Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rogowski - kol.32

Rodzina Baltazara Rogowskiego i Marianny Kowalskiej oraz ich następców na kolonii 32 ( Kresy)

 Baltazar Rogowski z Budzisk z Marianną Kowalską z Redzynskiego zasiedlili tę półkolonię około roku 1895 przenosząc się z rodziną z Redzyńskiego.
Najstarszymi znanymi przodkami tej rodziny był Marcin Rogowski i Helena Migar, których syn Józef urodzony około roku 1794 w Górkach poślubił w 1813 roku Franciszkę Jesień z Budzisk i tu założyli rodzinę. Zob.  rodziny Marcina Rogowskiego.
Józef Rogowski z Franciszką Jesień mieli 8-ro dzieci, po jej śmierci Józef ożenił się ponownie z Magdaleną Osiak, z którą mieli jeszcze troje dzieci. Z pierwszego małżeństwa Benedykt ożenił się w 1835 roku z Katarzyną Anusz z Chyżyn, z którą miał 10-ro dzieci a następnie w 1856 roku z Marianną Rybak z Transboru, z którą mieli jeszcze 7-ro dzieci. Marianna Rogowska w 1821 roku wyszła za Łukasza Jaworskiego z Chromina i mieli w Budziskach 8-ro dzieci. Franciszek Rogowski ożenił się z kolei z Franciszką Osiak i mieli w Budziskach 10-ro dzieci. Z drugiego małżeństwa z Magdaleną Osiak, najstarszy Wawrzyniec w 1852 roku ożenił się z Franciszką Ćmoch z Budzisk i było to małżeństwo bezdzietne, a następnie w 1857 roku z Agnieszką Wielgopolanin z Redzyńskiego, z którą mieli 6-ro dzieci. Najmłodszy Paweł Rogowski w 1862 roku poślubił Agnieszkę Grzendę z Chyżyn z którą mieli 8-ro dzieci, a w 1875 roku drugi raz ożenił się z Katarzyną Mućko z Oleksianki, z którą mieli córkę Mariannę.
Franciszek Rogowski urodzony w 1824 roku z Franciszką Osiak mieli10-ro dzieci. Najstarsza Magdalena w 1861 roku poślubiła Józefa Wielgopolanina z Redzyńskiego, z którym miała 6-ro dzieci. Kolejny  Jan w 1871 roku ożenił się z Teklą Sikorską z Dębego, z którą mieli 6-ro dzieci, a następnie w 1889 roku - z Magdaleną Gelo z Iwowego, z którą mieli jeszcze troje dzieci. Córka Zuzanna w 1869 roku poślubiła Antoniego Mućko z Budzisk, z którym miała dwoje dzieci a następnie w 1888 roku - Jana Rogalę z Walisk, z którym miała troje dzieci. Z kolei Marianna Rogowska w 1877 roku wyszła za Franciszka Wielkopolanina z Budzisk i mieli dwoje dzieci, a następnie w 1882 roku - za Ignacego Piekarza ze Starogrodu, z którym mieli również dwoje dzieci. Kolejny Baltazar w 1884 roku ożenił się z Marianną Kowalską z Redzynskiego, z którą w Redzyńskiem urodziło się im 6-ro dzieci i na Kresach na omawianej kolonii kolejne 6-ro dzieci. Córka Franciszka - Juluanna w 1886 roku poślubiła Jana Wielgopolanina z Redzyńskiego i mieli dwoje dzieci a następnie w 1896 roku - Michała Kłosa z Walisk, z którym miała córkę Mariannę.
Baltazar Rogowski urodzony w 1860 roku w Budziskach z Marianną Kowalską z Redzyńskiego, córką Józefa i Urszuli Dzięcioł, mieli 12 dzieci. Helena w 1916 roku poślubiła Michała Łukaszka z Wielgolasu, z którym miała córę Mariannę a następnie w 1932 roku Ludwika Świeczkę z Redzyńskiego, z którym miała syna Stanisława. Jan Rogowski poślubił Mariannę Gacę i mieli dwóch synów. Anna Rogowska poślubiła w 1933 roku Aleksandra Krzewskiego z Latowicza i mieli syna Henryka.
Jan Rogowski urodzony w 1893 roku z Marianną Gaca mieli dwóch synów Eugeniusza i Stanisława.
Eugeniusz Rogowski urodzony 1932 roku poślubił Leokadię Zadrożną i mieli czworo dzieci. Najstarsza Teresa w 1975 roku poślubiła Stanisława Zwierza i mieli w Iwowem 5-ro dzieci. Kolejny Kazimierz ożenił się z Teresą Biernat i mieli troje dzieci. Z kolei Bożena Rogowska w 1986 roku poślubiła Krzysztofa Gajowniczka, syna Franciszka i Marianny Sabak i mieli syna Krzysztofa.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych