudynę z Jeruzala. Marianna Gajowniczek, córka Jana, w 1894 roku wyszła z kolei za Józefa Dziugła z Wężyczyna, syna Franciszka i Apolonii Sabak a brata w/w Agnieszki Dziugieł (miany) i mieli w Stawku 5-ro dzieci.
Antoni Gajowniczek, drugi z synów Mikołaja, w 1848 roku ożenił się z Józefą Reda z Wężyczyna i tam mieli 5-ro dzieci. Najstarszy z nich, Wojciech Gajowniczek w 1875 roku ożenił się z Katarzyną Wiechetek z Wężyczyna i mieli tu dwoje dzieci. Zaś córka Antoniego  Marianna Gajowniczek w 1886 roku poślubiła Stanisława Maciejca z Wężyczyna.
Petronella Gajowniczek , druga córka Mikołaja, w 1849 roku wyszła za Michała Redę ze Strachomina i w Strachominie mieli 11-ro dzieci.

Kazimierz Gajowniczek, trzeci z synów Józefa w 1819 roku ożenił się z Małgorzatą Łodyga z Lalin i w Lalinach mieli 9-ro dzieci. Ich córka  Urszula Gajowniczek w 1839 roku wyszła za Michała Sabaka, syna Leona i mieli 4-ro dzieci. Syn Kazimierza,  Damazy Gajowniczek w 1847 roku ożenił się z Elżbietą Reda ze Strachomina, a następnie w 1862 roku drugi raz z Jadwigą Molonek z Łukówca, córką Józefa i Julianny, brak danych o potomstwie. Piotr Gajowniczek, drugi syn Kazimierza, w 1851 roku ożenił się z Marianną Sabak z Lalin i mieli tu troje dzieci, ale brak dalszych danych.

Benedykt Gajowniczek, czwarty syn Józefa, w 1821 roku ożenił się z Teresą Świątek z Oleksianki i w Strachominie mieli 4-ro dzieci, a następnie w 1831 roku ożenił się ponownie z Moniką Kosut z Oleksianki i mieli również 4-ro dzieci.
Piotr Gajowniczek
, syn Benedykta z pierwszego małżeństwa, w 1845 roku ożenił się z Marianną Świątek z Oleksianki i w Strachominie mieli 10-ro dzieci. Najstarsza Julianna Gajowniczek w 1878 roku poślubiła Pawła Chrzanowskiego ze Strachomina. Kolejna Łucja Gajowniczek w 1865 roku poślubiła Tomasza Rechnio z Oleksianki i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci. Zob. rodziny Rechnio. Agata Gajowniczek w 1877 roku poślubiła Jana Świątka z Żebraczki, syna Jakuba i Franciszki. Jan Gajowniczek w 1880 roku ożenił się z Eleonorą Pazura z Lalin i w Strachominie mieli 8-ro dzieci. Najstarsza córka Jana,  Anna Gajowniczek w 1903 roku poślubiła Ignacego Śluzka z Chyżyn. Kolejna Weronika Gajowniczek w 1908 roku poślubiła Piotra Nieprzeckiego z Wielgolasu i w Wielgolesie mieli trzech synów. Piotr Gajowniczek z kolei w 1911 roku ożenił się z Weroniką Reda ze Strachomina, a następnie w 1921 roku  z jej siostrą Marianną Reda ale nie ma danych o dzieciach. Marianna Gajowniczek , trzecia córka Jana, w 1908 roku poślubiła Michała Niedka ze Strachomina i mieli 6-ro dzieci.
Augustyn Gajowniczek, syn Benedykta z drugiego małżeństwa z Moniką Kosut, w 1859 roku ożenił się z Magdaleną Dzięcioł z Redzyńskiego i w Strachominie mieli 11-ro dzieci. Córka Marianna Gajowniczek w 1886 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Wielgolasu i mieli w Kamionce a potem a Stawku troje dzieci. Natomiast druga córka Franciszka Gajowniczek w 1896 roku poślubiła Andrzeja Obłozę z Dębego i mieli w Latowiczu troje dzieci.
Łukasz Gajowniczek, najmłodszy syn Józefa, w 1824 roku ożenił się z Teresą NIdek ze Strachomina i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Paweł Gajowniczek ożenił się w 1848 roku z Marianną Reda ze Strachomina i mieli tu córkę Marię Magdalenę, a następnie w 1857 roku poślubił Zuzannę Michałowicz z Woli Mlądzkiej i mieli w Strachominie dwoje dzieci. Z kolei Marianna Gajowniczek, córka Łukasza, w 1857 roku poślubiła Jana Muszyńskiego z Bork, syna Dydaka i Katarzyny Kozłowskiej i mieli w Strachominie córkę Franciszkę.

Szczegółowe dane gałęzi: Stefana Gajowniczka i Małgorzaty.1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych