Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Dołędowski i Gołędowski

Rodziny Dołęgowski i Gołędowski

Rodzina Gołędowskich wywodzi się z Redzyńskiego.  Najstarszym znanym przodkiem jest Krzysztof Dołęgowski, który w 1778 roku poślubił  Petronellę Całka i założyli rodzinę w Redzyńskiem.  Syn Krzysztofa - Sebastian ożenił się w 1800 roku z Honoratą Olko i kontynuowali rodzinę w Redzyńskiem.
Piotr Dołęgowski, najstarszy syn Sebastiana,  w 1822 roku ożenił się z Teresą Kosut z Iwowego córką Feliksa i Scholastyki Świeczka i miał z nią tam 6-ro dzieci, a w 1843 roku ożenił się ponownie z Marianną Skorupa córką Wincentego i Ewy Gajowniczek, z którą miał jeszcze 5-ro potomstwa. Jego dwoje z sześciorga dzieci przyjęło nazwisko Gołędowski i wszystkie z pięciorga jego dzieci z drugiego małżeństwa z Marianną Skorupa otrzymało nazwisko Gołędowski.
Kunegunda Gołędowska, córka Piotra z pierwszego małżeństwa, w 1855 roku poślubiła Pawła Dziugła z Jeruzala syna Szczepana i Tekli Szeląg, wdowca po Antoninie Malko.
Jakub Gołędowsk
i, syn Piotra z pierwszego małżeństwa, w 1859 roku ożenił się z Marianną Prus z Chyżyn córką Antoniego i Anastazji Bobotek i w Iwowem mieli troje dzieci,  w 1869 roku ożenił się ponownie z Ludwiką Chrzyptowicz z Redzyńskiego córką Idziego i Apolonii Nidek, z którą miał dwoje dzieci i w 1878 roku ożenił się trzeci raz z Weroniką Szaniawską z Iwowego córką Kazimierza i Justyny Kosut i mieli troje dzieci.
Józef Gołędowski,
syn Jakuba z pierwszego małżeństwa w 1864 roku ożenił się Heleną Urbanek z Kochan córką Mateusza i Agnieszki Stosio, wdową po Janie Ryciu, i mieli w Iwowem 4-ro dzieci.
Aleksandra Gołędowska ich córka w 1916 roku poślubiła Stanisława Ositka z Kochan syna Walentego i Tekli Stosio.
Piotr Gołędowski  syn Józefa w 1919 roku ożenił się z Heleną Kopyt z Iwowego córką Jana i Marianny Skorupa i mieli tu 8-ro dzieci. Stanisław Gołędowski najstarszy jego syn w 1947 roku ożenił się z Henryką Skorupa z Iwowego córką Piotra i Wiktorii Skorupa i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Henryka Gołędowska w 1971 roku poślubiła Leona Wiącka z Iwowego syna Tadeusza i Anieli Gajowniczek i mieli córki Iwonę i Lucyną oraz syna Bogdana. Syn Stanisława , Jan Gołędowski ożenił się z Teresą Gajowniczek a Teresa Gołędowska córka Stanisława w 1974 roku wyszła za Jana Wójcika z Lalin syna Tadeusza i Łucji Saganowskiej i mieli córki Justynę i Elżbietę. Marian Gołędowski drugi syn Piotra w 1946 roku ożenił się z Reginą Kudlak z Iwowego córką Władysława i Marianny Krzewskiej. Z kolei Henryka Gołędowska  córka Piotra w 1953 roku poślubiła Jana Zielińskiego z Iwowego syna Aleksandra i Genowefy Sabak.
Agnieszka Gołędowska najmłodsza córka Józefa w 1920 roku poślubiła Stanisława Kopyt syna Jana i Marianny Skorupa, brata w/w Heleny i miała z nim córkę Henrykę i synów Mariana i Franciszka. Henryka Kopyt w 1946 roku poślubiła Jana Sabaka z Iwowego syna Piotra i Agnieszki Kosut i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Marianna Gołędowska
córka Jakuba i Ludwiki w 1894 roku poślubiła Stanisława Pęśko z Lalin syna Jana i Łucji Gajowniczek i w Lalinach mieli syna Franciszka i córkę Stefanię.
Dominik Gołędowski syn Jakuba i Weroniki Szaniawskiej w 1905 roku ożenił się z Agnieszką Jaworską z Budzisk córka Kazimierza i Franciszki Zawilińskiej i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Stefania Gołędowska w 1935 roku poślubiła Wojciecha Świeczkę ze Strachomina syna Jakuba i Franciszki Kowalskiej i w Strachominie urodził się im Stanisław Świeczka, który w 1959 roku ożenił się z Aliną Gajowniczek ze Strachomina córką Walentego i Stanisławy Niedek i w Srachominie mieli synów Krzysztofa i Mariana. Krzysztof Świeczka w 1983 roku ożenił się z Małgorzatą Wadas z Rudnika córką Kazimierza i Ireny Duda, natomiast Marian Świeczka w 1992 roku ożenił się z Małgorzatą Rogala z Iwowego córką Józefa i Zofii Gac i w Strachominie synów daniela i Piotra i córkę Ewelinę.
Stanisław Gołędowski syn Dominika w 1935 roku ożenił się z Genowefą Osica z Transboru córką Józefa i Katarzyny Sabak i w Iwowem mieli 6-ro dzieci.
Ich córka Elżbieta Gołędowska w 1966 roku wyszła za Franciszka Sobiecha z Wnętrznego syna Stefana i Leokadii Pieniak. Najmłodszy zaś syn Krzysztof Gołędowski  ożenił się z Krystyną Alaba i w Iwowem mieli córki Jolantę i Annę.
Eugeniusz Gołędowski najmłodszy syn Dominika w 1950 roku ożenił się z Ireną Kublik  z Iwowego córką Franciszka i Genowefy Malitka i w Iwowem mieli córkę Elżbietę i syna Mieczysława. Elżbieta Gołędowska w 1974 roku poślubiła Hieronima Rogalę ze Strachomina syna Władysława i Marianny Obłoza i w Iwowem mieli synów Sławomira i Pawła oraz córkę Anetę. Aneta Rogala w 1999 roku poślubiła Andrzeja Kaniewskiego syna Wiesława i Zofii Światek.
Gertruda Gołędowska, córka Piotra z drugiego małżeństwa, poślubiła w 1867 roku Andrzeja Kosuta z Iwowego syna Adama i Teresy Osuch i mieli tu 9-ro dzieci.
Franciszek Gołędowski,
syn Piotra z drugiego małżeństwa, w 1876 roku ożenił się Franciszką Dzięcioł z Iwowego i mieli 6-ro dzieci, a następnie w 1894 roku ożenił się ponownie z Julianną Kowalską z Lalin, córką Ambrożego i jego czwartej żony Magdaleny Zawilińskiej i mieli jeszcze 7-ro dzieci.  
Walenty Gołędowski najstarszy syn Franciszka  w 1902 roku ożenił się z Anną Kaczorek z Iwowego córką Pawła i Ludwiki Prus założyli rodzinę w Lalinach. Zob. kolonia 30. Walenty z Anną Kaczorek mieli troje dzieci z których syn Franciszek pozostał na gospodarstwie.
Franciszek Gołędowski
  poślubił w 1940 roku Kazimierę Małecką z Budzisk córkę Pawła i Zofii Wójcik i mieli dwie córki. Starsza Zofia Gołędowska poślubiła w 1967 roku Jana Rechnio z Oleksianki, syna Bolesława i Marianny Baran, zaś młodsza Jadwiga Gołędowska poślubiła w 1970 roku Mieczysława Rosę z kolonii 24 i pozostali na gospodarstwie. Mieczysław Rosa z Jadwigą mieli syna Pawła i córki Małgorzatę i Jolantę.
Jan Gołędowski drugi syn Franciszka w 1903 roku ożenił się z Heleną Łukaszek z Wielgolasu córką Pawła i Katarzyny Fabianek i w Iwowem mieli 8-ro dzieci. Najstarszy Piotr Gołędowski w 1937 roku ożenił się z Bronisławą Olko z Kamionki córką Walentego i Marianny Wiącek i tam mieli syna Jerzego i córkę Barbarę. Genowefa Gołędowska córka Jana w 1934 roku poślubiła Józefa Wysockiego z Łomnicy syna Józefa i Anny i założyli rodzinę w Iwowem, gdzie mieli 5-ro dzieci. Magdalena Gołędowska druga córka Jana w 1937 roku wyszła z kolei za Józefa Pachnika do Łomnicy syna Jana i Marianny Kluczek, Czesław Gołędowski drugi syn Jana ożenił się z Janiną Czmoch i w Iwowem mieli córki Hannę i Barbarę. Jan Gołędowski trzeci syn Jana w 1947 roku ożenił się z Jadwigą Rogala z Oleksianki córką Stanisława i Weroniki Wójcik i założył rodzinę w Duczkach, gdzie urodził się ich syn marek.  młodszy Teodor Gołędowski najmłodszy syn Jana w 1947 roku ożenił się z Otylią Świeczka z Iwowego córką Grzegorza i Aleksandry Sikora..
Piotr Gołędowski trzeci syn Franciszka w 1911 roku ożenił się z Heleną Gręziak z Kamionki córką Józefa i Marianny Trejda i tam mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Aleksandra Gołędowska ich córka w 1938 roku wyszła za Leona Lackiego ze Stoczku Łuk. syna Jana i Ewy Pazińskiej. Stanisława Gołędowska druga córka Piotra w 1946 roku poślubiła Stefana Szopa z Latowicza syna Szczepana i Rozalii Kubajka. Jan Gołędowski  syn Piotra w 1947 roku ożenił się Sabiną Całka z Dąbrówki córka Franciszka i Weroniki Maletka i tam mieli córkę Alinę i syna Sylwestra. Alina Gołędowska w 1970 roku poślubiła Adama Chrzanowskiego ze Strachomina syna Piotra i Janiny Chrzanowskiej. Jej brat Sylwester Gołędowski ożenił się z Janiną Dziugieł i w Dąbrówce mieli córkę Edytę i syna Artura. Edyta Gołędowska w 1999 roku wyszła za Roberta Borówka z Halinowa syna Mariana i Krystyny Sadowskiej.
Janina Leokadia Gołędowska trzecia córka Piotra w 1959 roku poślubiła Stanisława Redę z Kamionki syna Józefa i Bronisławy Jarzębskiej i tu mieli syna Jana.
Józef Gołędowski
najmłodszy syn Piotra ożenił się z Adelą Piskorz i założył rodzinę w Kamionce, gdzie mieli czworo dzieci. Ich zaś syn Grzegorz Gołędowski w 1988 roku ożenił się z Wandą Luśnia ze Stawku córka Aleksandra i Janiny Olko, natomiast drugi syn Józefa, Jarosław Gołędowski poślubił Katarzynę Pałdynę i w Kamionce urodziły się im córki Nina i Natalia.
Marianna Gołędowska córka Franciszka z pierwszego małżeństwa, w 1902 roku poślubiła Jana Gelo z Iwowego syna piotra i Katarzyny Rogala i tu mieli czworo dzieci.
Józef Gołędowski
syn Franciszka z drugiego małżeństwa w 1935 roku ożenił się z Kazimierą Kosut z Iwowego córką Aleksandry i mieli córkę Mariannę,
Walenty Gołędowski
drugi syn Franciszka o tym imieniu, w 1937 roku ożenił się z Henryką Świątek ze Strachomina i w Iwowem mieli 5-ro dzieci oraz w 1945 roku ożenił się ponownie z Heleną Otylią Świątek z Lalin  Zob. kolonia 09 i mieli jeszcze 5-ro dzieci. Marianna Gołędowska, córka Walentego z pierwszego małżeństwa, w 1963 roku poślubiła Witolda Bajszczaka z Podciernia syna Jana i Marianny Bielawskiej. Natomiast z drugiego małżeństwa z Otylią Świątek, najstarsza Irena Gołędowska wyszła w 1970 roku za mąż za Jana Bireckiego z Sicin syna Franciszka i Wandy Pieniak, Henryk Gołędowski ożenił się z Teresą Gąską i w Iwowem mieli Łukasza i Ewę, Jadwiga Gołędowska w 1947 roku poślubiła Zygmunta Pielasę z Chyżyn syna Ignacego i Zofii Gajowniczek i tam mieli córkę Ewelinę, Marek Gołędowski z kolei w 1992 roku ożenił się z Celiną Całka z Oleksianki córką Mariana i Anny Gaszewskiej, gdzie mieli syna Bartosza i córkę Katarzynę i najmłodsza córka Walentego i Otoli,  Anna Gołędowska w 1993 roku poślubiła Jana Markowicza z Oleśnicy syna Franciszka i Bogumiły Plak.

Szczegółowe dane gałęzi: Krzysztofa Dołęgowskiego i Petronelli Całka

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych