Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Śluzek

Rodziny Śluzek
 
W połowie XVIII wieku , kiedy rozpoczęto ewidencję ludności, rodziny Śluzek występują  w Latowiczu, Redzyńskiem, Budziskach, Chyżynach, Wielgolesie i Transborze, a więc są już dość powszechne w parafii Latowicz. Wg aktów zgonów najstarszym znanym Śluzkiem był Michał urodzony około 1690 roku zmarły w Lalinach, Wojciech z 1701 roku zmarły w Iwowem, Mikołaj z 1794 roku zmarły w Redzyńskiem i Antoni z 1707 roku zmarły w Chyżynach. Może to świadczyć, że rodziny te były wcześniej również w Lalinach i Iwowem.
Rodzina Śluzków pochodzi z Redzyńskiego a najstarszym przodkiem był Jakub Śluzek i Marianna.
Jakub Śluzek z Marianną mieli 6-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
.
Józef Śluzek najstarszy syn Jakuba poślubił w 1778 roku Apolonię Rechnio, z którą w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci.
Apolonia Śluzek
w 1800 roku poślubiła Alberta Wiechetka z Redzyńskiego i na miejscu założyli rodzinę i mieli 5-ro dzieci. Najstarsza z nich Agnieszka Wiechetek w 1818 roku poślubiła Tomasza Sabaka z Lalin syna Macieja i Teresy Gryz  i założyli liczną rodzinę w Lalinach.
Izabella Śluzek, druga z córek Jakuba, w 1805 roku poślubiła Hilarego Całkę z Redzyńskiego syna Adama i Łucji wdowca po Łucji Wiechetek i mieli troje dzieci, następnie poślubiła Józefa Sabak brata w/w Tomasza i w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Magdalena Całka z pierwszego małżeństwa w 1825 roku wyszła za Klemensa Pazurę z Lalin syna Rocha i Katarzyny Jesień i w Lalinach mieli syna Tomasza i córkę Ludwikę, następnie w 1832 roku poślubiła Rocha Dzięcioła  z Redzyńskiego syna Andrzeja i Marianny Śluzek i mieli córkę Małgorzatę, która w 1859 roku wyszła za Pawła dzięcioła z Oleksianki syna Wojciecha i Małgorzaty Gaszewskiej i w Redzyńskiem mieli troje dzieci, które założyły rodziny.
 Agnieszka Śluzek, trzecie córka Jakuba, w 1814 roku poślubiła Stanisława Wiechetka z Redzyńskiego syna Jakuba i Łucji Całka i mieli tu 8-ro dzieci.
Maciej Śluzek, najmłodszy syn Józefa, w 1816 roku ożenił się z Ludwiką Bogusz z Iwowego córką Grzegorza i Marianny Ożarek.

Romuald Śluzek , drugi z synów Jakuba, w 1793 roku ożenił się  z Marianną Łodyga z Lalin i mieli w Lalinach 8-ro dzieci.
Najstarszy Feliks Śluzek w 1818 roku ożenił się z Agatą Urbanek z Lalin córką Jana i Antoniny Pazura, z którą mieli 6-ro dzieci.
Elżbieta Śluzek
najstarsza córka Feliksa w 1837 roku wyszła za Macieja Kowalskiego z Lalin i mieli troje dzieci.
Kazimierz Śluzek
najstarszy syn Feliksa ożenił się w 1859 roku z Justyną Michna z Redzyńskiego córką Cypriana i Franciszki Pazura i w Lalinach mieli dwoje dzieci, a następnie w 1873 roku z Franciszką Sandomierską z Lalin wdową po Janie Łodyga  córką Wojciecha i Łucji Gajowniczek i mieli dwie córki.
Marianna Śluzek z pierwszego małżeństwa w 1882 roku poślubiła Jana Sabaka z Lalin syna Karola i Małgorzaty Łodyga.
Katarzyna Śluzek córka Kazimierza z drugiego małżeństwa w 1896 roku wyszła za Stanisława Łodygę z Lalin syna Jana i Katarzyny Wiechetek i w Lalinach mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Weronika Śluzek siostra Katarzyny w 1891 roku poślubiła Franciszka Łodygę brata Stanisława i w Lalinach mieli 12-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Marianna i Weronika
pozostały na kolonii 12, natomiast Katarzyna poszła  na kolonii 01.
Marianna Śluzek druga córka Romualda w 1823 roku poślubiła Leona Pazurę z Lalin syna Jana i Rozalii Gajowniczek i mieli 6-ro dzieci.
Genowefa Pazura ich najstarsza córka w 1841 roku poślubiła Tomasza Euzebiego Sabak syna Wincentego i Krystyny Wiechetek.
Zofia Pazura druga córka Leona w 1853 roku wyszła za Tomasza Belkowicza Belkowicza z Budzisk syna Pawła i Łucji Obłoza..
Gabriel Śluzek drugi syn Romualda ożenił się w 1828 roku z Brygidą Urbanek z Lalin - siostrą wyżej wymienionej Agaty żony Feliksa i mieli 5-ro dzieci.
Tekla Śluzek ich najstarsza córka poślubiła w 1849 roku Michała Sabak z Redzyńskiego syna Tomasza i Magdaleny Wiechetek, z którym miała tam 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Marianna Śluzek druga córka Gabriela w 1851 roku wyszła za mąż za Walentego Świątka ze Strachomina syna Sylwestra i Eleonory Reda i założyli rodzinę Świątków w Lalinach na kolonii 9. 

Maciej Śluzek trzeci syn Jakuba w 1796 roku ożenił się z Konstancją Mućko wdową po Walentym Woyciku i Janie Całka i w Redzyńskiem mieli syna Jana, następnie w 1802 roku  Maciej ożenił się z Wiktorią Kosut z Iwowego córką Bartłomieja i Agnieszki Grabowskiej i mieli 5-ro dzieci, które założyły rodziny.
Jan Śluzek z pierwszego małżeństwa w 1821 roku ożenił się z Anną Pieczkowską i mieli córkę Barbarę,
Barbara Śluzek córka Jana z kolei w 1840 roku poślubiła Jana Kaczorka z Kiczek syna Macieja i Katarzyny Gelo i początkowo w Oleksiance a potem w Iwowem (Kresy) kolonia 35 mieli 9-ro dzieci i wszystkie założyły rodziny.
Jędrzej Śluzek najstarszy syn z drugiego małżeństwa Macieja z Wiktorią Kosut w 1822 roku ożenił się z Franciszką Pęśko z Lalin córką Walentego i Marcelli Śluzek i w Redzyńskiem mieli synów Aleksego i Łukasza, następnie Franciszka w 1827 roku poślubiła Gabriela Gajowniczka ze Strachomina wdowca po Elżbiecie Olko i Mariannie Wiechetek.
Maciej Śluzek trzeci syn Macieja w 1824 roku ożenił się z Magdaleną Kowalską z Redzyńskiego córką Kazimierza i Franciszki Chrzyptowicz wdowie po Franciszku Kusio i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci.
Marianna Śluzek ich córka w 1858 roku poślubiła Jana Całkę z Redzyńskiego syna Balcera i Agnieszki Goska i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Magdalena Śluzek córka Macieja i Wiktorii Kosut w 1822 roku poślubiła Jana Wielgopolanina z Budzisk syna Melchiora i Petronelli Duszyńskiej i w Budziskach a później Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci, które założyły rodziny.
Franciszka Wielgopolanin córka Magdaleny i Jana w 1847 roku wyszła za mąż za Wojciecha Goskę  z Redzyńskiego syna Jana i Anny Kowalskiej wdowca po Cecylii Grzenda i w Redzyńskiem mieli córkę Marianną. Następnie Franciszka  w 1851 roku wyszła ponownie za Kajetana Łodygę z Lalin syna Jana i Franciszki Okrzeja i w Lalinach mieli 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Łukasz Wielgopolanin w 1849 roku ożenił się z Anastazją Dyla i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, które założyły rodziny.
Wojciech Wielgopolanin w 1883 roku ożenił się z Marianną Gielo z Redzyńskiego córką Jana i Franciszki Dzięcioł i w Redzyńskiem mieli synów Stanisława i Antoniego. Stanisław Wielgopolanin w 1913 roku ożenił się z Weroniką Braulińską ze Strachomina córką Jana Brauły i Marianny Kozioł i w Redzyńskiem mieli córkę Helenę i syna Jana, a po śmierci Stanisława z Weroniką ożenił się jego brat  Antoni Wielgopolanin ale to małżeństwo było bezdzietne. Helena Wielgopolanin w 1947 roku poślubiła Jana Wiechetka z Redzyńskiego syna Wojciecha i Małgorzaty Zwierz , z którym miała syna H żonatego następnie z Teresą Kaczorek z Iwowego. Natomiast Jan Wielgopolanin w 1948 roku ożenił się z Władysławą Serzysko z Gościewicza córką Grzegorza i Heleny Kowalskiej i mieli córkę Celinę zamężną następnie z Henrykiem Świątkiem z Oleksianki.
Marianna Polanin córka Łukasza w 1894 roku poślubiła Jana Kusio z Redzyńskiego syna Adriana i Kunegundy Śluzek i w Redzyńskiem mieli troje dzieci, a ich córka Weronika Kusio w 1918 roku poślubiła Józefa Bielaka z Chromina.
Jan Wielgopolanin drugi syn Łukasza w 1886 roku ożenił się z Julianną Rogowską z Budzisk córką Franciszka i Franciszki Osiak i w Redzyńskiem mieli synów Piotra i Franciszka.
Agnieszka Wielgopolanin najmłodsza córka Łukasza w 1883 roku poślubiła Piotra Gelo z Redzyńskiego brata  w/w Marianny żony Wojciecha ( miany ) i mieli w Redzyńskiem córkę Aleksandrę Gelo , która w 1909 roku poślubiła z kolei Jana Konopackiego z Redzyńskiego syna Wojciecha i Marianny Chrzyptowicz. i w Redzyńskiem mieli troje dzieci, które założyły rodziny. Marianna Konopacka w 1936 roku wyszła za Stefana Szaniawskiego z Iwowego syna Franciszka i Jadwigi Soćko i mieli w Redzyńskiem 5-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Stefan Konopacki w 1941 roku ożenił się z Julianną Rechnio z Redzyńskiego córką Wojciecha i Anastazji Mucha i w Redzyńskiem mieli trzech synów. Helena Konopacka w 1936 roku poślubiła Stanisława Pazurę z Iwowego syna Michała i Joanny Nurzyńskiej i w Iwowem mieli czworo dzieci.
Agnieszka Wielgopolanin druga córka Jana w 1857 roku poślubiła Wawrzyńca Rogowskiego z Budzisk syna Józefa i Magdaleny Osiak wdowca po Franciszce Czmoch i w Budziskach mieli 6-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Krystyna Wielgopolanin trzecia córka Jana w 1853 roku poślubiła Feliksa Chrzyptowicza z Redzyńskiego syna Idziego i Apolonii Nidek wdowca po Agnieszce Kowalskiej.
Józef Polanin najmłodszy syn Jana w 1861 roku ożenił się z Magdaleną Rogowską córką Franciszka i Franciszki Osiak i w Budziskach mieli 7-ro dzieci.
Stanisław Wielgopolanin najstarszy syn Józefa w 1894 roku ożenił się z Katarzyną Stachura i w Budziskach mieli syna Stanisława. Stanisław Wielgopolanin z kolei w 1928 roku  ożenił się z Bronisławą Makowską z Iwowego córką Piotra i Józefy Nieprzeckiej.
Weronika Wielgopolanin córka Józefa w 1903 roku wyszła za Walentego Gelo z Iwowego syna Karola i Marianny Gajowniczek i w Budziskach mieli córkę Leokadię i syna Stefana. Leokadia Gielo w 1933 roku poślubiła Leona Ptasińskiego z Dębego syna Jana i Zofii Rogowskiej i w Budziskach mieli syna Zdzisława. Zdzisław Ptasiński w 1956 roku ożenił się z Krystyną Jesień z Budzisk córką Jana i Bronisławy Oklesińskiej i mieli w Budziskach syna Ryszarda i córki Halinę i Ewę. Stefan Gielo w 1934 roku ożenił się z Zofią Kowalczyk i w Budziskach mieli córki Janinę i Kazimierę. Janina Barbara Gelo w 1956 roku poślubiła Wacława Banaszka z Redzyńskiego i tu mieli 4-ro dzieci, z których Sławomir Banaszak w 1997 roku ożenił się z Elżbietą Sabak z Lalin córką Jana i Jadwigi Płatek i w Redzyńskiem mieli syna Kamila i córkę Agatę. Kazimiera Teresa Gelo w 1963 roku wyszła za Jana Kalińskiego z Iwowego syna Ludwika i Heleny Świeczka i w Iwowem mieli 5-ro dzieci, z których Grażyna Kalińska w 1991 roku poślubiła Józefa Kopę z Iwowego syna Ryszarda i Anny Dybek.
Katarzyna Wielgopolanin najmłodsza córka Józefa w 1911 roku poślubiła Ignacego Jesienia z Budzisk syna Kacpra i Katarzyny Jarzębskiej i w Budziskach mieli synów Stefana i Feliksa, a po śmierci Katarzyny Ignacy w 1913 roku ożenił się ze starszą siostrą Katarzyny, Marianną Wielgopolanin i mieli syna Stanisława.
Aniela Śluzek druga córka Macieja i Wiktorii w 1835 roku poślubiła Klemensa Jędrzeja Sabaka z Lalin syna Aleksego i Tekli Dzięcioł i mieli w Lalinach córki Zuzannę i Mariannę i syna Jana, który następnie z Antoniną Soćko i Józefą Kozicką założył rodzinę w Iwowem.
Jakub Jan Śluzek najmłodszy syn Macieja ożenił się z Urszulą Michna i w Redzyńskiem mieli syna Franciszka.
Franciszek Śluzek w 1893 roku ożenił się z Franciszką Jesień z Dębego córką Faustyna i Katarzyny Wielgopolanin i w Dębem mieli syna Jana.
Jan Śluzek w 1921 roku ożenił się z kolei z Heleną Duszyńską i w Budziskach  mieli synów Mariana  i Wacława. Marian Śluzek w 1950 roku ożenił się z Krystyną Stanisławą Rogowską z Budzisk córką Stanisława i Marianny Świeczka i w Budziskach mieli 5-ro dzieci, natomiast Wacław Śluzek  w 1953 roku ożenił się z Anielą Jadwigą Sabak z Redzyńskiego córką Wiktora i Weroniki Świeczka.

Szczegóły gałęzi Jakuba Śluzka i Marianny.
 

          Uzupełnienia
 

 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych