Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Dynek, Pieniak, Plichta, Urbanek, Ziayka, Zboyna.
 

Rodziny: Dynek, Pieniak, Plichta, Urbanek, Ziayka, Zboyna.
 

Rodziny Dynek

Rodzinę Dynków w Lalinach założył Jacek (Hiacynt) Dynek, który w 1789 roku ożenił się z Agatą Urbanek córką Franciszka i Katarzyny Pęśko i w Lalinach urodziło się im 6-ro dzieci. Następnie po śmierci Agaty w 1789 roku, Jacek ożenił się w 1809 roku z Honoratą Skorupa z Iwowego córką Bartłomieja i Agnieszki Krawiec i w Lalinach mieli jeszcze 8-ro dzieci.  Wiadomo, że rodzinę założyła najstarsza córka z pierwszego małżeństwa Rozalia Dynek, która w 1806 roku poślubiła Remigiusza Pazurę z Lalin syna Szczepana i Magdaleny Krawiec i w Lalinach mieli 6-ro dzieci.  Zob. rodziny Szczepana Pazury.

Rodziny Pieniak

Nazwisko Pieniak w latach 1750 - 1800 występuje najczęściej w Latowiczu oraz w Lalinach i w Iwowem. Najstarszym z Pieniaków w Lalinach był Józef Pieniak zmarły w 1757 roku a urodzony około 1697 roku. Mógł on być ojcem Jana i Krzysztofa Pieniaków, którzy mieli rodziny w Lalinach.
Jan Pieniak urodził się około 1723 roku i ożenił się z Katarzyną, z którą w latach1758-69 miał czworo dzieci, a najmłodsza Łucja Pieniak w 1791 roku poślubiła Stanisława Pęśko z Lalin syna Krzysztofa i Agnieszki Plichta. Zob. rodziny Krzysztofa Pęśko.
Krzysztof Pieniak urodził się około 1734 roku i ożenił się z Agnieszką Urbanek, z którą w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Ustalono, że ich córka Magdalena Pieniak miała z kolei córkę Klarę Pieniak urodzona w 1793 roku, która w 1813 roku poślubiła Grzegorza Gajowniczka z Lalin syna Jana i Zuzanny Pazura i w Lalinach urodziło się im 9-ro dzieci. Zob. rodziny Tomasza Gajowniczka i Anastazji.
 

Rodziny Plichta

Rodzinę Plichtów w Lalinach założył Michał Plichta urodzony około 1733 roku prawdopodobnie w parafii Kiczki, gdyż stamtąd pochodzą inni o tym nazwisku. Michał ożenił się w 1767 roku z wdową Małgorzatą Zboynową urodzoną około 1733 roku w Redzyńskiem ale nie ustalono nazwiska panieńskiego. Michał z Małgorzatą mieli w Lalinach 5-ro dzieci. Dwoje najstarszych Walenty i Agata było bliźniakami ale brak o nich dalszych danych. Dwoje najmłodszych Fabian i Rozalia zmarło w dzieciństwie.
Kazimierz Plichta, pozostały syn Michała, w 1790 roku ożenił się z Urszulą Sabak córką Piotra i Barbary i w Lalinach mieli  czworo dzieci. O najstarszym Kajetanie brak danych. Dwoje następnych Joanna i Klemens zmarło w dzieciństwie, natomiast najmłodsza Ewa (Hedwiga) Plichta w 1816 roku poślubiła Mikołaja Wiechetka z Redzyńskiego syna Laurentego i Katarzyny Koziańka i założyli rodzinę Wiechetków w Lalinach, gdzie urodziło się im 9-ro dzieci, z których 6-ro założyło rodziny. Zob. rodziny Wiechetek oraz kolonia 23.

Rodziny Urbanek

Rodziny Urbanek do 1780 roku w parafii Latowicz występują tylko w Lalinach, później pojawiają się w Iwowem a ich założycielami są osoby przybyłe z Kochan. W Lalinach występują dwie rodziny Franciszka i Andrzeja Urbanka.

Franciszek Urbanek urodzony około 1716 roku ożenił się z Katarzyną Pęśko z Lalin w roku 1759 i tu urodziło się im 6-ro dzieci. Po śmierci Katarzyny w 1780 roku, Franciszek ożenił się  w tymże 1780 roku z Reginą Wiechetek wdową po Pawle Pazura. Regina z Pawłem Pazura miała troje dzieci i z Franciszkiem Urbankiem syna Jana. Czworo najstarszych dzieci Franciszka i Katarzyny założyło rodziny, zaś dwoje najmłodszych zmarło w dzieciństwie.
Jan Stefan Urbanek, najstarszy syn Franciszka, w 1793 roku ożenił się z Antoniną Pazura córka Jakuba i Marianny i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Pięcioro z nich założyło rodziny a dwoje zmarło w dzieciństwie.
Katarzyna Urbanek, córka Jana w 1817 roku poślubiła Bonifacego Gajowniczka z Lalin syna Stanisława i Elżbiety Łodyga i mieli w Lalinach 5-ro dzieci. Najstarszy z nich Szymon Franciszek Gajowniczek  w 1862 roku ożenił się z Marianną Królak z Zabiela córka Stanisława i Marianny Budziak i brak późniejszych danych. Młodszy Bartłomiej Augustyn Gajowniczek w 1849 roku ożenił się z Weroniką Pazura z Lalin córka Augustyna i Antoniny Kępkowicz i mieli w Iwowem syna Ludwika i córkę Mariannę. Zob. rodziny Tomasza Gajowniczka.
Agata Urbanek, druga córka Jana, w 1818 roku wyszła za mąż za Feliksa Śluzka z Lalin syna Romualda i Marianny Łodyga i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Najstarsza Elżbieta Śluzek w 1837 roku poślubiła Macieja Kowalskiego z Lalin syna Jana i Anastazji Stynka i mieli troje dzieci. Syn zaś Feliksa, Kazimierz Śluzek ożenił się w 1859 roku z Justyna Michna i mieli Mariannę i Franciszka oraz ponownie w 1873 roku z Franciszka Sandomierska  z Lalin i mieli córki Katarzynę i Weronikę. Zob. rodziny Śluzek. oraz kolonia 12.
Stanisław Urbanek, syn Jana, w 1819 roku ożenił się z Franciszka Sabak córką Aleksego i Franciszki Pazura ale nie mieli potomstwa. Po śmierci Franciszki w 1828 roku, Stanisław Urbanek ożenił się z Katarzyną Całka z Redzyńskiego córką Wita i Krystyny Reda i mieli córkę Józefę a następnie w 1860 roku trzeci raz ożenił się z Genowefą Pazura z Lalin wdową po Franciszku Śluzku ale również nie mieli potomstwa.
Brygida Urbanek, kolejna córka Jana, w 1828 roku poślubiła Gabriela Śluzka brata wymienionego wyżej Felisa męża Agaty Urbanek i mieli w Lalinach 5-ro dzieci. Ich córka Tekla Śluzek poślubiła Michała Sabaka z Redzyńskiego syna Tomasza i Magdaleny Wiechetek i mieli w Redzyńskiem 6-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny, natomiast druga córka Marianna Śluzek w 1851 roku poślubiła Walentego Świątka ze Strachomina i w Lalinach mieli 8-ro dzieci , z których 6-ro założyło rodziny. Zob. kolonia 9.
Helena (Ewa) Urbanek, czwarta z córek Jana, w 1827 roku wyszła za mąż za Ludwika Pazurę z Lalin syna Mateusza i Marianny Bieńko i mieli w Lalinach czworo dzieci. Dwoje najstarszych Jan i Rafał zmarło w dzieciństwie, natomiast losów pozostałych Tomasza i Jana nie ustalono.
Bartłomiej Urbanek, drugi syn Franciszka, w 1798 roku ożenił się w 1798 roku z Katarzyną Krawiec z Iwowego wdową po Marcinie Bieńko ale nie mieli już potomstwa.
Agata Urbanek, druga córka Franciszka, w 1789 roku poślubiła Jacka Dynka, a ich rodzinę omówiono wyżej.
Agnieszka Urbanek (zapisana Urbańczak), trzecia córka Franciszka, w 1791 roku wyszła za Tomasza Pieniaka o nieustalonym pochodzeniu i w Lalinach mieli 5-ro dzieci. Troje najstarszych zmarło w dzieciństwie. Z pozostałych Paweł Pieniak w 1828 roku ożenił się z Elżbietą Woźniak z Oleksianki córką Wojciecha i Małgorzaty Krupa i w Iwowem urodził się im syn Izydor. Brak danych o dalszych losach rodziny jak i o siostrze Pawła Hedwidze Pieniak.

Andrzej Urbanek urodzony około 1726 roku ożenił się z Ewą o nieustalonym nazwisku i w Lalinach mieli 6-ro dzieci. Po śmierci Ewy w 1771 roku, Andrzej w następnym roku 1772 ożenił się ponownie z Wiktorią Pazura córka Jakuba i Marianny i mieli córkę Kunegundę, która wkrótce zmarła. W 1776 roku zmarł również Andrzej Urbanek. Nie ustalono dalszych losów rodziny.
 

Rodziny Zboyna

Nazwisko Zboyna występowało raczej w parafii Borowie. W Lalinach występuje rodzina Piotra Zboyny i Magdaleny, którzy w latach 1754 - 1770 mieli w Lalinach 8-ro dzieci. Poza tym występuje rodzina Pawła Zboyny i Małgorzaty, którym w 1756 roku urodził się w Lalinach syn Franciszek i wkrótce zmarł, oraz rodzina Kazimierza Zboyny i Helvy, którym w 1796 roku urodziła się córka Anastazja i również zmarła po urodzeniu, a wkrótce w lipcu 1796 roku zmarł również w wieku 36 lat ojciec Kazimierz Zboyna. Wdowa po Kazimierzu w listopadzie tego roku poślubiła Wita Całkę z Redzyńskiego. W Lalinach mieszkało jednak więcej Zboynów. W 1757 roku zmarł w wieku 70 lat w Lalinach Adalbert Zboyna, w 1758 roku w wieku 40 lat zmarł tu również Paweł Zboyna, a w 1782 roku w wieku 70 lat zmarł Szymon Zboyna.
Piotr Zboyna i Magdalena, jak wspomniano, mieli w Lalinach 8-ro potomstwa ale ustalono dla nich tylko jedną rodzinę. Ich najstarsza córka Marianna Zboyna w 1776 roku poślubiła Piotra Pazurę z Lalin syna Adama i Zofii i mieli tu 6-ro dzieci. Brygida Pazura, córka Piotra w 1810 roku wyszła za Jana Goskę z Redzyńskiego wdowca po Urszuli Piórek i mieli jeszcze w Redzyńskiem troje dzieci. Bartłomiej Pazura z kolei w 1807 roku ożenił się z Konstancją Kowalską i mieli w Lalinach 11-ro dzieci, z których 6-ro wkrótce zmarło, natomiast dla dwóch ustalono rodziny. Córka Bartłomieja, Marcella Pazura w 1827 roku poślubiła Wojciecha Chrosta z Chyżyn, natomiast Urszula Pazura w 1834 roku poślubiła Jana Okrzeję z Lalin, z którym miała troje dzieci, a następnie w 1843 roku Wojciecha Sabaka ale nie mieli dzieci, gdyż po pół roku Urszula zmarła. Zob. też rodziny Adama Pazury.

Rodziny Ziayka (Ziajka, Zajka)

Rodzinę Ziayka w Lalinach założył Antoni Ziayka urodzony około 1735 roku o nieustalonym pochodzeniu z Łucją o nieustalonym nazwisku i w Lalinach 1756 - 1778  urodziło się im 12-ro dzieci, z których 7-ro zmarło w dzieciństwie.
Apolonia Ziayka ,córka Antoniego, w 1791 roku poślubiła Jakuba Urbanka z Kochan ale brak danych o rodzinie.
Reinold (Leon) Ziayka, syn Antoniego, w 1795 roku ożenił się z Klarą Pazura z Lalin córką Łukasza i Magdaleny Gajowniczek i w Lalinach urodziło się im 12-ro dzieci. Dla 5-ro ustalono rodziny.
Małgorzata Ziajka , najstarsza córka Leona, w 1816 roku urodziła Mateusza, następnie w 1822 roku poślubiła Leona Miziarskiego z Wielgolasu syna Jana i Krystyny Kusio i w Wielgolesie mieli córki Martynę i Helenę oraz syna Marka. Po śmierci Leona wyszła ponownie za mąż w 1832 roku za Jana Jarzębskiego z Wielgolasu wdowca po Mariannie Jakubickiej ale nie mieli już dzieci.
Krystyna Ziajka, druga córka Leona, w 1821 roku poślubiła Wawrzyńca Borówka z Chyżyn syna Stanisława i Marianny Chrost i w Chyżynach urodziło się im 7-ro dzieci. Dla troje z nich ustalono rodziny. Walenty Borówek ożenił się z Antoniną Sikora z Majdana ale brak danych o tej rodzinie. Córka Wawrzyńca, Ludwika Borówek w 1855 roku poślubiła Tomasza Anusza z Chyżyn syna Karola i Rozalii Stosio i w Chyżynach mieli córkę Katarzynę, która z kolei w 1885 roku wyszła za Józefa Sabaka z Redzyńskiego syna Michała i Tekli Śluzek i w Redzyńskiem mieli 7-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny. Wiktoria Sabak w 1912 roku wyszła za Piotra Kiliszczyka do Kamionki. Aleksandra Sabak w 1922 roku poślubiła Józefa Zwierza z Dzielnika. Piotr Sabak w 1928 roku ożenił się z Marianną Duszyńską z Budzisk i pozostał w Redzyńskiem. Weronika Sabak w 1926 roku poślubiła Władysława Muchę z Kozłowa syna Szymona i Jadwigi Domoń i pozostała w Redzyńskiem i najmłodsza Marianna Sabak w 1926 roku wyszła za Stanisława Muchę z Kozłowa brata wspomnianego Władysława i poszła do Kozłowa. Zob. rodziny Melchiora Sabaka.
Ewa Borówek
, najmłodsza córka Wawrzyńca w 1865 roku poślubiła Ignacego Badurka z Choin syna Adama i Agnieszki Łubian.
Marianna Ziajka, trzecia córka Leona, w 1829 roku poślubiła Mikołaja Zwierza z Chyżyn syna Wincentego i Scholastyki Świątek i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci, po śmierci Mikołaja Marianna wyszła ponownie za Walentego Podobasa z Piaseczna syna Walentego i Małgorzaty Oczyw wdowca po Ewie Luba ale brak danych o ich potomstwie. Dla czworga dzieci Mikołaja i Marianny ustalono rodziny. Damazy Zwierz ożenił się z Katarzyną Ducek z Wielgolasu córką Marcina i Apolonii Kielak. Antonina Zwierz w 1857 roku poślubiła Piotra Sankowskiego z Transboru syna Błażeja i Marianny Zwierz. Teresa Zwierz w 1865 roku wyszła za Wojciecha Duszyńskiego z Dębego syna Kazimierza i Marianny Cmoch i Joanna Zwierz w 1862 roku poślubiła Pawła Nieprzeckiego z Wielgolasu syna Mateusza i Marianny Reda. Zob. rodziny Nieprzecki.
Franciszka Ziajka, czwarta córka Leona, w 1834 roku wyszła za Jana Łodygę z Lalin syna Tomasza i Marcelli Sabak wdowca po Franciszce Okrzei i mieli w Lalinach 4-ro dzieci, z których dwoje Andrzej i Katarzyna zmarli w dzieciństwie , a o Piotrze i Wojciechu brak danych.
Izydor Ziajka, najmłodszy syn Leona, w 1841 roku ożenił się z Marcellą Jakubicką z Transboru córką Szczepana i Łucji Jarząbek i w Latowiczu mieli 6-ro dzieci. Najstarszy ich syn Henryk Ziajka w 1866 roku ożenił się z Agnieszką Reda ze Strachomina córką Jakuba i Marianny Marczak i w Latowiczu mieli 4-ro dzieci ale nie ustalono ich dalszych losów. Z kolei córka Izydora, Paulina Ziajka w 1870 roku poślubiła Kacpra Wyżyńskiego ze Stodzewia syna Antoniego i Scholastyki Całka i w Latowiczu urodziło się im 5-ro dzieci.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych