Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Gajowniczek, Gaładyk - kol.28

Rodzina Filipa Gajowniczka i Marianny Sabak oraz Marianny Gelo i ich następców na kolonii 28Kolonię tę zasiedlił Filip Gajowniczek ze Strachomina, syn Błażeja i Józefy Gajowniczek  z Marianną Sabak z Iwowego, córką Pawła i Bertyldy Dzięcioł około roku 1850, gdyż w tym roku się pobrali a pierwsze dziecko urodziło się w 1951 roku w Lalinach.
Najstarszym znanym przodkiem tej rodziny jest Stefan Gajowniczek i Małgorzata zamieszkali w Strachominie, gdzie mieli 9-ro dzieci a ich najstarszy syn Walenty urodził się w 1760 roku. Dwóch synów się ozeniło: Józef  w 1789 roku z Marianną Wronowską i Ignacy w 1795 roku z Elżbietą Skorupa. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.
Józef Gajowniczek urodził się w 1761 roku a w 1789 roku poślubił Mariannę Wronowską z Iwowego i mieli siedmiu synów  z których pięciu założyło rodziny. Najstarszy Błażej w 1814 roku ożenił się z Józefą Gajowniczek i mieli 9-ro dzieci. Mikołaj w 1816 roku ożenił się z Magdaleną Kusio z Redzyńskiego i mieli 8-ro dzieci. Kazimierz Gajowniczek w 1819 roku ożenił sie z Małgorzatą Łodyga z Lalin i mieli w Lalinach 9-ro dzieci. Kolejny Benedykt w 1821 roku poślubił Teresę Światek z Oleksianki i mieli w Strachominie 4-ro dzieci, a następnie w 1831 roku poślubił Monikę Kosut z Oleksianki, z którą w Strachominie miał równiez 4-ro dzieci. Najmłodszy Łukasz poślubił w 1824 roku Teresę Nidek ze Strachomina i mieli tu 5-ro dzieci.
Błażej Gajowniczek urodził się w 1790 roku w Strachominie i poślubił w 1814 roku Józefę Gajowniczek , z którą mieli 10-ro dzieci, z których siedmioro założyło rodziny. Najstarszy Walenty ożenił się w 1833 roku z Franciszką Reda ze Strachomina i mieli syna Jakuba, następnie w 1839 roku ponownie ożenił się z Eleonorą Nidek ze Strachomina, z którą miał 6-ro dzieci i w 1857 roku trzeci raz ożenił się z Konstancją Łodyga z Iwowego, z którą mieli jeszcze 4-ro dzieci. Córka Katarzyna poślubiła w 1837 roku Tomasza Świeczkę ze Strachomina i mieli 7-ro dzieci. Kolejna Marianna poślubiła w 1841 roku Antoniego Nidka, z którym miała troje dzieci. Następny syn Faustyn w 1840 roku ożenił się z Salomeą Sikorską z Transboru i mieli w Strachominie 6-ro dzieci. Z kolei córka Cecylia Gajowniczek wyszła w 1846 roku za Stanisława Redę do Żebraczki zaś Małgorzata poślubiła w 1848 roku Wojciecha Sikorskiego z Majdanu. Najmłodszy syn Błażeja - Filip w 1850 roku ożenił się z Marianną Sabak z Iwowego i zamieszkali w Lalinach, a  w 1856 roku  ożenił się z Marianną Gelo z Oleksianki.
Filip Gajowniczek urodził się w 1832 roku w Strachominie i jak wspomniano w 1850 roku poślubił Mariannę Sabak z Iwowego, córkę Pawła i Bertyldy Dzięcioł a siostrę Dominika Sabak, który z Faustyną Anusz i Małgorzatą Stosio założył kilka rodzin. Filip z Marianną Sabak mieli troje dzieci a najstarszy z nich Marcin ożenił się w 1876 roku z Agnieszką Płatek z Latowicza i mieli tam 5-ro dzieci. Filip z Marianną Gelo mieli 8-ro dzieci. Najstarszy Józef ożenił się z Marianną Matuszewską z Iwowego i mieli w Lalinach 4-ro dzieci, natomiast Ludwik ożenił się z  Marcjanną Rechnio i pozostał na gospodarstwie.
Ludwik Gajowniczek urodził się w 1868 roku w Lalinach a w 1890 poślubił Marcjannę Rechnio z Oleksianki, córkę Kazimierza i Zuzanny Kowalskiej i mieli troje dzieci.
Stanisław Gajowniczek najstarszy syn Ludwika urodził się w 1891 roku. Ożenił się z Marianną Rogala, z którą mieli 7-ro dzieci. Najstarszy Józef Gajowniczek założył rodzinę w Brzuskowoli, Tadeusz ożenił się z Łysiakówną ze Słupa i tam założyli rodzinę, Jan z Sitkówną założyli rodzinę w Jaźwinach a Stanisław wyprowadził się poza okolicę.


Helena Gaładyk i Zenon Sabak.Gajowniczek sprzedał 9 morgów ziemi Tomaszowi Gaładykowi, na której osiadł syn Tomasza - Walenty z Marianna Soćko.
Walenty Gaładyk urodził się w 1881 roku a w 1912 poślubił Mariannę Soćko, córkę Piotra i Katarzyny Nieprzeckiej z kolonii 2. Walenty z Marianną mieli 7-ro dzieci. Najstarsza Waleria  zginęła w 1936 roku w wieku 22 lat  zastrzelona i wrzucona do studzienki przez Stanisława Ł. chłopaka, z którym chodziła i była w ciąży. Kazimiera Gaładyk poślubiła w 1944 roku Stanisława Dzięcioła z Oleksianki i mieli tam czworo dzieci. Kolejna Helena poślubiła w 1952 roku Stanisława Bogusza z Oleksianki, syna Wiktora i Zofii Gaszewskiej i mieli tam również czworo dzieci. Stanisław Gaładyk ożenił się z kolei z Albiną Piekarską, a Franciszek Gaładyk założył rodzinę w Łopaciance, natomiast najmłodsza Janina poślubiła w 1955 roku Mieczysława Dobrzyckiego  z Garwolina, syna Piotra i Janiny Kurowskiej i założyli rodzinę w Głoskowie.
Stanisław Gaładyk urodził się w 1925 roku a w 1952 roku ożenił się z Albiną Piekarską z Redzynskiego, córką Stanisława i Stefanii Kosut i mieli troje dzieci. Najstarsza Alina w 1972 roku wyszła za Janusza Gajowniczka z Żebraczki z którym mieli dwoje dzieci. Kolejna Teresa wyszła w 1974 roku za Grzegorza Senterkiewicza ze Stoczku Łukowskiego i najmłodszy Adam w 1989 roku ożenił się z Danutą Oszkiel z Iwowego, córką Feliksa i Stanisławy Serzysko i mieli troje dzieci. Zob. rodziny Dominika Gaładyka.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych