Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Kowalski

Rodziny Kowalski
 
Omawiana rodzina Kowalskich wywodzi się z Redzyńskiego. Pierwszym znanym przodkiem był Kazimierz Kowalski, który w 1778 roku poślubił Katarzynę Kusio z Redzyńskiego i mieli 7-ro dzieci. Po śmierci Katarzyny Kusio, Kazimierz ożenił się ponownie w 1795 roku z Franciszką Chrzyptowicz z Redzyńskiego z wdową po Baltazarze Śluzku i mieli 4-ro dzieci.

Jan Kowalski , najstarszy z synów Kazimierza, urodzony w 1779 roku ożenił się z Anastazją Stynka z Lalin w 1799 roku i mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Najstarszy syn Franciszek Kowalski  ożenił się w 1823 roku z Moniką Wiechetek z Redzyńskiego córką Laurentego i Katarzyny Nocek i mieli w Lalinach 9-ro dzieci, z których 6-ro zmarło w dzieciństwie.
Ambroży Kowalski najstarszy syn Franciszka w 1851 roku ożenił się z Julianną Plichta z Iwowego córką Jana i Marianny Skorupa i mieli córkę Agnieszkę, następnie w 1855 roku ożenił się drugi raz z Karoliną Sabak z Lalin córką Tomasza i Agnieszki Wiechetek i mieli dwie córki Katarzynę i Mariannę, później w 1862 roku trzeci raz ożenił się z Marianną Kaczorek z Oleksianki córką Jana i Barbary Śluzek ale nie mieli potomstwa, kolejny czwarty raz Ambroży ożenił się w 1868 roku z Magdaleną Zawilińską z Chyżyn córką Piotra i Marianny Reda i w Lalinach mieli jeszcze 8-ro dzieci. Zob.  kolonia 22,
Katarzyna Kowalska, córka Ambrożego z drugiego małżeństwa w 1888 roku poślubiła Piotra Wiechetka urodzonego w Rososzy syna Euzebiusza i mieli 4-ro dzieci, ale zmieniali miejsce zamieszkania bo dwoje dzieci urodziło się im w Oleksiance, jedno w Kamionce i jedno w Dębem. Siostra Katarzyny, Marianna Kowalska w 1889 roku poślubiła Ludwika Zawilińskiego z Chyżyn wdowca po Katarzynie Pietrasik i mieli troje dzieci w Dębem i czwarte w Wielgolesie. Z czwartego małżeństwa Ambrożego, najstarsza córka Julianna Kowalska w 1894 roku poślubiła Franciszka Gołędowskiego z Iwowego wdowca po Franciszce Dzięcioł i mieli jeszcze 7-ro dzieci. Zob. rodziny Gołędowski. Kolejna Marcella Kowalska w 1901 roku poślubiła Stanisława Sabaka syna Klemensa z Lalin, z którym mieli córkę Wiktorię Sabak zamężną z Janem Malitką, a następnie w 1904 roku Wiktoria ponownie wyszła za Jakuba Adamczyka z Chromina ale nie mieli dzieci. Zob. kolonia 22.  Weronika Kowalska trzecia córka Ambrożego z czwartego małżeństwa w 1901 roku poślubiła Aleksandra Łodygę syna Jana i Katarzyny Wiechetek z Lalin i mieli 8-ro dzieci. Zob. kolonia 16. Najmłodszy syn Ambrożego, Jan Kowalski w 1910 roku ożenił się z Heleną Jaworską z Kamionki córką Walentego i Franciszki Maciejec i mieli tam10-ro dzieci.
Marianna Kowalska, córka Franciszka, w 1868 roku poślubiła Sylwestra Gajowniczka z Chyżyn syna Jana i Franciszki Chrust.  i w Oleksiance urodził się im syn Franciszek.
Józef  Kowalski , drugi syn Jana,   urodzony w 1810 roku poślubił w 1830 roku Agnieszkę Pazura córkę Rocha i Katarzyny Jesień  i mieli 12-ro dzieci, z tym że 5-ro zmarło w dzieciństwie.
Piotr Kowalski, najstarszy z żyjących syn Józefa, ożenił się w 1853 roku z Apolonią Kowalską z Redzyńskiego i mieli w Lalinach 5-ro dzieci.
Franciszka Kowalska
w 1888 roku wyszła za Pawła Bieńko z Kobiałek syna Wojciecha i Jadwigi Soćko.
Stanisław Kostka Kowalski w 1892 roku ożenił się z Teofilą Świątek z Oleksianki córką Szymona i Agnieszki Reda i mieli córkę Aleksandrę i syna Józefa. Aleksandra w 1916 roku wyszła za mąż z kolei za Tomasza Świątka z Oleksianki syna Jakuba i Gertrudy Całka i mieli w Oleksiance 5-ro dzieci. Najmłodszy syn Piotra, Józef Kowalski w 1895 roku ożenił się z Katarzyną Kosut  z Iwowego córką Wojciecha i Walentyny Urbanek i mieli w Lalinach 4-ro dzieci. Najstarsza z nich Bronisława Kowalska w 1923 roku wyszła za Franciszka Polaka do Żebraczki, natomiast najmłodszy Jan Kowalski w 1935 roku ożenił się ze Stanisławą Konderską z Latowicza i w Lalinach urodziło się im troje dzieci, a następnie przenieśli się do Latowicza. Ich córka Zofia Kowalska w 1967 roku poślubiła Zbigniewa Woźniaka z Latowicza syna Stanisława i Marii Grabowskiej. Polak zaś przeprowadził się do Lalin. Zob. kolonia 15.
Jan Kowalski, drugi z synów Józefa, w 1869 roku ożenił się z Klarą Sabak z Lalin i mieli, na w/w kolonii 16, 9-ro dzieci, z których 8-ro założyło rodziny.
Najstarszy Szymon Kowalski w 1897 roku ożenił się z Zuzanną Gielo z Redzyńskiego i mieli tam 4-ro dzieci. Córka Szymona, Aleksandra Kowalska w 1924 roku poślubiła Antoniego Błachnio z Kujaw i w Redzyńskiem urodziło się im dwóch synów Eugeniusz i Zenon. Stanisław Kowalski syn Szymona w 1935 roku ożenił się z Reginą Sabak z Lalinek córką Stanisława i Józefy Baran, Zob. ogród 4,  i w Redzyńskiem mieli córki Gabrielę i Janinę. Najmłodszy syn Szymona  Jan Kowalski w 1945 roku ożenił się z Janiną Olejnik z Bork córką Jana i Marianny Reda i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci, a najstarsza z nich Maria w 1970 roku poślubiła Tomasza Piwowarczyka z Wodyń syna Tomasza i Heleny Rombel.
Marianna Kowalska, córka Jana, w 1901 roku poślubiła Franciszka Wojciechowskiego z Chromina syna Jana i Ewy Adamczyk.
Stanisław Kowalski z kolei w 1909 roku ożenił się z Aleksandrą Sabak córką Klemensa z kolonii 5 i na kolonii 15 mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Jan Kowalski w 1944 roku ożenił się ze Stanisławą Sabak, córką Bronisława, i w tym samym roku z łapanki został wywieziony przez Niemców i zaginął bez wieści. Helena Kowalska w 1938 roku poślubiła Feliksa Rogowskiego z Budzisk i tam mieli troje dzieci. Zob. rodziny Rogowski. Kazimiera Kowalska w 1944 roku poślubiła Stanisława Łodygę i mieli syna Mariana i córkę Zofię. Zob. kolonia 1. Najmłodszy  Władysław Kowalski  w 1947 roku ożenił się z Kazimierą Rogowską z Budzisk i w Lalinach mieli troje dzieci na w/w kolonii 15. Ich najstarsza córka Celina Kowalska w 1974 roku poślubiła Stanisława Wójcika z Wygody syna Edwarda i Stefanii Kisiel i w Trąbkach urodziła się im córka Agnieszka. Andrzej Kowalski syn Władysława w 1980 roku ożenił się  z Anną Gajowniczek urodzoną w Latowiczu córką Wacława i Wandy Wołkowieckiej i w Lalinach mieli córkę Małgorzatę i syna Piotra. Małgorzata Kowalska w 2002 roku poślubiła Mariana Płatka z Redzyńskiego syna Stanisława i Barbary Miszta.
Petronella Kowalska w 1906 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Redzyńskiego i mieli tam czworo dzieci opisanych niżej.
Aleksandra Kowalska, kolejna córka Jana, w 1909 roku wyszła za Stanisława Barana z Brzuzy syna Tymoteusza i Joanny Baranek.
Weronika Kowalska w 1920 roku poślubiła Stanisława Soćko z Lalinek, wdowca po Franciszce Świeczka i mieli córkę Władysławę i syna Kazimierza Soćko żonatego następnie z Ireną Jarzębską z kolonii 2.
Anna Kowalska, najmłodsza córka Jana, w 1928 roku poślubiła z kolei Piotra Soćko z Redzyńskiego, syna Rocha i Weroniki Kowalskiej.
Marianna Kowalska, córka Józefa, w 1863 roku poślubiła Stanisława Sabaka i mieli 7-ro dzieci. Zob. kolonia 10.
Apolonia Kowalska w 1871 roku wyszła z kolei za Mikołaja Ćmocha z Dębego i tam urodził się im syn Piotr Ćmoch, żonaty następnie z Marianną Sabak z Dębego, córką Walentego.
Antonina Kowalska, najmłodsza córka Józefa, w 1881 roku poślubiła Kacpra Wiechetka syna Kazimierza z Lalin i tu mieli 8-ro dzieci. Zob. kolonia 23.
Maciej Kazimierz Kowalski, trzeci syn Jana, w 1837 roku ożenił się z Elżbietą Śluzek z Lalin i mieli w Lalinach troje dzieci, z których dwoje zmarło w dzieciństwie.
Anastazja Kowalska, najmłodsza córka Jana, w 1851 roku poślubiła Andrzeja Gaładyka z  Łopacianki i w Oleksiance urodziło się im troje dzieci i w Iwowem najmłodszy Maciej. Po śmierci Anastazji Andrzej ożenił się z Elżbietą Pasik i w Iwowem mieli jeszcze troje dzieci.

Adalbert ( Wojciech ) Kowalski, drugi z synów Kazimierza, urodzony w Redzyńskiem w 1784 roku ożenił się w 1805 roku z Gertrudą Całka i w Redzyńskiem mieli 10-ro dzieci.
Piotr Kowalski,
najstarszy syn Wojciecha w 1827 roku ożenił się z Józefą Pęśko z Lalin córką Walentego i Marcelli Śluzek i w Redzyńskiem urodziło się im 5-ro dzieci. Ich córka Marianna Kowalska w 1851 roku poślubiła Feliksa Całkę z Redzyńskiego syna Hieronima i Łucji Kusio, ale nie mieli dzieci. Po jej śmierci Feliks w 1858 roku ożenił się ponownie z Franciszką Świątek z Oleksianki córką Urbana i Marianny Kosut i w Oleksiance mieli syna Franciszka i córkę Mariannę.
Cecylia Kowalska córka Wojciecha,  w 1830 roku poślubiła Pawła Sabaka z Lalin syna Piotra, wdowca po Mariannie Reda, z którą miał 6-ro dzieci i w Lalinach mieli jeszcze troje dzieci, a najstarszy z nich Stanisław Sabak w 1853 roku ożenił się z Katarzyną Gajowniczek z Chyżyn i mieli córkę Mariannę, która zmarła wkrótce po poradzie, a na gospodarstwie pozostał pracujący tam Aleksander Łodyga. Zob. kolonia 16.
Anastazja Kowalska, kolejna córka Wojciecha, w 1835 roku poślubiła Władysława Pęśko z Lalin i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Zob. kolonia 7.
Fabian Kowalsk
i, syn Wojciecha, w 1839 roku ożenił się z Teresą Goska z Redzyńskiego córką Józefa i Katarzyny Śluzek i tu mieli 4-ro dzieci, a po jej śmierci ożenił się ponownie w 1856 roku z Antoniną Dzięcioł z Latowicza i w Redzyńskiem urodziła się im córka Weronika.
Wojciech Kowalski
ich syn z pierwszego małżeństwa w 1861 roku ożenił się z Ludwiką Świątek z Oleksianki córką Leona i Gertrudy Gielo i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci.
Ich z kolei córka Marianna Kowalska w 1906 roku poślubiła Piotra Sabaka z Lalin syna Wojciecha i Martyny Sabak, wdowca po Rozalii Świątek i mieli w Lalinach jeszcze córkę Leokadię Sabak zamężną z Aleksandrem Redą i syna Władysława Sabak żonatego z Władysławą Cichą z Warszawy.
Jan Kowalski
, syn Wojciecha, w 1906 roku ożenił się z Petronellą Kowalską wcześniej wymienioną córką Jana i Klary Sabak i w Redzyńskiem mieli czworo dzieci. Najstarszy z nich Stanisław Kowalski w 1937 roku ożenił się ze Stanisławą Reda z Chyżyn córką Ludwika i Anny Morackiej i w Chyżynach mieli troje dzieci. Jan Kowalski drugi syn Jana w 1947 roku ożenił się z Marianną Pasik z Redzyńskiego córką Andrzeja i Aleksandry Gelo. Trzeci syn Tadeusz Kowalski w 1953 roku ożenił się z Jadwigą Łodyga z Lalin córką Jana i Anny Jarzębskiej i w Lalinach na kolonii 1 mieli synów Waldemara i Andrzeja. Andrzej Kowalski z kolei ożenił się z Iwoną Stułka i w Lalinach urodził się im syn Mateusz.. Najmłodsza córka Jana, Władysława Kowalska w 1948 roku wyszła za Jana Pasika z Generałowa brata wspomnianej wyżej Marianny Pasik ( małżeństwo na miany ).
Helena Kowalska najmłodsza córka Wojciecha w 1910 roku poślubiła Szczepana Sitka wdowca po Agnieszce Sykuła i mieli 7-ro dzieci. Zob. kolonia 25.
Kacper Kowalski, drugi syn Fabiana, w 1866 roku ożenił się z Marianną Całka z Redzyńskiego córką Franciszka i Agnieszki Bobotek i tu mieli synów Jana i Piotra.
Jan Kowalski
z kolei w 1892 roku ożenił się z Agnieszką Rechnio z Redzyńskiego córką Macieja i Zuzanny Łodyga i urodziło się im tu troje dzieci.
Weronika Kowalska, córka Fabiana, w 1876 roku wyszła za Rocha Soćko z Lalin i w Redzyńskiem mieli 5-ro dzieci.
Julianna Kowalska, córka Adalberta, w 1843 roku poślubiła Filipa Jakuba Wiechetka z Redzyńskiego syna Kacpra i Franciszki Łodyga i mieli córki Marcellę i Mariannę.
Marianna Wiechetek w 1869 roku poślubiła Jakuba Świątka z Oleksianki syna Walentego i Ludwiki Kępkowicz i w Oleksiance mieli czworo dzieci. Ich najstarsza córka Izabella Świątek w 1898 roku wyszła za Franciszka Całkę z Oleksianki syna Feliksa i Franciszki Świątek i w Oleksiance mieli trzech synów.

Marianna Kowalska, córka Kazimierza, w 1805 roku poślubiła Tomasza Pęśko z Lalin i tu mieli 9-ro dzieci. Zob. rodziny Mikołaja Pęśko i Ewy Pieniak. oraz kolonia 26.

Michał Kowalski, syn Kazimierza, w 1810 roku ożenił się z Franciszką Koza i w Redzyńskiem mieli 9-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Benedykt Kowalski, syn Michała, w 1831 roku ożenił się z Brygidą Reda ze Strachomina i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci, a następnie w 1848 roku ożenił się ponownie z Brygidą Jesień z Redzyńskiego i mieli jeszcze córkę Agnieszkę.
Józef Kowalski,
syn Benedykta, w 1856 roku ożenił się z Urszulą Dzięcioł z Iwowego córką Hilarego i Józefy Rycio i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci, następnie w 1890 roku ożenił się ponownie z Marianną Grzenda z Chyżyn córką Jędrzeja i Moniki Gajowniczek i w Redzyńskiem mieli jeszcze córkę Aleksandrę.
Marianna Kowalska
, córka Józefa z pierwszego małżeństwa, w 1884 roku poślubiła Baltazara Rogowskiego z Budzisk i mieli 12-ro dzieci, początkowo mieszkali w Redzyńskiem a później na Kresach (Iwowe). Zob. kolonia 32.
Kolejna Agnieszka Kowalska w 1891 roku poślubiła Karola Płatka z Chyżyn syna Franciszka i Marianny Grzenda i tam mieli 6-ro dzieci. Ich syn Ignacy Płatek w 1930 roku ożenił się z Julianną Stosio z Oleksianki córką Wojciecha i Katarzyny Płatek i w Chyżynach mieli 4-ro dzieci. Z kolei syn Ignacego Henryk Płatek w 1960 roku ożenił się z Marianną Teresą Olko z Chyżyn córką Ignacego i Bronisławy Kopyt i w Piastowie urodził się im syn Dariusz.
Najmłodsza z pierwszego małżeństwa, Ludwika Kowalska w 1892 roku wyszła za Teofila Rosę z Oleksianki syna Bartłomieja i Katarzyny Światek, ale brak danych o rodzinie.
Aleksandra Kowalska
z drugiego małżeństwa Józefa z Marianną Grzenda, w 1907 roku poślubiła Feliksa Gielo z Redzyńskiego syna Ludwika i Katarzyny Świeczka.
Ewa Barbara Kowalska, córka Michała, w 1831 roku wyszła za Karola Jesienia z Redzyńskiego syna Kiliana i Moniki Mucha.
Katarzyna Salomea Kowalska w 1840 roku poślubiła Feliksa Sabaka z Redzyńskiego, z którym w Redzyńskiem miała 6-ro dzieci.
Marianna Kowalska
w 1848 roku wyszła za Euzebiusza Wiechetka z Redzyńskiego i w Oleksiance mieli 8-ro dzieci,  z tym że przy ich synu Piotrze Wiechetku  żonatym z Katarzyną Kowalską, jako miejsce urodzenia podano Rososz. Piotr Wiechetek w 1888 roku ożenił się, jak wspomniano, z Katarzyną Kowalską z Lalin córką Ambrożego i Karoliny Sabak i mieli 4-ro dzieci. Najstarszy Jan urodził się w Oleksiance, kolejna Helena w Kamionce, Marianna w Oleksiance i najmłodsza Weronika w Dębem.

Anna Kowalska, córka Kazimierza z drugiego małżeństwa z Franciszką Chrzyptowicz, w 1816 roku poślubiła Jana Goskę z Redzyńskiego i mieli tu 10-ro dzieci. Zob. rodziny Goska.

Magdalena Kowalska, z drugiego małżeństwa,   w 1819 roku poślubiła Franciszka Kusio z Redzyńskiego i mieli dwie córki, następnie Magdalena w 1824 roku poślubiła Macieja Śluzka z Redzyńskiego syna Macieja i Wiktorii Kosut i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci.

Szczegóły gałęzi: Kazimierza Kowalskiego i Katarzyny Kusio.


Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych