Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Jan Sabak - kol.31

Rodzina Jana Sabak i Katarzyny Gaładyk oraz ich następców na kolonii 31
Jan Sabak i Katarzyna Gaładyk zasiedlili tę półkolonię około roku 1895, podobnie jak półkolonię 32 po stronie Iwowego zasiedloną przez Baltazara Rogowskiego, a więc prawoe 50 lat po kolonizacji  Lalin i Iwowego.

Pierwszym znanym przodkiem Jana był Stefan Sabak urodzony ok.1672 roku i jego żona Małgorzata urodzona ok. 1678 roku . Synem Stefana był Melchior Sabak urodzony ok. 1721 roku i jego żona Marianna.
Z tego małżeństwa urodził się ok. 1744 roku syn Maciej, który w 1776 roku poślubił Katarzynę Goska z Redzyńskiego zob. rodzinę Gosków. a po jej śmierci w 1783 roku poślubił Teresę Gryz  zob. rodziny Macieja Sabak.
Katarzyna urodziła troje dzieci: Karol urodzony w 1777 roku ożenił się z Teodorą Wiechetek a po jej śmierci z Joanną Śluzek i mieli 4-ro dzieci; Jan Albert ożenił się z  Zofią Kulik z Transboru i założyli rodzinę w Chyżynach. Natomiast jego syn Marcin poślubił Marcellę Żeń z Transboru i tam założył rodzinę.Córka Marcina Łucja poślubiła Andrzeja Świątka z Iwowego,druga córka Małgorzata poślubiła Walentego Wiechetka z Lalin , Marianna wyszła za Płatka z Oleksianki, którzy przenieśli się na Lalinki, zaś  syn Jan z Franciszką Plichta założyli rodzinę w  Iwowem.
Teresa urodziła 8-ro dzieci: Ambroży ożenił się z Teklą Sawicką a następnie z Teodozją Pazura; Eleonora wyszła za Józefa Pęśko i powtórnie za Jędrzeja Łodygę; Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek z Redzyńskiego założyli rodzinę w Redzyńskiem a Tomasz  z Agnieszką Wiechetek założyli rodziny  min. w Lalinach  Klemensiaki kolonia 8 oraz Kulawiaki kolonia 18.
Józefat (Józef) Sabak z Izabellą Śluzek mieli 9-cioro dzieci: Damazy Mikołaj z Moniką Wiechetek założyli rodzinę Domaziaków w Lalinach; drugi syn Feliks Florian z Katarzyną Kowalską a następnie z Katarzyną Sabak wdową po Ćmochu założyli rodzinę w Redzyńskiem; trzeci syn Klemens ożenił się z Moniką Reda do Chyżyn a następnie Marianną Bobotek,  jego córka Marianna wyszła za Cypriana Mykę do Transboru, syn Walenty z Agnieszką Mroczek stworzyli rodziny w Dębem, Franciszek z Marianną Całka  i Paweł z Julianną Kowalską - w Chyżynach, zaś córka Katarzyna z Józefem Osicą - rodzinę w Transborze.; czwarty Bonifacy z Jadwigą Chrzyptowicz założyli rodzinę w Redzyńskiem a ich córka Marianna poślubiła Tomasza Gaładyka z Oleksianki i założyli rodzinę Gaładyków w Lalinach kolonia 29. ; i syn Jędrzej z Agnieszką Święch i Franciszką Pazura założyli rodzinę Bronków w Lalinach kolonia 19.
 Damazy Mikołaj syn Józefa poślubił w 1836 roku Monikę Wiechetek z Redzyńskiego i założył rodzinę Domaziaków w Lalinach, Monika urodziła 10-ro dzieci. najstarszy syn  Tomasz  z  Ewą Jarzębską z Wielgolasu założyli rodzinę na Lalinkach ogr. 4 . Drugi syn Marcin ożenił się z Marianną Sulikowską z Kutna i mieli 9-cioro dzieci. Trzeci syn  Stanisław z Marianną Brzozowską z Transboru założyli rodzinę  Domaziaków w Lalinach. Córki Damazego - Marianna wyszła za Piotra Łodygę z Lalin kolonia 1; Ludwika  za Piotra Niedka do Kamionki, a Franciszka za Tomasza Płatka do Oleksianki.
Tomasz Sabak urodzony w 1838 roku poślubił w 1858 roku Ewę Jarzębską  i mieli 5-ro dzieci. Franciszek  z Marianną Łodyga pozostali na Lalinkach ogr. 4. Jan z Katarzyną Gaładyk  zasiedlili omawianą półkolonię 31. Córka Tomasza - Rozalia poślubiła w 1890 roku Leona Zwierza z Transboru, syna Benedykta i Marianny Święch i mieli syna Jana i córkę Helenę. Najmłodszy Piotr ożenił się w 1906 roku z Aleksandrą Obłoza z Budzisk, córką Karola i Ludwiki Rogowskiej i mieli tam 6-ro dzieci.
Jan Sabak urodzony w 1873 roku poślubił w 1895 roku Katarzynę Gaładyk, córkę Tomasza z kolonii 29 i mieli 4-ro dzieci. Najstarsza Marianna poślubiła w 1918 roku Wiktora Redę z Kresów - kolonia 34. Syn Stanisław z Genowefą Stosio pozostali na macierzystej kolonii.
Stanisław Sabak urodzony w 1901 roku  z Genowefą Stosio  mieli syna Henryka, który ożenił się z Barbarą Malitka i mieli córkę Magdalenę.

Powrót do ogólnej strony kolonii

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych