Panorama Lalin

Dawne Laliny, zamieszkałe rodziny, ich zajęcia, zwyczaje i genealogia

Rodziny Łodyg Bartłomieja

Rodziny Łodyga1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Ród Łodygów obok Pazurów, Sabaków i Pęśków należy do najstarszych w Lalinach. Prawdopodobnie najstarszym znanym przodkiem Łodygów jest Adam Łodyga o którym wiadomo, że w 1755 roku ożenił się z Jadwigą Daszkową  z Iwowego wdową urodzoną około 1688 roku zmarłą w 1757 roku w wieku 70 lat. Adam zmarł po roku 1759 w okresie z którego brak ewidencji i w związku z tym nie można określić jego wieku i daty urodzenia. Być może był ojcem niektórych z niżej wymienionych pierwszych przodków.
Do pierwszego pokolenia zaliczono  Urbana urodzonego około 1709 roku, Marcina (1719), Bartłomieja (1722) i Michała (1725). Wiadomo, że Marcin był bratem Bartłomieja. Ponadto do pierwszego pokolenia zaliczono Baltazara Łodygę, gdyż nie można ustalić jego rodziców, mimo że urodził się prawdopodobnie już w okresie objętym ewidencją.

Urban Łodyga ożeniony z Agnieszką miał w Lalinach troje dzieci Annę Łodyga urodzoną w 1755 roku i zmarłą 18.08.1757 roku oraz synów Krzysztofa Łodygę urodzonego 27.04.1758 roku i Ludwika Łodygę urodzonego 26. 08. 1764 roku, o których brak danych. Urban zmarł 25.03.1787 roku w wieku 78 lat.

Michał Łodyga w 1757 roku ożenił się z Marianną Zadrożną i w następnym roku urodziły się im bliźniaki: Szymon Łodyga 23.10.1758 roku i Marcin Łodyga 24.10.1758 roku. Marcin zmarł 26.10.1758 roku a o Szymonie nie ma danych. Po porodzie 25.10.1758 roku zmarła również matka Marianna Zadrożna. Michał Łodyga 19.11.1758 roku ożenił się ponownie z Marianną Pietrzakówną i w Lalinach urodziła się im córka Marianna Łodyga - 25.12.1760 roku i syn Jakub Łodyga - 13.07.1763 roku lecz brak dalszych danych. Prawdopodobnie zmarli w latach 1759 -1765, z którego to okresu brak ewidencji zgonów.

Bartłomiej Łodyga i Marianna

Bartłomiej Łodyga urodził się około 1722 roku i  był bratem Marcina.  W Lalinach z żoną Marianną mieli 10 dzieci , z których troje założyło rodziny.
Adalbertus ( Wojciech ) Łodyga najstarszy syn Bartłomieja w 1780 roku poślubił Krystynę Jesień córkę Krzysztofa i Zofii urodzoną w 1761 roku w Budziskach. Zob. rodziny Krzysztofa Jesień. Krystyna urodziła w Lalinach 9-cioro dzieci, z których czworo założyło rodziny.
Tomasz Łodyga w 1798 roku ożenił się z Cecylią Pęśko z Lalin córką Szymona i Antoniny Śluzek i mieli tu 6-ro dzieci.
Ich syn Jakub Łodyga w 1831 roku ożenił się z Zofią Niedek ze Strachomina córką Bernarda i Katarzyny Zatorskiej i w Lalinach mieli 4-ro dzieci ale wszystkie wymarły w młodości. Agnieszka Łodyga, najmłodsza córka Tomasza, w 1831 roku poślubiła Józefa Redę z Chyżyn syna Jana i Doroty Górskiej i w Chyżynach mieli 8-ro dzieci.
Ich córka Katarzyna Reda poślubiła z kolei w 1860 roku Wincentego Pazurę z Iwowego syna Zachariasza i Urszuli Makowskiej i w Iwowem mieli 11-ro dzieci, z których 5-ro założyło rodziny.
Konstancja Łodyga, córka Wojciecha, w 1809 roku poślubiła Marcina Całkę z Redzyńskiego syna Adama i Łucji, 50-letniego wdowca po Jadwidze Śluzek, która z kolei była wdową po Sebastianie Jesieniu. Marcin Całka zmarł po roku i 27-letnia Konstancja w 1810 roku poślubiła 20-letniego Laurentego (Wawrzyńca) Pazurę z Lalin syna Kiliana i Franciszki Sabak, z którym miała 5-ro dzieci.
Szczepan Łodyga, drugi syn Wojciecha, w 1817 roku ożenił się z Agatą Rogala z Iwowego córką Pawła i Agnieszki Figiel i w Iwowem mieli 5-ro dzieci.
Ich córka Magdalena Łodyga w 1842 roku poślubiła Pawła Pazurę z Lalin syna Krzysztofa i Agnieszki Wronowskiej i w Iwowem urodziła się im córka Łucja.
Łucja Pazura z kolei w 1864 roku wyszła za Marcina Dzięcioła z Oleksianki syna Feliksa i Elżbiety Marczak i w Oleksiance mieli 6-ro dzieci.
Franciszka Łodyga druga córka Szczepana w 1841 roku poślubiła Leona Skorupę z Iwowego syna Pawła i Scholastyki Gielo i tu mieli 11-ro dzieci, z których pięcioro założyło rodziny omawiane tu na innych stronach i tak Feliks Skorupa ożenił się z Weroniką Reda ze Strachonina, Maciej i Katarzyna Skorupa poślubili Zuzannę i Jana Świeczków z Iwowego, Aleksander Skorupa ożenił się z Heleną Skorupa,  zaś Jan Skorupa ożenił się z Weroniką Oszkiel z Iwowego.
Konstancja Łodyga, najmłodsza córka Szczepana w 1857 roku poślubiła Walentego Gajowniczka ze Strachomina syna Błażeja i Józefy Gajowniczek dwukrotnego wdowca po Franciszce Reda i Eleonorze Nidek i mieli w Strachominie 4-ro dzieci. Zob. rodziny Stefana Gajowniczka.
Andrzej Łodyga, trzeci syn Wojciecha, w 1820 roku ożenił się z Eleonorą Sabak z Lalin córką Macieja i Teresy Gryz, wdową po Józefie Pęśku i w Lalinach mieli synów Bernarda i Pawła.

Elżbieta Łodyga córka Bartłomieja w 1791 roku poślubiła Stanisława Gajowniczka z Lalin  syna Tomasza i w Lalinach mieli 7-ro dzieci. Zob. rodziny Tomasza Gajowniczka.

Franciszek Łodyga, trzeci syn Marcina, w 1795 roku ożenił się z Agnieszką Bieńko z Iwowego, wdową po Krzysztofie Pazura i w Lalinach mieli 4-ro dzieci. Najstarsza ich córka Monika Łodyga w 1814 roku poślubiła Feliksa Pazurę z Lalin syna Kiliana i Franciszki Sabak i mieli dwóch synów.
Druga córka Małgorzata Łodyga w 1819 roku poślubiła Kazimierz Gajowniczka ze Strachomina syna Józefa i Marianny Wronowskiej i w Lalinach mieli 9-ro dzieci, z których troje założyło rodziny.

Szczegóły gałęzi Bartłomieja Łodygi i Marianny.

1. Baltazara    2. Bartłomieja     3. Marcina

Powrót do strony ogólnej rodzin

   Uwagi oraz dodatkowe informacje i materiały najlepiej przesyłać bezpśrednio na adres: kazik.sabak@gmail.com

   Mapa witryny zawierająca łącza do stron tekstowych