Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

 Wiktor Mucha - artysta ludowy

Wiktor Mucha - artysta ludowy
Mucha Wiktor urodził się w Lalinach w 1937 roku. Z tego rocznika uchowało się nas pięcioro. Ja najstarszy z lutego, Witek Mucha z marca, Stasia Sabak z maja, Jasia Pazura z sierpnia i Basia Wielgosz z października. Ja zamieszkałem w Pruszkowie, Witek w Borowiu, Stasia w Lublinie, Jasia w Budziskach i Basia w Gdańsku. Poza Jasią Pazura wszyscy pracowali poza rolnictwem. Stasia i Basia zostały lekarzami.
Jesienią 1957 roku powołano nas do wojska. Witek był kierowcą, a ja operatorem na stacji radiolokacyjnej.
Życie i twórczość Wiktora Muchy opisał profesor Uniwersytetu Łódzkiego - Andrzej Lech w artykule : Wiktor Mucha - artysta ludowy z Borowia, natomiast ilustrowaną historię rodziny przedstawił sam Wiktor w swojej autobiografii opracowanej i wydanej przez wspomnianego profesora Andrzeja Lecha w Interdyscyplinarnym Zespole Badania Wsi - Uniwersytetu Łódzkiego. Autobiografia cz. I "Zeszyty Wiejskie", z. 23, 2017 i Autobiografia cz. II  "Zeszyty Wiejskie" z. 28, 2022.
Rodzina i przodkowie Wiktora zamieszczona jest w  drzewie genealogicznym Sabakowie i rodziny spokrewnione.
Początkowo przodkowie Wiktora mieszkali w Gołych Łąkach, a późnioej w Górkach parafii Parysów. Najstarszym przodkiem, którego udało mi się ustalić jest Bartłomiej Mucha, który w 1728 roku poślubił Agnieszkę Bątruk z Kozłowa. Na stronie Sabakowie zgromadzone są również dostępne zdjęcia w albumie Mucha, Sitek, Sykuła.
Poniżej zamieszczam tylko przesłane przez Witka rysunki dotyczące Lalin, ilustracje do wiersza Jadą, jadą, dzieci drogą... oraz niektóre zdjęcia udostępnione przez Witka i wykonane przeze mnie w jego domu i ogrodzie. Na stronie Dawne Laliny - Chłopi w Polsce ilustracje do wiersza Marii Konopnickiej są pokolorowane i z naniesionym tekstem, natomiast tu zamieszczone są oryginalne ilustracje wykonane w 2004 roku, w tym ostatnia wykonana w 2001 roku.
Na zdjęciach widać jak zmieniał się ogród w zależności od tworzonych w danym okresie rzeźb, a także jedna z wycieczek szkolnych.

Rysunki dotyczące Lalin.Ilustracje do wiersza Marii Konopnickiej

Zdjęcia

Powrót do strony głównej

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych