Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Bogusa Marka

Rodziny Bogus, Bogusz1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Rodziny Marka Bogusa

Rodzinę tę założył Marek Bogus (nie podano jego miejsca urodzenia) i Marianna Przybysz z Iwowego, córka Antoniego Przybysza i Zofii Gałązkowej, którzy pobrali się w 1796 roku w Latowiczu. Nie ustalono rodziców Antoniego Przybysza i jego żony wdowy Zofii Gałązkowej.

Grzegorz Bogusz, syn Marka, w 1826 roku ożenił się z Barbarą Sabak z Lalin córką Aleksego i Franciszki Pazury i w Iwowem mieli dwie córki Zofię i Kunegundę. Następnie w 1832 roku Grzegorz ożenił się z Martyną Skorupa z Iwowego i tu mieli 7-ro dzieci. Z drugiego małżeństwa rodziny założyli Wojciech i Jan Bogusz.
Wojciech Bogusz w 1854 roku ożenił się z Franciszką Niedek ze Strachomina córką Filipa i Teresy Dziugieł i w Iwowem mieli 9-ro dzieci, z których Katarzyna, Michał, Marianna i Natalia założyły rodziny.
Katarzyna Bogusz w 1882 roku poślubiła Wacława Kozioła z Jedliny syna Jana i Józefy Kublik.
Michał Bogusz w 1896 roku ożenił się z Heleną Reda ze Strachomina córką Piotra i Katarzyny Rechnio i w Strachominie mieli 7-ro dzieci.
Genowefa Bogusz ich najstarsza córka w 1926 roku poślubiła Stanisława Nieprzeckiego z Wielgolasu wdowca po Aleksandrze Górskiej syna Józefa i Marianny Soćko i w Wielgolesie mieli trzy córki.
Marianna Bogusz w 1896 roku poślubiła Jana Redę ze Strachomina syna Piotra i Katarzyny Rechnio wdowca po Mariannie Dziugieł  a brata  w/w Heleny Reda żony Michała Bogusza ( miany ) i w Strachominie mieli 7-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.
Natalia Bogusz, najmłodsza córka Wojciecha w 1898 roku poślubiła Ignacego Świątka z Iwowego syna Tomasza i Katarzyny Bieńko i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.
Jan Bogusz drugi syn Grzegorza w 1857 roku ożenił się z Małgorzatą Bogusz z Iwowego córką Pawła i Elżbiety Jaworskiej i w Iwowem mieli 12-ro dzieci. Ustalono rodziny Franciszka i Weroniki.
Franciszek Bogusz w 1893 roku ożenił się z Marianną Kot z Iwowego córką Błażeja i Agnieszki Brauła i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Władysław Bogusz, najstarszy syn Franciszka, w 1928 roku ożenił się z Zofią Góral z Kolonii Starogrodzkiej córką Piotra i Marianny Zawadka i w Iwowem mieli syna Ryszarda i córkę Stanisławę.
Ryszard Tadeusz Bogusz w 1953 roku ożenił się ze Stanisławą Brzezek z Iwowego córką Bolesława i Franciszki Sikora i w Iwowem mieli troje dzieci. Ich córka Teresa Jadwiga Bogusz w 1982 roku poślubiła Wacława Kluskę syna Stanisława i Janiny Serafin i w Otwocku urodziła się im córka Katarzyna i w Iwowem syn Jacek. Druga córka Ryszarda, Bożena Zofia Bogusz w 1984 roku wyszła za Tomasza Kluskę z Rudnika Dużego brata wymienionego wyżej Wacława Kluski i w Iwowem mieli synów Piotra, Rafała i Michała.
Stanisława Bogusz córka Władysława w 1953 roku poślubiła Mieczysława Bogusza z Oleksianki syna Piotra i Leontyny Dzięcioł i w Oleksiance mieli syna Henryka i córki Gabryelę i Małgorzatę. Henryk Bogusz ożenił się z Martą Stosio i w Oleksiance urodzili się im córka Agata, która w 2002 roku wyszła za Adama Osiaka z Węgrowa i syn Andrzej. Gabryela Bogusz w 1982 roku poślubiła Edwina Bachorskiego ze Żmijewa, a Małgorzata Bogusz w 1997 roku wyszła za Wojciecha Osińskiego z Latowicza syna Andrzeja i Ewy Brzozowskiej i w Mińsku Maz. urodziła się im córka Aleksandra.
Stanisław Bogusz, drugi syn Franciszka, w 1924 roku ożenił się ze Stefanią Płatek z Rudnika córką Józefa i Marianny Śluzek i w Iwowem mieli 7-ro dzieci.
Henryka Bogusz ich córka w 1952 roku poślubiła Wacława Gucwę z Woli Stroskiej syna Jana i Marii Maślanka, natomiast syn Kazimierz Bogusz w 1963 roku ożenił się z Henryką Urbanek z Iwowego córką Stanisława i Aleksandry Gac.
Leokadia Bogusz, córka Franciszka, w 1936 roku poślubiła Walentego Świątka z Latowicza syna Kacpra i Rozalii Reda i w Latowiczu urodziła się im córka Zofia.
Weronika Bogusz, córka Jana, w 1900 roku poślubiła Onufrego Sitka z Chromina syna Wojciecha i Weroniki Bogusz.

Elżbieta Bogusz córka Marka w 1826 roku poślubiła Franciszka Kęmpkowicza z Wielgolasu syna Jan de Matha i Heleny Dyły i w Wielgolesie mieli syna Mateusza i córkę Agnieszkę.
Mateusz Kempkowicz w 1859 roku ożenił się z Marianną Zwierz córką Franciszka i Konstancji Auguścińskiej.
Agnieszka Kempkowicz również w 1859 roku poslubiła Michała Zwierza brata Marianny ( miany ) i mieli syna Ludwika, następnie w 1870 roku Michał ożenił się z Łucją Mazek z Borówka córką Franciszka i Franciszki Wiśniewskiej i mieli w Borówku córki Mariannę i Annę oraz syna Piotra i wszystkie założyły rodziny.

Walenty Bogusz drugi syn Marka w 1833 roku ożenił się z Krystyną Skorupa z Iwowego córką Walentego i Julianny Kosut i w Iwowem mieli 4-ro dzieci, następnie w 1850 roku Krystyna poślubiła Kajetana Ositka  z Kochan syna Macieja i Franciszki Płatek i w Iwowem mieli troje dzieci, z których dwoje załozyło rodziny.

Józef Damazy Bogusz trzeci syn Marka w 1839 roku ozenił się z Agnieszką Okrzeja córką Franciszka i Marcelli Sabak i w Iwowem mieli 8-ro dzieci, a dwóch synów załozyło rodziny.
Feliks Bogusz ich syn w 1873 roku ożenił się z Marianną Bogusz z Iwowego córką Antoniego i Magdaleny Świątek i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Weronika Bogusz, ich córka, w 1908 roku poślubiła Walentego Sabaka z Iwowego syna Jana i Józefy Kozickiej i w Iwowem mieli 7-ro dzieci, z których 4-ro załozyło rodziny.
Józef Bogusz najmłodszy syn Feliksa w 1911 roku ożenił się z Katarzyną Światek z Oleksianki córką Jakuba i Gertrudy Całka i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.
Anna Bogusz najstarsza ich córka w 1939 roku poślubiła Jana Górala z Jamielnego syna Józefa i Marcelli Dynek.
Marianna Bogusz druga córka Józefa również w 1939 wyszła za Władysława Piskorza z Toczysk syna Walentego i Stefanii Piskorz i w Iwowem urodziło się im 7-ro dzieci.
Genowefa Bogusz trzecia córka Józefa w 1952 roku poślubiła Tadeusza Wąsowskiego z Witach syna Władysława i Apolonii Chróścickiej i w Iwowem urodziła się ich córka Grażyna.
Stanisława Bogusz czwarta córka Józefa w 1944 roku wyszła za mąż za Józefa Dudę z Turzeca syna Józefa i Katarzyny Bogusz.
Jan Bogusz drugi syn Józefa Damazego w 1881 roku ozenił się z Julianną Marczak z Oleksianki córką Izydora i Anastazji Świątek i tu mieli córkę Aleksandrę i syna Władysława, następnie w 1888 roku Jan ożenił się z Magdaleną Marczak siostrą Julianny i w Oleksiance mieli jeszcze 7-ro dzieci.
Aleksandra Bogusz córka Jana i Julianny w 1903 roku poślubiła Marcina Adamczyka z Chromina syna Michała i Józefy Maletka i w Oleksiance mieli 7-ro dzieci.
Bolesław Adamczyk ich najstarszy syn w 1926 roku ożenił się Heleną Gajowniczek ze Strachomina córką Jana i Marianny Świątek i w Oleksiance mieli córki Janinę i Genowefę.  Janina Adamczyk w 1961 roku poslubiła Henryka Płatka z Oleksianki syna Władysława i Heleny Rosa i w Oleksiance mieli troje dzieci. Genowefa Adamczyk w 1953 roku wyszła za mąż za Jana Władysława Rogalę z Iwowego syna Jana i Stanisławy Gaładyk i w Iwowem mieli troje dzieci, które założyły rodziny.
Marianna Adamczyk córka Marcina w 1927 roku  poślubiła Józefa Kaczorka z Oleksianki syna Stanisława i Agnieszki Płatek i w Oleksiance mieli 4-ro dzieci, z których troje załozyło rodziny.
Władysław Bogusz syn Jana w 1930 roku ożenił się z Leokadią Bogusz z Oleksianki córką Jana i Anny Płatek i w Oleksiance mieli troje dzieci, które załozyły rodziny.
Janina Jadwiga Bogusz w 1952 roku poślubiła Kazimierza Świątka z Oleksianki syna Piotra i Stefanii Płatek i w Oleksiance mieli troje dzieci. Ich córka Alina Świątek w 1978 roku poslubiła Henryka Ptasińskiego z Wężyczyna syna Jana i Wandy Antosiewicz, natomiast druga ich córka Jadwiga Świątek w 1981 roku wyszła za mąż za Bogdana Całkę z Wielgolasu syna Jana i Heleny Brauła.
Stanisław Jan Bogusz syn Władysława w 1969 roku ożenił się z Jadwigą Świątek z Oleksianki córką Władysława i Stefanii Świątek i mieli tu córki Justynę i Anielą i syna Sylwestra.
Kazimierz Feliks Bogusz drugi syn Władysława ozenił się z Anielą Dybek i w Oleksiance mieli córkę Agatę. Agata Bogusz w 1991 roku wyszła za Andrzeja Pazurę z Iwowego syna Jana i Zofii Brodzik i mieli syna Adriana.
Julianna Bogusz córka Jana i Magdaleny w 1908 roku poślubiła Ludwika Gelo z Iwowego syna Piotra i Katarzyny Rogala i w Oleksiance mieli syna Stanisława i córkę Helenę. Helena Gelo z kolei w 1927 roku poślubiła Franciszka Rechnio z Oleksianki syna Jana i Weroniki Reda i mieli w Oleksiance troje dzieci, a ich syn Franciszek Rechnio w 1970 roku ozenił się z Jadwigą Kowalczyk z Dębego córką Jana i Franciszki Rechnio.
Leokadia Bogusz druga córka Jana i Magdaleny w 1923 roku poslubiła Stanisława Gaszewskiego z Oleksianki syna Jakuba i Weroniki Oszkiel i mieli troje dzieci.

Szczegółowe dane gałęzi:  Marka Bogus i Marianny Przybysz

1. Grzegorza   2. Łukasza    3. Marka

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych