Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Okrzeja

Rodziny Okrzeja

 

Omawiana rodzina pochodzi z Iwowego a znany jej założyciel to Kacper Okrzeja ożeniony w 1779 roku z Elżbietą Pęśko.  W Iwowem urodziło się im 7-ro dzieci i dla 5-ciu z nich ustalono rodziny.

Stefan Okrzeja najstarszy syn Kacpra w 1803 roku poślubił Teodorę (Teresę) Pazura z Lalin i tu mieli 6-ro dzieci, następnie Teresa w 1840 roku poślubiła Ambrożego Sabaka ale nie mieli potomstwa.
Syn Stefana, Gabriel Okrzeja w 1830 roku ożenił się z Katarzyną Skorupa z Iwowego i w Lalinach mieli 5-ro dzieci, a ich najmłodszy syn Jakub w 1868 roku ożenił się z kolei z Marianną Goska z Redzyńskiego i mieli w Lalinach troje dzieci, a ich córka Marcella Okrzeja poślubiła w 1888 roku Ludwika Barana z Borowia i zamieszkali na Lalinkach. Zob. ogród 8.
Jan Okrzeja, drugi syn Stefana, w 1834 roku ożenił się z Urszulą Pazura z Lalin, córką Bartłomieja i Konstancji Kowalskiej i mieli troje dzieci, Urszula po śmierci Jana wyszła za Wojciecha Sabaka ale nie mieli dzieci. Syn Jana, Jakub Okrzeja w 1868 roku ożenił się Julianną Nocek z Latowicza ale brak danych o potomstwie.

Franciszek Okrzeja, drugi syn Kacpra, w 1813 roku ożenił się z Marcellą Sabak z Lalin, córką Piotra i w Iwowem mieli 8-ro dzieci.
Jego córka  Klara Okrzeja w 1832 roku wyszła za mąż za Waleriana Myszto z Iwowego. Teodozja Okrzeja w 1836 roku wyszła za Klemensa Świeczkę z Iwowego i mieli dwie córki zaś  Agnieszka Okrzeja w 1839 roku poślubiła Józefa Bogusa z Iwowego, syna Marka i Marianny Przybysz i w Iwowem mieli 8-ro dzieci. Ich syn Feliks Bogusz założył rodzinę w Iwowem z Marianną Bogusz i mieli 5-ro dzieci, a ich z kolei syn Jan Bogusz ożenił się z Julianną Marczak a potem z Magdaleną Marczak i założyli rodzinę w Oleksiance, gdzie mieli 8-ro dzieci.
Izabella Okrzeja w 1805 roku poślubiła Szymona Krawca z Iwowego i mieli w Iwowem 6-ro dzieci.
Katarzyna Okrzeja w 1815 roku poślubiła z kolei Marcellego Łukaszka z Wielgolasu i najmłodsza córka Kacpra
Franciszka Okrzeja w 1817 roku wyszła za mąż za Jana Łodygę z Lalin, syna Tomasza i Marcelli Sabak i mieli w Lalinach 6-ro dzieci. Ich syn Kajetan Łodyga  z Franciszką Wielgopolanin gospodarowali na kolonii 4.

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych