Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Gajowniczka Kiliana

Rodziny Gajowniczek



1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 


Rodziny Gajowniczek obejmują rodziny ze Strachomina i z Lalin, czyli wszystkie z parafii Latowicz, które występowały na początku ewidencji w księgach parafialnych, z wyjątkiem rodziny Walentego Gajowniczka, który ożeniony z Teresą Maleta założył rodzinę w Latowiczu, ale rodzina ta wkrótce zanikła. Poza tym na początku występuje rodzina Józefa Gajowniczka i Agaty Gagasek, którzy mieli córkę Mariannę ur. 12.03.1757 roku i na tym zakończyły się jej losy.
Opisywane tu rodziny wywodzą się od pięciu przodków , dla których nie ustalono już wcześniejszych powiązań rodzinnych. Istnieje prawdopodobieństwo, że Szymon i Kilian byli braćmi, ale nie jest to bezpośrednio udokumentowane. Najstarszym był Szymon urodzony ok.1701 roku, następnym Kilian (1712) i kolejno Stefan (1720), Tomasz (1720) i Bartłomiej o nieustalonym roku urodzenia. Spośród wymienionych Tomasz występuje w Lalinach pozostali w Strachominie, choć Tomasz też prawdopodobnie pochodzi ze Strachomina.

Kilian Gajowniczek i Anna

Na podstawie ewidencji ustalono 4-ro dzieci Kiliana Gajowniczka i Anna , z których wszyscy założyli rodziny.

Laurenty (Wawrzyniec) Gajowniczek  urodzony około 1737 roku zaślubiony był z Krystyną Kania, z którą w Strachominie mieli 5-ro dzieci, a następnie w 1785 roku ożenił się z Konstancją Miśta (Drabińska), z którą w Strachominie mieli jeszcze 10-ro dzieci.
Gabriel Gajowniczek syn Wawrzyńca z pierwszego małżeństwa, w 1803 roku ożenił się z Elżbietą Olko z Chyżyn i tu mieli 4-ro dzieci, a następnie w 1811 roku ożenił się z Marianną Wiechetek z Redzyńskiego, córką Pawła i Barbary Mikos, i w Chyżynach mieli 5-ro dzieci, oraz trzeci raz ożenił się w 1827 roku z Franciszką Pęśko z Lalin, córką Walentego i Marcelli Śluzek - wdową po Jędrzeju Śluzku, i w Chyżynach mieli jeszcze syna Jana i córkę Katarzynę. Gertruda Gajowniczek, najstarsza córka z pierwszego małżeństwa, w 1830 roku poślubiła Grzegorza Łukaszka z Wielgolasu i założyli rodzinę w Wielgolesie, gdzie urodziło się im 4-ro dzieci. Jadwiga Anna Gajowniczek, córka Gabriela z drugiego małżeństwa, w 1842 roku poślubiła Walentego Pielasę z Chyżyn, syna Jana i Magdaleny Borówek i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci.
Jan Gajowniczek
syn Gabriela z trzeciego małżeństwa, w 1849 roku ożenił się z Magdaleną Anusz z Chyżyn i mieli tu 7-ro dzieci. Ich najstarszy syn Walenty Gajowniczek w 1871 roku ożenił się z Agnieszką Chrustowską z Chyżyn, córką Adriana Chrusta i Marianny Gadaj i w Chyżynach mieli 9-ro dzieci. Syn Walentego, Paweł Gajowniczek w 1906 roku ożenił się z Aleksandrą Pielasa z Latowicza córką Jana i Franciszki Wójcik i w Chyżynach mieli 7-ro potomstwa, z których troje założyło rodziny. Zofia Gajowniczek córka Pawła w 1932 roku poślubiła Bolesława Świątka z Iwowego, syna Franciszka i Joanny Stułka, i w Iwowem urodził się im syn Ryszard Świątek żonaty następnie z Jadwigą Rosa z Łopacianki. Zob. rodziny Andrzeja Świątka. Stanisław Gajowniczek syn Pawła w 1946 roku ożenił się z Marianną Duszczyk z Chyżyn i tu urodził się ich syn Wiesław Gajowniczek. Drugi syn Pawła, Marian Gajowniczek w 1946 roku poślubił Zofię Zawilińską z Chyżyn ale brak danych o dzieciach.
Drugi syn Walentego, Stanisław Gajowniczek w 1928 roku ożenił się z Marianną Gelo ze Strachomina, córką Michała i Katarzyny Niedek i w Chyżynach mieli córkę Albinę i Jadwigę oraz syna Ignacego ale brak danych o tej rodzinie. Zaś córka Walentego, Marianna Gajowniczek w 1931 roku poślubiła Aleksandra Maślankiewicza z Redzyńskiego, syna Piotra i Franciszki Rechnio. Katarzyna Gajowniczek córka Jana w 1870 roku poślubiła Józefa Pielasę z Chyżyn wdowca po Mariannie Duszyńskiej, i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci.
Tomasz Gajowniczek drugi syn Jana w 1886 roku ożenił się z Franciszką Dziugieł z Wężyczyna córką Łukasza i Katarzyny Stosio, i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci, z których troje najmłodszych założyło rodziny. Ich syn Piotr Gajowniczek w 1927 roku ożenił się z Bronisławą Górską z Chyżyn ale brak danych o dzieciach. Córka Tomasza, Marianna Gajowniczek w 1943 roku poślubiła Stanisława Pielasę z Woli Starogrodzkiej syna Jana i Teofili Barbarczyk ale również brak danych o rodzinie. Druga córka Tomasza, Aleksandra Gajowniczek w 1927 roku poślubiła Władysława Olko z Chyżyn i tu mieli córki Zofię i Krystynę oraz syna Stanisława.
Katarzyna Gajowniczek córka Gabriela z trzeciego małżeństwa w 1853 roku poślubiła Stanisława Sabaka z Lalin syna Pawła i Cecylii Kowalskiej i urodziła się im córka Marianna, która zmarła wkrótce po urodzeniu, Ponieważ małżeństwo nie miało już więcej dzieci, gospodarstwo przekazało Aleksandrowi Łodydze. Zob. kolonia 16.
Anna Gajowniczek, córka Wawrzyńca z drugiego małżeństwa, w 1806 roku poślubiła Hilarego Gajowniczka ze Strachomina syna Ignacego i Moniki Grasik, którą to rodzinę omówiono wyżej przy Szymonie Gajowniczku.
Kunegunda Gajowniczek, druga córka Wawrzyńca z Konstancją, w 1816 roku poślubiła Henryka Sankowskiego z Transboru syna Jana i Apolonii Jakubickiej, i założyli rodzinę w Transborze, gdzie urodziła się córka Tekla oraz synowie Michał i Jan.

Jakub Gajowniczek, drugi syn Kiliana, w 1764 roku poślubił Agnieszkę Ożarek i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro zmarło w dzieciństwie. Pozostało dwóch synów Franciszek i Grzegorz.
Grzegorz Gajowniczek założył rodzinę w Strachominie ze Scholastyką Nidek również ze Strachomina, z którą pobrali się w 1806 roku i mieli 10-ro dzieci. Najstarsza ich córka Agata Gajowniczek w 1829 roku poślubiła Augustyna Świątka ze Strachomina i tu mieli córkę Zuzannę i syna Tomasza. 
Z kolei syn Grzegorza, Paweł Gajowniczek w 1837 roku ożenił się z Teresą Świątek ze Strachomina i tu mieli 5-ro dzieci, z których 4-ro założyło rodziny. Najstarszy Walenty Gajowniczek w 1861 roku ożenił się z Katarzyną Bieńko z Iwowego ale brak danych o dzieciach. Drugi syn Pawła,
Tomasz Gajowniczek
w 1864 roku poślubił Weronikę Chrust z Chyżyn i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Marianna Gajowniczek
, ich najstarsza córka, w 1891 roku poślubiła Grzegorza Domonia z Wężyczyna, syna Józefata i Franciszki Kłos i w Wężyczynie mieli 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny. Ich syn Julian Domoń w 1921 roku ożenił się ze Stanisławą Piekarską. Weronika Domoń w 1935 roku poślubiła Wiktora Redę ze Strachomina syna Pawła i Katarzyny Sabak i w Strachominie urodziły się im Henryk, Marianna i Zygmunt. Bronisława Domuń druga córka Grzegorza w 1923 roku poślubiła Franciszka Kiliszczyka z Kamionki.
Jan Gajowniczek
, syn Tomasza, w 1897 roku ożenił się z Marianną Świątek ze Strachomina córką Jana i Magdaleny Świątek i w Strachominie urodził się syn Ignacy i córka Helena. Ignacy Gajowniczek w 1926 roku ożenił się z Heleną Kozłowską ze Strachomina córką Filipa i Franciszki Rechnio i w Strachominie urodziło się im 4-ro dzieci. Najstarsza Marianna Gajowniczek w 1951 roku poślubiła Kazimierza Chrzanowskiego ze Strachomina syna Piotra i Stanisławy Świątkowskiej i urodziła się córka Admina Jadwiga Chrzanowska zamężna w 1975 roku z Klemensem Mikosem z Redzynskiego synem Eugeniusza i Kazimiery Serzyska, z którego to związku urodzili się Robert i Monika. Marianna Gajowniczek w 1966 roku wyszła ponownie za Władysława Kozłowskiego ze Strachomina syna Jana i Józefy Rybak ale brak danych o dzieciach. Florian Stanisław Gajowniczek, syn Ignacego, w 1956 roku ożenił się z Janiną Gajowniczek ze Strachomina córką Franciszka i Walerii Reda i w Strachominie urodzili się Franciszek, Michał i Grażyna. Michał Bogdan Gajowniczek w 1981 roku ożenił się z Bożeną Dziugieł z Dąbrówki córką Bronisława i Ireny Kajka, gdzie urodzili się Marzena, Agnieszka i Marek. Grażyna Elzbieta Gajowniczek w 1986 roku poślubiła Mieczysława Maciejca z Latowicza syna Władysława i Stanisławy Wójtowicz i tu urodziła się córka Dorota. Tadeusz Antoni Gajowniczek, drugi syn Ignacego, w 1961 roku poślubił Annę Gajowniczek ze Strachomina córką Jana i Marii Gajowniczek ale brak danych o dzieciach.
Agnieszka Gajowniczek, druga córka Tomasza, w 1897 roku poślubiła Stanisława Świątka ze Strachomina syna Jana i Magdaleny Świątek i tu mieli 7-ro dzieci. Dla Franciszka i Stefana ustalono rodziny. Franciszek Świątek w 1930 roku ożenił się z Zofią Dziugieł z Dąbrówki córką Jana i Marianny Jaworskiej. Stefan Światek w 1932 roku ożenił się ze Stanisławą Zioło z Latowicza córką Stanisława i Marianny Kawka i w Latowiczu urodzili się im Zenobia i Wiesław.
 Córka Pawła Anastazja Gajowniczek w 1865 roku poślubiła Mateusza Kieliszczyka z Kamionki i tam mieli 5-ro dzieci.
Druga najmłodsza córka, Marianna Gajowniczek w 1879 roku poślubiła Franciszka Wójtowicza z Latowicza - brak danych o dzieciach.

Franciszka Gajowniczek, córka Kiliana, w 1785 roku poślubiła Marcina Gielo z Oleksianki i w Strachominie mieli córki Scholastykę i Janinę oraz syna Laurentego.


Wincenty Gajowniczek najmłodszy syn Kiliana, w 1783 roku ożenił się z Małgorzatą Martyniak z Chyżyn i tu mieli córkę Teklę, a następnie w 1785 roku ożenił się z Rozalią Kaimek z Chyżyn i mieli tu jeszcze 11-ro dzieci.
Rafał Gajowniczek syn Wincentego w 1817 roku ożenił się z Brygidą Grzęda z Chyżyn i mieli tu 6-ro dzieci. Ich syn
Paweł Gajowniczek
w 1846 roku ożenił się z Marianną Górską z Chyżyn i tu urodziło się im 11-ro dzieci. Najstarszy z nich Jan Gajowniczek w 1868 roku ożenił się z Agnieszką Gajowniczek ze Strachomina i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci. Ich córka Marianna Gajowniczek w 1911 roku poślubiła Marcina Dudzińskiego z Pogorzeli syna Władysława i Katarzyny Piętka. Kolejna córka Jana, Katarzyna Gajowniczek wcześniej bo w 1907 roku poślubiła Marcina Drabińskiego ze Zgórznicy syna Jana i Marianny Wilk i w Chyżynach mieli 6-ro dzieci. Trzecia z córek Jana, Weronika Gajowniczek w 1922 roku wyszła za Jana Kędzierskiego z Borówka  i w Dębem urodził się im syn Feliks oraz w Borówku córka Helena. I najmłodsza córka Jana, Helena Gajowniczek w 1911 roku poślubiła Franciszka Oszkiela z Iwowego syna Romana i Julianny Gaszewskiej i w Iwowem mieli 5-ro dzieci. Zob. rodziny Oszkiel. Syn Pawła, Daniel Gajowniczek ożenił się z kolei w 1883 roku z Marianną Dzięcioł z Transboru i mieli w Chyżynach 5-ro dzieci. Ich córka Anna Gajowniczek w 1913 roku poślubiła Jana Słodownika  z Łękawicy syna Jana i Marianny Duszczyk, a ich syn Stanisław Gajowniczek w 1921 roku ożenił się z Marianną Kaczorek z Chyżyn, z którą mieli córkę Zofię i syna Ignacego, a następnie w 1928 roku poślubił Walerię Kaczorek siostrę poprzedniej żony Marianny i mieli jeszcze synów Wiktora i Bernarda. Zofia Gajowniczek z pierwszego małżeństwa w 1945 roku poślubiła Ignacego Pielasę z Chyżyn i tu mieli troje dzieci.    Katarzyna Gajowniczek, córka Pawła, w 1883 roku poślubiła Piotra Dzięcioła z Transboru, brata w/w Marianny (miany), i w Transborze mieli 7-ro dzieci. Najmłodszy z nich Walenty Dzięcioł ożenił się w 1930 roku z Marianną Zajm z Transboru. Wiktoria Gajowniczek w 1891 roku poślubiła Wojciecha Niedka z Kamionki i tam mieli 4-ro dzieci.
Balcer (Baltazar) Gajowniczek, drugi z synów Rafała w 1849 roku ożenił się z Benedyktą Jaworską z Chyżyn i tu mieli 7-ro dzieci. Piotr Gajowniczek w 1875 roku ożenił się z Anną Kłos z Wężyczyna i w Wężyczynie mieli 9-ro dzieci. Ich syn Walenty Gajowniczek w 1908 roku ożenił się z kolei z Weroniką Gajowniczek ze Strachomina i w Wężyczynie mieli troje dzieci, a córka Piotra, Katarzyna Gajowniczek w 1912 roku poślubiła Stanisława Dziugła z Wężyczyna i w Wężyczynie mieli 8-ro dzieci. Michał Gajowniczek , drugi syn Balcera, w 1882 roku ożenił się z Agnieszką Anusz z Chyżyn i tu mieli córki Mariannę i Juliannę. Marianna Gajowniczek w 1878 roku poślubiła Michała Pielasę z Chyżyn i w Chyżynach urodziło się im 7-ro dzieci. Franciszek Gajowniczek , trzeci syn Balcera, w 1887 roku ożenił się z Julianną Chrustowską z Chyżyn i tu mieli 8-ro dzieci. Ich najstarsza córka, Marianna Gajowniczek w 1909 roku poślubiła Walentego Pielasę z Chyżyn syna Franciszka i Weroniki Sabak i mieli syna Władysława, a następnie w 1922 roku wyszła ponownie za Piotra Obłozę ze Starowoli i mieli syna Stefana. Druga córka Franciszka, Bronisława Gajowniczek w 1921 roku poślubiła Bolesława Kanię z Wodyń syna Antoniego i Franciszki Żaczek i w Chyżynach urodziła się im córka Regina i syn Ignacy. Syn Franciszka Jan Gajowniczek w 1935 roku ożenił się z Albiną Braulińską z Chyżyn i mieli tu troje dzieci. Ich najmłodsza córka Danuta Gajowniczek w 1971 roku poślubiła Jana Zawadkę z Transboru syna Stanisława i Marianny Osica. Drugi syn Franciszka,  Stanisław Gajowniczek w 1930 roku ożenił się z Julianną Zajma z Chyżyn i mieli tu 5-ro dzieci, a ich syn Stanisław Gajowniczek w 1963 roku ożenił się z Zofią Pielasa z  Oleksianki i mieli syna Sławomira. Agnieszka Gajowniczek, najmłodsza córka Balcera w 1889 roku poślubiła Ludwika Kaczorka z Chyżyn i mieli tu 7-ro dzieci.
Kazimierz Gajowniczek, drygi syn Wincentego, w 1824 roku ożenił się z Agnieszką Jaworską z Chyżyn i tu mieli 7-ro dzieci.
Najstarszy Walenty Gajowniczek w 1848 roku ożenił się z Agnieszką Reda ze Strachomina i w Chyżynach mieli 7-ro dzieci.
Ich syn Jan Gajowniczek w 1882 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzyńskiego i tu mieli 5-ro dzieci. Najstarszy Franciszek Gajowniczek w 1917 roku ożenił się z Heleną Kostera z Bork i w Redzyńskiem urodziło się im troje dzieci, następnie w 1923 roku Franciszek ożenił się ponownie z Marianną Mysior i mieli 4-ro dzieci, z których troje urodziło się w Latowiczu i najmłodsza Marianna w Redzyńskiem. Córka Jana, Katarzyna Gajowniczek w 1926 roku poślubiła Jana Osiaka ze Starowoli i mieli w Redzyńskiem i Latowiczu 5-ro dzieci.
Ignacy Gajowniczek, drugi z synów Walentego, w 1887 roku ożenił się z Marianną Kaczorek z Chyżyn i mieli tu 6-ro dzieci. Najstarsza Aleksandra Gajowniczek w 1910 roku wyszła za Jana Kowalczyka do Gozdu. Kolejna Marianna Gajowniczek w 1914 roku poślubiła Stanisława Pajdę z Wielgolasu i tu założyli rodzinę i mieli troje dzieci. Następna Stefania Gajowniczek w 1928 roku poślubiła Jana Jarzębskiego z Transboru i w Transborze mieli trzech synów. Helena Gajowniczek w 1929 roku poślubiła z kolei Jana Kłosa z Wężyczyna i tam mieli Krystynę i Stanisława. Najmłodszy zaś syn Ignacego, Stanisław Gajowniczek w 1930 roku ożenił się z Bronisławą Jarzębską z Wielgolasu i w Chyżynach mieli 5-ro dzieci, z których Irena Gajowniczek w 1966 roku poślubiła Jana Chmielewskiego z Krzywicy, Feliks Gajowniczek w 1971 roku ożenił się ze Zdzisławą Luśnia ze Stawku i mieli synów Dariusza i Tomasza oraz córkę Edytę, Marianna Gajowniczek w 1982 roku poślubiła Jana Ośko z Łukówca, a najmłodsza Jadwiga Gajowniczek w 1971 roku poślubiła Jana Olko z Chyżyn i mieli syna Mirosława..
Marianna Gajowniczek, córka Walentego, w 1888 roku poślubiła Józefa Grudnia z Lalin i w Lalinach urodziło się im 4-ro dzieci. Zob. rodziny Grudnio.
Marianna Gajowniczek, córka Kazimierza, w 1858 roku poślubiła Fryderyka Świątka z Wielgolasu i założyli rodzinę w Kamionce, gdzie mieli troje dzieci, a ich syn Jan Świątek w 1889 roku ożenił się z Katarzyną Wójcik z Borówka, córką Ignacego i Franciszki Kempkowicz.
Katarzyna Gajowniczek, córka Wincentego z drugiego małżeństwa, w 1815 roku poślubiła Jana Jaworskiego z Chyżyn, zaś
Anastazja Gajowniczek
w 1821 roku poślubiła Jana Górskiego z Chyżyn i mieli tu 4-ro dzieci.

Szczegółowe dane gałęzi: Kiliana Gajowniczka i Anny.



1. Kiliana     2. Stefana   3. Szymona    4. Tomasza i Bartłomieja
 

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych