Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Kaczorek
 

Rodziny Kaczorek, Kaczorowski
 
Rodziny  Kaczorek w Parafii Latowicz były zakładane przez przybyszów z Parafii Kiczki, głównie w wioskach sąsiadujących z parafią Kiczki. W średniowieczu Kiczki nosiły nazwę Kaczkowo, być może nazwa i nazwisko były ze sobą związane. Tu omówiono dwie rodziny założone przez Jana i Feliksa Kaczorków, z których pierwszy ożenił się w Oleksiance a drugi w Transborze. Wcześniej Kaczorki również były tu obecne, bo w dokumencie z 1505 roku o 20 morgów zarośli w Lalinach występuje Paweł Zboynka oraz Jan i Marcin Kaczorek.

Rodzina Jana Kaczorka i Barbary Śluzek

Omawianą tu rodzinę założył Jan Kaczorek z Kiczek z Barbarą Śluzek z Oleksianki, a rodzicami Jana byli  Maciej Kaczorek i Katarzyna Gelo.
 Jan Kaczorek syn Macieja  urodzony około 1821 roku w Kiczkach  w 1840 roku ożenił się z Barbarą Śluzek urodzoną w grudniu 1823 roku w Oleksiance córką Jana i Anny Pieczkowskiej i założyli rodzinę w Oleksiance, a następnie przenieśli się do Iwowego (Kresy).  Z małżeństwa tego urodziło się 9-ro dzieci, z tego w Oleksiance 5-ro i w Iwowem (Kresy) 4-ro i wszystkie założyły rodziny. Zob. też kolonia 35.

Marianna Kaczorek najstarsza córka Jana w 1862 roku poślubiła Ambrożego Kowalskiego z Lalin syna Franciszka i Moniki Wiechetek  z kolonii 22, jako trzecia żona, ale nie mieli potomstwa.

Katarzyna Kaczorek kolejna córka Jana w 1869 roku poślubiła Michała Śluzka z Chyżyn syna Jana i Ludwiki Świątek wdowca po Benedykcie Olko i mieli tam 9-ro dzieci.

Paweł Kaczorek syn Jana w 1873 roku ożenił się z Ludwiką Prus z Chyżyn i pozostali na Kresach na podzielonej kolonii 35. Zob. też rodziny Prus. 
Antoni Kaczorek
najstarszy syn Pawła w 1905 roku ożenił się z Anną Nowak z Lalin z kolonii 14 i mieli syna Jana. Następnie po śmierci Antoniego, Anna poślubiła w 1923 roku Walentego Pieśko z Oleksianki syna Łukasza i Teofili Pazura ale nie mieli dzieci.
Jan Kaczorek
w 1941 roku ożenił się ze Stanisławą Sabak z Iwowego córką Stanisława i Marianny Kosut i na Kresach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza Teresa zmarła w dzieciństwie, natomiast synowie: Stanisław, Marian i Adam założyli rodziny.
Stanisław Kaczorek
w 1967 roku ożenił się z Henryką Brauła córką Tadeusza i Wandy Świątek i w Lalinach urodziła się im córka Beata, a następnie rodzina zamieszkała w Pruszkowie. Zob. też rodziny Brauła. Marian Kaczorek ożenił się z Jadwigą Bogusz i urodziła się im córka Ewa. Najmłodszy zaś Adam Kaczorek w 1972 roku ożenił się z Teresą Sabak  z Lalin córką Stefana i Janiny Świątek kolonia 26 i tu urodził się syn Dariusz oraz córki Anna i Renata. Dariusz Kaczorek  ożenił się z Anetą Gac i w Lalinach urodziła się im córka Karolina.
Marianna Kaczorek córka Pawła w 1898 roku poślubiła  Józefa Siwka z Kruszówki syna Stanisława i Marianny Paduch. Druga córka Pawła,
Anna Kaczorek w 1902 roku wyszła za Walentego Gołędowskiego z Iwowego syna Franciszka i Franciszki Dzięcioł i założyli rodzinę na zakupionej części kolonii 30. Tu urodziło się im troje dzieci: Józef, Franciszek i Kazimierz. Franciszek Gołędowski  w 1940 roku ożenił się z Kazimierą Małecką z Budzisk i mieli córki Zofię zamężną z Janem Rechnio i Jadwigę, która poślubiła Mieczysława Rosę z Lalin. Zob. rodziny Gołędowski.

Jan Kaczorek drugi syn Jana poślubił z kolei Rozalię Ochniewską i mieli na Kresach,  na podzielonej jak wspomniano kolonii 35 urodziło się im 5-ro dzieci z których troje założyło rodziny. Dwie córki: Aleksandra i Zofia zapisane zostały jako Kaczorowskie.
Stanisław Kaczorek
syn Jana i Rozalii w 1914 roku ożenił się z Weroniką Kuźniarską z Latowicza córką Ludwika i Walerii Święch.
Zofia Kaczorowska
córka Jana i Rozalii w 1918 roku poślubiła Wiktora Świeczkę z Iwowego syna Jana i Katarzyny Skorupa i pozostali na kolonii, gdzie urodziło się im 9-ro dzieci.
Władysław Kaczorek
najmłodszy syn Jana i Rozalii w 1918 roku ożenił się ze Stefanią Świątek z Lalin córką Aleksandra i Julianny Sabak i mieli 4-ro dzieci, a następnie Władysław ożenił się z Anną Górską z Transboru córką Walentego i Katarzyny Rybak i w Transborze mieli syna Zdzisława.

Agnieszka Kaczorek trzecia córka Jana i Barbary w 1881 roku wyszła za Jakuba Śluzka do Chyżyn, syna Michała i Benedykty Olko i mieli tam 6-ro dzieci.
Józef Śluzek ich najstarszy syn ożenił się z Ludwiką Jesień z Latowicza córką Stanisława i Rozalii Zwierz i w Latowiczu mieli córki: Janinę i Mariannę.
Janina Śluzek w 1945 roku poślubiła Stanisława Szeląga z Łukówca syna Aleksandra i Aleksandry Reda i w Latowiczu w 1946 roku urodził się ich syn Jan Jerzy Szeląg.
Marianna Śluzek w 1956 roku wyszła za mąż za Mariana Jurzyka z Kaczorów syna Juliana i Aleksandry Domańskiej i urodził się im syn Marek.

 Małgorzata Kaczorek kolejna córka Jana poślubiła w 1891 roku Sylwestra Dzięcioła z Oleksianki, syna Walentego i i Ewy Dzięcioł i mieli tam 5-ro dzieci,  Jan Dzięcioł  ich syn w 1926 roku ożenił się z Aleksandrą Rechnio z Oleksianki córką Franciszka i Julianny Świeczka i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci. Najmłodszy z nich Władysław Dzięcioł w 1067 roku ożenił się z Jadwigą Elżbietą Dzięcioł z Oleksianki córką Stanisława i Kazimiery Gaładyk i w Oleksiance mieli trzy córki. Najstarsza z nich Grażyna Dzięcioł w 1990 roku wyszła za mąż za Zbigniewa Płatka z Oleksianki syna Stanisława i Jadwigi Budner. Młodsza zaś Krystyna Ewa Dzięcioł w 1995 roku poślubiła Pawła Ostapiaka z Pieńków syna Janusza i Elżbiety Krawczyk.

Teofila Kaczorek kolejna córka Jana poślubiła w 1888 roku Ludwika Woźniaka z Oleksianki, syna Pawła i Karoliny Dzięcioł i mieli tam 4-ro dzieci. Najstarsza córka Zofia Woźniak w 1920 roku poślubiła Wiktora Sianiawskiego z Iwowego najmłodszego syna Grzegorza i Łucji Oszkiel. Natomiast najmłodszy syn Stanisław Woźniak w 1922 roku ożenił się z Julianną Sianiawską z Iwowego córką Franciszka i Jadwigi Soćko, a wnuczką wspomnianego Grzegorza i Łucji Oszkiel i w Oleksiance mieli troje dzieci. Ich najstarsza córka Stanisława Woźniak w 1946 roku poślubiła Stanisława Brodzik z Woli Wodyńskiej syna Wojciecha i Agnieszki Sieniawskiej i w Oleksiance urodził się syn Ryszard Brodzik, który z kolei w 1974 roku ożenił się z Anną Płatek z Oleksianki córką Stanisława i Marianny Świątek i w Oleksiance urodziła się im córka Jolanta. .

Franciszka Kaczorek szósta córka Jana poślubiła w 1891 roku Piotra Świątka z Oleksianki, syna Walentego i Ludwiki Kempkowicz i w Oleksiance mieli syna Walentego.

Stanisław Kaczorek
najmłodsze dziecko Jana i Barbary w 1892 roku ożenił się z Agnieszką Płatek z Oleksianki, córką Jana i Franciszki Rechnio i mieli tam 7-ro dzieci. Zob. też rodziny Płatek.
Najstarsza z nich Marianna Kaczorek w 1916 roku wyszła za mąż za Piotra Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i mieli tam 7-ro dzieci, a ich córka Celina Gaszewska poślubiła Henryka Maletkę z Łopacianki i mieli syna Romana żonatego następnie z Wandą Prus z Redzyńskiego. Zob. też rodziny Prus.
Jan Kaczorek
syn Stanisława w 1924 roku ożenił się ze Stefanią Gielo z Iwowego córką Jana i Marianny Gołędowskiej i w Oleksiance mieli córkę Kazimierę i synów: Kazimierza i Stanisława.
Najstarsza  Kazimiera Kaczorek w 1947 roku poślubiła Edwarda Barana z Iwowego i mieli dwoje dzieci, ten po jej śmierci ożenił się z Jadwigą Sabak z Lalin, z którą miał również dwoje dzieci a ich córka Zofia Baran w 1974 roku poślubiła Henryka Łodygę z Lalin syna Jana i Stefanii Stosio. 
Kolejny   Kazimierz Kaczorek ożenił się z Genowefą Baran siostrą Edwarda i mieli troje dzieci, z których Ewa Kaczorek w 1969 roku poślubiła Jerzego Ługowskiego z Klim; Krzysztof Kaczorek w 1977 roku ożenił się z Wiesławą Wojda z Generałowa i w Iwowem mieli trzy córki, natomiast Teresa Kaczorek w 1977 roku wyszła za mąż za Henryka Wiechetka z Redzyńskiego. Stanisław Kaczorek, najmłodszy syn Jana, w 1956 roku ożenił się z Ewą Gaszewską z Latowicza i w Oleksiance mieli syna Henryka i córkę Halinę.
Józef Kaczorek, drugi syn Stanisława i Agnieszki , w 1927 roku ożenił się z Marianną Adamczyk z Oleksianki córką Marcina i Aleksandry Bogusz i mieli w Oleksiance 4-ro dzieci. Marcin Adamczyk to syn Michała i Józefy Malitka,  a brat Jakuba Adamczyka żonatego w Lalinach z Marcellą (Marianną) Kowalską na kolonii 22. Henryk Kaczorek najstarszy syn Józefa w 1951 roku ożenił się w Seroczynie z Genowefą Krawczyk i mieli syna Andrzeja i córkę Bożenę. Andrzej Kaczorek ożenił się z Elżbietą Jakubowską i urodził się im syn Filip. Filip Kaczorek poślubił z kolei Joannę Malik. Córka Henryka, Bożena Kaczorek wyszła za mąż za Marka Dziurkowskiego i mieli syna Piotra i córkę Karolinę. Drugi syn Józefa, Kazimierz Kaczorek w 1950 roku ożenił się z Heleną Kot z Oleksianki córką Władysława i Stanisławy Szostek i w Oleksiance urodziła się im córka Lucyna oraz w Warszawie syn Roman. Lucyna Kaczorek poślubiła Czesława Dzięcioła z Oleksianki syna Kazimierza i Heleny Świątek. Trzeci syn Józefa, Tadeusz Kaczorek ożenił się z Bogumiłą Różak i mieli synów Mariana i Zbigniewa. Marian Kaczorek poślubił Teresę Woch.
Wiktor Kaczorek
najmłodszy syn Stanisława, który zmienił nazwisko na Brawuski , w 1936 roku ożenił się z Marianną Kocela córką Wincentego i Katarzyny Ciszewskiej z Dzierzgowa. Brat Marianny, Stanisław Kocela był sekretarzem gminy Iwowe, gdzie po zakończeniu nauki w seminarium nauczycielskim w Siennicy, pracował również Wiktor Kaczorek (Brawuski) - stąd ta znajomość. Wiktor z Marianną mieli córkę Wiesławę oraz synów: Zenona i Janusza. Wiesława Brawuska poślubiła Stanisława Michno i mieli w Krakowie syna Jerzego, który tam w 1986 roku ożenił się z Elżbietą Guzik. Syn Zenon Brawuski urodzony w Kałuszynie ożenił się z Martą Jaros i również osiedlili się w Krakowie. Najmłodszy syn Wiktora, Janusz Brawuski urodzony w Jędrzejowie, w 1971 roku ożenił się w Krakowie z Jadwigą Zych i tam w 1972 roku urodził się im syn Bartłomiej Brawuski, który poślubił Edytę Szewczyk i w 2007 roku urodził się im syn Maciej.      Graficzny obraz opisanego tu drzewa ze zdjęciami zamieszczony jest na stronie Sabak Web Site

Szczegółowe dane gałęzi: Macieja Kaczorka i Katarzyny Gelo.

Album Kaczorków i Brawuskich.
 


Rodzina Feliksa Kaczorka i Magdaleny Zawadzkiej

Rodzinę tę założył w Transborze Feliks Kaczorek urodzony w Skupie syn Jana i Pauliny Cegła, który terminował w Transborze kotlarstwo u Franciszka Zawadzkiego, a następnie w 1868 roku ożenił się z jego córką Magdaleną Pauliną Zawadzką. Franciszek Zawadzki przybył do Transboru z miejscowości Paduchy, gdyż tam w 1846 roku urodziła się ich córka Magdalena.
Feliks Kaczorek syn Jana i Pauliny Cegła z Magdaleną Zawadzką mieli w Transborze 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny. Wszystkie dzieci przyjęły nazwisko Kaczorowski. Dwoje pierwszych urodziło się w Transborze, pozostałe zaś w Budkach Wielgoleskich, gdzie osiadła rodzina.

Anna Kaczorowska córka Feliksa w 1902 roku poślubiła Józefa Kowalskiego z Budek Wielgoleskich syna Jana i Marianny Ślusarczyk i w Budkach mieli 6-ro dzieci, następnie w 1919 roku Józef ożenił się z Kazimierą Kaczorowską córką Franciszka - starszego brata Anny i w Budkach urodziło się im 5-ro dzieci.
Aleksander Kowalski najmłodszy syn Józefa z pierwszego małżeństwa w 1944 roku ożenił się z Zofią Bartosiak z Budek Wielg. córką Józefa i Marianny Zawolskiej, ale brak danych o potomstwie.

Franciszek Kaczorowski najstarszy syn Feliksa w 1893 roku ożenił się z Katarzyną Wiśniewską z Kolonii Starogrodzkiej córką Tomasza i Józefy Bogdańskiej i w Budkach Wielgoleskich mieli 8-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Kazimiera Kaczorowska jak wspomniano wyżej poślubiła Józefa Kowalskiego wdowca po Annie Kaczorowskiej.
Walenty Kaczorowski syn Franciszka ożenił się z Heleną Macierzyńską i w Budkach Wielg. mieli córkę Zofię i syna Józefa.
Natalia Kaczorowska w 1927 roku wyszła za Bronisława Pulczyna z Budek Wielg. syna Andrzeja i Anny Wagner.
Tadeusz Kaczorowski najmłodszy syn Franciszka ożenił się z  Weroniką Mucha i w Wielgolesie mieli synów Jana, Tadeusza i Andrzeja.
Ich najstarszy syn Jan Kaczorowski w 1931 roku ożenił się z Genowefą Święch ze Starogrodu córką Ludwika i Genowefy Sadowskiej i w Sulejówku urodził się im syn Andrzej i córka Maria.
Andrzej Wilhelm Kaczorowski w 1983 roku ożenił się z Elżbietą Wiechetek z Lalin córką Henryka i Teresy Sabak.
Maria Magdalena Kaczorowska wyszła za mąż za Zbigniewa Świątka z Józefowa syna Mariana i Apolonii Sabak i urodził się im syn Michał i córka Natalia.

Aniela Kaczorowska druga córka Feliksa w 1897 roku poślubiła Walentego Kłosa z Wężyczyna syna Franciszka i Katarzyny Świątek i w Budkach Wielgoleskich mieli 10-ro dzieci.
Ich syn Jan Kłos w 1928 roku ożenił się z Marianną Pajda ze Stanisławowa córką Feliksa i Katarzyny Cienio i w Waliskach urodziła się im córka Marianna i syn Józef a następnie w Budkach Wielg. córka Jadwiga. W 1930 roku Jan Kłos ożenił się z Anną Goska z Kamionki córką Piotra i Julianny Reda i mieli jeszcze 5-ro dzieci.
Marianna Kłos najstarsza córka z pierwszego małżeństwa w 1948 roku poślubiła Józefa Wiącka z Kiczek syna Antoniego i Wiktorii Ryfka.
Józef Kłos z pierwszego małżeństwa w 1956 roku ożenił się z Haliną Pieśko z Wężyczyna córką Jana i Aleksandry Czerwińskiej i w Waliskach mieli troje dzieci. Najmłodsza z nich Maria Kłos w 1989 roku wyszła za mąż za Krzysztofa Adamca z Dzielnika syna Stanisława i Albiny Kurek.
Janina Kłos najstarsza córka z drugiego małżeństwa w 1952 roku poślubiła Władysława Zielskiego z Warszawy syna Władysława i Marianny Onisk.

Julianna Kaczorowska najmłodsza córka Feliksa w 1907 roku poślubiła Jana Nowosielskiego z Latowicza syna Szymona i Marianny Bojanek i w Latowiczu mieli synów Józefa i Antoniego, następnie Jan w 1918 roku ożenił się z Julianną Bajera z Jamielnego córka Stanisława i Agnieszki Szczepanik i mieli syna Kazimierza.

Szczegółowe dane gałęzi: Feliksa Kaczorka i Magdaleny Zawadzkiej.Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych