Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Rechnio
 

Rodziny Rechnio
  W połowie XVIII wieku w parafii Latowicz rodziny Rechnio występują w Oleksiance, Latowiczu i Waliskach. Trzy rodziny w Oleksiance i po jednej w Latowiczu i Waliskach. Z akt zgonu wynika jednak, że protoplastą tych rodzin był Marcin Rechnio, który z żoną Anastazją założył rodzinę w Oleksiance. Marcina danych nie ustalono, gdyż zmarł prawdopodobnie w okresie, z którego zaginęły akta, natomiast jego żona Anastazja urodziła się około 1719 roku. Następne pokolenie to urodzeni w Oleksiance: Dionizy Rechnio  około 1745 roku, Szymon około 1753 roku i Grzegorz w 1760 roku. W Latowiczu występuje rodzina Franciszka Rechnio urodzonego około 1728 roku. Poniżej omówimy prawdopodobnych potomków Marcina Rechnio, czyli rodziny jakie założyli: Dionizu Szymon i Grzegorz Rechnio.


Dionizy Rechnio w 1773 roku założył rodzinę w Oleksiance z Katarzyną Dzięcioł i tu mieli 11-ro dzieci. Pięcioro z nich zmarło w dzieciństwie, natomiast dla czworga ustalono rodziny.

Piotr Celesty Rechnio, syn Dionizego, w 1893 roku ożenił się z Franciszką Płatek z Oleksianki córką Macieja i Katarzyny Woźniak i w Oleksiance mieli 12-ro dzieci. Po śmierci Franciszki Piotr ożenił się ponownie w 1833 roku z Teklą Kawka z Latowicza wdową po Bartłomieju Płatku i urodził się jeszcze ich syn Walenty.
Kacper Rechnio, syn Piotra, w 1832 r0ku założył w Latowiczu rodzinę z Katarzyną Chrzanowską z Latowicza i mieli tu 6-ro dzieci.
Kazimierz Rechnio, syn Kacpra, w 1861 roku ożenił się z Agnieszką Suda z Latowicza córką Walentego i Krystyny Cabaj i mieli tu 7-ro dzieci.
Marianna Rechnio, ich córka, w 1881 roku poślubiła Jana Wójtowicza z Latowicza cyna Kazimierza i Franciszki i urodziła się im córka Aleksandra i syn Stanisław.
Franciszka Rechnio, druga córka Kazimierza, w 1984 roku wyszła za Franciszka Bojanka z Latowicza syna Grzegorza i Pauliny Żukowskiej i w Latowiczu urodzili się synowie Grzegorz i Konrad.
Franciszek Rechnio, syn Kazimierza, w 1918 roku ożenił się z Aleksandrą Płatek z Latowicza córką Józefa i Heleny Wiechetek i tu mieli córkę Wandę i syna Feliksa. Wanda Rechnio w 1950 roku poślubiła Władysława Sabaka z Chyżyn syna Franciszka i Marianny Całka i w Latowiczu urodziły się Urszula i Joanna. Urszula Czesława Sabak w 1980 roku wyszła za Zdzisława Zwierza z Chromina syna Zygmunta i Kazimiery Mikos i w Latowiczu urodziło się troje dzieci, natomiast Joanna Maria Sabak w 1981 roku poślubiła Wiesława Stańca z Oleksianki syna Ryszarda i Bolesławy Barej.
Julianna Rechnio, córka Kacpra, w 1860 roku wyszła za Aleksandra Kaniewskiego z Latowicza, syna Józefa i Marianna Polejowskiej i w Latowiczu mieli 7-ro dzieci, a ich syn Wawrzyniec Kaniewski w 1906 roku założył rodzinę z Natalią Pazura z Latowicza córką Klemensa i Marianny Przybysz.
Mateusz Michał Rechnio, drugi syn Piotra, ożenił się z Martyną Paudyna i w Oleksiance mieli 5-ro dziecj.
Franciszka Rechnio, ich córka w 1860 roku wyszła za Jana Płatka z Oleksianki syna Cypriana i Anastazji Olko i mieli tu 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Agnieszka Rechnio, druga córka Mateusza, w 1866 roku poślubiła Jakuba Płatka brata Jana męża ww. Franciszki i w Oleksiance mieli 8-ro dzieci.
Scholastyka Marianna Rechnio, córka Piotra, w 1836 roku , założyła rodzinę z Wojciechem Gajowniczkiem synem Marka i Małgorzaty Orawieckiej i w Oleksiance mieli 8-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny.

Jan Rechnio, drugi syn Dionizego, w 1805 roku ożenił się z Katarzyną Kłos z Latowicza córką Jana i Katarzyny Kowalskiej i w Oleksiance mieli 11-ro dzieci. Dla Magdaleny i Kazimierza ustalono rodziny.
Marianna Rechnio w 1827 roku poślubiła Błażeja Świątka z Oleksianki syna Łukasza i Zofii Dzięcioł i mieli tu trókę dzieci, które założyły rodziny.
Kazimierz Franciszek Rechnio, syn Jana, w 1840 roku ożenił się z Marianną Nowosielską z Latowicza, córką Pawła i Petronelli Kozłowskiej i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci, z których Florentyna, Wiktoria i Helena założyły rodziny.
Florentyna Rechnio w 1874 roku wyszła za Mateusza Jaworskiego z Kamionki, syna Leona i Weroniki Niedek i w Kamionce mieli troje dzieci, następnie w 1895 roku Florentyna poślubiła Karola Ptasińskiego z Wielgolasu syna Wojciecha i Marcelli Bobotek, wdowca po Ewie Pazura, z którą wcześniej mieł 8-ro dzieci. Karol z Florentyną nie mieli już potomstwa.
Wiktoria Rechnio w 1876 roku poślubiła Tomasza Wiechetka z Redzyńsliego syna Piotra i Konstancji Kowalskiej i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Marianna Wiechetek, ich najstarsza córka, w 1917 roku wyszła za Franciszka Świątka ze Strachomina syna Michała i Petronelli Brauła i w Strachominie urodził się im syn Henryk Świątek żonaty następnie ze Stanisławą Sabak ze Strachomina, córką Walentego i Heleny Reda, która urodziła 4-ro dzieci.
Helena Rechnio w 1884 roku założyła w Oleksiance rodzinę z Walentym Ptasińskim z Wielgolasu synem, drugiego męża ww. Wiktorii, Karola i Ewy Pazura, W Oleksiance urodziły się im córki Zofia i Katarzyna Ptasińskie.

Tekla Rechnio, córka Dionizego, w 1813 roku poślubiła Michała Sykułę z Lalin syna Jana i Zofii Pazura wdowca po Łucji Pęśko i w Lalinach mieli 5-ro dzieci. Po śmierci Michała Tekla w 1831 roku wyszła za Jacka Mikosa z Chromina, syna Stanisława i Anastazji Maletka, ale nie mieli już potomstwa.

Teresa Rechnio, najmłodsza córka Dionizego, w 1808 roku wyszła za Łukasza Płatka i mieli synów Kazimierza i Walentego i na nich kończy się rodzina.
 


Szymon Rechnio  w 1778 roku ożenił się z Katarzyną Reda ze Strachomina i w Oleksiance miał 7-ro dzieci, Po śmierci Szymona, Katarzyna w 1790 roku poślubiła Laurentego Płatka z Oleksianki, syna Jakuba i Zofii Świątek i w Oleksiance mieli jeszcze 4-ro dzieci.

Karol Rechnio, najstarszy syn Szymona,  ożenił się z Marianną Zadrożną i mieli w Oleksiance 8-ro dzieci. z których czworo założyło rodziny.

Maciej Rechnio w 1833 roku ożenił się z  Anielą Pazura z Lalin córką Rocha i Katarzyny Jesień i mieli 10-cioro dzieci w Oleksiance.
Ich córka Julianna Rechnio w 1858 roku poślubiła Józefa Redę ze Strachomina syna Franciszka i Salomei Kawka i tu mieli 7-ro dzieci, z których dwoje założyło rodziny.
Katarzyna Rechnio
w 1861 roku poślubiła Piotra Redę ze Strachomina syna Macieja i Antoniny Malko i mieli w Strachominie 10-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Tomasz Rechnio, syn Macieja, w 1865 roku ożenił się z Łucją Gajowniczek ze Strachomina córką Piotra i Marianny Świątek i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci.
Franciszek Rechnio syn Tomasza w 1903 roku ożenił się z Julianną Świeczka z Dębego córką Pawła i Pauliny Małeckiej i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny.
Szczepan Rechnio najstarszy syn Franciszka w 1931 roku ożenił się z Heleną Serzysko z Redzyńskiego córką Walentego i Marianny Sabak i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci. Ich najstarszy syn Stanisław Rechnio w1955 roku ożenił się z Kazimierą Kielak z Topora i mieli córki Grażynę i Małgorzatę. Tadeusz Rechnio drugi syn Szczepana w 1961 roku ożenił się z Cecylią Gelo ze Strachomina córką Stanisława i Stefanii Gajowniczek i tu urodzili się im synowie Grzegorz i Adam. Córka Szczepana, Jadwiga Rechnio w 1959 roku poślubiła Tadeusza Dziugła z Wężyczyna syna Stanisława i Józefy Serafin i tu mieli synów Andrzeja, Wojciecha i Jana. Jan Dziugieł w 1990 roku ożenił się z Marzeną Jaworską z Kamionki córką Jana i Celiny Zwierz i w Wężyczynie mieli Piotra i Ewelinę. Anna Rechnio najmłodsza córka Szczepana w 1967 roku wyszła za Eugeniusza Dzięcioła z Oleksianki syna Kazimierza i Heleny Świątek i tu mieli synów Jarosława i Grzegorza.
Aleksandra Rechnio, córka Franciszka, w 1926 roku poślubiła Jana Dzięcioła z Oleksianki syna Sylwestra i Małgorzaty Kaczorek i tu mieli 6-ro dzieci. Kolejna Stefania Rechnio w 1931 roku poślubiła Franciszka Świątka z Iwowego syna Ignacego i Natalii Bogusz i tu mieli trzy córki: Stanisławę, Jadwigę i Annę.
Bolesław Rechnio, syn Franciszka, ożenił się z Marianną Baran i mieli w Oleksiance córkę Jadwigę i syna Jana. Jan Rechnio w 1967 roku ożenił się z Zofią Gołędowską z Lalin. Zob. rodziny Dołęgowskich.
Czesław Rechnio, trzeci syn Franciszka w 1947 roku ożenił się z Marianną Świątek ze Strachomina córką Walentego i Zofii Dzięcioł.
Najmłodszy Władysław Rechnio w 1944 roku ożenił się z Anielą Serzysko córką Franciszka i Heleny Grudzień urodzoną w Lalinach a zamieszkałą w Redzyńskiem i w Redzyńskiem urodziła się im córka Lucyna.
Rozalia Rechnio, córka Tomasza, w 1897 roku poślubiła Kazimierza Redę z Iwowego syna Józefa i Anastazji Kwiatkowskiej i tu mieli 5-ro dzieci. Zob. kolonia 34
Jan Rechnio , drugi syn Tomasza, w 1908 roku ożenił się z Weroniką Reda ze Strachomina córką Pawła i Katarzyny Sabak i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci. Najstarszy z nich Franciszek Rechnio  w 1937 roku ożenił się z Heleną Gelo z Oleksianki córką Ludwika i Julianny Bogusz i mieli tu troje dzieci, a z kolei ich syn Franciszek Sławomir Rechnio w 1970 roku ożenił się z Jadwigą Kowalczyk z Dębego córką Jana i Anny Dzięcioł.
Helena Rechnio córka Jana w 1934 roku poślubiła Stanisława Rogalę z Oleksianki syna Walentego i Julianny Dzięcioł i tu mieli 6-ro dzieci.
Marianna Rechnio
druga córka Jana w 1947 roku poślubiła Stanisława Jagłę z Rudnika syna Wojciecha i Heleny Stosio.
Kazimierz Rechnio, trzeci syn Tomasza, w 1909 roku ożenił się z Marianną Płatek  z Oleksianki córką Tomasza i Franciszki Sabak.
Piotr Rechnio czwarty syn Tomasza ożenił się z Anną Dzięcioł i w Oleksiance urodziła się córka Helena, która następnie w 1953 roku poślubiła Zygmunta Sabaka z Dębego syna Józefa i Heleny Pielasa i w Oleksiance mieli Jadwigę i Tomasza. Jadwiga Sabak w 1979 roku wyszła za Kazimierza Świątka z Oleksianki syna Władysława i Stefanii Gaszewskiej.
Franciszka Rechnio, najmłodsza córka Macieja, w 1874 roku poślubiła Filipa Kozłowskiego ze Strachomina syna Adama i Marianny Sadowskiej i w Strachominie mieli 11-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Kunegunda Kozłowska córka Filipa w 1899 roku poślubiła Kazimierza Sabaka z Redzyńskiego syna Antoniego i Ludwiki Brauła i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci, a troje z nich założyło rodziny.
Jan Kozłowski syn Filipa w 1907 roku ożenił się z Józefą Rybak z Transboru córką Piotra i Katarzyny Laskus i w Strachominie mieli Henryka i Ireną, którzy założyli rodziny. Ich syn Henryk Kozłowski w 1946 roku ożenił się z Ireną Świątek z Oleksianki córką Piotra i Stefanii Płatek i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Irena Kozłowska w 1960 roku wyszła za Kazimierza Redę  ze Strachomina syna Jana i Aleksandry Gajowniczek i tu urodził się syn Zbigniew.
Wiktor Kozłowski drugi syn Filipa w 1021 roku ożenił się z Heleną Reda ze Strachomina córką Franciszka i Julianny Gaładyk i w Strachominie mieli 8-ro dzieci, następnie w 1937 roku Wiktor żeni się z Julianną Soćko z Lalinek córką Stanisława i Franciszki Świeczka i w Strachominie mają jeszcze troje dzieci. Ich syn z pierwszego małżeństwa Walenty Kozłowski w 1953 roku ożenił się z Reginą Belkiewicz z Lalin córką Stanisława i Marianny Zadrożnej i w Strachominie mieli 4-ro dzieci. Ich córka Zofia Kozłowska  w 1983 roku poślubiła Zygmunta Lutego z Oleksianki syna Jana i Genowefy Domańskiej i w Strachominie urodził się Dariusz i Monika.
Helena Kozłowska najmłodsza córka Filipa w 1926 roku poślubiła Ignacego Gajowniczka ze Strachomina Syna Jana i Marianny Świątek i w Strachominie urodziła się córka Marianna Gajowniczek, która w 1951 roku wyszła za Kazimierza Chranowskiego ze Strachomina syna Piotra i Stanisławy Świątkowskiej. W Seroczynie urodziła się ich córka Admina Chrzanowska, która w 1975 roku wyszła za Klemensa Mikosa z Redzyńskiego syna Eugeniusza i Kazimiery Serzysko i w Redzyńskiem mieli Roberta i Monikę.

Krystyna Rechnio, córka Karola, w 1826 roku poślubiła Józefa Płatka z Oleksianki syna Mikołaja i Franciszki Bińko i mieli tu 8-ro dzieci. Ignacy Płatek ich syn w 1862 roku ożenił się z Agnieszką Reda ze Strachomina córką Walentego i Antoniny Malko ale brak danych o ich potomstwie. Maria Magdalena Płatek córka Józefa w 1865 roku poślubiła Franciszka Świątka ze Strachomina syna Sylwestra i Eleonory Reda i w Strachominie mieli 9-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Scholastyka Rechnio kolejna córka Karola w 1828 roku wyszła za Benedykta Gielo z Oleksianki syna Marcina i Petroneli Szostak, z którym miała 4-ro dzieci, a następnie w 1841 roku poślubiła Pawła Gaładyka z Brzusko Woli, z którym miała również 4-ro dzieci. Zakupili kolonię w Lalinach i tam przenieśli się z rodziną. Zob. kolonia 29 oraz rodziny Gaładyk. Marianna Gelo ich córka z pierwszego małżeństwa w 1856 roku poślubiła Filipa Gajowniczka ze Strachomina wdowca po Mariannie Sabak i w Lalinach mieli 8-ro dzieci. Zob. kolonia 28.
Franciszka Rechnio  córka Karola w 1843 roku poślubiła Piotra Pazurę z Lalin syna Bonifacego i Konstancji Sabak  i tu mieli 6-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.. Zob. kolonia 20 oraz rodziny Bonifacego Pazury.

Zofia Rechnio, córka Szymona, w 1806 roku poślubiła Piotra Świątka z Oleksianki syna Józefa i Marianny Kosutowej i w Oleksiance mieli 9-ro dzieci, z których dla dwojga ustalono rodziny.

Dionizy Rechnio, drugi syn Szymona, w 1815 roku ożenił się z Łucją Kowalską z Redzyńskiego, córką Rocha i Klary Michna , tam założyli rodzinę i mieli 5-ro dzieci.
Augustyn Rechnio  najstarszy ich syn w 1841 roku ożenił się z Moniką Sabak z Lalin córką Pawła i Marianny Reda i mieli tu 5-ro dzieci , a następnie w 1854 roku ożenił się  z Józefą Skorupa z Iwowego córką Wincentego i Ewy Gajowniczek i mieli w Lalinach jeszcze troje dzieci. Zob. ogród 5.
Antonina Rechnio
z pierwszego małżeństwa w 1875 roku  poślubiła Franciszka Płatka z Oleksianki syna Grzegorza Marianny Rechnio i w Redzyńskiem urodził się im syn Stanisław a w Lalinach syn Jan.
Paweł Rechnio
syn Augustyna z drugiego małżeństwa w 1886 roku ożenił się z Franciszką Soćko z Lalinek córką Leona i Marianny Reda i mieli tu 8-ro dzieci.
Piotr Rechnio najstarszy syn Pawła w 1912 roku ożenił się z Marianną Ducek z Transboru córką Macieja i Franciszki Pacek i założył rodzinę w Wielgolesie, gdzie mieli 6-ro dzieci. Najstarsza z nich Genowefa Rechnio w 1946 roku poślubiła Feliksa Chrusta z Kamionki syna Stefana i Aleksandry Śluzek i w Wielgolesie mieli córki Janinę i Mariannę. Syn Piotra, Władysław Rechnio w 1953 roku ożenił się z Sabiną Biernat z Wielgolasu i na Nowinach Wielgoleskich mieli 4-ro dzieci. Drugi syn Piotra, Zygmunt Rechnio w 1956 roku ożenił się z Janiną Kosut z Wielgolasu córką Zofii Kosut..
Córka Pawła, Marianna Rechnio w 1918 roku poślubiła Stanisława Sieniawskiego z Iwowego syna Jana i Katarzyny Skorupa i tu mieli czworo dzieci, z których troje założyło rodziny.
Druga córka Julianna Rechnio w 1921 roku poślubiła Grzegorza Gaska z Chromina, syna Józefa i Franciszki Baran.
Michał Rechnio  drugi syn Pawła , w 1927 roku ożenił się z Zofią Duszczyk z Chyżyn, córką Ludwika i Marianny Świątek i na Lalinkach mieli troje dzieci. Najstarsza Krystyna Rechnio w 1951 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Chromina, syna Jana i Franciszki Gawryś, natomiast najmłodszy Stanisław Rechnio ożenił się z Jadwigą Rosa z kolonii 24 i założyli rodzinę w Dęblinie, gdzie urodzili się im synowie Michał i Rafał.
Piotr Rechnio drugi syn Dionizego w 1855 roku ożenił się z Katarzyną Adamiec z Chyżyn i mieli w Redzyńskiem 9-ro dzieci z których 5-ro założyło rodziny. 
Ewa Rechnio
w 1892 roku poślubiła  Stanisława Zwierza z Budzisk syna Jana i Łucji Wójcik wdowca po Mariannie Rogowskiej, i w Budziskach mieli 5-ro dzieci. Jan Zwierz ich najstarszy syn ożenił się z Marianną Sitek i mieli córkę Helenę. Helena Zwierz w 1944 roku poślubiła Jana Banaszka z Redzyńskiego syna Piotra i Ludwiki Wiechetek i mieli min. córkę Ewę, która w 1972 roku wyszła za Kazimierza Sekułę z Lalin syna Stanisława i Anny Wójcik i w Generałowie urodziło się im 12-ro dzieci.
Wojciech Rechnio, syn Piotra, w 1896 roku ożenił się z Anastazją Mucha z Dębego córką Franciszka i Marianny Pietrasik i w Redzyńskiem mieli 6-ro dzieci. Najstarsza z nich Bronisława Rechnio w 1919 roku poślubiła Piotra Krakowiaka z Chyżyn syna Józefa i Józefy Rogowskiej i tu mieli 6-ro dzieci.
Kolejna Marianna Rechnio w 1929 roku wyszła za Stanisława Wiechetka z Redzyńskiego syna Wojciecha i Małgorzaty Zwierz i mieli tu troje dzieci.
Następna Aleksandra Rechnio w 1937 roku urodziła Elżbietę Rechnio, która z kolei w 1960 roku poślubiła Tadeusza Sabaka z Redzyńskiego syna Piotra i Stefanii Grabowskiej i mieli syna Zbigniewa i córkę Barbarę. Barbara Sabak w 1990 roku wyszła za mąż za Mirosława Lesiaka z Końskich syna Mieczysława i Anny Adach.
Kolejna córka Wojciecha, Julianna Rechnio w 1941 roku poślubiła Stefana Konopackiego z Redzyńskiego syna Jana i Aleksandry Gelo i mieli tu troje dzieci.
Najmłodszy syn Wojciecha, Jan Rechnio w 1947 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego córką Dominika i Heleny Grabowskiej i mieli tu troje dzieci.
Stanisław Rechnio, drugi syn Piotra, w 1898 roku ożenił się z Katarzyną Dąbrowską ze Starogrodu, córką Walentego i Józefy Zwierz.
Jan Rechnio, trzeci syn Piotra, w 1905 roku ożenił się z Anną Cienio z Walisk córkę Michała i Marianny Mućko i w Waliskach mieli 5-ro dzieci.
Ich córka Stefania Rechnio w 1927 roku poślubiła Antoniego Króla urodzonego w Rososzy syna Franciszka i Julianny Gromulskiej i w Waliskach mieli troje dzieci.
Druga córka Janina Rechnio w 1935 roku poślubiła Stanisława Sęka z Walisk syna Jana i Franciszki Pielasa, z którym miała troje dzieci, a następnie w 1961 roku ponownie wyszła za mąż za jego brata Feliksa Sęka, z którym miała syna Waldemara.
Magdalena Rechnio, najmłodsza córka Piotra, w 1895 roku poślubiła Ludwika Zwierza z Transboru syna Jana i Łucji Wójcik i w Dąbrówce urodziło się im czworo dzieci oraz syn Józef w Transborze i syn Władysław w Wielgolesie.
Maciej Rechnio, najmłodszy syn Dionizego, w 1849 roku ożenił się z Zuzanną Łodyga z Lalin i w Redzyńskiem mieli 11-ro dzieci.
Ich córka Agnieszka Rechnio w 1892 roku poślubiła Jana Kowalskiego z Redzyńskiego syna Kacpra i Marianny Całka i tu mieli 4-ro dzieci.
Druga córka Marianna Rechnio w 1886 roku poślubiła Pawła Drosio z Jagodnego, syna Mikołaja i Franciszki Leskiewicz.
Syn Macieja, Tomasz Rechnio ożenił się z Weroniką Rosa i w Redzyńskiem mieli 4-ro dzieci ale brak dalszych danych.
Najmłodsza córka Macieja, Franciszka Rechnio w 1892 roku poślubiła Piotra Maślankiewicza z Redzyńskiego i tu mieli 11-ro dzieci. Ich syn Aleksander Maślankiewicz w 1931 roku ożenił się z Marianną Gajowniczek z Chyżyn córką Walentego i Agnieszki Chrustowskiej, ale brak danych o rodzinie.


Grzegorz Rechnio, syn Marcina, w 1789 roku założył w Oleksiance rodzinę z Brygidą Płatek córką Pawła i Petronelli Jesionówny i urodziło się im tu 11-ro dzieci. Dla 5-ro z nich ustalono rodziny.

Julianna Rechnio, córka Grzegorza, w 1813 roku poślubiła Laurentego Okrzeję z Oleksianki syna Ignacego i Marianny Piórek, wdowca po Konstancji Gajowniczek i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci. Julianna po śmierci Laurentego poślubiła w 1832 roku Marcina Soćko z Rudy, syna Bartłomieja i Ewy Miernickiej, ale nie mieli już potomstwa.
Tekla Okrzeja, ich córka , w 1836 roku poślubiła Sylwestra Redę ze Strachomina syna Macieja i Teresy Świątek i urodziła się im w Oleksiance córka Marianna. Po śmierci Tekli, Sylwester ożenił się w 1841 roku z Honoratą Brzuszczyńską z Oleksianki i mieli czworo dzieci.
Gertruda Rechnio, druga córka Grzegorza, w 1817 roku poślubiła Czesława Całkę z Redzyńskiego, syna Benedykta i Elżbiety Pęśko i w Redzyńskiem mieli 8-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Magdalena Rechnio, trzecia córka Grzegorza, w 1818 roku wyszła za Łukasza gielo z Oleksianki, syna Andrzeja i Agaty Rowickiej i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci, z których dla dwojga ustalono rodziny.
Mateusz Rechnio, syn Grzegorza, w 1823 roku ożenił się z Agnieszką Reda z Oleksianki, córką Floriana i Marianny Pęśko i w Oleksiance mieli 4-ro dzieci, a Marianna i Szymon założyli rodziny.
Marianna Rechnio w 1843 roku poślubiła Grzegorza płatka z Oleksianki, syna Pawła i Katarzyny Szeląg i w Oleksiance mieli 12-ro dzieci, a 5-ro z nich założyło rodziny.
Szymon Rechnio, syn Mateusza, w 1859 roku ożenił się z Małgorzatą Płatek z Oleksianki, córką Cypriana i Anastazji Olko i w Oleksiance urodziło się im 11-ro dzieci, z których dla czworga ustalono rodziny.

Adam Janusz Rechnio, drugi syn Grzegorza, w 1823 roku ożenił się z Klarą Całka z Redzyńskiego nórką Benedykta i Elżbiety Pęśko, wdową po Piotrze Płatku i w Oleksiance mieli 5-ro dzieci.
Wawrzyniec Rechnio, najstarszy syn Adama, w 1843 roku ożenił się z Marianną Pazura z Lalin, córką Augustyna i Antoniny Kępkowicz i w Lalinach mieli 8-ro dzieci.
Marcin Rechnio, ich syn, w 1887 roku ożenił się z Barbarą Kłos z Wężyczyna córką Kazimierza i Jadwigi Reda i mieli w Waliskach troje dzieci. Barbara Kłos w 1904 roku wyszła ponownie za Stanisława Krasnego z Żebrówki.
Kazimierz Rechnio, drugi syn Adama, w 1847 roku ożenił się z Zuzanną Kowalską córką Franciszka de Paula i Magdaleny Świeczka i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci.
Jan Rechnio, najstarszy syn Kazimierza, w 1871 roku ożenił się z Marianną Sabak córką Marcina i Anastazji Pazura i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Teofila Rechnio , ich najstarsza córka, w 1905 roku wyszła za Wojciecha Kota z Iwowego syna Błażeja i Agnieszki Brauła wdowca po Weronice Świątek i w Iwowem mieli jeszcze syna Władysława i córkę Mariannę. Z poprzedniego małżeństwa Wojciech miał 7-ro dzieci. Marianna Kot córka Wojciecha w 1943 roku poślubiła Edwarda Dzięcioła z Oleksianki syna Piotra i Marianny Małeckiej i mieli tróję dzieci, które założyły rodziny. Teresa Dzięcioł w 1973 roku poślubiła Józefa Zygmunta Redę z Wężyczyna syna Jana i Genowefy Szeląg i w Wężyczynie urodziła się im córka Urszula Reda zamężna następnie w 1998 roku z Markiem Piwowarczykiem z Bork synem Jana i Teresy Parobczyk.
Marian Dzięcioł w 1977 roku ożenił się z Joanną Wąsowską córką Teofila i Jadwigi Sabak, natomiast Bernard Jan Dzięcioł w 1987 roku ożenił się z Jadwigą Gaszewską z Oleksianki córką Stanisława i Feliksy Kluski.
Piotr Rechnio, drugi syn Kazimierza, w 1887 roku ożenił się z Franciszką Kwiatkowską z Lalin córką Jakuba i Katarzyny Michalskiej i w Lalinach mieli 6-ro dzieci.
Marianna Rechnio, najstarsza ich córka, w 1910 roku wyszła za Wojciecha Szczepanika z Jamielnego syna Józefa i Anny Reda i w Lalinach urodziło się im 11-ro dzieci.
Najmłodszy ich syn Wincenty Roman Szczepanik w 1983 roku ożenił się z Barbarą Królak z Woli Serockiej córką Wacława i Janiny Soćko.
Marcjanna Rechnio, córka Kazimierza, w 1890 roku poślubiła Ludwika Stanisława Gajowniczka z Lalin syna Filipa i Marianny Gelo i w Lalinach urodziło się trzech synów.
Stanisław Gajowniczek, najstarszy ich syn, ożenił się z Marianną Rogala i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Ich córka Marianna Stanisława Gajowniczek w 1958 roku poślubiła Tadeusza Justata z Bolencia syna Bolesława i Józefy Romanowskiej.
Andrzej Rechnio, najmłodszy syn Adama, w 1853 roku ożenił się z Agnieszką Wiechetek z Redzyńskiego córką Floriana i Katarzyny Małeckiej, ale brak danych o dalszych losach rodziny.

Szczegóły gałęzi Marcina Rechnio i Anastazji.

 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych